Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/29

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


VETVS CHRONICA SIALANDIE 19

i S. R. D. Tom. v. p. 581 sq., har givet Titlen: Historia mira- bilium in ecclesia beati Petri Slesvici factorum A. D. 125 2; under samme Titel findes det paa ny udgivet af Waitz (og Holder Egger) i Monumenta Germaniæ Tom. xxix. p. 243 — 44 ^). Det var for ubetydeligt til at danne et særligt Afsnit af min Bog, og jeg vidste ikke, hvor jeg ellers skulde anbringe det; saa syntes det mig, at det passende kunde føjes til Chronica som et Slags nyt Additamentum ved Siden af de øvrige Additamenta, da det dog nok fortjente at komme med i denne Samling. Vor eneste Textkilde for det er et Blad i Petri Olai Collectanea, Fol. 75, et Tillægsblad, der er føjet til hans Historie om Kong Christoffer I.


�*) Jeg benytter Lejligheden her til at tilføje, at jeg ved min Udgave af Planctus de captiuitate regum Danorum i Vol. I p. 476 sqq. havde overset, at ogsaa Holder Egger har udgivet dette Digt i Monum. Germ. xxix. p. 267—68. Men for øvrigt vilde hans Udgave ikke have bestemt mig til at forandre noget i den Form, jeg har givet Digtet.


�2*