Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/290

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


280 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORTALE.

��D.

��'en flittige Minoritermunk Peder Olsen (eller Olufsen) fra Roskilde (f c. 1570) har i sine historiske Collectanea (i Haandskriftet Nr. 107, 8"° i den Arnæmag næanske Samling paa Universitetsbibliotheket i Kbhvn.) ogsaa efterladt os en større Af- handling om den Munkeorden, han tilhørte. Afhandlingen falder i to Dele.

Den første Del, som findes i Haandskriftet paa fol. lOS"" — lOS'^, bærer Overskriften: Nota de Inchoacione ordinis fratrum minorum ex chronica Anthonini. Dette Stykke er altsaa intet Originalværk; det begynder med et i det hele omhyggeligt, paa sine Steder dog lidt for stærkt forkortet, Excerpt af det Parti af det store Værk: Divi Antonini, Archiepiscopi Florentini, Chroni- corum Opus (part. 3, titul. XXIIII, cap, VII sqq.), hvori der handles om den hellige Franciscus og hans Stiftelse af Minoriternes Orden samt de to andre dermed forbundne Ordener, Clarissernes og Tertiariernes ; men dertil slutter sig saa visse Drøftelser angaaende Ordenens ældste Historie, ved hvilke Peder Olsen ogsaa har be- nyttet en Række andre Skrifter om Ordenen foruden Antoninus's Værk. Paa et ganske enkelt Sted her, hvor han taler om den Tidsangivelse, der sætter Aar 1200 som Ordenens Stiftelsesaar, henviser han ogsaa til Cronica Danorum ; det er vel sandsynligst, at han dermed mener Lunde- eller Rydaarbøgerne eller Fort- sættelsen af Saxocompendiet. Men bortset herfra vedkommer ellers hele denne Del af Skriftet slet ikke Danmarks Historie, og derfor er den helt udeladt i Langebek-Suhms Udgave i S. R. D. Tom. V, p. 511 — 28. Jeg har dog anset det for rigtigt her i min Udgave at tage lidt af dette Afsnit med, særlig Regyndelsen ; det kan være ret bekvemt for Læserne ved forskellige Lejligheder at have de her meddelte Hovednotitser om Ordenen samlede ^).

��1) Der findes for øvrigt ogsaa paa andre Steder i Collectanea (fol. 25, SO"", 168) forskellige Notitser om Ordenen; men ingen af dem vedkommer Dan- marks Historie, og derfor tages de ikke med her i Udgaven.

�� �