Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/295

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


PETRVS OLAI: DE ORDINE FRATRVM MINORVM 285

læse og udtyde alle de mange stærke Forkortelser, P. O. anvender i sit Skrift, og han er derved kommen til at begaa mange Fejl, deriblandt adskillige meget slemme, saa at den Text, han paa saadanne Steder giver, er bleven ganske uden Mening. Senere har Langebek, efter hvad Suhm siger i sin Udgave, taget en ny Afskrift af denne Afdeling af Collectanea (ogsaa af Indlednings- afsnittet, som Gram havde oversprunget, og som Suhm heller ikke har villet tage med i Udgaven). Langebek har imidlertid ved Siden af P. O. 's eget Haandskrift ogsaa benyttet Grams Afskrift, og her indtræder nu et ret mærkeligt Forhold: medens L. har rettet adskillige af Gram begaaede Fejl, har han paa ikke saa ganske faa Steder noget galt, hvor Gram havde det rigtige, og alle de sværeste Fejllæsninger, Gram havde begaaet, findes i ganske samme Skikkelse hos L. ; det gaar endog saa vidt, at paa et Sted i Erik af Pommerns Fundationsbrev, hvor Gram ved en let for- staaelig Uagtsomhed havde oversprunget to hele Linier, har L. den samme Fejl! Langebeks Afskrift ligger til Grund for Suhms Ud- gave i S. R. D. Tom. V, p. 511 — 528, men Udgaven er besørget med utilbørligt Sjuskeri; et enkelt Textstykke findes f. Ex. i Ud- gaven to Gange, endda i lidt forskellig Skikkelse, hvad der kommer deraf, at Langebek i sin Afskrift havde anbragt det paa ét Sted, medens Gram havde sat det paa et andet Sted ; og i det hele er Ordningen af Stoffet i den første Del af Værket ganske vild og meningsløs, saa at Udgaven i alt Fald for flere Partiers Ved- kommende maa betegnes som fuldstændig ubrugelig.

�� �