Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/338

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


328 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Worm kommen i Besiddelse af del (Dr. phil. Frk. Ellen Jørgensen har mundtligt meddelt mig, at hun mener at kunne godtgøre, at det har været i hans Bibliotheki)); fra ham er det saa kommet ind i det Kgl. Bibi., hvor det fandtes i 1726 og endnu findes. Nu bestaar Haandskriftet af 30 smaa Oktavblade, af hvilke de 4 første paa flere Steder er slemt beskadigede i Randen; da M. Worm ejede det, fandtes der yderligere 4 Blade i det, som nu er tabte, men paa hvis Tab der bødes ved Haandskriftet B; derimod manglede det allerede dengang 1 Blad, som synes uigenkaldelig tabt. Rundt omkring i Skriftet har en af dets Ejere (D, formodentlig i Tiden før M. Worm) søgt at udslette forskellige haarde og for- nærmelige Udtalelser, der var rettede af Skriftets Forfatter(e) mod Munkeforfølgeren Mogens Giøe og Kong Frederik; Udslettelserne er dog paa de fleste Steder (efter min Mening paa alle Steder) ikke værre, end at man med Sikkerhed kan restituere, hvad der saaledes er tabt, og det har allerede Arne Magnusson for største Delen gjort (dels i B, dels endnu mere i C).

II. B er en Afskrift efter W, som findes paa Universitets- bibliotheket i Samlingen Bartholiniana, Tom. K, S. 539 — 64- ; Over- skriften er hentet fra W i Stykket Prefatio: Cronica..Danicæ. Det er Arne Magnusson, som egenhændig og med stor Omhu har besørget denne Afskrift i Ribe, hvor han maa have været hos M. Worm engang i Aarene 1684 — 90, mens han var Amanuensis hos Antikvar Thomas Bartholin, som har ladet ham afskrive W, medens dette Haandskrift endnu kun manglede 1. Blad.

III. C er en Afskrift efter B, som Arne Magnusson har ladet en af sine Afskrivere tage, og som nu findes paa Universitets- bibliotheket i hans Samlinger som Codex Arnæmagnæanas 870, ¥°. Skriveren havde efterlignet B nøjagtigt; men 1726, da W var kommet ind i det Kgl. Bibi., konfererede Arne denne Afskrift C omhyggeligt med W og indførte Rettelser i den efter W for paa ethvert Punkt, selv i Smaating, at vise, hvad der stod i W. Paa et Forsatsblad i C har Arne med egen Haand skrevet disse Ord: »Ex Tomo K. Bartholiniano, illic vero manu meå Arnæ Magnæi, ex Manuscripto chartaceo apud Matthiam Wormium, præsidem Ripensem.« Dertil har han endvidere føjet: »accuraté collatunh cum Bartholiniano« og senere hen: »nunc (1726) accuratissimé collatum cum Original! in 8^°, qui pertinet ad Bibliothecam

��^) Se nu hendes Afhandling om Worms Manuscriptsamling i Nord. Tidskrift for Bok- och Biblioteksvåsen, VI. (1919), S. 74 ff. (S. 77).

�� �