Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/339

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE EXPVLSIONE FRATRVM MINORVM 329

Regiam.« Yderligere har Arne foran dette Blad tilklæbet et andet, hvorpaa han selv har skrevet: »Nu er udslettet, med nyere blæk, men kand dog læses« — og saa følger en Fortegnelse over de Steder, som den ovenfor omtalte D har udslettet, og Arnes Forsøg paa at restituere de saaledes ødelagte Ord. Rundt omkring paa de forskellige Steder, hvor der nu mangler Blade i W, har Arne i C ved Kollationen i 1726 tilføjet Randbemærkninger om, hvor- ledes det stod til med W, da han første Gang havde det i Hænde. Om alt det enkelte desangaaende henviser jeg til den kritiske Kommentar her i Udgaven.

Hvad der i øvrigt findes af Haandskrifter, har ingen selvstændig Betydning. I Universitetsbibliotheket har man 1) i Samlingen Additamenta Nr. 17P, in ¥° et Haandskrift, som er afskrevet efler B, men tillige med Benyttelse af C, idet Skriveren har indført Arnes Randbemærkninger fra C i sin Afskrift. 2) Dette Haand- skrift og derhos selve C ligger til Grund for et Haandskrift i Gammel Kgl. Smig. (St. Kgl. Bibi.) 2^97, 4'°; paa Titelbladet her læses: »Historia expulsionis e Regno Daniæ Monachorum Ordinis Minorum, factæ in annis 1527. 28. 29. 30. 31. et 1532. Qua breviter depingitur, quid in unoquoque ferme Ordinis istius Monasterio et proxime ante expulsionem et ipso expulsionis tempore actum fuerit. Scriptum haud dubie rebus ipsis coævum, sed quo auctore vel potius quibus præcise auctoribus compilatum fuerit, haud liquet. Dico »quibus«; nam ubi de Conventu Viburgensi res est, auctorem se nominat Frater quidam Jacobus, at ubi de Ystadensi, Frater Erasmus Olaui.« Derefter staar der »Expulsio Fratrum Minoritarum ex Dania« og saa Arnes Bemærkninger paa Forsatsbladet i C, hvorefter endnu følger disse Ord: »Et Blad i Original Octav Bogen giver i min Copie ohngefåhr IY2 Blad og 4 å 5 Linier. Exemplaret in 8^° er coævum rebus vel cir- citer. Er dog udentvivl ikke original, men en Copie. Dette kand bevises af mendis librariis og pravis distinctionibus per totum.« — Endvidere haves (se Gigas' Katalog II., S. 19 og 281) Hdskft. 3) GI. kgl. Smig. 2i98, 4'° (afskrevet efter B) og 4) Thotts Smig. 1559, ¥° (afskrevet efter No. 2 eller No. 1). Begge disse slutter med samme: »Observatio. Diversos huius relationis fuisse collectores vel ipsa stili, sibi non ubique constantis, arguit diver- sitas; elegantiori enim se ab initio commendat numero, sed qui in consuetam medii ævi sciolis stribliginem paulatim degenerat scabritiemque. Adde quod in historia expulsionis fratrum Vibur- gensium fit mentio Fratris Jacobi cuiusdam, et in historia Yshidien-

�� �