Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/380

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


370 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORORD.

��M,

��edens der til Oplysning om Franciskanerordenens Historie*) i Danmark dog, som vi iiar set, er overleveret os to værdifulde Skrifter fra Middelalderens Slutning, er vi ikke saa heldigt stillede med Hensyn til Dominikanerne. Saa vidt jeg véd, har man om dem kun et eneste, ganske lille Særskrift, som omhandler, hvor- ledes denne Orden kom ind i Norden og særlig i Danmark og dettes Lydrige Estland ^).

I det gamle Universiletsbibliotheks Capsa Cypriani, Ord. 3 in 4'° fandtes der et af mange forskellige samlede Stykker bestaaende Haandskrift, som almindelig kaldes Veriloquium Vetus og var signeret E. 42 3). Deri var der et lille Skrift, som, efter hvad der siges i cod. Arnæmagn. 1045, 4*°, bar Titlen: De ordine Prædicatorum de Tolosa in Dania ann. 1246(?) propagato. En Afskrift af dette Stykke var indført i Bartholiniana Tom. A, S. 329 — 31; men desværre brændte baade dette Bind og selve Veriloquium Aar 1728. Efter Suhms Meddelelse fandtes der dog mellem Langebeks Efterladenskaber en anden Afskrift af samme Stykke, skrevet med en Haand, som var Suhm ubekendt; og efter denne Afskrift har Suhm saa udgivet Værket i S. R. D.Tom. V, p. 500—502 under Titlen: Historia Prædicatorum seu Dominicanorum in Dania 1216 — 124 6. Det har ikke været mig muligt at gen- finde Suhms Kilde, saa at jeg ved Udgivelsen her kun har hans

  • ) Man har endnu flere Skrifter, der angaar denne Orden, f. Ex. om dens

Relikviesamlinger i København og i Roskilde (i den Arnæmagnæanske Samling, Kålunds Katalog Nr. 2009 og 2176, smlgn. S. R. D. VIII, p. 269—312) og om dens Privilegier (i Bartholiniana Tom. D. p. 1 — 207); men de vedkommer ikke denne Bog.

') I Petri Olai Collectanea findes der ganske korte Optegnelser, særlig om Oprettelsen af en Række Dominikanerklostre, under Aarene: 1221. 34. 53. 87; 1309. 23. 30; 1425 (se de saakaldte Petri Olai Annales i S. R. D. Tom. I).

«) Se S. Birket Smith: Om Kjøbenhavns Universitetsbibliothek før 1728 (Kbhvn. 1882), S. 74 og S. 150 Nr. 23 med Tillægsnote S. 183.

�� �