Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/388

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


378 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Skriftets AfFattelsestid er let at bestemme, naar man holder sig til den Form af det, der foreligger i Hoved haandskriftet og sikkert er den originale; det slutter nemlig med Hardeknuds Ankomst til England og hans Halvbroder Edvards Hjemkaldelse Aar 1040, medens det ikke omtaler Hardeknuds Død 1042. I et andet Haandskrift, som nedstammer fra samme Original, findes der allersidst i Skriftets 3dje Bog istedenfor Originalens udeladte Slutningsord en Tilføjelse, som fører os lidt længere ned i Tiden, idet den indeholder en Lovprisning af Kong Edvard, som efter- fulgte Hardeknud; de tilføjede Ord hidrører imidlertid afgjort ikke fra Originalens Forfatter, men maa være satte til i en Afskrift af Originalværket og vistnok i Begyndelsen af Edvards Regering og før Emmas Død (6. Marts 1052), da der i disse ikke siges et Ord om Edvards lidt senere indtrædende pietetsløse Fremfærd over for Moderen.

Skriftet Gesta Cniitonis Regis er her udgivet paa Grundlag af følgende Haandskrifter, som synes at være de eneste, der er bevarede:

I. A = Codex Musei Britatmici, Åddilional Mss. 33, Ul (—33, 269). Det beskrives i Bibliothekets Katalog saaledes: Formed part of the Library of the Duke of Hamilton. — 33, 241 Gesta Cnutonis, printed by Duchesne (Historiæ Normannorum Scriptores) with the title: »Emmæ Anglorum Reginæ, Richardi .L Ducis Normannorum Filiæ, Encomium«. Vellum, ff. 67, XIth century. The latter part of the volume, from f. 48, is in another hånd with more lines in a page. Ornamented with tinted initial letters, and having at the beginning a miniature in outline, tinted, representing the author offering his book to the queen. In the margins are notes written late in the XV. and in the XVIth cents. Belonged to St. Augustines Abby, Canterbury. Small Octavo.

Haandskriftet er, som det her angives, af Pergament, i lille Oktavformat. Det er en Afskrift, ikke Originalhaandskriftet, og jeg er tilbøjelig til at tro, at det først er skrevet i det 12te Aar- hundrede. Oprindelig har det haft 68 Blade, men nu savnes der eet Blad efter Fol. 47. Paa Forsiden af Fol. 1 har en Haand, som vistnok tilhører 14. eller maaske 15. Aarh., skrevet med større Bog- staver to Linier; i den øverste staar der: Gefta Cnutonis RL.

(= Regis), og derefter x. O. IIJ(?) Ctt. A . ., hvilket jeg ikke kan tyde (men jeg formoder, at det er et Bibliotheksmærke); i den anden Linie læses der Lib(er) sci au g (usf/ni) Cant(uanens/s). Paa Bagsiden af

�� �