Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/389

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


GESTA CNVTONIS REGIS 379

samme Blad findes der et Miniaturbillede med blaa, grønne og røde Farver og simpel Tegning: Over to Søjler, hver paa sin Side, hvælver sig en paa deres Kapiteller hvilende Bue, som bærer et Forhæng, der er slaaet til Side, halvt til venstre, halvt til højre. Under dette sidder paa en Thronslol med foransat Fodskammel Dronning Emma, klædt i Dronningkaabe og bærende paa Hovedet en Krone, hvorfra et Slør hænger ned over hendes Nakke og højre Kind; i højre Haand holder hun en opslaaet Bog, som er overrakt hende af en Klerk, der ligger knælende for hendes Fødder paa hendes venstre Side, altsaa til højre paa Billedet fra Beskuerens Standpunkt; han vender Ansigtet, som er meget slet tegnet, ydmygt op imod hende, og hun ser ned paa ham, idet hun har Hos^edet drejet lidt til venstre hen imod ham. Oven over hans Hoved ses Overkroppene af to tæt ved hinanden staaende unge, svagt skæggede Mænd, klædte i Trøjer med Knapper ned over Brystet og paa Halskraven og med Hade Baretter paa Hovedet; det skal vel forestille Emmas Sønner Hardeknud og Edvard; han, der staar længst til højre, synes med særlig Interesse at se ned paa Bogen. — Paa Forsiden af Fol. 2 begynder Skriftet med Ind- ledningsbrevet til Emma. Det første Initial her er et meget prægtigt tegnet og farvet stort S, forestillende en Slange eller Drage med tyk, langt udhængende, mangekløftet Tunge og med en ligeledes mangekløftet Fiskehalelinne; dette S strækker sig ned foran de paa 9 Linier fordelte Ord (S)ALVS . . ELIGANTIA, som er skrevne med lutter store Bogstaver; i Linierne 1. 3. 5. 7. 9 er Bogstaverne farvede rødt, i Linierne 2. 6 grønt, i Linierne 4. 8 blaat. Om der er noget malet ved det store Initial R, hvormed Liber . I. begynder paa Fol. S"", og som strækker sig ned foran de første 5 Linier (Regem . . ueridica), har jeg ikke optegnet. Et ret smukt, men meget mindre Initial M findes nederst paa Fol. 19^, hvor Liber .II. begynder; et lignende skulde sikkert have været anbragt ved Be- gyndelsen af Liber .III., men her er blot Omridsene af M tegnede, og Illurainator har intet gjort ved det. Særlig mærkelige er ogsaa Initialerne paa Fol. 47^ (Lib. II, cap. 17), hvor O er tegnet som en Cirkel med fire Rosetter, en for oven, en for neden og en midt paa hver Side, og paa Fol. 59^ (Lib. III, cap. 6), hvor E er pyntet med en Kugle paa Midten og en Halvmaane i Enden af hver af de 3 til højre udgaaende Arme. Om de øvrige Initialer er der intet særligt at bemærke. Det er ikke ganske sikkert, om Haandskriftet fra først til sidst er skrevet med en og samme Haand. Indledningsbrevet er skrevet med meget sirlig Skrift, men

�� �