Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/392

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


382 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

of Dr. Lippmann, 2. Apr. 1887«. Nu ejer, som omtalt, British Museum Flaandskriftet, og dér undersøgte jeg det og tog en meget nøjagtig Kollation af det ved Sammenligning med Pertz's Separat- udgave i Juni Maaned 1906.

II. B := Codex Musei Britannici n°. 69^0. Det er et ganske ungt Papirs- Haandskrift, vistnok skrevet i Beg. af det 17. Aarh.; det betegnes som indeholdende ^Nennii (sive Ninii) Historia el aliai (Nennius hed en engelsk Munk og Historieskriver fra Tiden omkring 620, se Gerh. Voss de historicis Latinis lib. II, cap. 25). Paa Fol. 105 — 114 er der en Afskrift af Liber I. af Gesta Cnutonis, TtNarratio de Sweyno regei ; det støtter sig ganske til A, viser paa enkelle Punkter Lighed med A^, og har næsten ingen Værdi.

III. P =: Codex Parisiniis 6235 Lat, membran., i stort Oktav eller lille Folio, hvad man nu vil kalde det. Det er skrevet med forskellige Hænder, og særlig er det Stykke, der her alene ved- kommer os, Fol. 7 — 14, ganske afvigende fra alt det øvrige, saa at disse 8 Blade utvivlsomt er en helt fremmed Bestanddel, som ved Indbindingen er hæftet sammen med de øvrige Dele, der samledes i dette Haandskrift. Nederst paa Fol. V staar i Banden Navnet paa Haandskriftets første os bekendte Besidder: W. Cecillg D(ominii)s Burghleyensis, sikkert skrevet med hans egen Haand. Siden har Colbert erhvervet det, idet det øverst paa samme Side bærer Paaskriften : Codex Colbert. 5337; strax derefter er tilføjet: Regiiis 10504, som viser, at det er gaaet over i det franske konge- lige Bibliothek; derfra er det nu kommet ind i det franske National- bibliothek, hvor det er numereret som ovenfor angivet. Der er sikkert ingen Del af Haandskriftet, som er ældre end det XV. Aarh. Det begynder med 8 foransatte Blade, som paa de 6 første I — VI (medens VII — VIII er tomme) indeholder 3 forskellige Indices over dets Indhold. Derefter begynder paa Fol. F under de førnævnte Hjemstedsangivelser den Del af Haandskriftet, som svarer til Index I: in coronalionem et sepullnram quorundam principum; der staar saaledes: »De regibus angloru vbi vel a quibus regalem susceperunt unctione vel vbi tumulati quiescunt. I Aluredus fllius edewolfi iunior qui regiå I« osv. Denne Afhandling fylder Fol. 1 — 4 samt to Linier øverst paa Fol. S'"; Besten af Fol. 5 saavel som Fol. 6 har ingen Skrift. Herefter følger Fol. 7 — 14 Excerpta ex Gilda, hvorom nedenfor. Fol. 15 er blankt; saa kommer (svarende til Index II: in historiam Britannicam) et Skrift, der, uden Over- skrift og Forfatternavn, indeholder en engelsk Chronik, begyndende

�� �