Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/438

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


428 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORORD.

��D<

��'et lille Skrift, som her udgives, udgør to Kapitler (Distinct. III. Capp. XXV — XXVI) af et stort Værk om Cistercienserordenen, hvis rigtige Titel, efter hvad jeg véd om Haandskrifterne, synes at have været: De initio (eller de exordio) ordinis Cisterciensis^), men som i Almindelighed simpelthen kaldes Exordium Magnum (i Modsætning til et andet ganske lille Skrift om samme Genstand, der hedder Exordium Cisterciensis Cenobii). Begge disse Skrifter er, saa vidt jeg véd, første Gang udgivne paa Tryk af Bertrand Tis sier i Tom. I. Bibliothecæ Patrum Cisterciensium, Bonofonte 1660. I Fortalen hertil S. 13 siger Tissier, at der i den Codex ms. cænobii Fusniacensis, som han har lagt til Grund for sin Udgave af Exordium Magnum, staar: »Istum librum composuit quidam Abbas, Conradus nomine, Everbacensis cænobii, qui fuit monachus Claræ-vallis« ; og denne Conrad har, siger han, efter sin egen Angivelse levet i Clairvaux under dette Klosters ottende og niende Abbed, i Tiden omkring 1180, og er siden derfra kommen til Cistercienserklostret Eberbach i Diæceset Mainz og bleven Abbed dér.

Exordium Magnum er tidligt kommet til Cistercienserklostrene i Danmark, og den Munk, der harskrevet Ve tus Chronica Sialandie, har benyttet Værket til sit Arbejde (se ovfr. S. 7; 35 sqq., 48 sqq.). Da Arne Magnusson 1695 udgav denne Ghronik, fandt han det rigtigt at lade de af Chronikforfatteren noget forkortede Kapitler følge som Tillæg til sin Udgave i deres fuldstændige Form; og paa Udgavens S. 79—92 (= S. R. D. Tom. II, p. 638—41) har han da givet os det første af de to omtalte Kapitler, Distinct. III. Cap. XXV, som indeholder Fortællingen om Ærkebiskop Eskil. Texten var optrykt efter Tissiers Udgave, men tillige ledsaget af en Række

��') Maaske har Skriftet ogsaa været kaldt: Narratio de illustribus viris ordinis Cisterciensis; derpaa tyder Overskriften i den neden- for omtalte Codex A paa det Kgl. Bibliothek i København.

�� �