Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/462

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


452 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

At S stararaer fra en ældre Afskrift af Kirchmann, freragaar paa en ret morsom Maade af Stedet p. 463, 5, hvor S = M^ har ve istdf. verba, idet Joh. K. endnu ikke havde fundet paa den rette Læsning af Kompendiet, som først er komraet ind i Originalen til A; ligeledes p. 467, 6, hvor S har pipsima istdf. ^ipsima, som Kirchmann aabenbart dengang endnu ikke har kunnet tyde; Stephanius har da ogsaa noteret Stedet som forskrevet; for Resten freragaar det samme ogsaa af, at S p. 467, 25 alene har bevaret Interlinearglossen til placitis, og af, at S p. 461, 15 ikke har Til- føjelsen af quæ, som Kirchmann dengang endnu ikke havde fundet paa. Joh. Kirchmann havde haft i Sinde at forsyne den paa- tænkte Udgave af Skrifterne (særlig af Theodricus Monachus) med Noter, væsentlig af historisk Art, men dog ogsaa nogle sproglige og textkritiske. Et Vidnesbyrd om hans Arbejder i denne Retning foreligger i et Haandskrift af ham, som nu findes paa vort Store Kongelige Bibliothek i Kalis Samling Nr. 600, ¥°. Den sidste og største Del af Haandskriftet drejer sig om Kirchmanns Slægts- og Personalhistorie; men den første Del, som paa Titelbladet bærer Ind- skriften : Apparatus D. Kirchmanni ad Editionem Theodorici Monachi (skrevet efter hans Død med en senere Haand), indeholder følgende: Paa de første 10 Blade findes der et Register til Theod. Mon.; det er det, der genfindes i M og derefter er aftrykt i Udgaven 1684 som Index Rerum et Verborum efter dette Skrifts Text, uden Paginering; kun er de enkelte Passus i denne Index i MK opstillede i en rigtigere alfabetisk Orden end i Haandskriftet, men ved Trykningen af K har der indsneget sig en slor Mængde Fejllæsninger og TrykfejP). Derefter findes paa 10^2 Blad en Række Noter til Theodoricus, og saa paa 2^/2 Blad en Række lignende til De profectione Danorum in terram sanctam; af disse Noter er dog mange kun korte Notitser af samme Indhold som de, der findes i Registret, og mange andre er ikke andet end blotte Textlemmata, som K. havde optegnet for senere at føje videre Bemærkninger

��Theodrici Monachi Cap. 1 vilkaarligt har indsat S's octingentesimo for millesimo og octavo for seciindo. Jeg har ved Bestemmelsen af Forholdet mellem K, M, A og S overvejende taget Hensyn til Skriftet De profectione Danorum ; men en Undersøgelse af de 3 Textkilder med Hensyn til det andet Skrift giver, saa vidt jeg kan se, det samme Billede af Forholdet. ') En lignende Index til Skriftet De profectione Danorum findes i M og er derefter aftrykt i K ved Slutningen af dette Skrifts Text; den er for- modentlig ogsaa udarbejdet af Joh. Kirchmann; men i hans Apparatus findes den ikke.

�� �