Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/530

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


18

��SCRIPTORES MINORES

��6 not..; 391, 4; 394, 25; 401, 7; 404, 18.

denominare (bestemme, beskikke), II, 35, 20. = nominare, II, 244, 7; 314, 8.

denotaie (udpege dadlende), II, 459,7.

deornare (vansire). I, 482, v. 10.

deortari = dehortari, I, 30, 2 . . .

depauperare (forarme). I, 412, 19; 446, 3; 482, v. 10; II, 250, 11.

depigrare (gor sløv). I, 96, 4.

deponere (afskaffe). I, 328, 5; (kas- sere, tage ned), II, 299, 17; (afgive en Erklæring i Retten), II, 254, 11; 259, 8. 13...

depopulare ^ depopulari, I, 17, 9; 138, 12; 140, 14; 162, 25; II, 34, 17.

deportare (overbringe, iussa). I, 98, 16.

deposcere c. acc. c. inf., II, 413, 5.

deprecari (bede indstændig om). I, 18. 20; II, 49, 1; 66, 25; II, 254, 25.

depredari (stjæle ved Indbrud), II, 42, 24; depredatio. I, 78, 10; II, 72, app. 2; 73, 9.

depredicare (lovprise). I, 141, 6.

derisorie (spottende). I, 395, 4.

desperatus (^ desperans) de alqo, I, 358, 17; II, 367, 13; 401, 20; abs. II, 416, 14; de vita desperatus = de cuius vita desperatur. I, 420, 18.

despicabilis (ringeagtet), II, 150, 16.

desponsare (sibi) aliquam (forlove sig med ngn). I, 52, 19; 222, 15; 414, 4; desponsare aliquam alicui (vel pro aliquo). I, 425, 5; 435, 6...

destinare = mittere. I, 16, 21; 112,20; 169, 19; 270, 14; 429, 12; II, 246, 16; 272, 2; 274, 4; 275, 7; 463, 4; d. aliqm periculo (udsætte for). I, 415, 6; d. aliquid efTectui (bestem- me til Iværksættelse), I, 431, 27, d. preduces (Lodser) navibus, II, 472, 24.

destruere (udrydde). I, 282, 5; 382, 7; (odelægge, forstyrre). I, 339, 15; 377, 15; 395, 9; = refutare, II, 421, 15.

��detentor (den, som fastholder en

uretmæssig Besiddelse), II, 175, 16. deterioratio (Forværrelse), II, 46, 26. determinare (fastsætte) locum collo-

quii, I, 130, 29; numerum pugnan-

tium. I, 292, 29; d. de alqo (træffe

Bestemmelse om). I, 367, 19; cum

acc. c. inf.. I, 284, 8. detractare (dadle, laste). I, 110, 22;

detractatio, I, 94, 9 = detractio, I,

397, 10; detractare (unddrage sig

fra). I, 362, 27. detruncare (lemlæste). I, 29, 20. detumescere (svinde ind), II, 44, 22. deturbare (skræmme), I, 326, 10; (slaa

ned), II, 408, 6; (fordrive), II, 404, 5. deturpai-e (tilsmudse). I, 296, 7. deviare (skeje ud fra), II, 388, 7; de-

viare alqm (fore bort fra den rette

Vej), IT, 418, 17. devincire (knytte til sig). I, 225, 17;

377, 13; ofr. II, 412, 13. devotio (Fromhed), I, 385, 21...; de-

votus. I, 18, 18; 189, 11; 359, 17;

368, 15 (d. ad deum). — devote, I,

191, 1; 460, 13... dextrarius (equus), Krigshest, I, 72,

10; 449, 13; II, 68, 4; 109, 14; 275,

��diabolus . . ., diabolicus (I, 243, 18) passim, ut I, 27, 1; 89, 6; 190, 8...

diaconus passim, vid. I. V. S. D.

diadema =^ corona regia. I, 33, 22; 124, 22; 189, 27...

diatim (Dag for Dag), II, 408, 25; 417, 10.

dictare (fremsige). I, 100, 20; (for- ordne), I, 126, 29; II, 225, 33; (dik- tere, lade skrive), II, 29, 13: inde: dictator, II, 204, 10. — dictamen = stilus, II, 387, 13.

dies Circumcisionis, vid. circumcisio; dies Ginerum (Askeonsdag), II, 240^ 7; 319, 12; dies quattuor tempo- rum (Tamperdag), primus dies Martis quatuor temporum, in quæ

�� �