Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/540

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


28

��SCRIPTORES MINORES

��21; 443, 5; 445, 11; II, 110, 4. in sig- num (til Tegn paa), I, 239, 17; 290, 22; 338,4; 375,16; 453, 13. — in ho- nore = in honorem, I, 17, 13; 23, 14. 15; 170, 12; II, 298, 14; 398, 28; 415, 12. in fide sua promittere, II, 50, 1. — in legatione vadere, I, 263, 18. — in multitudine, II, 53, 5; 207, 1. — in ore gladii (for Sværdets Od), I, 17, 6; 45, 8 . . .; in via = per viam, I, 46, 10. — Non raro abun- dat, ut in his: in regem (episcopum etc.) alqm assumere, eligere, conse- crare, coronare, sublimare passim; cfr. I, 24, 9; 25, 23; 22, 21; in epi- scopum confirmare, I, 433, 5; in uxorem ducere. I, 222, 7, et multa similia. Non raro abest, ut I, 27, 23. 26; 28, 17 . . ., et sic etiam ante ablativum, ubi loca aut tempora de- signantur.

inaccessibilis (utilgængelig). I, 313, 22.

inaltare = altiorem reddere, I, 238, 1.

inaures (Øresmykker), I, 120, 17; 358, 21.

incantatio (Dølgesang, Tryllesang), I, 76, 14; 271, 22; incantator, II, 21, 2.

incarcerare =^ in carcere et vinculis ponere. I, 402, 23; 445, 20; 447, 13; 452, 6; 454, 2; II, 43, 16.

incarnatio (dominica, Christi, Køds- paatagelse). I, 14, 1 et passim.

incausare = incusare. I, 458, 7.

incaustum (Blæk), II, 269, 23.

incensum (Røgelse), II, 491, 5.

inceptio (Foretagende), I, 26, 9.

inceptus ^ qui inceperat, II, 161, 2.

incessanter (uophørlig, stadig), II, 44, 3; 150, 18; 236, 17; 417, 13.

incestuosus = incestu maculatus. I, 374, 2.

inchristianissime, II, 359, 12; 362, 10.

incidere plagam = inc. in pi., II, 138, 18; 431, 2.

incinerare (brænde paa Baal), I, 276, 15; (lægge i Aske), II, 123, 13; (gø- re til Støv), II, 89, 3 a. i.

incircumspecte (ubetænksomt). I, 110, 2.

��inclinare = incl. se, II, 436, 29 (et

fort. 465, 21). incognitus = ignarus, II, 406, 10. incommoditates (Ulemper), II, 139,26;

175, 35; 239, 14. incompertus (ikke støttet paa Erfa- ring), I, 94, 19. incompositus ^= monstruosus. I, 335,

10; ^ non optimo stilo scriptus, II,

458, 9. incomprehensibilis (ufattelig), II, 439,

30. inconculcatus (uigendreven) , II, 253,8. incongruus (upassende). I, 268, 2. inconsolabiliter (utrøsteligt), II, 421,7. inconsultus (ikke spurgt til Raads), I,

400, 19; II, 166, 23; inconsulte, II,

399, 4 not. incontexta oratio = non artificiose

composita. I, 92, 2. incontinenter (uden at kunne beher- ske sig). I, 333, 19. inconvulsus = non perturbatus, II,

145, 20; 183, 13. incorporare (optage i), incorporatio,

II, 311, 1. 7. incorrectus = non emendatus, II,

458, 9. incorrigibilis (uforbederlig). I, 74, 1;

incorrigibilitas. I, 268, 6. increpare, perf. increpavi, II, 23, 25;

272, 5... inculpabilis (dadelfri), II, 344, 28. incunctanter (uden Nølen, ufortøvet),

I, 66, 18; II, 464, 9.

incutere = concutere, II, 423, 5.

indago (Hegn), I, 112, 16.

indagare = explicare, II, 478, 5.

indebite (utilbørligt) , II, 242,3; 253,23.

indeficienter := indesinenter (uaflade- ligt), I, 88, 10; 89, 12.

indicare ^ indicere (paabyde), I, 29, 1. indicibilis (usigelig), II, 315,26; 409,7, indiflferenter (uden Forskel), I, 221,6;

407, 24; 451, 22; II, 346, 34. indignanter (harmfuldt, holdende sig

for god dertil). I, 297, 7; indignari,

II, 466, 11.

indilate (ufortøvet), II, 248, 31.

�� �