Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/541

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INDEX I.

��29

��indisciplinatus (frigørende sig for Or-

denstugten), II, 317, 21. indiscussus (ikke undersøgt), II, 245,7. indissolubilis (uløselig), II, 183, 22. inducere prelium super alqm (paa-

føre ngn Krig), II, 24, 4; inducere

(tilskynde) cum acc. et infin., II,

242, 22. induciæ (Frist, Henstand), II, 211, 9;

367, 5. indulgere (synke hen i, hengive sig til) ,

I, 98, 29; 100, 3; 108, 4; (tilgive),

II, 271,25. — indulgentia(e). Synds- forladelse, Aflad, II, 71, 26; 113, 14; 117, 7; 290, 9. — indultor (Tilgi- ver), I, 193, 13.

iiidultum (t>avelig Begunstigelse. II, 226, 28; 233, 27; 234, 33...

indumentum (Klædning), I, 190, 32; 295, 7; 340, 25; II, 271, 12; 278, 1.

industria (Skarpsindighed, Dygtig- hed), I, 70, 11; 251, 20;; 253, 4...; industria =:: de, ex industria (med Flid, Forsæt), I, 98, 31; 252, 8...

induviæ = indumentum, II, 404, 19.

ineffabiliter (usigeligt), II, 411, 9.

inenarrabilis (ubeskrivelig). I, 29, 6.

ineptus pro armis (ikke vaabenfør),

I, 328, 23.

infallibilis (usvigelig). I, 102, 9; infal- libiUter (uden at fejle). I, 313, 6.

infatigabiliter (utrætteligt), I, 362, 22.

inferior alicui (staaende tilbage for ngn), I, 116, 7.

inferioritas (Mindrebeløb, Mangel), I, 120, 16.

infestare (angribe, bede). I, 275, 27.

inficiatus = veneno infectus, II, 74, 6.

infideles (de Vantro), I, 460, 12; II, 59, 20 . . .

infirmari (være ell. blive syg). I, 244, 22; 342,2; 345,30; 368,9; 482, v. 12; (tabe sin Kraft), I, 479, 118; infir- mitas (Sygdom), I, 24, 27; 331, 19; 392, 2; II, 37, 26; 45, 13...; infir- mus (syg), 1, 49, 7 . . ., = infirmans,

II, 39, 20; = infirmitatus, II, 45, 22. — infirmitorium (Sygestue), II, 277, 15; = infirmaria, II, 293, 11.

��infitiatio (Benægtelse), I, 86, 5.

inflexibiHtas (Ubøjelighed), II, 36, 12.

informare (undervise), I, 405, 20; 429, 12; (give Belæring, Anvisning), I, 426, 21; informatio, I, 241, 1.

infortunatus (uheldig, ulykkeHg), I,. 239, 11; 242, 16. — infortunium (Ulykke), I, 88, 14; 476, 19 not.

infra = intra, de tempore (inden). I, 193, 2; 299, 18; 374, 24; II, 128, 12; 222, 30; 225, 23; 254, 6; de loco (in- den for), II, 111, 15; 222, 29; 240, 19; 487, 6.

infrenatus (utøjlet), II, 242, 23.

infrugi (uskikkelig, slet), II, 148, 25.

ingeniolum (fattige Aandsgaver), I, 122, 5; II, 458, 4.

ingeniositas (Kunstsnilde), I, 68, 12.

ingenuus (ædelbaaren). I, 274, 26.

ingerere risum (vække Latter), I, 248, 4.

ingluvies, dativ, ingluvie. I, 98, 29.

ingratus alicui = ingr. adversus alqm,

I, 331, 19; 477, 35; II, 29, 3. inhibere (forbyde) alicui, ne . . ., II,

248, 19. inimicari (blive Fjende af) alicui. I,

21, 3.

iniuriari alicui (forurette), II, 221, 11;

255, 10; 256, 9. — iniuriator, 11,253,

24.

niuriose (fornærmeligt). I, 189, 8. —

niurius sibi (gørende sig selv Uret),

II, 395, 7.

nmarcessibilis (uvisnelig), II, 426, 16. nnodare alqm anathemate (binde), II,

183, 22; 184, 12; 223, 5; 434, 29. nnotescere: innotuit alicui de aliquo,

1, 265, 24; II, 199, 19.. nnoxius (skyldfri) cum ablat., II,

367, 7. nofficiare ecclesiam = officia divina

in ecclesia celebrare, II, 225, 5. nordinatus, = non iusto ordine ex-

positus, II, 458, 9. — inordinate =

non secundum ordinis regulam, II,

161, 28. inplicitas (?), I, 159, 2. inquies (Uro, Forstyrrelse), II, 340, 8.

�� �