Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/555

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INDEX I.

��43

��precipitare se gurgiti (^ in gurgitem),

I, 102, 18.

precluis =^ valde illustris, egregius, I, 104, 32; 110, 11; 116, 22; 122, 10.

preco = apparitor (Bysvend), I, 294, 12; II, 42, 24.

preconaria vox (Heroldraab), II, 393, 14.

predecessor (Forgænger i et Embede),

II, 130, 26; 161, 5; 185, 22; 190, 13; 199, 29.

predestinare = destinare. I, 50, 3; (forud bestemme). I, 126, 21.

predicare (prædike). I, 17, 16; 22, 2; 122, 31...; crucem predicare (op- fordre til Korstog), I, 409, 13. — predicatio. I, 349, 23 . . .; predica- tor. I, 350, 11...; (f ratres) predica- tores (Dominikanerne), I, 191, 1; II, 236, 8; 253, 34; 337, 10; 351, 29;

• 371, 1 sqq.

predilectus = valde dilectus, II, 226, 21.

predistare = valde distare, II, 249, 25.

predoctus = valde doctus, II, 268, 13.

predux (Lods), II, 473, 2.

preeligere (foretrække). I, 290, 17; 345, 27; preelectus (særlig udvalgt),

I, 308, 12.

preeminere (rage frem). I, 301, 11; II, 441, 21.

prefatus = predictus (forud nævnt, omtalt). I, 78, 11; 82, 34 et passim.

prefectus (Landsstyrer, Underkonge, Jarl), I, 222, 8; 232, 15; 238, 12; 241, 29; 245, 16; 256, 5...; (Befalings- mand i en By), I, 233, 4; 409, 19;

II, 353, 3 sq.; 356, 19; 362, 14; 366, 1. — prefectura. I, 246, 15; 394, 8 . .

prefigere electionem (foresætte Val- get), I, 98, 17; p. diem (forud fast- sætte), II, 258, 33; 262, 32.

prefocare (kvæle). I, 408, 1.

pregravare = valde gravare. I, 26, 7.

preiudicium facere (foregribe ngt. for en anden). I, 64, 21; II, 460, 14.

prelatus (højere Gejstlig), I, 457, 12...; prelatio, II, 37, 25; 194, 6;

��277, 4...; (Forrangsstilling), I, 388, 10; 390, 7.

prelibare (forud berøre). I, 192, 15; prelibatus = prefatus, II, 175, 11; 392, 2.

preminere ^ preeminere, II, 386, 14.

prenominatus =: prefatus, II, 362, 13.

prenotare (foretegne). I, 76, 1; preno- tatus = predictus, II, 150, 30; 209, 3.

preordinare (forud anordne), II, 410, 14.

preostendere (forud vise), II, 290, 2.

prepedire ^= impedire, II, 436, 6.

prepollere = valde poUere, II, 224, 16.

prepositus. Provst, passim; p. ruralis (Landprovst), I, 379, 13.

prerogativa (Fortrin, Begunstigelse),!, .112,. 8; 128, 7; II, 62, 14; 237, 9; 253, 5; 437, 27.

presby(-bi-)ter passim. — presbyteri- um = chorus, II, 52, 6.

prescriptio ^ exceptio (Retsindsigel- se). I, 78, 14; (Hjemmel, Hævd), II, 217, 10. — prescriptus (hjemlet, hævdvunden), II, 212, 5; 223, 10; 237, 28; 251, 29.

presens: presentes (se. litteræ, nær- værende Skrivelse), II, 186, 23; 212, 6. 21; 225, 24; 295, 13 ... — presen- tare (donum, overrække). I, 266, 10; 338, 5; (fremstille, fremlægge), II, 42, 9; 200, 13; 263, 14; 479, 4; (fremstille som Kandidat til et gejst- ligt Embede, I, 457, 19 sq.; inde pre- sentatio, II, 305, 7. — in presentia- rum positus (personlig tilstedevæ- rende), II, 356, 9, = presentialiter,

I, 458, 8; (passende paa Nutiden),

II, 462, 14.

presertim = præcipue, inprimis, II, 171, 16; 399, 14; pr. cum = præci- pue si, II, 458, 17; pr. cum c. indi- cat.. I, 82, 17; 99, 7; II, 215, 18.

presidencia (overordnet Stilling), II, 315, 30.

presignare (forud anvise) , IT, 52, 22.

prestigiosus (Kogler, Troldmand), I, 225, 16.

�� �