Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/91

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SEPVLCHRALIA 81

langs ned med Billedets venstre Side, er nu stærkt beskadiget, idet hele den øverste Halvdel med o. 9 + 57 Bogstaver og Inter- punktionstegn mangler; endvidere mangler Hjørnet forneden, paa hvilket Indskriftens andet Stykke har sluttet og det tredje Stykke, der strækker sig hen under Figurens Fødder til Pladens Midte, har begyndt (med o. 8 + 9 Bogstaver). I Begyndelsen af det 17. Aarh. synes dog Pladen endnu at have været ubeskadiget; i det mindste har baade Huitfeldt i sin Danmarkskrønike (Fol., S. 410) og Nicolaus Held vaderus i sin ovenfor omtalte Bog »Sylva chronologica« fra 1624. S. 41 — 42, gengivet Indskriften, som om de har kunnet læse den fuldstændigt, og efter dem har Pontoppidan aftrykt den i Marmora Danica Tom. I p. 174; man bliver da nødt til at følge den her givne Text, og det har man ogsaa gjort ved den Restauration af Monumentet, som udførtes af Magnus Petersen i 1883.

V. Til de 4 ovenfor omtalte Monumenta Ringstadiensia har jeg desuden i Udgaven her som Slutningsstykke føjet de to Epitaphie- vers over Valdemar I. og Knud VI., som tillige med det tredje, tidligere af mig udgivne Epitaphiedigt over Erik Plovpenning findes optegnede (i ret mangelfuld Skikkelse) paa et Blad i det Haandskrift C (Ny kgl. Samling Nr. 726 Fol.), som jeg har omtalt i Vitæ Sanctorum Danorum S. 253 (260) og S. 455; jeg kunde nemlig ikke finde noget andet Sted, hvor jeg mente bedre at kunne anbringe disse Stykker, som dog fortjente at bevares. Den tidligere Udgave af dem i S. R. D. Tom. V p, 421 er utilfreds- stillende.


�Script, hist. Dan. minores.