Codex Iuris Canonici

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Sine Nomine
Codex Iuris Canonici
1918
editio: incognita
fons: incognitus

Index[recensere]


LIBER PRIMUS. NORMAE GENERALES.
TITULUS I. De legibus ecclesiasticis.
TITULUS II. De consuetudine.
TITULUS III. De temporis supputatione.
TITULUS IV. De rescriptis.
TITULUS V. De privilegiis.
TITULUS VI. De dispensationibus.

LIBER SECUNDUS. DE PERSONIS.
PARS PRIMA. DE CLERICIS.
SECTIO I. DE CLERICIS IN GENERE.
TITULUS I. De clericorum adscriptione alicui dioecesi.
TITULUS II. De iuribus et privilegiis clericorum.
TITULUS III. De obligationibus clericorum.
TITULUS IV. De officiis ecclesiasticis.
CAPUT I. De provisione officiorum ecclesiasticorum.
ART. I. De libera collatione.
ART. II. De electione.
ART. III. De postulatione.

CAPUT II. De amissione officiorum ecclesiasticorum.

TITULUS V. De potestate ordinaria et delegata.
TITULUS VI. De reductione clericorum ad statum laicalem.

SECTIO II. DE CLERICIS IN SPECIE.
TITULUS VII. De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes.
CAPUT II. De Concilio Oecumenico.
CAPUT III. De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus.
CAPUT IV. De Curia Romana.
ART. I. De Sacris Congregationibus.
ART. II. De Tribunalibus Curiae Romanae.
ART. III. De Officiis Curiae Romanae.

CAPUT V. De Legatis Romani Pontificis.
CAPUT VI.
CAPUT VII. De Conciliis plenariis et provincialibus.
CAPUT VIII. De Vicariis et Praefectis Apostolicis.
CAPUT IX. De Administratoribus Apostolicis.
CAPUT X. De Praelatis inferioribus.

TITULUS VIII. De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant.
CAPUT I. De Episcopis.
CAPUT II. De Coadiutoribus et Auxiliaribus Episcoporum.
CAPUT III. De Synodo dioecesana.
CAPUT IV. De Curia dioecesana.
ART. I. De Vicario Generali.
ART. II. De cancellaroi aliisque notariis
ART. III. De examinatoribus synodalibus, et parochis consultoribus.

CAPUT V. De Capitulis canonicorum.
CAPUT VI. De consultoribus dioecesanis.
CAPUT VII. De sede impedita aut vacante ac do Vicario Capitulari.
CAPUT VIII. De vicariis foraneis.
CAPUT IX. De parochis.
CAPUT X. De vicariis paroecialibus.
CAPUT XI. De ecclesiarum rectoribus.

PARS SECUNDA. DE RELIGIOSIS.
TITULUS IX. De erectione et suppressione religionis, provinciae, domus.
TITULUS X. De religionum regimine.
CAPUT I. De Superioribus et de Capitulis.
CAPUT II. De confessariis et cappellanis.
CAPUT III. De bonis temporalibus eorumque administratione.

TITULUS XI. De admissione in religionem.
CAPUT I. De postulatu.
CAPUT II. De novitiatu.
ART. I. De requisitis ut quis in novitiatum admittatur.
ART. II. De novitiorum institutione.

CAPUT III. De professione religiosa.

TITULUS XII. De ratione studiorum in religionibus clericalibus.
TITULUS XIII. De obligationibus et privilegiis religiosorum.
CAPUT I. De obligationibus.
CAPUT II. De privilegiis.
CAPUT III. De obligationibus et privilegiia religiosi ad ecclesiasticam dignitatem promoti vel paroeciam regentis.

TITULUS XIV. Ds transitu ad aliam religionem.
TITULUS XV. De egressu e religione.
TITULUS XVI. De dimissione religiosorum.
CAPUT I. De dimissione religiosorum qui vota temporaria nuncuparunt.
CAPUT II. De dimissione religiosorum qui vota perpetua nuncuparunt in religione clericali non exempta vel in religione laicali.
CAPUT III. De processu iudiciali in dimissione religiosorum qui vota perpetua sive sollemnia sive simplicia nuncuparunt in religione clericali exempta.
CAPUT IV. De religiosis dimissis qui vota parpetua nuncupnrunt.

TITULUS XVII. De societatibus sive virorum sive mulierum in communi viventium sine votis.

PARS TERTIA. DE LAICIS.
TITULUS XVIII. De fidelium associationibus in genere.
TITULUS XIX. De fidelium associationibus in specie.
CAPUT I. De tertiis Ordinibus saecularibus.
CAPUT II. De confraternitatibus et piis unionibus.
CAPUT III. De archiconfraternitatibus et primariis unionibus.

LIBER TERTIUS. DE REBUS.
PARS PRIMA. DE SACRAMENTIS.
TITULUS I. De baptismo.
CAPUT I. De ministro bapttsmi.
CAPUT II. De baptismi subiecto.
CAPUT III. De ritibus et caeremoniis baptismi.
CAPUT IV. De patrinis.
CAPUT V. De tempore et loco baptismi conferendi.
CAPUT VI. De collati baptismi adnotatione et probatione.

TITULUS II. De confirmatione.
CAPUT I. De ministro confirmationis.
CAPUT II. De subiecto confirmationis.
CAPUT III. De tempore et loco confirmationis conferendae.
CAPUT IV. De patrinis.
CAPUT V. De collatae confirmationis adnotatione et probatione.

TITULUS III. De sanctissima Eucharistia.
CAPUT I. De sacrosancto Missae sacrificio.
ART. I. De sacerdote Missae sacrificium celebrante.
ART II. De Missae ritibus et caeremoniis.
ART. III. De tempore et loco Missae celebrandae.
ART. IV. De Missarum eleemosynis seu stipendiis.

CAPUT II. De sanctissimo Eucharistiae sacramento.
ART. I. De ministro sacrae communionis.
ART. II. De subiecto sacrae communionis.
ART. III. De tempore et loco quo sacra communio

TITULUS IV. De poenitentia.
CAPUT I. De ministro sacramenti poenitentiae.
CAPUT II. De reservatione peccatorum.
CAPUT III. De subiecto sacramenti poenitentiae.
CAPUT IV. De loco ad confessiones excipiendas.
CAPUT V. De indulgentiis.
ART. I. De indulgentiarum concessione.
ART. II. De indulgentiis acquirendis.

TITULUS V. De extrema unctione.
CAPUT I. De ministro extremae unctionis.
CAPUT II. De subiecto extremae unctionis.
CAPUT III. De ritibus et caeremoniis extremae unctionis.

TITULUS VI. De ordine.
CAPUT I. De ministro sacrae ordinationis.
CAPUT II. De subiecto sacrae ordinationis.
ART. I. De requisitis in subiecto sacrae ordinationis.
ART. II. De irregularitatibus aliisque impedimentis.

CAPUT III. De iis quae sacrae ordinationi praeire debent.
CAPUT V. De tempore et loco sacrae ordinationis.
CAPUT VI. De adnotatione ac testimonio peractae ordinationis.

TITULUS VII. De matrimonio.
CAPUT I. De iis quae matrimonii celebrationi praemitti debent et praesertim de publicationibus matrimonialibus.
CAPUT II. De impedimentis in genere.
CAPUT III. De impedimentis impedientibus.
CAPUT IV. De impedimentus dirimentibus.
CAPUT V. De consensu matrimoniali.
CAPUT VI. De forma celebrationis matrimonii.
CAPUT VII. De matrimonio conscientiae.
CAPUT VIII. De tempore et loco celebrationis matrimonii.
CAPUT IX. De matrimonii effectibus.
CAPUT X. De separatione coniugum.
ART. I. De dissolutione vinculi.
ART. II. De separatione tori, mensae et habitationis.

CAPUT XI. De matrimonii convalidatione.
ART. I. De convalidatione simplici.
ART. II. De sanatione in radice.

CAPUT XII. De secundis nuptiis.
TITULUS VIII. De Sacramentalibus.

PARS SECUNDA. DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS.
SECTIO I. DE LOCIS SACRIS.
TITULUS IX. De ecclesiis.
TITULUS X. De oratoriis.
TITULUS XI. De altaribus.
TITULUS XII. De sepultura ecclesiastica.
CAPUT I. De coemeteriis.
CAPUT II. De cadaveris translatione ad ecclesiam, funere ac depoeitione.
CAPUT III. De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda.

SECTIO II. DE TEMPORIBUS SACRIS.
TITULUS XIII. De diebus festis.
TITULUS XIV. De abstinentia et ieiunio.

PARS TERTIA. DE CULTU DIVINO.
TITULUS XV. De custodia et cultu sanctissimae Eucharistiae.
TITULUS XVI. De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum, et reliquiarum.
TITULUS XVII. De sacris processionibus.
TITULUS XVIII. De sacra supellectili.
TITULUS XIX. De voto et iureiurando.
CAPUT I. De voto.
CAPUT II. De iureiurando.

PARS QUARTA. DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO.
TITULUS XX. De divini verbi praedicatione.
CAPUT I. De catechetica institutione.
CAPUT II. De sacris concionibus.
CAPUT III. De sacria missionibus.

TITULUS XXI. De Seminariis.
TITULUS XXII De scholis.
TITULUS XXIII De praevia censura librorum eorumque prohibitione.
CAPUT I. De praevia librorum censura.
CAPUT II. De prohibitione librorum.

TITULUS XXIV. De fidei professione.

PARS QUINTA. DE BENEFICIIS ALIISQUE INSTITUTIS ECCLESIASTICIS NON COLLEGIALIBUS.
TITULUS XXV. De beneficiis ecclesiasticis.
CAPUT I. De constitutione seu erectione beneficiorum.
CAPUT II. De unione, translatione, divisione, dismembratione, conversione et suppressione beneficiorum.
CAPUT III. De beneficiorum collatione.
CAPUT IV. De iure patronatus.
CAPUT V. De iuribus et obligationibus beneficiariorum.
CAPUT VI. De dimissione et permutatione beneficiorum.

TITULUS XXVI. De aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus.

PARS SEXTA. DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS.
TITULUS XXVII. De bonis ecclesiasticis acquirendis.
TITULUS XXVIII. De bonis ecclesiasticis administrandis.
TITULUS XXIX. De contractibus.
TITULUS XXX. De piis fundationibus.

LIBER QUARTUS. DE PROCESSIBUS.
PARS PRIMA. DE IUDICIIS.
SECTIO I. DE IUDICIIS IN GENERE.
TITULUS I. De foro competenti.
TITULUS II. De variis tribunalium gradibus et speciebus.
CAPUT I. De tribunali ordinario primae instantiae.
ART. I. De Iudice.
ART.II. De Auditoribus et Relatoribus.
ART. III. De Notario, Promotore iustitiae, vinculi Defensore.
ART. IV. De Cursoribus et Apparitoribus.

CAPUT II. De tribunali ordinario secundae instantiae.
CAPUT III. De ordinariis Apostolicae Sedis tribunalibus.
ART. I. De Sacra Romana Rota.
Art. II. De Signatura Apostolica.

CAPUT IV. De tribunali delegato.

TITULUS III. De disciplina in tribunalibus servanda.
CAPUT I. De offcio iudicum et tribunalis ministrorum.
CAPUT II. De ordine cognitionum.
CAPUT III. De dilationum terminis fatalibus.
CAPUT IV. De loco et tempore iudicii.
CAPUT V. De personis ad disceptationem iudicialem admittendis et de modo confectionis et conservationis actorum.

TITULUS IV. De partibus in causa.
CAPUT I. De actore et de reo convento.
CAPUT II. De procuratoribus ad lites et advocatis.

TITULUS V. De actionibus et exceptionibus.
CAPUT I. De rei sequestratione et inhibitione exercitii iuris.
CAPUT II. De actionibus ex novi operia nuntiatione et damno infecto.
CAPUT III. De actionibus ob nullitatem actorum.
CAPUT IV. De actionibus rescissoriis et de restitutione in integrum.
CAPUT V. De mutuis petitionibus seu de actionibus reconventionalibus.
CAPUT VI. De actionibus seu remediis possessoriis.
CAPUT VII. De exstinctione actionum.

TITULUS VI. De causae introductione.
CAPUT I. De libello litis introductorio.
CAPUT II. De citatione et denuntiatione actorum iudicialium.

TITULUS VII. De litis contestatione.
TITULUS VIII. De litis instantia.
TITULUS IX. De interrogationibus partibus in iudicio faciendis.
TITULUS X. De probationibus.
CAPUT I. De confessione partium.
CAPUT II. De testibus et attestationibus.
ART. I. Qui testes esse possint.
ART. II. A quibus, quomodo, et quot testes induci et qui excludi possint.
ART. III. De iureiurando testium.
ART. IV. De testium examine.
ART. V. De testimoniorum evulgatione eorumque reprobatione.
ART. VI. De indemnitate testium.
ART. VII. De testimoniorum fide.

CAPUT III. De peritis.
CAPUT IV. De accessu et recognitione iudiciali.
CAPUT V. De probatione per instrumenta.
ART. I. De natura et fide instrumentorum.
ART. II. De productione documentorum et actione ad exhibendum.

CAPUT VI. De praesumptionibus.
CAPUT VII. De iureiurando partium.

TITULUS XI. De causis incidentibus.
CAPUT I. De contumacia.
CAPUT II. De interventu tertii in causa.
CAPUT III. De attentatis lite pendente.

TITULUS XII. De processus publicatione, de conclusione in causa et de causae discussione.
TITULUS XIII. De sententia.

TITULUS XIV. De iuris remendiis contra sententiam.
CAPUT I. De appellatione.
CAPUT II. De querela nullitatis contra sententiam.
CAPUT III. De oppositione tertii.

TITULUS XV. De re iudicata et de restitutione in integrum.
TITULUS XVI. De expensis iudicialibus et gratuito patrocinio.
CAPUT I. De expensis iudicialibus.
CAPUT II. De gratuito patrocinio, aut expensarum iudicialium demunitione.

TITULUS XVII. De exsecutione sententiae.

SECTIO II. DE PECULIARIBUS NORMIS IN CERTIS QUIBUSDAM IUDICIIS SERVANDIS.
TITULUS XVIII. De modis evitandi iudicium contentiosum.
CAPUT I. De transactione.
CAPUT II. De compromisso in arbitros.

TITULUS XIX. De iudicio criminali.
CAPUT I. De accusatoria actione et denuntiatione.
CAPUT II. De inquisitione.
CAPUT III. De correptione delinquentis.
CAPUT IV. De instructione processus criminalis et de rei constitutione.

TITULUS XX. De causis matrimonialibus.
CAPUT I. De foro competenti.
CAPUT II. De tribunali constituendo.
CAPUT III. De iure accusandi matrimonium et postulandi dispensationem super rato.
CAPUT IV. De probationibus.
ART. I. De testibus.
ART. II. De inspectione corporali.

CAPUT V. De publicatione processus, conclusione in causa et sententia.
CAPUT VI. De appellationibus.
CAPUT VII. De casibus exceptis a regulis hucusque traditis.

TITULUS XXI. De causis contra sacram ordinationem.

PARS SECUNDA. DE CAUSIS BEATIFICATIONIS SERVORUM DEI ET CANONIZATIONIS BEATORUM.
TITULUS XXII. De nonnullis personis quae in his processibus
CAPUT I. De Actore et Postulatore.
CAPUT II. De Cardinali Relatore, Promotoribus fidei et Sub-promotoribus.
CAPUT III. De notario, cancellario et advocatis.

TITULUS XXIII. De probationibus in his processibus adhibendis.
CAPUT I. De probationibus generatim.
CAPUT II. De teslibus et peritis.
CAPUT III. De documentis processui inserendis.

TITULUS XXIV. De processu beatificationis Servorum Dei per viam non cultus.
CAPUT I. De processibus a loci Ordinario iure proprio instruendis.
ART. I. De perquisitione seciptorum Servi Dei.
ART. II. De processu informativo.
ART. III. De processu super non cultu.
ART. IV. De transmissione processus scriptorum Servi Dei, processus informativi et de non cultu ad Sacram

Caput II. De causae introductione apnd Sacram Congregationem.
ART. I. De revisione scriptorum.
ART. II. De discussione processus informativi.
ART.III. De discussione processus super non cultu.

CAPUT III. De processibus apostolicis.
ART. I. De processu apostolico instruendo.
ART. II. De processus apostolici validitate diiudicanda.
ART. III. De iudicio super heroicitate virtutum in specie vel super martyrio eiusque causa.
ART. IV: De iudicio super Servi Dei miraculis in specie.

TITULUS XXV. De processu beatificationis Servorum Dei per viam cultus seu casus excepti.
TITULUS XXVI. De Beatorum canonizatione.

PARS TERTIA. DE MODO PROCEDENDI IN NONNULLIS EXPEDIENDIS NEGOTIIS VEL SANCTIONIBUS POENALIBUS APPLICANDIS.
TITULUS XXVII. De modo procedendi in remotione parochorum inamovibilium.
TITULUS XXVIII. De modo procedendi in remotione parochorum amovibilium.
TITULUS XXIX. De modo procedendi in translatione parochorum.
TITULUS XXX. De modo procedendi contra clericos non residentes.
TITULUS XXXI. De modo procedendi contra clericos concubinarios.
TITULUS XXXII De modo procedendi contra, parochum in adimplendis paroecialibus officiis negligentem.
TITULUS XXXIII. De modo procedendi in suspensione ex informata conscientia infligenda.

[[LIBER QUINTUS. DE DELICTIS ET POENIS.
PARS PRIMA. DE DELICTIS.
TITULUS I. De natura delicti eiusque divisione.
TITULUS II. De imputabilitate delicti, de causis illam aggravantibus vel minuentibus et de iuridicis delicti effectibus.
TITULUS III. De conatu delicti.

PARS SECUNDA. DE POENIS.
SECTIO I. DE POENIS IN GENERE.
TITULUS IV. De poenarum notione, speciebus, iuterpretatione atque applicatione.
TITULUS V. De Superiore potestatem coactivam habente.
TITULUS VI. De subiecto coactivae potestati obnoxio.
TITULUS VII. De poenarum remissione.

SECTIO II. DE POENIS IN SPECIE.
TITULUS VIII. De poenis medicinalibus seu de censuris.
CAPUT I. De censuris in genere.
CAPUT II. De censuris in specie.
ART. I. De excommunicatione.
ART. II. De interdicto.
ART. III. De suspensione.

TITULUS IX. De poenia vindicativis.
CAPUT I. De poenis vindicativis communibus.
CAPUT II. De peculiaribus clericorum poenis vindicativis.

TITULUS X. De remediis poenalibus et poenitentiis.
CAPUT I. De remediis poenalibus.
CAPUT II. De poenitentiis.

PARS TERTIA. DE POENIS IN SINGULA DELICTA.
TITULUS XI. De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae.
TITULUS XII. De delictis contra religionem.
TITULUS XIII. De delictis contra auctoritates, personas, res ecclesiasticas.
TITULUS XIV. De delictis contra vitam, libertatem, proprietatem, bonam famam ac bonos mores.
TITULUS XV. De crimine falsi.
TITULUS XVI. De delictis in administratione vel susceptione ordinum aliorumque Sacramentorum.
TITULUS XVII. De delictis contra obligationes proprias status clericalis vel religiosi.
TITULUS XVIII. De delictis in collatione, susceptione et dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum.
TITULUS XIX. De abusu potestatis vel officii ecclesiastici.