De architectura/Liber I

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Liber II 

Praefatio[recensere]

[1] Cum divina tua mens et numen, imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum invictaque virtute cunctis hostibus stratis triumpho victoriaque tua cives gloriarentur et gentes omnes subactae tuum spectarent nutum populusque Romanus et senatus liberatus timore amplissimis tuis cogitationibus consiliisque gubernaretur, non audebam, tantis occupationibus, de architectura scripta et magnis cogitationibus explicata edere, metuens, ne non apto tempore interpellans subirem tui animi offensionem.

[2] Cum vero adtenderem te non solum de vita communi omnium curam publicaeque rei constitutionem habere sed etiam de opportunitate publicorum aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset aucta, verum etiam ut maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet auctoritates, non putavi praetermittendum, quin primo quoque tempore de his rebus ea tibi ederem, ideo quod primum parenti tuo de eo fueram notus et eius virtutis studiosus. Cum autem concilium caelestium in sedibus immortalitatis eum dedicavisset et imperium parentis in tuam potestatem transtulisset, idem studium meum in eius memoria permanens in te contulit favorem.

Itaque cum M. Aurelio et P. Minidio et Cn. Cornelio ad apparationem balistarum et scorpionem reliquorumque tormentorum refectionem fui praesto et cum eis commoda accepi, quae cum primo mihi tribuisiti recognitionem, per sororis commendationem servasti.

[3] Cum ergo eo beneficio essem obligatus, ut ad exitum vitae non haberem inopiae timorem, haec tibi scribere coepi, quod animadverti multa te aedificavisse et nunc aedificare, reliquo quoque tempore et publicorum et privatorum aedificiorum, pro amplitudine rerum gestarum ut posteris memoriae traderentur curam habiturum. Conscripsi praescriptiones terminatas ut eas adtendens et ante facta et futura qualia sint opera, per te posses nota habere. Namque his voluminibus aperui omnes disciplinae rationes.


Caput Primum[recensere]

[1] Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata, [cuius iudicio probantur omnia] quae ab ceteris artibus perficiuntur. Opera ea nascitur et fabrica et ratiocinatione. Fabrica est continuata ac trita usus meditatio, quae manibus perficitur e materia cuiuscumque generis opus est ad propositum deformationis. Ratiocinatio autem est quae res fabricatas sollertiae ac rationis proportione demonstrare atque explicare potest.

[2] Itaque architecti, qui sine litteris contenderant, ut manibus essent exercitati, non potuerunt efficere, ut haberent pro laboribus auctoritatem; qui autem ratiocinationibus et litteris solis confisi fuerunt, umbram non rem persecuti videntur. At qui utrumque perdidicerunt, uti omnibus armis ornati citius cum auctoritate, quod fuit propositum, sunt adsecuti.

[3] Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec duo insunt, quod significatur et quod significant. Significatur proposita res, de qua dicitur; hanc autem significat demonstratio rationibus doctrinarum explicata. Quare videtur utraque parte exercitatus esse debere, qui se architectum profiteatur. Itaque eum etiam ingeniosum oportet esse et ad disciplinam docilem. Neque enim ingenium sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere. Et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus geometria, historias complures noverit, philosophos diligenter audierit, musicam scierit, medicinae non sit ignarus, responsa iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes cognitas habeat.

[4] Quae cur ita sint, haec sunt causae. Litteras architectum scire oportet, uti commentariis memoriam firmiorem efficere possit. Deinde graphidis scientiam habere, quo facilius exemplaribus pictis quam velit operis speciem deformare valeat. Geometria autem plura praesidia praestat architecturae; et primum ex euthygrammis circini tradit usum, e quo maxime facilius aedificiorum in areis expediuntur descriptiones normarumque et librationum et linearum directiones. Item per opticen in aedificiis ab certis regionibus caeli lumina recte ducuntur. Per arithmeticen vero sumptus aedificiorum consummantur, mensurarum rationes explicantur, difficilesque symmetriarum quaestiones geometricis rationibus et methodis inveniuntur.

[5] Historias autem plures novisse oportet, quod multa ornamenta saepe in operibus architecti designant, de quibus argumentis rationem, cur fecerint, quaerentibus reddere debent. Quemadmodum si quis statuas marmoreas muliebres stolatas, quae cariatides dicuntur, pro columnis in opere statuerit et insuper mutulos et coronas conlocaverit, percontantibus ita reddet rationem Caria, civitas Peloponnensis, cum Persis hostibus contra Graeciam consensit. Postea Graeci per victoriam gloriose bello liberati communi consilio Cariatibus bellum indixerunt. Itaque oppido capto, viris interfectis, civitate declarata, matronas eorum in servitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque ornatus matronales deponere, uti non una triumpho ducerentur, sed aeterno servitutis exemplo gravi contumelia pressae poenas pendere viderentur pro civitate. Ideo qui tunc architecti fuerunt aedificiis publicis designaverunt earum imagines oneri ferundo conlocatas, ut etiam posteris nota poena peccati Cariatium memoriae traderetur.

[6] Non minus Lacones, Pausania Agesilae filio duce, Plataeeo proelio pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum superavissent, acto cum gloria triumpho spoliorum et praedae, porticum Persicam ex manubiis, laudis et virtutis civium indicem, victoriae posteris pro tropaeo constituerunt. Ibique captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumeliis punita, sustinentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent timore eorum fortitudinis effectus, et cives id exemplum virtutis aspicientes gloria erecti ad defendendam libertatem essent parati. Itaque ex eo multi statuas Persicas sustinentes epistylia et ornamenta eorum conlocaverunt, et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt operibus. Item sunt aliae eiusdem generis historiae, quarum notitiam architectos tenere oporteat.

[7] Philosophia vero perficit architectum animo magno et uti non sit adrogans, sed potius facilis, aequus et fidelis, sine avaritia, quod est maximum; nullum enim opus vere sine fide et casitate fieri potest; ne sit cupidus neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignitatem bonam famam habendo; et haec enim philosophia praescribit. Praeterea de rerum natura, quae graece physiologia dicitur, philosophia explicat. Quam necesse est studiosius novisse, quod habet multas et varias naturales quaestiones. Ut etiam in aquarum ductionibus. Insursibus enim et circuitionibus et librata planitie expressionibus spiritus naturales aliter atque aliter fiunt, quorum offensionibus mederi nemo poterit, nisi qui ex philosophia principia rerum naturae noverit. Item qui Ctesibii aut Archimedis et ceterorum, qui eiusdem generis praecepta conscripserunt, leget, sentire non poterit, nisi his rebus a philosophis erit institutus.

[8] Musicen autem sciat oportet, uti canonicam rationem et mathematicam notam habeat, praeterea balistarum, catapultarum, scorpionum temperaturas possit recte facere. In capitulis enim dextra ac sinistra sunt foramina hemitoniorum, per quae tenduntur suculis et vectibus e nervo torti funes, qui non praecluduntur nec praeligantur, nisi sonitus ad artificis aures certos et aequales fecerunt. Bracchia enim, quae in eas tentiones includuntur, cum extenduntur, aequaliter et pariter utraque plagam mittere debent; quodsi non homotona fuerint, inpedient directem telorum missionem.

[9] Item theatris vasa area, quae in cellis sub gradibus mathematica ratione conlocantur quae Gracei echeia appellant; sonitûm et discrimina ad symphonias musicas sive concentus componuntur divisa in circinatione diatesseron et diapente et disdiapason, uti vox scaenici sonitus conveniens in dispositionibus tactu cum offenderit, aucta cum incremento clarior et suavior ad spectatorum perveniat aures. Hydraulicas quoque machinas et cetera, quae sunt similia his organis, sine musicis rationibus efficere nemo poterit.

[10] Disciplinam vero medicinae novisse oportet propter inclinationem caeli, quae Graeci climata dicunt, et aeris et locorum, qui sunt salubres aut pestilentes, aquarumque usus; sine his enim rationibus nulla salubris habitatio fieri potest. Iura quoque nota habeat oportet, ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, luminum. Item, aquarum ductiones et cetera quae eiusmod sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquantur, et ut legibus scribendis prudentia cavere possit et locatori et conductori; namque si lex perite fuerit scripta; erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur. Ex astrologia autem cognoscitur oriens, occidens, meridies, septentrio, etiam caeli ratio, aequinoctium, solstitium, astrorum cursus; quorum notitiam si quis non habuerit, horologiorum rationem omnino scire non poterit.

[11] Cum ergo tanta haec disciplina sit, condecorata et abundans eruditionibus variis ac pluribus, non puto posse iuste repente profiteri architectos, nisi qui ab aetate puerili his gradibus disciplinarum scandendo scientia plerarumque litterarum et artium nutriti pervenerint ad summum templum architecturae.

[12] Ac fortasse mirum videbitur inperitis hominibus posse naturam tantum numerum doctrinarum perdiscere et memoria continere. Cum autem animadverterint omnes disciplinas inter se coniunctionem rerum et communicationem habere, fieri posse faciliter credent; encyclios enim disciplina uti corpus unum ex his membris est composita. Itaque qui a teneris aetatibus eruditionibus variis instruuntur, omnibus litteris agnoscunt easdem notas communicationemque omnium disciplinarum, et ea re facilius omnia cognoscunt. Ideoque de veteribus architectis Pythius, qui Prieni aedem Minervae nobiliter est architectatus, ait in suis commentariis architectum omnibus artibus et doctrinis plus oportere posse facere, quam qui singulas res suis industriis et exercitationibus ad summam claritatem perduxerunt.

[13] Id autem re non expeditur. Non enim debet nec potest esse architectus grammaticus, uti fuerit Aristarchus, sed non agrammatus, nec musicus ut Aristoxenus, sed non amusos, nec pictor ut Apelles, sed graphidos non inperitus nec plastes quemadmodem Myron seu Polyclitus, sed rationis plasticae non ignarus, nec denuo medicus ut Hippocrates, sed non aniatrologicus, nec in ceteris doctrinis singulariter excellens, sed in is non inperitus. Non enim in tantis rerum varietatibus elegantias singularis quisquam consequi potest, quod earum ratiocinationes cognoscere et percipere vix cadit in potestatem.

[14] Nec tamen non tantum architecti non possunt in omnibus rebus habere summum effectum, sed etiam ipsi qui privatim proprietates tenent artium, non efficiunt, ut habeant omnes summum laudis principatum. Ergo si in singulis doctrinis singuli artifices neque omnes sed pauci aevo perpetuo nobilitatem vix sunt consecuti, quemadmodum potest architectus, qui pluribus artibus debet esse peritus, non id ipsum mirum et magnum facere, ne quid ex his indigeat, sed etiam ut omnes artifices superet qui singulis doctrinis adsiduitatem cum industria summa praestiterunt?

[15] Igitur in hac re Pythius errasse videtur, quod non animadvertit ex duabus rebus singulas artes esse compositas, ex opere et eius ratiocinatione, ex his autem unum proprium esse eorum qui singulis rebus sunt exercitati, id est operis effectus, alterum commune cum omnibus doctis, id est rationem, uti medicis et musicis et de venarum rythmo ad pedem motus, ut si vulnus mederi aut aegrum eripere de periculo oportuerit non accedet musicus, sed id opus proprium erit medici; item in organo non medicus sed musicus modulabitur, ut aures suae cantionibus recipiant iucunditatem.

[16] Similiter cum astrologis et musicis est disputatio communis de sympathia stellarum et symphoniarum in quadratis et trigonis diatessaron et diapente, a geometris de visu qui graece logos opticos appellatur; ceterisque omnibus doctrinis multae res vel omnes communes sunt dumtaxat ad disputandum. Operum vero ingressus qui manu aut tractationibus ad elegantiam perducuntur, ipsorum sunt, qui proprie una arte ad faciendum sunt instituti. Ergo satis abunde videtur fecisse, qui ex singulis doctrinis partes et rationes earum mediocriter habet notas, eas quae necessariae sunt ad architecturam, uti, si quid de his rebus et artibus iudicare et probare opus fuerit, ne deficiatur.

[17] Quibus vero natura tantum tribuit sollertiae, acuminis, memoriae, ut possint geometriam, astrologiam, musicen ceterasque disciplinas penitus habere notas, praetereunt offica architectorum et efficiuntur mathematici. Itaque faciliter contra eas disciplinas disputare possunt, quod pluribus telis disciplinarum sunt armati. Hi autem inveniuntur raro, ut aliquando fuerunt Aristarchus Samius, Philolaus et Archytas Tarentini, Apollonius Pergaeus, Eratosthenes Cyrenaeus, Archimedes et Scopinas ab Syracusis, qui multas res organicas, gnomonicas numero naturalibusque rationibus inventas atque explicitas posteris reliquerunt.

[18] Cum ergo talia ingenia ab naturali sollertia non passim cunctis gentibus sed paucis viris habere concedatur, officium vero architecti omnibus eruditionibus debeat esse exercitatum, et ratio propter amplitudinem rei permittat non iuxta necessitatem summas sed etiam mediocris scientias habere disciplinarum, peto, Caesar, et a te et ab is, qui ea volumina sunt lecturi, ut, si quid parum ad regulam artis grammaticae fuerit explicatum, ignoscatur. Namque non uti summus philisophus nec rhetor disertus nec grammaticus summis rationibus artis exercitatus, sed ut architectus his litteris inbutus haec nisus sum scribere. De artis vero potestate quaeque insunt in ea ratiocinationes polliceor uti spero, his voluminibus non modo aedificantibus sed etiam omnibus sapientibus cum maxima auctoritate me sine dubio praestaturum.


Caput Secundum[recensere]

[1] Architectura autem constat ex ordinatione, qua graece taxis dicitur, et ex dispositione, hanc autem Graeci diathesin vocitant, et eurythmia et symmetria et decore et distributione quae graece oeconomia dicitur.

[2] Ordinatio est modica membrorum operis commoditas separatim universeque proportionis ad symmetriam comparatio. Haec componitur ex quantitate quae graece posotes dicitur. Quantitas autem est modulorum ex ipsius operis sumptio e singulisque membrorum partibus universi operis conveniens effectus.

Dispositio autem est rerum apta conlocatio elegansque compositionibus effectus operis cum qualitate. Species dispositionis, quae graece dicuntur ideae, sunt hae: ichnographia, orthographia, scaenographia. Ichnographia est circini regulaeque modice continens usus, e qua capiuntur formarum in solis arearum descriptiones. Orthographia autem est erecta frontis imago modiceque picta rationibus operis futuri figura. Item scaenographia est frontis et laterum abscedentium adumbratio ad circinique centrum omnium linearum responsus. Hae nascuntur ex cogitatione et inventione. Cogitatio est cura studii plena et industriae vigilantiaeque effectus propositi cum voluptate. Inventio autem est quaestionum obscurarum explicatio ratioque novae rei vigore mobili reperta. Hae sunt terminationes dispositionum.

[3] Eurythmia est venusta species commodusque in conpositionibus membrorum aspectus. Haec efficitur, cum membra operis convenientia sunt altitudinis ad latitudinem, latitudinis ad longitudinem, et ad summam omnia respondent suae symmetriae.

[4] Item symmetria est ex ipsius operis membris conveniens, consensus ex partibusque separatis ad universae figurae speciem ratae partis responsus. Uti in homonis corpore e cubito, pede, palmo, digito ceterisque particulis symmetros est eurythmiae qualitas, sic est in operum perfectionibus. Et primum in aedibus sacris aut e columnarum crassitudinibus aut triglypho aut etiam embatere, ballista e foramine, quod Graeci peritreton vocitant, navibus interscalmio, quae dipechyaia dicitur, item ceterorum operum e membris invenitur symmetriarum ratiocinatio.

[5] Decor autem est emendatus operis aspectus probatis rebus compositi cum auctoritate. Is perficitur statione, quod graece thematismo dicitur, seu consuetudine aut natura. Statione, cum Iovi Fulguri et Caelo et Soli et Lunae aedificia sub divo hypaethraque constituentur; horum enim deorum et species et effectus in aperto mundo atque lucenti praesentes vidimus. Minervae et Marti et Herculi aedes doricae fient; his enim diis propter virtutem sine deliciis aedificia constitui decet. Veneri, Florae, Proserpinae, Fonti Lumphis corinthio genere constitutae aptas videbuntur habere proprietates, quod his diis propter teneritatem graciliora et florida foliisque et volutis ornata opera facta augere videbuntur iustum decorem. Iunoni, Dianae Libero Patri ceterisque diis qui eadem sunt similtudine, si aedes ionicae construentur, habita erit ratio mediocritatis, quod et ab severo more doricorum et ab teneritate corinthiorum temperabitur eorum institutio proprietatis. [6] Ad consuetudinem autem decor sic exprimitur, cum aedificiis interioribus magnificis item vestibula convenientia et elegantia erunt facta. Si enim interiora prospectus habuerint elegantes, aditus autem humiles et inhonestos, non erunt cum decore. Item si doricis epistlyiis in coronis denticuli sculpentur aut in pulvinatis columnis et ionicis epistyliis [capitulis] exprimentur triglyphi, translatis ex alia ratione proprietatibus in aliud genus operis offendetur aspectus aliis ante ordinis consuetudinibus institutis. [7] Naturalis autem decor sic erit, si primum omnibus templis saluberrimae regiones aquarumque fontes in his locis idonei eligentur, in quibus fana constituantur, deinde maxime Aesculapio, Saluti et eorum deorum quorum plurimi medicinis aegri curari videntur. Cum enim ex pestilenti in salubrem locum corpora aegra translata fuerint et e fontibus salubribus aquarum usus subministrabuntur, celerius convalescent. Ita efficietur, uti ex natura loci maiores auctasque cum dignitate divinitas excipiat opiniones. Item naturae decor erit, si cubiculis et bybliothecis ab oriente lumina capiuntur, balneis et hibernaculis ab occidente hiberno pinacothecis et quibus certis luminibus opus est partibus, a septentrione, quod ea caeli regio neque exclaratur neque obscuratur solis cursu sed est certa inmutabilis die perpetuo.

[8] Distributio autem est copiarum locique commoda dispensatio parcaque in operibus sumptus ratione temperatio. Haec ita observabitur, si primum architectus ea non quaeret, quae non potuerunt inveniri aut parari nisi magno. Namque non omnibus locis harenae fossiciae nec caementorum nec abietis nec sappinorum nec marmoris copia est, sed aliud alio loco nascitur, quorum conportationes difficiles sunt et sumptuosae. Utendum autem est, ubi non est harena fossicia, fluviatica aut marina lota; inopiae quoque abietis aut sappinorum vitabuntur utendo cupresso, populo, ulmo, pinu; reliquaque his similiter erunt explicanda. [9] Alter gradus erit distributionis, cum ad usum patrum familiarum et ad pecuniae copiam aut ad eloquentiae dignitatem aedificia alte disponentur. Namque aliter urbanas domos oportere constitui videtur, aliter quibus ex possessionibus rusticis influunt frustus; non idem feneratoribus, aliter beatis et delicatis; potentibus vero, quorum cogitationibus respublica gubernatur, ad usum conlocabuntur; et omnino faciendae sunt aptae omnibus personis aedificiorum distributiones.


Caput Tertium[recensere]

[1] Partes ipsius architecturae sunt tres: aedificatio gnomonice, machinatio. Aedificatio autem divisa est bipertito, e quibus una est moenium et communium operum in publicis locis conlocatio, altera est privatorum aedificiorum explicatio. Publicorum autem distributiones sunt tres, e quibus est una defensionis, altera religionis, tertia opportunitatis. Defensionis est murorum turrimque et portarum ratio ad hostium impetus perpetuo repellendos excogitata, religionis deorum immortalium fanorum aediumque sacrarum conlocatio, opportunitatis communium locorum ad usum publicum dispositio, uti portus, fora, porticus, balinea, theatra, inambulationes ceteraque, quae isdem rationibus in publicis locis designantur.

[2] Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis. Firmitatis erit habita ratio, cum fuerit fundamentorum ad solidum depressio, quaque e materia, copiarum sine avaritia diligens electio; utilitatis autem, [cum fuerit] emendata et sine inpeditione usus locorum dispositio et ad regiones sui cuiusque generis apta et conmoda distributio venustatis vero, cum fuerit operis species grata et elegans membrorumque commensus iustas habeat symmetriarum ratiocinationes.

Caput Quartum[recensere]

[1] In ipsis vero moenibus ea erunt principia. Primum electio loci saluberrimi. Is autem erit excelsus et non nebulosus, non pruinosus regionesque caeli spectans necque aestuosas neque frigidas sed temperatas, deinde sic vitabitur palustris vicinitas. Cum enim aurae matutinae cum sole oriente ad oppidum pervenient et his ortae nebulae adiungentur spiritusque bestiarum palustrium venenatos cum nebula mixtos in habitatorum corpora flatu spargent, efficient locum pestilentem. Item si secundum mare erunt moenia spectabuntque ad meridiem aut occidentem, non erunt salubria, quod per aestatem caelum meridianum sole exoriente caelescit meridie ardet; item quod spectat ad occidentem, sole exorto tepescit, meridie calet, vespere fervet. [2] Igitur mutationibus caloris et refrigerationis corpora, quae in his locis sunt, vitiantur. Hoc autem licet animadvertere etiam ex is, quae non sunt animalia. In cellis enim vinariis tectis lumina nemo capit a meridie nec ab occidente, sed a septentrione, quod ea regio nullo tempore mutationes recipit sed est firma perpetuo et inmutabilis. Ideo etiam et granaria quae ad solis cursum spectant, bonitatem cito mutant, obsoniaque et poma, quae non in ea parte caeli ponuntur, quae est adversa a solis cursu, non diu servantur. [3] Nam semper calor cum excoquit aeribus firmitatem et vaporibus fervidis eripit exsugendo naturales virtutes, dissolvit eas et fervore mollescentes efficit inbecillas. Ut etiam in ferro animadvertimus, quod, quamvis natura sit durum, in fornacibus ab ignis vapore percalefactum ita mollescit, uti in omne genus formae faciliter fabricetur; et idem, cum molle et candens refrigeretur tinctum frigida, redurescat et restituatur in antiquam proprietatem. [4] Licet etiam considerare haec ita esse ex eo quod aestate non solum in pestilentibus locis sed etiam in salubribus omnia corpora calore fiant inbecilla, et per hiemem etiam quae pestilentissimae sint regiones efficiantur salubres, ideo quod a refrigerationibus solidantur. Non minus etiam quae ab frigidis regionibus, corpora traducuntur in calidas, non possunt durare sed dissolvuntur; quae autem ex calidis locis sub septentrionum regiones frigidas, non modo non laborant inmutatione loci valitudinibus sed etiam confirmantur. [5] Quare cavendum esse videtur in moenibus conlocandis ab his regionibus quae caloribus flatus ad corpora hominum possunt spargere. Namque e principiis quae Graeci stoicheia appellant, ut omnia corpora sunt conposita, id est e calore et umore, terreno et aere, et ita mixtionibus naturali temperatura figurantur omnium animalium in mundo generatim qualitates. [6] Ergo in quibus corporibus cum exsuperat e principiis calor, tunc interficit dissolvitque cetera fervore. Haec autem vitia efficit fervidum ab certis partibus caelum, cum insidit in apertas venas plus quam patitur e mixtionibus naturali temperatura corpus. Item si umor occupavit corporum venas inparesque eas fecit, cetera principia ut a liquido corrupta diluuntur, et dissolvuntur conpositionibus virtutes. Item haec e refrigerationibus umoris ventorum et aurarum infunduntur vitia corporibus. Non minus aeris etiamque terreni in corpore naturalis compositio augendo aut minuendo infirmat cetera principia terrena cibi plenitate, aer gravitate caeli.

[7] Sed si qui voluerit diligentius haec sensu percipere, animadvertat attendatque naturas avium et piscium et terrestrium animalium, et ita considerabit discrimina temperaturae. Aliam enim mixtionem habet genus avium, aliam piscium, longe aliter terrestrium natura. Volucres minus habent terreni, minus umoris, caloris temperate, aeris multum: igitur levioribus principiis conpositate facilius in aeris impetum nituntur. Aquatiles autem piscium naturae quod temperatae sunt a calido plurimumque et aeris et terreni sunt conpositae, sed umoris habent oppido quam paulum, quo minus habent e principiis umoris in corpore, facilius in umore perdurant; itaque cum ad terram perducuntur, animam cum aqua relinquunt. Item terrestria, quod e principiis ab aere caloreque sunt temperata minusque habent terreni plurimumque umoris, quod abundant umidae partes, non diu possunt in aqua vitam tueri. [8] Ergo si haec ita videntur, quemadmodum proposuimus, et e principiis animalium corpora composita sensu percipimus et exsuperationibus aut defectionibus ea laborare dissolvique iudicamus, non dubitamus, quin diligentius quaeri oporteat, uti temperatissimas caeli regiones eligamus, cum quaerenda fuerit in moenium conlocationibus salubritas. [9] Itaque etiam atque etiam veterem revocandam censeo rationem. Maiores enim pecoribus immolatis, quae pascebantur in is locis, quibus aut oppida aut castra stativa constituebantur, inspiciebant iocinera, et si erant livida et vitiosa primo alia immolabant dubitantes utrum morbo an pabuli vitio laesa essent. Cum pluribus experti erant et probaverant integram et solidam naturam iocinerum ex aqua et pabulo; ibi constituebant munitiones; si autem vitiosa inveniebant, iudicio transferebant idem in humanis corporibus pestilentem futuram nascentem in his locis aquae cibique copiam, et ita transmigrabant et mutabant regiones quaerentes omnibus rebus salubritatem. [10] Hoc autem fieri, uti pabulo ciboque salubres proprietates terrae videantur, licet animadvertere et cognoscere agris Cretensium, qui sunt circa Pothereum flumen, quod est Cretae inter duas civitates Gnoson et Gortynam. Dextra enim et sinistra eius fluminis pascuntur pecora; sed ex his quae pascuntur proxime Gnoson, si quae autem ex altera parte proxime Gortynam non, habent apparentem splenem. Unde etiam medici quaerentes de ea re invenerunt in his locis herbam, quam pecora rudendo inminuerunt lienes. Ita eam herbam colligendo curant lienosos hoc medicamento, quod etiam Cretenses asplenon vocitant. Ex eo licet scire cibo atque aqua proprietates locorum naturaliter pestilentes aut salubres esse.

[11] Item si in paludibus moenia constituta erunt, quae paludes secundum mare fuerint, spectabuntque ad septentrionem aut inter septentrionem et orientem, eaque paludes excelsiores fuerint quam litus marinum ratione videbuntur esse constituta. Fossis enim ductis aquae exitus ad litus, et mare tempestatibus aucto in paludis redundantia motionibus concitata marisque mixtionibus non patitur bestiarum palustrium genera ibi nasci, quaeque de suberioribus locis natando proxime litus perveniunt, inconsueta salsitudine necantur. Exemplar autem huius rei Gallicae paludes possunt esse, quae circum Altinum, Ravennam, Aquileiam, aliaque quae in eiusmodi locis municipia sunt proxima paludibus, quod his rationibus habent incredibilem salubritatem. [12] Quibus autem insidentes sunt paludes et non habent exitus profluentes neque flumina neque per fossas, uti Pomptinae, stando putescant et umores graves et pestilentes in is locis emittunt.

Item in Apulia oppidum Salpia vetus, quod Diomedes ab Troia rediens constituit sive, quemadmodum nonnulli scripserunt, Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum, ex quo incolae quotannis aegrotando laborantes aliquando pervenerunt ad M. Hostilium ab eoque publice petentes impetraverunt, ut his idoneum locum ad moenia transferenda conquireret elegeretque. Tunc is moratus non est, sed statim rationibus doctissime quaesitis secundum mare mercatus est possessionem loco salubri ab senatuque populoque R. petit, ut liceret transferre oppidum, constituitque moenia et areas divisit nummoque sestertio singulis municipibus mancipio dedit. His confectis lacum aperuit in mare et portum e lacu municipio perfecit. Itaque nunc Salpini quattuor milia passus progressi ab oppido veteri habitant in salubri loco.

Caput Quintum[recensere]

[1] Cum ergo his rationibus erit salubritatis moenium conlocandorum explicatio regionesque electae fuerint fructibus ad alendam civitatem copiosae, et viarum munitiones aut opportunitates fluminum seu per portus marinae subvectionis habuerint ad moenia conportationes expeditas, tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda, uti fodiantur, si queant inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videantur, crassitudine ampliore quam parietum qui supra terram sunt futuri, et ea impleantur quam solidissima structura. [2] Item turres sunt proiciendae in exteriorem partem, uti, cum ad murum hostis impetu velit adpropinquare, a turribus dextra ac sinistra lateribus apertis telis vulnerentur. Curandumque maxime videtur, ut non facilis aditus sit ad oppugnandum murum, sed ita circundandum ad loca praecipitia et excogitandum, uti portarum itinera non sint directa sed scaeva. Namque cum ita factum fuerit, tum dextrum latus accedentibus, quo scuto non erit tectum proximum erit muro. Conlocanda autem oppida sunt non quadrata nec procurrentibus angulis sed circuitionibus, uti hostis ex pluribus locis conspiciatur. In quibus enim anguli procurrunt, difficiliter defenditur quod angulus magis hostem tuetur quam civem. [3] Crassitudinem autem muri ita faciendam censeo, uti armati homines supra obviam venientes alius alium sine inpeditione praeterire possint, dum in crassitudine perpetuae tabulae oleagineae ustilatae quam creberrime instruantur, uti utraeque muri frontes inter se, quemadmodum fibulis his teleis conligatae aeternam habeant firmitatem; namque ei materiae nec caries nec tempestates nec vetustas potest nocere, sed ea et in terra obruta et in aqua conlocata permanent sine vitiis utilis sempiterno. Itaque non solum in muro sed etiam in substructionibus quique parietes murali crassitudine erunt faciundi, hac ratione religati non cito vitiabuntur. [4] Itervalla autem turrium ita sunt facienda, ut ne longius sit alia ab alia sagittae missionis, uti, si qua oppugnetur, tum a turribus, quae erunt dextra sinistra, scorpionibus reliquisque telorum missionibus hostes reiciantur. Etiamque contra inferiores turrium dividendus est murus intervallis tam magnis, quam erunt turres, ut itinera sint interioribus partibus turrium contignata, neque ea ferro fixa. Hostis enim si quam partem muri occupaverit, qui repugnabunt rescindent et, si celeriter administraverint, non patientur reliquas partes turrium murique hostem penetrare, nisi se voluerit praecipitare. [5] Turres itaque rutundae aut polygoneae sunt faciendae; quadratas enim machinae celerius dissipant, quod angulos arietes tundendo frangunt, in rotundationibus autem, uti cuneus, ad centrum adigendo laedere non possunt. Item munitiones muri turriumque aggeribus coniunctae maxime sunt tutiores, quod neque arietes neque suffossiones neque machinae ceterae eis valent nocere. [6] Sed non in omnibus locis est aggeris ratio facienda, nisi quibus extra murum ex alto loco planu pede accessus fuerit ad moenia oppugnanda. Itaque in eiusmodi locis primum fossae sunt faciendae latitudinibus et altitudinibus quam amplissimis, deinde fundamentum muri deprimendum est intra alveum fossae et id extruendum est ea crassitudine, ut opus terrenum facile sustineatur. [7] Item interiore parte substructionis fundamentum distans ab exteriore introrsus amplo spatio, ita uti cohortes possint quemadmodum in acie instructae ad defendendum supra latitudinem aggeris consistere. Cum autem fundamenta ita distantia inter se fuerint constituta, tunc inter ea alia transversa, coniuncta exteriori et interiori fundamento, pectinatim disposita quemadmodum serrae dentes solent esse conlocentur; cum enim sic erit factum, tunc ita oneris terreni magnitudo distributa in parvas partes; neque universa pondere premens poterit ulla ratione extrudere muri substructiones. [8] De ipso autem muro, e qua materia struatur aut perficiatur, ideo non est praefiniendum, quod in omnibus locis, quas optamus copias, eas non possumus habere. Sed ubi sunt saxa quadrata sive silex seu caementum aut coctus later sive crudus, his erit utendum. Non enim, uti Babylone abundantes liquido bitumine pro calce et harena ex cocto latere factum habent murum, sic item possunt omnes regiones seu locorum proprietates habere tantas eiusdem generis utilitatis, uti ex his comparationibus ad aeternitatem perfectus habeatur sine vitio murus.


Caput Sextum[recensere]

[1] Moenibus circumdatis secuntur intra murum arearum divisiones platearumque et angiportuum ad caeli regionem directiones. Dirigentur haec autem recte, si exclusi erunt ex angiportis venti prudenter. Qui si frigidi sunt, laedunt; si calidi, vitiant; si umidi, nocent. Quare vitandum videtur hoc vitium et avertendum, ne fiat quod in multis civitatibus usu solet venire. Quemadmodum in insula Lesbo oppidum Mytilenae magnificenter est aedificatum et eleganter, sed positum non prudenter. In qua civitate auster cum flat, homines aegrotant; cum corus, tussiunt; cum septentrio, restituuntur in salubritatem, sed in angiportis et plateis non possunt consistere propter vehementiam frigoris. [2] Ventus autem est aeris fluens unda cum incerta motus redundantia. Nascitur cum fervor offendit umorem et impetus factionis exprimit vim spiritus flatus. Id autem verum esse ex aeolis aereis licet aspicere et de latentibus caeli rationibus artificiosis rerum inventionibus divinitatis exprimere veritatem. Fiunt enim aeoli pilae aereae caveae, -- habent punctum angustissimum -- quae aqua infunduntur conlocanturque ad ignem; et antequam calescant, non habent ullum spiritum, simul autem et fervere coeperint, efficiunt ad ignem vehementem flatum. Ita scire et iudicare licet e parvo brevissimoque spectaculo de magnis et inmanibus caeli ventorumque naturae rationibus. [3] Exclusi fuerint; non solum efficient corporibus valentibus locum salubrem, sed etiam si qui morbi ex aliis vitiis forte nascentur, qui in ceteris salubribus locis habent curationes medicinae contrariae, in his propter exclusiones ventorum temperatura expeditius curabuntur. Vitia autem sunt, quae difficulter curantur in regionibus, quae sunt supra scriptae, haec: gravitudo arteriace, tussis, pleuritis, pthisis, sanguinis eiectio et cetera, quae non detractionibus sed adiectionibus curantur. Haec ideo difficulter medicantur, primum quod ex frigoribus concipiuntur, deinde quod defatigatis morbo viribus eorum aer agitatus est, ventorum agitationibus extenuatur, unaque a vitiosis corporibus detrahit sucum et efficit ea exiliora. Contra vero lenis et crassus aer qui perflatus non habet neque crebras redundantias, propter inmotam stabilitatem adiciendo ad membra eorum alit eos et reficit, qui in his sunt inpliciti morbis.

[4] Nonnullis placuit esse ventos quattuor: ab oriente aequinoctiali solanum, a meridie austrum, ab occidente aequinoctiali favonium, ab septentrionali septentrionem. Sed qui diligentius perquisierunt, tradiderunt eos esse octo, maxime quidem Andronicus Cyrrestes, qui etiam exemplum conlocavit Athenis turrem marmoream octagonon et in singulis lateribus octagoni singulorum ventorum imagines excalptas contra suos cuiusque flatus designavit, supraque eam turrim metam marmoream perfecit et insuper Tritonem aereum conlocavit dextra manu virgam porrigentem, et ita est machinatus, uti vento circumageretur et semper contra flatum consisteret supraque imaginem flantis venti in dicem virgam teneret. [5] Itaque sunt conlocati inter solanum et austrum ab oriente hiberno eurus, inter austrum et favonium ab occidente hiberno africus, inter favonium et septentrionem caurus, quem plures vocant corum, inter septentrionem et solanum aquilo. Hoc modo videtur esse expressum, uti capiat numerus et nomina et partes, unde flatus certi ventorum spirent. Quod cum ita exploratum habeatur, ut inveniantur regiones et ortus eorum, sic erit ratiocinandum. [6] Conlocetur ad libellam mormoreum amusium mediis moenibus, aut locus ita expoliatur ad regulam et libellam, ut amusium non desideretur, supraque eius loci centrum medium conlocetur aeneus gnomon, indagator umbrae qui graece sciotheres dicitur. Huius antemeridiana hora circiter hora quinta sumenda est extrema gnomonis umbra et puncto signanda, deinde circino diducto ad punctum, quod est gnomonis umbrae longitudinis signum, ex eoque a centro circumagenda linea rotundationis. Itemque observanda postmeridiana istius gnomonis crescens umbra, et cum tetigerit circinationis lineam et fecerit parem antemeridiane umbrae postmeridianam, signanda puncto. [7] Ex his duobus signis circino decusatim describendum, et per decusationem et medium centrum linea perducenda ad extremum, ut habeatur meridiana et septentrionalis regio. Tum postea sumenda est sexta decima pars circinationis lineae totius rotundationis, centrumque conlocandum in meridiana linea, qua tangit carcinationem, et signandum dextra ac sinistra in circinatione et meridiana et septentrionali parte. Tunc ex signis his quattuor per centrum medium decusatim lineae ab extremis ad extremas circinationes perducendae. Ita austri et septentrionis habebitur octavae partis designatio. Reliquae partes dextra ac sinistra tres, aequales et tres his distribuendae sunt in tota rotundatione, ut aequales divisiones octo ventorum designatate sint in descriptione. Tum per angulos inter duas ventorum regiones et platearum et angiportorum videntur deberi dirigi descriptiones. [8] His enim rationibus et ea divisione exclusa erit ex habitationibus et vicis ventorum vis molesta. Cum enim plateae contra derectos ventos erunt conformatae, ex aperto caeli spatio impetus ac flatus frequens conclusus in faucibus angiportorum vehementioribus viribus pervagabitur. Quas ob res convertendae sunt ab regionibus ventorum derectiones vicorum, uti advenientes ad angulos insularum frangantur repulsique dissipentur.

[9] Fortasse mirabuntur i qui multa ventorum nomina noverunt, quod a nobis expositi sunt tantum octo esse ventis. Si autem animadverterint orbis terrae circuitionem per solis cursum et umbras gnomonis aequinoctialis ex inclinatione caeli ab Eratosthene Cyrenaeo rationibus mathematicis et geometricis methodis esse inventam ducentorum quinquaginta duum milium stadium, quae fiunt passus trecenties et decies quinquiescentena milia, huius autem octava pars quam ventus tenere videtur, est triciens nongenta triginta septem milia et passus quingenti, non debebunt mirari, si in tam magno spatio unus ventus vagando inclinationibus et recessionibus varietates mutatione flatus faciat. [10] Itaque dextra et sinistra austrum leuconotus et altanus flare solet, africum libonotus et subvesperus, circa favonium argestes et certis temporibus etesiae, ad latera cauri circias et corus, circa septentrionem thracias et gallicus, dextra ac sinistra aquilonem supernas et caecias, circa solanum carbas et certo tempore ornithiae, euri vero medias partes tenentis in extremis euricircias et volturnus. Sunt autem et alia plura nomina flatusque ventorum e locis aut fluminibus aut montium procellis tracta. [11] Praeterea aurae matutinae, qua sol, cum emergit de subterranea parte, versando pulsat aeris umorem et impetu scandendo prudens exprimit aurarum antelucano spiritu flatus. Qui cum exorto sole permanserunt, euri venti tenent partes, et ea re, quod ex auris procreatur, ab Graecis euros videtur esse appellatus, crastinusque dies propter auras matutinas aurion fertur esse vocitatus. Sunt autem nonnulli qui negant Eratosthenem potuisse veram mensuram orbis terrae colligere. Quae sive est certa sive non vera, non potest nostra scriptura non veras habere terminationes regionum, unde spiritus ventorum oriuntur. [12] Ergo si ita est, tantum erit, uti non certam mensurae rationem sed aut maiores impetus aut minores habeant singuli venti.

Quoniam haec a nobis sunt breviter exposita, ut facilius intellegatur, visum est mihi in extremo volumine formas sive uti Graeci schemata dicunt, duo explicare, unum ita deformatum, ut appareat, unde certi ventorum spiritus oriantur, alterum, quemadmodum ab impetu eorum aversis derectionibus vicorum et platearum evitentur nocentes flatus. Erit autem in exaequata planitie centrum, ubi est littera A, gnomonis autem antemeridiana umbra, ubi est B, et a centro, ubi est A, diducto circino ad id signum umbrae, ubi est B, circumagatur linea rotundationis. Reposito autem gnomone ubi antea fuerat, expectanda est dum decrescat faciatque iterum crescendo parem antemeridianae umbrae postmeridianam tangatque lineam rotundationis, ubi erit littera C. Tunc a signo, ubi est B, et a signo, ubi est C circino decusatim describatur, ubi erit D; deinde per decusationem et centrum, ubi est D, perducatur linea ad extrernum, in qua linea erit littera E et F. Haec linea erit index meridianae et septentrionalis regionis. [13] Tunc circino totius rotundationis sumenda est pars XVI, circinque centrum ponendum est in meridiana linea, qua tangit rotundationem, ubi est littera E, et signandum dextra sinistra, ubi erunt litterae G H. Item in septentrionali parte centrum circini ponendum in rotundationis et septentrionali linea, ubi est littera F, et signandum dextra ac sinistra, ubi sunt litterae I et K, et ab G ad K et ab H ad I per centrum lineae perducendae. Ita quod erit spatium ab G ad H, erit spatium venti austri et partis meridianae: item quod erit spatium ab I ad K, erit septentrionis. Reliquae partes dextra tres ac sinistra tres dividendae sunt aequaliter, quae sunt ad orientem, in quibus litterae L M, et ab occidente, in quibus sunt litterae N et O. Ab M ad O et ab L ad N perducendae sunt lineae decusatim. Et ita erunt aequaliter ventorum octo spatia in circumitionem. Quae cum ita descripta erunt, in singulis angulis octagoni, cum a meridie incipiemus, inter eurum et austrum in angulo erit littera G, inter austrum et africum H, inter africum et favonium N, inter favonium et caurum O, inter caurum et septentrionem K, inter septentrionem et aquilonem I, inter aquilonem et solanum L, inter solanum et eurum M. Ita his confectis inter angulos octagoni gnomon ponatur, et ita dirigantur angiportorum divisiones.


Caput Septimum[recensere]

[1] Divisis angiportis et plateis constitutis arearum electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est explicanda aedibus sacris, foro reliquisque locis communibus. Et si erunt moenia secundum mare, area ubi forum constituatur, eligenda proxime portum, sin autem mediterraneo, in oppido medio. Aedibus vero sacris, quorum deorum maxime in tutela civitas videtur esse, et Iovi et Iunoni et Minervae, in excelsissimo loco unde moenium maxima pars conspiciatur, areae distribuantur. Mercurio autem in foro, aut etiam ut Isidi et Serapi in emporio; Apollini Patrique Libero secundum theatrum; Herculi, in quibus civitatibus non sunt gymnasia neque amphitheatra, ad circum: Marti extra urbem sed ad campum; itemque Veneri ad portum.

Id autem etiam Etruscis haruspicibus disciplinarum scripturis ita est dedicatum, extra murum Veneris, Volcani, Martis fana ideo conlocari, uti non insuescat in urbe adulescentibus, seu matribus familiarum veneria libido, Volcanique vi e moenibus religionibus et sacrificiis evocata ab timore incendiorum aedificia videantur liberari. Martis vero divinitas cum sit extra moenia dedicata, non erit inter cives armigera dissensio, sed ab hostibus ea defensa a belli periculo conservabit. [2] Item Cereri extra urbem loco, quo nomine semper homines, nisi per sacrificium, necesse habeant adire; cum religione, caste sanctisque moribus is locus debet tueri. Ceterisque diis ad sacrificiorum rationes aptae templis areae sunt distribuendae.

De ipsis autem aedibus sacris faciundis et de arearum symmetriis in tertio et quarto volumine reddam rationes, quia in secundo visum est mihi primum de materiae copiis quae in aedificiis sunt parandae, quibus sint virtutibus et quem habeant usum, exponere, commensus aedificiorum et ordines et genera singula symmetriarum peragere et in singulis voluminibus explicare.

Liber II 


                 Traduzione

[1] L'architettura è una scienza su molte discipline e tirocini vari, [e il suo giudizio si è rivelato tutte le cose] dal resto, che vengono espletate le arti. È il lavoro e la struttura e la teoria. Artigianato è continuato e usurato l'uso della meditazione, che è opera delle mani di qualsiasi genere, allo scopo di un design fuori della malta è reso perfetto. Ma il ragionamento è. L'operazione è stata effettuata per dimostrare la capacità e il mezzo e la proporzione da esso. [2] in modo architetti che, senza scopo culturale, che le sue mani sono stati addestrati, non potevano conseguire ad esso, è che essi dovrebbero avere l'autorità del ritorno per i lavori: ma che il ragionamento per analogia e personaggi si affidano al sole, l'ombra della questione non sembra di essere perseguitati. Ma coloro che hanno imparato entrambi, per usare tutta l'autorità di, presto attrezzata in armatura completa, che è stato il raggiungere il loro scopo. [3] Quando, perché in tutte le cose, così come questi due sono presenti in più di tutto l'architettura, che è significata e ciò che significano. È significato l'attività proposta, sulla quale si dice essere una dimostrazione che significa che è spiegato nella lezione. Sembrerebbe, quindi, dovrebbe essere esercitata da entrambe le parti, i quali affermano che egli era una professione di architetto. E poi con una intelligente, troppo, deve essere personale e la disponibilità ad imparare. Perché non è perfezionare l'arte del talento, senza istruzione, senza istruzione né la capacità naturale che può portare. E non appena si apprende, abile a matita, su incarico in geometria, conoscere le storie di molti, che i filosofi attentamente sentir parlare di loro, la musica aveva conosciuto, le risposte di un avvocato 'deve sapere che non ignorante di medicina, astronomia e calcoli astronomici hanno conosciuto. [4] Le ragioni per cui questo è così, sono le cause di queste cose. I documenti che l'architetto devono essere riconosciuti, come i record di un più forte, in grado di. Poi la conoscenza matita, le cui copie dipinte più facilmente di quanto sarebbe rovinare la bellezza della forza lavoro. La geometria dell'architettura, e fornisce una maggiore protezione, e prime notizie di utilizzo euthygrammis bussola, più facile da estrarre maggior parte degli edifici nelle zone di insediamento e la distribuzione delle norme delle linee di librazione e indicazioni. Inoltre, attraverso le ottiche, nelle case: le luci del cielo ragionibus da alcune linee sono disegnate. Aritmetica, tuttavia, il costo, e culminano, metodo di misura, domande difficili i metodi di metodi di geometria e simmetria si trovano. [5] più di uno deve conoscere la storia, e molti ornamenti che sono spesso nelle opere degli architetti, che hanno utilizzato, di cui la natura degli argomenti, perché lo fanno, che dovrebbe essere cercare di dare un. Esempio, se qualcuno, statue in marmo di donne impegnarsi in, che si dice cariatidi, e ghirlande di fiori devono avere supporti per le colonne di un luogo nel lavoro di stabilita e, inoltre, ha chiesto in modo renderà alla natura della Caria, la città del Peloponneso, il nemico, con i Persiani contro la Grecia, acconsentì. Successivamente i Greci, gloriosamente liberati dalla guerra con la vittoria dello scopo comune è andato, ha dichiarato guerra. Pertanto, dopo la cattura della città, gli uomini sono stati uccisi, la città è stata dichiarata le matrone di loro hanno portato via in schiavitù, e non hanno sofferto, né vesti ornate con la sua matrona messo da parte, dovrebbero essere indotti a fare uso di un trionfo, non uno, ma l'eternità, con l'esempio di un grave insulto di schiavitù sembra essere premuto a pagare una penale per la città. Pertanto, gli architetti che a quel tempo sono stati progettati per gli edifici pubblici matrone piazzata per portare un peso per le loro immagini, in modo da essere conosciuto ai posteri il ricordo della punizione del peccato Cariatium rinunciato. [6] Non meno gli Spartani, sotto il comando di Pausania, figlio di Agesilae, Plataeeo la mano di un esercito infinitamente grande dei persiani in battaglia, un paio di cose, quando si sono rivelati vittoriosi, compiuto, e dividere il bottino con la gloria del suo trionfo il bottino, il bottino conquistato nel portico del persiano, di lode, e un elenco di coraggio dei cittadini, hanno fatto un trofeo per la vittoria ai loro discendenti. E lì è stato barbarico vestire le statue dei loro prigionieri, è stato anche punito l'orgoglio con insulti meritati, si misero a sostenere il tetto, di sfruttare la paura di loro e dei nemici della intensità dell'effetto del sisma, e che i cittadini di un esempio di virtù, eretto, guardando la gloria della difesa della libertà che potrebbe essere pronto. Pertanto, dei tanti che sperano le statue della persiana e la trave spessore sono stati piantato sugli ornamenti di essi, e notevoli per la presenza in modo tale che le varietà di mirabili conclusioni possono essere tratte dalle opere della creazione. Ci sono anche altri dello stesso tipo di storia, di cui gli architetti dovrebbero avere conoscenza. [7], fa l'architetto di grande coraggio e Filosofia, tuttavia, non dovrebbe essere arrogante, ma piuttosto semplice, giusto e fedele, essere senza cupidigia, che è il più grande; casitate per nessun lavoro veramente senza la fede, e può essere fatto, non essere avidi, né avere la sua mente i doni di acquisizione; occupato, ma con la gravità della reputazione di una buona guardia la sua dignità per essere avuto: e tali sono le ingiunzioni della filosofia. Inoltre, la natura delle cose, che in greco si dice alla fisiologia, alla filosofia, egli spiega. Come è necessario aver studiato con attenzione, perché presenta molte domande naturali e varie. Ciò anche nella produzione di acqua. Per il giro, e livellato, e la pianura, naturali espressioni Insursibus d'aria devono essere fatte altrimenti che è in altro modo, nessuno sarà in grado di trovare una cura per la quale la causa, ma che i principi delle cose dalla filosofia della natura conosce meglio. Inoltre, colui che Ctesibii o Archimede e di altri che hanno scritto le stesse regole, le leggi, non possono vivere, se non sono cose saranno istruiti dai filosofi. [8] Ma lo so che è necessario alla musica, e le relazioni matematiche e di fare uso del marchio è, inoltre, balestre, catapulte, scorpioni, gli adeguamenti per essere in grado di fare bene. Nei capitoli sulla destra e di sinistra sono i buchi in semitoni, maiali e bar per mezzo dei quali sono allungati sono fuori dalle scorte, cavi ritorti, non sono chiuse non praeligantur, a meno che il rumore di quelli che hanno fatto, e pari all'orecchio dell'artigiano. Per le braccia, che sono incluse in loro, affinché non vi sia dibattito, quando sono disteso, allo stesso modo e allo stesso modo su entrambi i lati dovrebbe homotona Ma in caso contrario, essi ostacolano la gittata dei missili direttamente. [9] Inoltre, il pavimento del palcoscenico, che si trova nelle cellule dei passaggi matematici che Grace echeia chiamano il suono e le differenze tra la musica e concerti musicali vengono messi insieme o separatamente, nel cerchio, e disdiapason diatesseron e quinti, come il suono dei doppiatori negli accordi appropriati con il tocco di caduta, aumentata con la crescita di più comodo per raggiungere le orecchie degli spettatori. Anche tutti gli altri motori, e il sistema idraulico, che sono simili a questi organi, nessuno sarà in grado di portarlo in giro senza le ragioni per strumenti musicali. [10] per il mantenimento della disciplina, tuttavia, egli deve conoscere l'inclinazione della medicina del cielo, che i Greci, dicono, i climi, e l'aria e luoghi, che sono sani o una pestilenza, l'uso di acqua; Per di là di queste considerazioni, non dimora può essere salutare. I diritti, anche la persona che deve aver saputo, quelle cose che sono necessarie per gli edifici comuni delle pareti per la bussola di una goccia d'acqua e fogne, e le luci. Inoltre, la produzione di acqua e il resto di questo sono ben noti, ma gli architetti devono essere il più attento come prima di stabilire gli edifici, non per le opere di famiglie sono lasciate alla loro dispute, e l'elaborazione di leggi per garantire prudenza e il commissario e può essere in grado di assumerli, perché se la legge è stata sapientemente scritto, sarà da consegnare, senza lo svolgimento di ciascuno da ciascuno di essi. In astronomia si impara ad est, ovest, sud, nord, anche il cielo, l'equinozio, il solstizio, corso dei pianeti, egli non ha avuto la conoscenza del quale, se un uomo, la natura degli orologi non sarà in grado di conoscere a tutti. [11] Quando dunque, in quanto questo è così grande, ornato da, e pieno di realizzazioni varie e numerose, non credo che un tratto di essere in grado di rivendicare giustamente di essere gli architetti, ad eccezione di quelli che fin da ragazzo da questi passi, salendo alla conoscenza della plerarumque delle lettere e delle discipline artistiche sono venuti, ha portato fino alle architetture più alto tempio. [12] e sembrerà meraviglioso, forse, senza sapere che la natura umana può essere un così grande numero di imparare a imparare e tenere in raccoglimento. Quando, tuttavia, osservato che tutti gli studi di cose, e comunicazione del collegamento di due tra loro per avere, da effettuare per poter credere facilmente; Per una formazione generale a fare uso di uno del corpo è composto di questi elementi. Così quelli che da tenera età vengono addestrati in varie riconoscere gli stessi segni di tutte le lettere di communicationemque di tutte le discipline, e tale circostanza più facilmente conoscere tutte le cose. E quindi l'architetto antico della Pizia, che è nobilmente il tempio di Minerva a Priene architectatus, ha detto nei suoi Commentari che un architetto, e le dottrine di tutte le arti dovrebbero essere in grado di fare di più, di colui che esercita le circostanze della loro industria e la più alta fama. [13] Inoltre, questo non è infatti stabilito. Infatti non è un grammatico dovrebbe essere e non può essere un architetto, è stato quello di fare uso di Aristarco, ma non agrammatus, né un musicista come Aristosseno, ma non dobbiamo, né un pittore come Apelle, ma non senza conoscere, né matita o produttore come aveva fatto Policleto Myron, ma pienamente consapevole che l'arte plastica della ragione, né di nuovo un medico come Ippocrate, ma non aniatrologicus, né gli insegnamenti del resto l'eccellente per uno, ma non il inesperto in medicina. Perché in una così grande varietà di cose che nessuno può ottenere il singolare, di sapere che i loro metodi e lo percepisca appena cade in loro potere. [14] Né, tuttavia, hanno un supremo in tutte le cose non possono essere l'effetto di non solo architetti, ma anche ai privati ​​che detengono le proprietà delle arti, non la causa di tutto ciò che può avere la più alta della lode alla regola. Pertanto, se ognuno di loro gli artisti in ogni degli insegnamenti di età né di loro, ma alcuni hanno ottenuto sono quasi mai la nobiltà, come può essere un architetto, che per molte arti deve essere imparata, non è sorprendente che questa cosa, e un grande non lo fanno, quanto segue da loro volere, ma anche di superare artigiani che hanno ogni assiduamente e con l'energia di una sovvenzione? [15] Pertanto, la Pizia sembra abbia commesso un errore in questa materia, che non viene rispettata, uno a ciascuna delle altre due cose che le arti sono composite, e dal lavoro e la teoria di uno di questi, tuttavia, proprio al di coloro che sono addestrati in ciascuno di questi argomenti, l'effetto del lavoro che vale a dire, l'altro in comune con tutti appreso, che è l'account, i medici, e di fare uso di strumenti musicali, e delle vene, ai piedi della rythmo di movimento, come se la ferita a guarire, o avrebbe dovuto essere il pericolo per salvare il malato, non deve avvicinarsi ad un musicista, ma che sarà il lavoro proprio del medico e di nuovo in l'organo non è un medico, ma il musicista accompagnano, che le loro orecchie può ricevere la gioia di una canzone. [16] Allo stesso modo è una domanda comune per gli astronomi circa la simpatia delle stelle e della musica armoniosa, e strumenti musicali nei triangoli e le piazze del quarto e quinto, dai geometri della visione ottica, che in greco si chiama Logos, il resto di tutti i rami della conoscenza sono comuni a tutte le molte cose, o solo alla teoria è interessato. Ora gli atti di coloro che sono andati in mano, o per i negoziati, è finemente eseguito da loro sono quelli che sono, propriamente parlando, di rendere l'arte di uno dei dell'istituto. Pertanto, sembra aver fatto abbastanza per noi più che sufficiente, che ha un po 'da ciascuno degli insegnamenti dei loro tipi, le parti, ei marchi di loro, che sono necessarie per l'architettura sono i seguenti: se ogni cosa fuori di questi eventi, le arti e per essere al tempo stesso giudice e sarà necessario dimostrare che non dovrebbe fallire. [17] Quelli, tuttavia, la natura ha regalato abilità tanto acume, della memoria, in modo che possano geometria, discipline astronomia, musica e altri di aver conosciuto a tutti, andare oltre i doveri di un architetto e devono essere matematici. Pertanto, essi possono facilmente in discussione di questi temi, che sono armati con armi diverse discipline. Ma questi si trovano raramente, come hanno fatto in qualsiasi momento, Aristarco di Samo, Filolao e Archita di Taranto, Apollonio Pergaeus, Eratostene di Cirene, Archimede e Scopinas da Siracusa, che aveva molte cose organico, in modo naturale della meridiana è stato inventato da esplicita e per i posteri. e da voi e da colui che leggerà questi volumi, che, se è stato spiegato un po 'alla regola dell'arte della grammatica, essere perdonato. Un altoparlante molto eloquente, non uno studioso, non come un philisophus alti i migliori metodi praticati, ma come un architetto esperto in questo sforzo, sto scrivendo questa lettera. D'altra parte, l'arte del potere dei ragionamenti che sono presenti in esso, lo prometto, mi auguro, questi volumi non solo i costruttori, ma anche a tutti i saggi di me, senza dubbio, insieme con l'autorità maggiore dei servizi a loro favore.

Chapter Two

[1] Architettura, tuttavia, è evidente l'ordinazione, in cui, si dice in tasse greche, e dalla disposizione di, ma questa chiamata diathesin i Greci, e eurythmia e simmetria, e la bellezza, e la distribuzione di che in greco si dice che sia l'economia. [2] La disposizione dei piccoli dettagli del lavoro è che una percentuale universeque separato alla simmetria di confronto. Questa quantità, che è composto dai greci posotes detto. La quantità di lavoro stesso, tuttavia, è la presa dei moduli dalle parti dell'universo per ogni uno dei membri del lavoro, l'effetto del raccordo. La disposizione di adattamento, tuttavia, è l'immissione elegansque la costruzione e l'effetto del lavoro con qualità. Tipo di accordo, che i Greci chiamavano idee, sono le seguenti: ichnographia, ortografia, scaenographia. L'uso continuato della bussola è una regola Ichnographia un po ', le forme che vengono prese nelle descrizioni delle aree. Ortografia è il set up e moderare l'immagine del fronte, dipinto a forma di lavoro futuro. Inoltre, il frontale e le parti scaenographia profondità di delineare un cerchio al centro di tutte le linee. Questi nascono dal pensiero e invenzione. Il pensiero degli effetti della cura si basa sulla attenzione e lavoro duro, pieno di scopo con piacere. Invenzione, tuttavia, è la spiegazione di questioni oscure della virtù e della ragione per i nuovi dispositivi mobili. Questi sono di Arrangement. [3] è commodusque Eurythmia attraente in proporzione dei membri di aspetto. Questo si ottiene, con l'accordo dei membri del lavoro sono l'altezza alla larghezza alla lunghezza, larghezza, e corrispondono alla somma di tutte le sue proporzioni. [4] Inoltre, in linea con i membri dello stesso lavoro è dalla simmetria, il consenso di tutte le figure e le loro divisioni separatamente e la ratifica della comparsa di una parte della risposta. Poiché gli uomini nel corpo presa dal piede gomito,, palma, con il dito delle altre particelle, la simmetria è qualità eurythmiae, quindi è nell'edificio completato. E il primo nei templi o dei diametri delle colonne o triglifi o embatere, catapultano fuori dal buco, che i Greci chiamano peritreton, navi interscalmio, che dipechyaia detto, il resto dei membri di un ragionamento simmetria. [5] La bellezza è l'aspetto migliore del lavoro delle stesse cose con l'autorità del composito. Questa stazione è stata completata, che in greco si dice thematismo, o per consuetudine o dalla natura. Station, con il lampo, al Cielo, e il Sole, Giove e Luna edifici hypaethraque essere fatta all'aria aperta, perché di questi dèi è la bellezza del mondo di luce presente in aperto, e l'effetto che abbiamo visto. Il tempio dorico di Ercole e Minerva, Marte sarà fatto per loro senza il potere degli dei per il bene dei piaceri degli edifici dovrebbe essere eretto. A Venere, Flora, Proserpina, erano costituiti per lo stile corinzio sono imbattuto in un Lumphis in grado di avere le proprietà delle cose si vedrà, perché in questi dèi, a causa della loro offerta le opere di più snello, e ornata con fiori, foglie e le volute sono state fatte per aumentare le cose si vedrà solo per bellezza. Per Giunone, Diana, Bacco, a similitudine al Padre, gli altri dèi, che sono la stessa cosa, se la sua ionico casa eretta, sarà il motivo della moderazione, che era anche da poppa, e dalla delicatezza del dorico corinzio alla maniera del loro temperato con l'istituzione della proprietà. [6] Per la pratica della bellezza, però, si esprime in questo modo, con gli edifici sui interni di vestiboli magnifici inoltre sono stati effettuati deve essere armonico ed elegante. Se hanno la vista per gli interni di eleganti approcci sono bassi e il disonorevole, non saranno in bellezza. Inoltre, se epistlyiis le colonne doriche e ioniche, cornicioni, dentelli sono scolpiti sul cuscino o [capitoli] sono espressi nei triglifi, il trasferimento da tutte le altre caratteristiche sono offesi in qualsiasi altro tipo di lavoro prima degli altri aspetti della normativa doganale. [7] Ora la bellezza naturale del così sarà, se le prime regioni d'acqua, le fontane della più sana di tutti i templi in questi luoghi, qualificati per essere scelto, in cui i templi del set up, e poi la maggior parte di Esculapio, i farmaci del paziente nei confronti della sicurezza, e di coloro che un gran numero degli dèi sembrano essere guariti. Per quando sono stati trasferiti da un pestilenziale alle persone malate, e un posto sano l'approvvigionamento di acqua è tratto dal sano recuperare rapidamente. Così accadrà con la dignità e la divinità della natura dell'orso auctasque maggiore è il peso delle opinioni. Ancora una volta, la bellezza della natura sarà se siete affascinati dalle luci delle camere e biblioteche da est, i bagni e le loro quartieri invernali in inverno dalla galleria ovest, e per i quali il lavoro di certe luci, le parti, dal nord, nella regione del cielo, che non era né illuminata né scurita dal sole, ma si tratta di un immutabile fisso per tutto il corso della giornata. [8] è la distribuzione delle sue forze, e posizionare gli interessi del piano nelle opere parcaque i costi di adeguamento. Questo sarà custodito, se il primo architetto, le chiederà, non ha, che non poteva essere trovato o di essere preparati, senza estesa. Per non tutte le parti di sabbia di cava o di pietra o di marmo, non c'è nessun accordo o di abete, ma in un altro luogo, un altro è nato, i cui conportationes sono difficili e costose. , Tuttavia, deve essere utilizzato, dove non c'è cava di sabbia, di fiume o di mare lavata, la necessità di abete o di accordo sarà raggiunto mediante il cipresso, il pioppo, l'olmo, pino, i quali allo stesso modo l'altro verrà spiegato. [9] Il secondo passo sarà la distribuzione, con un'abbondanza di denaro per l'uso dei padri di famiglia, e per l'eloquenza, la dignità degli edifici o per l'alta ricompensato. Altrimenti la città dovrebbe essere organizzato nelle case, che in qualsiasi altro modo dal flusso in un pezzo di proprietà di paesi terzi; non è la stessa usurai, altrimenti il ​​benedetto e tenero, potente, tuttavia, le cui idee lo stato è governato, per l'uso di set, ea tutte le persone a tutti adatti alla distribuzione di edifici verranno.

Il terzo

[1], vi sono tre parti dell'architettura: la costruzione della meridiana, una macchina costruita. Ma l'edificio è stato diviso in due divisioni, una delle quali, sia nei luoghi pubblici, edifici pubblici e per l'immissione delle pareti, e l'altro è la spiegazione di case private. La distribuzione di edifici pubblici, tuttavia, vi sono tre, di cui uno di difesa, e l'altra della religione, terzo, per convenienza. La difesa è una torre sulle mura e le porte del sistema per respingere gli attacchi del nemico sia mai stato concepito, aediumque sacri templi degli dèi immortali, ponendo, per la convenienza di generale uso pubblico dell'economia locale, come i porti, mercati, colonnati, terme, teatri, le cose inambulationes altri allo stesso modo in luoghi pubblici designato. [2] Questo, tuttavia, deve essere fatta in modo tale che vi sia una ragione di validità, l'utilità e bellezza. Di stabilità, sarà la ragione, la depressione quando è alle fondamenta solide, e si precipita fuori della malta, in amore con l'elezione delle sue truppe di essere senza cupidigia, di utilità, tuttavia, [quando è] l'uso di purificato e senza impedimenti nelle regioni del paese, e la disposizione di ogni tipo di bellezza che sono adatte e vantaggiose distrtbutio, tuttavia, dal momento aspetto del lavoro è stato parti simmetriche grazioso ed elegante, solo il potere della simmetria.

Il quarto capitolo

[1] Nel caso delle pareti devono essere i principi di esso. La prima scelta dei più sano. Ora questo sarà è alto e non nuvoloso, non pruinosa, guardando il cielo, né caldo né freddo, ma temperato e distretti, e poi in questo modo saranno evitati zona paludosa. Infatti, quando le brezze del mattino, con il sorgere del sole a venire attraverso la città e l'origine di queste nubi tendono respiri di animali palustri avvelenate con il respiro di una nebbia mista nei corpi degli abitanti cospargetelo, sarà realizzato con la distruzione del luogo. Inoltre, se in base alle pareti della costa e deve guardare al sud o ovest, saranno sani, perché il cielo del sud durante l'estate è al sorgere del sole e brucia ad caelescit mezzogiorno, anche quella che guarda a ovest, il caldo sole all'alba, a mezzogiorno, caldo, caldo la sera. [2] Di conseguenza, le variazioni di calore e di freddo, corpi, che sono in questi luoghi viene infettato. Questo, tuttavia, può anche percepire uno di essi, che non sono animali. Nelle celle per i tetti delle cantine nessuno prende luce da sud o da ovest, ma da nord, perché quel quartiere in nessun momento ammette cambiamenti, ma è costantemente fisso e immutabile. Per questo motivo, anche, e granai, che è di prendere in considerazione il corso del sole, cambiare rapidamente la loro bontà, e pesce e frutta, che non fa parte del cielo si trovano in essa, che è l'opposto dal corso del sole, non poteva a lungo osservato. [3] Per il calore, sempre bollire il aeribus con certezza, ed i vapori di aspirazione le virtù naturali, li scioglie, e debole, man mano che diventano ammorbidito dal calore. Ho notato che anche nella spada, che, sebbene la natura è difficile, così morbido che, quando riscaldato in forni, dal vapore del fuoco, da utilizzare in ogni tipo di forma è facilmente moda, e la stessa cosa, può essere aggiornata con il red-hot morbido e ricco di freddo, redurescat l'antico e restaurato alla sua proprietà. [4] Si può anche considerare che questo è tanto dal fatto che in estate, non solo sano, ma anche nei luoghi pestilenziali diventare debole dal calore di tutti i corpi, e attraverso l'inverno, sono anche le regioni più pestilenziale diventare sano, la ragione che il solido per congelamento. Tuttavia, anche quelli che sono dal freddo al paese, e hanno marciato verso i corpi nelle sorgenti di acqua calda, non possono sopportare, ma si sciolgono, che vengono trasferiti da luoghi caldi sotto il freddo e le regioni settentrionali, non solo non soffrono malattie, o malattie, ma anche i cambiamenti di luogo sono stabiliti. [5], quindi, dobbiamo fare attenzione a che i muri del paese sembra essere il respiro al corpo di un uomo che per la loro calore può diffondere. Per stoicheia dei loro principi, che i Greci lo chiamano, in modo che tutti i corpi sono composti, cioè, di calore e umidità, terra e aria, e capito in un temperamento modo naturale o dalla miscela di tutti gli animali del mondo in qualità generali. [6], dunque, in cui i principi dei corpi, si passa dal calore, il calore, poi mettere a morte uno scioglie il resto. Ora questi vizi rende calda da certi ambienti del cielo, con più di quello che sta soffrendo il temperamento naturale o additivo si deposita nelle aperte le vene del corpo. Anche in questo caso, se l'umidità ha preso possesso delle vene dei corpi e alterato la loro dimensioni, sono diluiti con altri elementi, come da liquido, corrotto, e le virtù della proporzione si dissolvono. Inoltre, questo eccesso di umidità, dal raffreddamento dei venti e le brezze, i vizi sono infusi in corpi. Tuttavia, la composizione del naturale aumento o diminuzione nel corpo dell'aria terreno e indebolisce anche gli altri principi di cibo tutta la pienezza delle cose della terra, l'aria il clima pesante. [7] Ma se vogliamo percepire il senso di queste cose con maggiore attenzione, considerano e partecipano alle nature degli uccelli e pesci e animali terrestri, e quindi considerare le differenze di temperamento o dalla miscela ottenuta. Per una miscela di un altro, è un genere di uccelli, un altro di pesci, una natura molto diversa degli animali terrestri. Gli uccelli hanno meno del terreno, meno del calore umidità, moderato, gran parte dell'aria: più leggera, quindi, tentano di attaccare i principi della conpositate più facilmente nell'aria. Ma i pesci e la loro natura acquosa, e molto, perché sono temperati dal aria calda e la terra sono aggravati, ma la città piuttosto che avere un po 'di umidità, meno hanno dei principi di umidità nel corpo, più facilmente persistono nel umidità; E così, quando messi a terra, l'acqua della mia vita in cui lascio. Inoltre, da terra, all'aria e al calore, sono condizionato dal fatto che, i principi della terroso e più hanno meno umidità, che abbondano in parti umide, ma non per lungo tempo in grado di proteggere l'acqua della vita. [8] Di conseguenza, se queste cose stavano così sono accettati come abbiamo esposto, e sui corpi degli animali sono composti, e percepiamo con i nostri sensi soffrono e vengono sciolti per eccesso o difetto delle cose che abbiamo giudice, non dubitiamo, ma che dobbiamo cercare diligentemente, scegliere di fare uso di regioni temperate del clima, con la disposizione dei muri da ricercare è in un clima sano . [9] Di conseguenza, il vecchio più e più volte penso che dovremmo ricordare la ragione. Maggiore per i bovini macellati, che alimentato su di essa in luoghi dove la, città camp o stazione, o un luogo, a guardare il fegato, e se erano livide, e la malattia vizioso o le altre offerte sono in dubbio se questi sono stati feriti per colpa del cibo. When hanno approvato una serie di esperti, e sono tutta la natura e solida dei fegati di acqua e cibo, ivi stabilito le fortificazioni, ma se li trovarono difettoso, il giudizio dello stesso trasferita nel corpo umano sarebbe pestilenziale e la carne è stata l'aumento della fornitura di acqua da queste parti, e così hanno tolto altrove e cambiato la loro quartieri, alla ricerca di tutte le cose assicurato. [10] Ciò, tuttavia, da fare, a fare uso delle proprietà della terra può essere visto con il cibo del cibo sano, anche se i campi di prendere atto e di conoscerne i Cretesi, che sono interessati alla Pothereum il fiume, che è tra le due città di Creta, Gnoson e Gortyna. La destra e la riva sinistra del fiume, che per l'alimentazione del bestiame, ma si nutrono del Gnoson successiva di quelle cose che, se presente, non sul lato opposto Gortyna successivo, hanno milza apparente. Quindi è anche un medico indagare su questo argomento hanno trovato in questi luoghi una pianta, che il bestiame sotto diminuire la milza. Era così scontroso cura nel raccogliere l'erba, l'erba della medicina è questa, che anche i Cretesi chiamano asplenon. Quindi possiamo conoscere luoghi sono le proprietà di una pestilenza o di cibo e acqua per essere sano. [11] Inoltre, se i muri sono stati fissati nelle paludi, le paludi lungo la costa, che potrebbe essere stato, guarda a nord, o tra il nord e ad est, le paludi e la riva del mare a causa della volontà sembra essere superiore sono stati dei grandi uomini. Trincee di linee d'acqua che vanno alla spiaggia, palude e il mare, gonfiato dalle tempeste del troppopieno mescolato con sale marino non permette i movimenti rapidi degli animali nati in palude, di tutti i luoghi, suberioribus nuoto arriva nei pressi della costa o inusuali salsitudine ucciso. Un esempio di questo può essere nelle paludi galliche, che arrotondano il Altino, Ravenna, Aquileia, e in altre città in luoghi che sono più vicino alle paludi, perché in queste cause, hanno un bene incredibile per la salute. [12] Ma coloro ai quali sono montati sulla fine delle piscine, e non hanno fiumi o passando attraverso i fossi, di avvalersi delle paludi Pomptine, posti in piedi su di esso per inviare l'umidità pesante e pestilenziale e marciume. Anche in Puglia, la città di Salpia vecchia, che al suo ritorno da Troia Diomede stabilito o, come alcuni hanno scritto che, Elpis di Rodi, era stata istituita in tali luoghi, da cui gli abitanti sono affetti da malattie per esteso sono venuti ogni anno, a M. Ostilio, e che presentano la richiesta del pubblico, in modo che il trasferimento di quelli le loro pareti di un luogo adatto in cui cercare e scegliere. Poi rimase lì, ma poco dopo aver imparato lungo il cammino sul business del senato e del popolo un sano richiede che ci sia permesso di trasferire alla città, impostare i muri e le aree sparse nummoque milioni dato ad ogni singolo cittadino possiede. Quando questo è stato fatto fuori dal lago e la porta un pozzo in mare, la città è finita. E quindi ora gli abitanti dei vecchi Salpini quattro miglia dalla città in un luogo sano. Il Quinto

[1] Poiché, dunque, la spiegazione di questi metodi verrà appoggiato effetto di pareti per la salute e distretti sono stati scelti per garantire che i frutti del gran numero di città, e le strade attraverso i porti, i fiumi, o trasporti marittimi, che hanno, o conveniente alle pareti della luce armati conportationes, allora le fondamenta delle torri e le mura da fare in questo modo essi sono, essere scavata ad utilizzare, se possono essere trovati, e nel solido al solido, per quanto egli può sembrare proporzionale alla grandezza del lavoro, oltre lo spessore delle pareti di altezza, che sono il futuro, ed è più solida, la struttura di cui devono essere soddisfatte. [2] Towers, inoltre, vengono proiettate sul lato esterno, in modo che quando il tempo avvicinava che desidera attaccare il nemico al muro, dalle torri quando avevano aperto con freccette, i lati destro e sinistro della ferita. Deve prestare attenzione, soprattutto, a quanto pare, in modo che l'approccio non sarà facile per attaccare il muro, ma in tale circundandum modo per i luoghi scoscesi, e di escogitare il modo per le porte che non sono diritti, ma di avvalersi di persona mancina. Per essere così fatto, poi come ci si avvicina al lato destro, con la quale non sarà con uno scudo del tetto sarà il prossimo al muro. Inoltre, le città non sono quadrate né con gli angoli del progetto, ma nel giro, come si è visto da molti passaggi del nemico. Nei casi in cui gli angoli si esauriscono, si difende con difficoltà, perché l'angolo protegge il nemico, piuttosto che del cittadino. [3] penso che dovremmo fare lo spessore della parete in modo tale, che gli uomini armati che soddisfano l'un l'altro in precedenza, possono essere in grado di passare senza ostacoli in quando, in legno d'ulivo lo spessore dei consigli di ustilatae perpetua molto spesso, essere informati, a fare uso di entrambi i fronti della parete stessa, in quanto queste fascette legati insieme da Aristotele può avere la forza eterna; lunghezza di decadimento di tempo, anche quando non lo è, né tempeste possono fare del male, ma in lei, e coperto con terreno o messo in acqua, e senza un difetto, rimangono utili per sempre. Quindi non solo il muro, ma uno spessore delle pareti delle sottostrutture, e che sarà loro esecuzione, per questo motivo non è immediatamente legato vitiabuntur. [4], tuttavia, Itervalla delle torri devono essere fatti in modo tale da non favorire la missione delle frecce è un distinto dall'altro, di utilizzare, se attacco viene effettuato al momento, e anche dalle torri, che saranno la sua mano destra sulla sinistra, con scorpioni e il resto delle missioni di armi e del nemico devono essere respinti. E anche contro la parete inferiore delle torri deve essere diviso da tali grandi distanze, che sono le torri, le strade all'interno delle torri sono coperti, in acciaio o altro fisso. Per il nemico, se avesse preso la parte del muro, i difensori, e abbatterli, se siete riusciti rapidamente, le altre parti delle torri non soffriranno il nemico di penetrare il muro, solo che egli è disposto a buttare. [5], pertanto, essere torri circolari o poligonali sono effettuati, per una macchina e distruggere rapidamente il quadrato, che si frantumi dagli angoli del smiting dei pistoni, sulla circonferenza, tuttavia, di fare uso di una società, il centro può non essere guidato verso l'interno un po 'male. Inoltre, le fortificazioni sono più sicuri soprattutto se affiancato da cumuli di mura e torri, che non può né arieti, né compromettere il resto della macchina, né giova recar danno a loro. [6] Ma non è monti, la ragione è da fare in tutti i luoghi, ad eccezione di quelli ai quali l'accesso è stato fuori le mura da un luogo ad alto alle pareti di un attacco sul piano del piede. Pertanto, i fossi devono essere realizzati in luoghi come le più alte latitudini e altitudini, poi la fondazione del muro è controllato all'interno del canale della trincea e che l'edificio è spesso, in modo che il lavoro può essere facilmente sostenuto sulla terra. [7] Inoltre, la parte interna della fondazione degli edifici distanti di grandi dimensioni da l'esterno nello spazio interno, così allo stesso modo in quanto potrebbero essere in grado di fare uso delle coorti sono stati redatti in linea di battaglia per la difesa della larghezza del bastione, sopra gli altri in pace. Quando, tuttavia, le fondazioni sono state costruite in modo tale la distanza tra loro, è tra le cose poi l'altro in direzioni opposte, unito alla fondazione esterna ed interna, disposti pettine i denti di una sega, come sono generalmente collocati, per quando così sarà fatto, poi distribuita in piccole parti, così la grandezza del carico di terra, né il peso intero, premendo le pareti rialzate, sarà in grado di guidare per qualsiasi motivo. [8] Rispettando la parete stessa, il materiale che ha gettato o finito, quindi non c'è una regola in anticipo, che in tutti i luoghi, le forze di cui vogliamo, non possiamo avere. Ma dove ci sono pietre squadrate, o pietra o di mattoni o di cemento, o prime, dobbiamo usarli.