Exponi nobis nuper

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Exponi nobis nuper
1571

editio: documentacatholicaomnia
fons: documentacatholicaomnia

1571-07-25- SS Pius V - Exponi nobis nuper


N. Pivs PP.

V. Dillecti filij saiutem et apostolicam benedictionem.

Exponi nobis nuper fecistis quod alias clarae memoriae Carolus quintus Romanorum imperator indiis vel peru maris Oceani annis retroactis á Christi fidelibus auxiliante domino incognitione et subditione dicti Caroli imperatoris; Nunc vero charissimi in Christo filij nostri Phylippi hispaniarum regis catholici redactis vbi et religiosorum et verbi dei ac sacri acuangelij praedicatores ita praeuaiuerunt et bodie praeualent vt promayori parte populi dic-tarum Regionum ad domini nostri Jesu de fidem Et sanctan catholicam aecclesiam conuerssi fuerint et in dies conuertantur ac iniui Propterea quam plures domus siue conuentus regulares ac parrochiales cathedrales et collegiatae aecclesiae ac inter caeteras vna domus ordinis fratrum praedicatorum in ciuitate regum sub inuocatione Sanctae Mariae de Rosario nuncupatae erectae Et constructac fuerint ad dicti populi conuersi salutem ac Diuini nominis et cultus exaltationem et propagationem consideraras dictan ciuitatem rregum ex principalioribus aliarum dictarum partium ciuitatum et satis numeroso populo refertam existere inibi vnum studium sue vniuersitatem generalem humanarum et sacrarum Iitterarum ad dictum populum lipsarum liitterarum ignarum in eisdem instruendum ac in fide et lege euangelica confirmandum in dicta Domo Sanetae Mariae ad publicam dicti populi comoditatem et vtilitatem vnam vnitiersitatem sue studium generales humanarum et sacrarum littcrarum instituit fundauit et crexit siue fundari institui et erigi concessit ac pro solario siue stipendijs lectorum eisdem studij pro tempore existentium competentem reditum constituit applicauit et assignauit oroniaque et singula praeuillegia indulta gratias immunitates exemptioncs et concessiones factas et facta acconcessas et concessa Viiiuersitati Salmantinae et quibus iIlius lectores Magistri et scholares aliacque personae officiales et magistri eiusdem Vniuersitatis seu studio ciuitatis regum vt praefertur instituto et erecto illius que lectoribus magistris et scholaribus pro tempore existentibus huiusmodi ac caeteris illius et concessit pariter et indulsit cosque feci potiri et gaudere in omnibus et per omnia ac si allis principali concessa fuisent aIIiasque et alia voluit statuit et ordinauit prout in dictis fundationis siue institutionis veI dationis facultatis et applicationis litteris siue scripturis et instrumentis desuper confectis plenius continentur et sicut eadem expositio subiungebat firmiora sint eaquae apostolicae muniminis confirrratione muniuntur.

Ouare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum quatenus vobis in praemissis opportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur qui litterarum studia per quae militantis aecclesiae respublica geritur ac dicte f;dei catholicae cultus et augmentum propagatur sumopere desideramus vos fratres lectores Magistros et seolares vestrum singulos a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti alijsqtie eclesiasticis sententijs censuris et poenis a jure vel ab homine quauis oceasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existitis ad efectum praesentium dumtaxat consequenduni harum serie absoluentes et absolutos fore censentes ac fundationis institutionis et dotationis tan salmantinas quam ciuitatis regum vniuersitatum huiusmodi ac litterarum et instrumentorum desuper confectorum tenores praesentis pro expressis habentes huius. modi Supplicationibus inclinati vniuersitatem ac illius in dicta domo institutionem et fundationem et illis Dotationem siue reditus applicationem constitutionem et asignationem vt praefertur factus aliaque praemissa necnon Iitteras instrumento Documenta et scripturas praedicta ac in cis contenta et inde secuta quicumqtie I;cita et honesta apostolica authoritate tenore presentium perpetuo confirmamos et approbamus ac illis plenariae inmolabilis et perpetuas firmitatis robur adijcimus omnesque et singuios tam iuris que facti et etiam solemnitatem et substantialium forsam omissarum et quoscunque alios defectus si qui forsam inuenerint quomodolibet in eis suplemus illasque et illa vallidas et efficaces fuise et esse et perpetuo fore ac duos plenarios et integros effectus perpetuo sortiri et obtinere nec non ab omnibus et singulis quacumque autem siue dignitate et Preminentia episcopaii Archiepiscopali patriarchali ac ducali regali et im. periali et quaqumque alia fungentibus siue functuris seu alias quomodolibet prefulgentibus inuiolabiliter perpetuo obseruari neque in premissis omnibus censeri et cis sufragari et ita per quacunque iudices et comissarios qua vis auctoritate fungentes et sacri palacij causarum auditores seu loca tenentes ac sanctae Romanae ecclesiae cardinales sublataeis et caro cuilibet quauis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate judicari et difiniri debere irritum quoque inane si secus super hijs a quo quam quauis auctoritate scienter veI ignoranter contigerit attentari decernimus ei declaramus et nihilo potiori pro cautela ei quantus opus sit Vniuersitatem seu studium conuentum seu Domus huiusmodi cisdem modo et forma nec non cum eisdem facultatibus et preuilegijs de no,,io auctoritate et tenore premissis erigimus fundamus et instituimus ac crigendi funclandi et instiuiendi facultatem potestatem nee non iIli et illis lectoribus mag,stris et scolaribus caepterisque eiusdem personis officialibus et ministris eadem singúla priuilegia indulta concessione gratias immunitates et exemptiones concessas et concessa Dictac vniuersitatis siue studio Salamantino et illi et illius lectoribus magistris et scolaribus cacterisque cisdem personis officialibus et ministris eadem singula priuilegia indulta concessiones cacteris predictis dictis auctoritate concedimus et indulgemus ac eas et ea eisdem perpetuo competere et suffragari nec non praesentes et in eisdem contenta que aunque ullo unquam tempore de subreptionis obreptionis vel intentionis nostrae aut quauis alio deffectu seu uitio inpugnari vel notari sed illam et illa semper et perpetuo valida existere et sic ei in premissis per quoscunque judices et comissarios quouis auctoritate fungentes sublata eis et eorum cuilibet quauis aliter judicandi et interpretando facultate et auctoritate judicari et Difiniri debere ac quid quod secus super hijs a quoquam quauis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et mane simili decernimus non obstantibus quibus vis apostolicis vniuersalibus prouincialibusque et sinodalibus constitutionibus et ordinationibus specialibus vel generalibus nec non vniuersitatis seu studij Salmantini huiusmodi juramento confirmatione apostolica uel quauis firmitate alia roboratis statutis et consuctidinibus caeterisque contrarijs quibus cunque.

Datum Romae apud sanetum petrum sub annulo piscatoris die 25 Julij M.D.LXXI, pontificatus nostri anno sexto.

P. Ruiz.