Gallia Christiana 1720 02/Mutationes

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fairytale left blue.png Monitum

quando enttn legitur de Bar cTArtizas, aliquando de Bay d’Arcifas : ad electionem faciendam convenerunt monachi an. calendis Aprilis. Ibidem in Fortanerio adde : Ejus tempore Ber- mundus de Mnyrolio misiiis ab abbate S. Victoris, quaedam decreta fecit ad monafticam difciplinam. muniendam, cx tab. S. Vist. Col. 1151. lin. 54. de Tesac, lege de Terfac de Monberaua de Vernajon. Col. 1158 N. de /æ Cassegne. Non fuit abbas Re- gulae diœcesis Tarbcnsis, sed Regulx diœc. Lafcur- renfis. Ipfe eft qui nunc Lafcunensetn obtinet cathedram. Col. 1160. lin. 9. de Chodeau, lege de Chodon. lin. 13. Simo re deSoleng. lege : Simon de Solemy. Col. utfi. in Johan. de Mareftagno adde : Vive* bac adhuc an. 1480. quo die 9. Februarii teftis fuit tabularum matrimonii inter Raimundum de Cardail- lac, &. Johannam dc Mareftaing fuam neptem, ex instrum. domus de Cardaillac. Ibidem deleto nomine Ludovici d*Anjou, lege Johannes d’Oson. Fuic ultimus abbas regularis Scalx-Dei, qui habuit aemulum quemdam clericum a Rege defignatum vi concorda- torum. Is forte suit Ludovicus aAnjou ; ex schedis dodillimi abbatis de Cardaillac, qui per maternam lineam cx nobili gente d’Oson ortus elu Ibid. lin. iq. forte e(i, delet forte. Col. 1171. poli Gai 11 ardum, pone Villeltnum An- dalium qui confirmatus & electus eccleliz Elorenen- su in Bearnio dicitur in charta procurationis quam fecit Gafto comes Fnxi vicecomes Bearnil, Jordano de Caftro-verduno ad tractandam pacem cum Jacobo rege Majorica tum, die Mercurii poft felium B. Mariz Septembris anno Domini m. c c c v i i i. ex schedis Colberrinis. Col. 1274. in Amaldo Guillelmi. Verum nomen & cognomen hujus epifeopi produnt ada conciliorum habitorum an. 1398— die 16. Augufti, coactorum ad praedandum fidei (aeramentum Archembaldo Comiti Fuxenfi, & Ifabellx de Foix ejus conjugi, in primo ipforum adventa : his autem incersuisse legitur Arnaldus Guillelmus deBufi, ex bibl. Colb. Col. 1x76. in Johan. de Pardaillan episc. adde : Adfuit Johanni regi & Catharinæ reginx Navarrae, quando Jacobum de Fuxo Navarrx principem, infanr, Joh. ep. Conforan. & alios procuratores inftiraerunx, ad raca habenda pacta facta inter Regem & Reginam, Johannemque de Fuxo Stamparum comitem die 10. Oft. 1499. adhucque vocatur episcopus) at forte ab- dicarat ; ex bibltoth. Colbertina, quæ multa flobls sup. pedicavic. Hæc autem Oc alia non palica excerplit D. Jofephus Vayficte rioltrz congregationis afeeta, qui iu hiltoria Occitanis scribenda defudac. Ibidem in Raimundo Amaldo adde : Raimundus Arnaldus de Ees, alias d*Iberos, electus ep confirmatus Olorensu, nominatur exfecutor teftamenti Cacharinæ reginæ Navam 18. Junii an. 1504. ex MSS. bibliotli. Colbert. Col. 1180. tn Jofepho episc. Oleron » S. Cbamont^ lege S. Chamand. Col. 1295. iu Amaldo Lafcur.cpifc. dlArbouxæ, lege 1 cTArbus. Col. 1197. in Arnaldo Salino, censet Cl. abbas de Cardaillac interpretandum hoc cognomen de Salies, Col. 1299. in Jacobo de Foix adde : Attigit an. S553. quo, die 23. Julii teftis suit tabularum matri- monii inter Johannam de Furo fuam neptem, & Hermannum de Gontaut, ex bibliotiu Colbertina. Col. 1504. adde abbatibus S. Petri de Reg. poft Johannem de Salettc, Gratianum deHerreu, qui an. 1484. 19. Junii, interfuit pactis matrimonii Johannis d’Albcet, ac Catharinx Navarrx reginz, ex biblioth. Colbert. Ibid. HenricttS Xaverius de Bethuhe, loge Beinuuce. Ceterum pro hoc abbate reponendus eft N. de in Cassegpe, nunc Lascurrenfis episc. Col. no6. poft Amaldum III. abbatem, sequi debet Jacobus d*Aspremont, qui obiit an. 1714. Col. 1315. in Tetro de Maritima quidam vir doctus carpit quodvicecomitesMaririmenfes tribuerim pago Laburdensi, fen Lapurdenli. Sed legat Oiheoartuni in nedeiaVafconixp.519. Sapouensem profecturam, snb qua vicecomitatus Aortensis ep Maritimenfis, epe, porro quz hodie Bayqna, suit olim Lapurdum uti fa- tentur omnes. Col. 1317. in Bartholomco ep. adde : Erat Dotnini- canus, ut patet ex veteri codice DominicjnorumTo- lolae p. 118. apographi Baluziani. Erat adhuc cpifcopu9 anno 138). die 16. Septembris, ut patet ex veteri co- dice MS. urbis Bayonensis, ubi vocatur Frater Bar- tbolomaus de Ribejre, IN INSTRUMENTIS. * f}Ag. ntf. col. 1. E. in Bargo, lege in Burgo. Eft JL prioratus dictus de Monachia, vulgo la Mourguii, congregationi S. Mauri unitus.


MUTATIONES FACTÆ 1N CLERO GALLICANO, poft editum Galliæ Chriftianæ Tomum primum. COt. 51. mortuo Hieronymo Franc. de Cardon, electus eft prxpofitus N. Mege prius S. Salvii canonicus an. 17x7. Col. 171. Johannes Francifcus d’Eftrades obiit apud Pafliacum prope parilios, die 10. Maii, an. 171$. & defignatus eft abbas Moils*. Joh. Ludovicus de Gon- taut de Biron ecclesiz Parif. canonicus, nunc deca- nus, mense Februario an. 1716. Col. 190. in abbatibus Gordon. adde N. de Hen- naut, qui nominatus suit die 6. Novembris an. 1717. Col. 196. Catharina de la Fon-de-Jean de S. Pro- jet, electa eft Belli-loci priorissa die 14. Aprilis an. 1716. poft mortem Claudite de Gourdon, quz contigit eodem anno die 16. Aprilis. Hzc an. 1701. suc- ceflerat Galiotx de Gourdon sux amitae mortux die 7. Januarii an. cjusdem. Pendet a Belli-loci hospicio aliud apud Marcelli oppidum in pago Cadurccnfi. Col. 1344 Paulus Pn. de Lczay, &c. obiit die 1$. Februarii T7M ». &sccceflor ti datus eft Armandus Johannes de laVare de Touiouvrc qui confccratus eft ab Emin. Cardinali dc Noaillcs Parif. afehiep. an. 1718 « die 10. Julii, afliftentibus episcopis Alrifliodorensi 6C Sagiensu Regi sacramentum fidei przftitix die 7. Au- gutti an. ejufdem. Col. 444. in Luca d*Aquin episc* Forojul. adde : Obiit Parif an. 1718. ineunte. Col. 445. in Andrea Hercule de Fleury, vide qaæ diximus in additionibus ad com. 1. col. 1317. nomen ejus succelsoris eft Joseph Petrus de Caftellane. Col. <05. Ludovicus de Thomaflin episc. Siftari- cenfis ooiic tnenfe Julio an. 171S. & delignatus ejus succcssor N. LaÆteau. Col. 511. an. 1716. paulapoft Epiphaniam N. de la Cotnbe de Monteil defignatus eft Lurae abbas, mortuo N. de Valavoir qui creatus fuerat abbas bulla pontificia data 10. Februarii an. 1696. hic fucceslcrac Felici de Caftellanc qui abbas factus eft bulla data jo. Octobris an. 1667. Paulopoft acceptam regiam fchedulam pro abbatia Lurcnfi, alia donatus eft, IX in ejus locum nominatione Regis Chriltianilsimi suf-