Pagina:Abelard Heloise Cousin - Lettres I.djvu/134

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

suscitationem a Doraiuo factam continet, quae, mulieribus exhibila, maxime illud quod supra commemoTavimus apostolicum dictum rebus suis confir- mant : « acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos. »

Filium quippe viduae ad portam civitatis Naym suscilatum matri reddi- dit, ejus compassionc compunctus. Lazarum quoque, amicum suum, ad obsecratiouem sororum ejus, Mariae videlicet ac Marthsc, suscitavit. Quo etiam archisynagogi filiac hanc ipsam gratiam ad petitionem patris impen- dente, « mulieres de resurrectione mortuos suos acceperunt, » quum hxc videlicet suscitata proprium de morte receperit corpus, sicut lllac corpora suorum. Et paucis quidem intervenientibus hx factac sunt resuscitatioues. Vitae vero nostrce conservationem multiplex vestras devotionis oratio facile obtinebit. Quarum |ara abstinentia quam continentia Deo sacrata quanto ipsi gratior habetur, tanto ipsum propitiorem inveniet. Et pleriquc for- tassis horum qui suscitati sunl nec fideles exliterunt, sicut nec vidua prae- dicta, cui non roganti filium Dominus suscitavit, lidclis exlitisse legilur. Nos autem invicem non solum fidei colligat integritas, verum etiam ejus- dem religionis professio sociat.

III. Ut autem sacrosanctum collegii vestri nunc omittam conventum, in quo plurimarum virginum ac viduarum devotio Domino jugiter descrvit, ad te unam veniam, cujus apud Dcum sanctitatem plurimum uon ambigo posse, et quae potes mihi pracipue debere, maxime nunc in tantae adversi- tatis laboranti discrimine. Memento itaque semper in orationibus tuis ejus, qui specialiter est tuus, et tanto confidentius in oratione vigila, quanto id esse tibi recognoscis justius, et ob hoc ipsi qui orandus csl ac- ceptabilius.

Exaudi, obsecro, aure cordis, quod ssepius audisti aure corporis. Scri- ptum est in Proverbiis1 : « Mulier diligeus corona est viro suo. » Et rursum1 : « Qui invenit mulierem bonam, invemt bonum, et hauriet jucunditatem a Doraino. »Et iterum5 : « Domus et divitiae dantur a parentibus, a Domino autem proprie uxor prudens. » Et in EccJesia$ticoK : « Mulieris bonte bcatus vir. y> Et post pauca * : « Pars bona, mulier bona. » Et juxta auctoritatem apostolicam, « sanctificatus est vir infidelis per mulierem fidelem. »

Cujus quidem rei experimentum in regno praecipue nostro, id est Fran- corum, divina specialiter exhibuit gratia, quum ad orationcm videlicet uxoris, magis quam ad sanctorum pnedicationem, CIcmIovco rcgc ad fidem Chrisli converso, regnum sic universum divinis legibus mancipaverunt, ut

  • Prov., Mi, 4.—» W.,xrin, 22.—s Eccles., xxvi, 1.—* Ibul, 3.—* Corintfa . i, 7, t4.