Pagina:Abelard Heloise Cousin - Lettres I.djvu/162

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

116 ABELARDI ET HELOISSE EPISTOLE.

de illis mirandum est, qui inulililer lerreua: laudis desiderio zesluanles, lei'renis se primul commodis, lam hic quam iu fuluro miseri. Qualis quidem faluamm virginum mnlineulia esl qua; a janua sunl exclusae.

Bene cliam, quia nigra esl, ul diximus, el formosa, dileclam el introduclam se dicil in cubiculum regis, id esl-iu secrelum vel quielem conlemplaliouis, el leclulum illum de quo eadem alibi dici]l : n 111 leclulo meo per uocles quasivi quem diligil anima mea. » lpsa quippc uigredinis deformilas occullum polius quam manifeslum, el secrelum magis qnam publicum amal. Elquae lalis esl uxor, secrela polius viri gaudin iluam manifesla desideral,cl in lecto magis vull seuliri quam in mensa videri. El frequeuler accidil, ul uigmrum caro feminaruiu quanlo esl in aspeclu deformior, lanlo sil in laclu suavior; alque ideo enrum voluplas secrelis gaudiis quam publicis gralior sil el com'enienlior, cl eumm viri, ul illis oblecleulur, magis ens in cubiculum inlroducnul, quam ad publicum educunl. Secundum quam quidem metaphoram bene spirilualis sponsa quum prmmisissel ' : u Nigra sum, sed fumosa, n slalim adjunxil : I ldeo dilein me rex, cl inlroduxil mc in cubiculum suum, p singula videlicel singulis reddeus. lloc esl, qnia formosa, dilexih lllliil nigra, iulmduxil; formosa, ul disi, iulus virlulibus, quas diligil spousus : nigra exlerius corporalium lribulaliouum ndvcrsilalibns. Qua: quidem nigredo, corporalium sciiiccl lribululioncm, fucile fidelium manles al) ainore len'cuorum ai'ellil, cl ad zelei'nae vilaa desideria suspeudil, el salpa a lumulluosn seculi vita lmhit ad secrelum coulemplaliouis; siuul in Paulo, illo videlicel noslraz, id esl, monachalis vilze, primordio aclum esse beatus scrihil llifl‘ouynlus.

llmc quoqne abjeclio indumenlorum vilium secrelum magis quam publi- cum appclil, et maxima vililalis ac secrelioris loci, qui noslm pmcipuc oouvenil professioni, cuslodiendn esl' Minime uamque ad publicum proce- dere preliosus provocal cullus, qucm a nullo appcli uisi ad inaucm gloriaul et seculi pompam bealus Gregorius inde convincil‘: u Quod uemo llis in occullo se omal, sed ubi conspici queal. n

lloc aulem pradictum spousm cubicnlum illud esi, ad quod ipse spousus in Evangelio invilal omnlem, dicens‘: a Tu aulem, quum orm'eris, iulra in cu- biculum cl, clauso oslio, ora Paircm luum; n ac si diccrel z a non in pla- teis vel publicis locis, sicul llypocriim. n Cubiculum ilaque dicit secrelum a tumullibus et aspecln seculi locum, ubi quielius e! purius orari possil : qualia sunt acilicel monasticlmrum soliludinum secrela, ubi clauderc 0s-

| Clnlic., m, i. -— ‘ Carnia, I, 4. — ' nomi, u. — ‘ 1mm, v4, 0.