Pagina:Abelard Heloise Cousin - Lettres I.djvu/94

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


« Benedictus Deus et Pater Doimni nostri Jesu Christi, Pater miserirordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolalur nos in orani tribulatione nostra. n Et secundmn quod Ycritas ait * : < Et alium Paraclctum dabit vobis. » Quid etiani impedit, quum omnis Ecclesia in nomine Patris, el Filii, et Spiiitus sancti pariter cousecretur, nec sic eorum iu aliquo possessio divers.i, quod domus Domini non ita Patri, vel Spiritui sancto adscribatur, sicut Filio ? Quis titulum ojus, cujus est ipsa domus, de fronte vestibuli ralerc prajsu- mat ? Aut quum se Filius iu sacriOcium Patri obtulerit, cl secundum boc in celebiationibus missarum specialiter ad Patrem orationes dirigaulur, et hostise fiat immolatio ; cur cjus prsecipue altare esse non videatur, cui maxime supplicatio et sacrificium agilur ? Nunquid rcclius ejus cui immo- latur, quam illius qui immolatur, altaredicendum est ? An melius dominicae crucis, aut sepulcri, vel beati Micliaelis, seu Joannis, autPelri, aut alicujus sancti, qui nec ibi immolanlur, nec eis immolalur, aut obsecrationes eis fiunt, altarc quis csse confitebitur ? Nimirum nec inter idolatras altaria vel templa aliquorum dicebanlur, nisi quibus ipsi sacrificium atque obsequium impendere intendebint. Sed fortasse dicat aliquis, idco Patri non esse vel ecclesias, vel altaria dedicanda quod ejus aliquod festum nou exislit, quod specialem ei solemuitatem tribuat. Sed luec profecto ratio ipsi hoc Trinitati aufert, ct Spiritui sancto non aufert, quum ipse quoquc Spiritus cx adventu suo propriam habeat Pentecostes solemnitatcm, sicut Filius ex suo Natalis sui festivilatem. Sicut enim Filius missus est in mundum, ita et Spiritus sanclus in discipulos propriam sibi vindicit solemnitatcm. Cui etiam pro- babilius quam alicui aliarum personarum templum adscribcndum videtur, si diligentius apostolicam attcndamus auctoritatcm, atque ipsius Spiritus operationem. Nulli eniin trium personarum spirituale, templum specialiter adscribit Apostolus, nisi Spiritui sancto. Non enim ita templuni Palris, vel templum Filii dicil, sicut templum Spiritus sancti, in prima ad Corinthios ilascribeus1 :« Qui adhasret Doinino, unus spiritus esl.»Iteni : « An nescilis quia corpora veslra templum sunt Spiiitus saucti, qui in vobis est, quem habetis a Deo, et non estis veslri ? » Quis eliam divinorum sacramenta beneficiorum, qu»3 in Ecclesia fiunt, opcrationi divinas gratiac, qua Spiritus sanctus intelligilur, ncsciat specialileradscribi ? Ex aqua quippe, el Spiritu sancto, iu baptismo renascimur, et tunc primo quasi speciale templum Deo constituimur. In consummatione quoque scptiformisSpiritus gratia traditur, ([uibus ipsum Dei lemplum adomatur atque dedicatur. Quid ergo mirum, si ei pcrson» cui specialiter spirituale templum Aposlolus tribuit, nos corporale assigncmus ? Aut cujus personae rectius ccclesia esse dicitur, quam

  • Joan.,xiv, 16. — * Corinth. I, vi, 17.