Pagina:Ad Alpes.djvu/201

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata et bis lecta est

“Apud Suētōnium autem multa inveniō, quae ad hanc rem pertinent. Nam ille dīcit Caesarem, cum ad flūmen vēnisset, conversum ad proximōs dīxisse: ‘Etiam nunc redīre possumus; sīn autem hunc pontem parvum trānsierimus, omnia armīs agenda erunt.’

“Tum quīdam iuvenis ēgregiā corporis magnitūdine et speciē prope sedēns repente appāruit, quī harundine canēbat.[1] Ad quem audiendum nōn sōlum pāstōrēs sed etiam mīlitēs concurrērunt.

“In eīs erant aeneātōrēs[2] quīdam; quōrum[3] ab ūnō tubā arreptā, iuvenis ad flūmen prōsiluit[4] et ingentī spīritū classicum[5] exōrsus ad alteram rīpam contendit.

“Tum Caesar: ‘Sequāmur,’ inquit, ‘quō deōrum ostenta[6] et inimīcōrum iniūriae vocant. Iacta est ālea.’[7] Hōc modō flūmen trānsitum est.”

At Sextus: “Cum haec rēs Rōmam dēlāta esset,” inquit, “vereor nē[8] Pompeius nūntium haud libenter accēperit.”

“Commōtus est nōn sōlum Pompeius,” inquit Pūblius, “sed etiam cīvitās tōta; multīque statim ex urbe ēgressī salūtem fugā petiērunt. Etiam Cicerō multum dubitābat utrum uxōrī fīliaeque suādēret ut Rōmae manērent necne.”[9]

“Quid, obsecrō, eīs timēbat?” inquit Cornēlia. “Caesar certē cum fēminīs nōn bellum gestūrus erat.”

“Rēctē conicis,” inquit pater. “Sed omnia tum turbida erant; ac Cicerō etiam hōc modō loquitur: ‘Sīn homō āmēns[10] dīripiendam urbem datūrus est’quibus verbīs ostendit quantō in perīculō omnia versārī exīstimāverit.”

“Mihi quoque maximē mīrandum vidētur,” inquit Pūblius,

  1. canēbat, was playing (on).
  2. aeneātor, -ōris, m. , trumpeter.
  3. quōrum: partit. with ūnō.
  4. prōsiliō, -īre, -uī, intr., leap forward.
  5. classicum, -ī, n., call (to advance).
  6. ostentum, -ī, n., sign, leading.
  7. ālea, -ae, f., die.
  8. vereor nē, I am inclined to think that.
  9. necne, or not.
  10. homō āmēns: i.e., Caesar.