Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/222

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


37* ECCLESIA — principe mortuo Hern icus III. Francorum rex j eundem accersivit, & Apcenli ecclesiæ nomina- T. vitepiscopum anno 1587. Anno 1594. die Maii 6. decimam quam nomine episcopatus Aptæ percipiebat, commutavit pro prioratunostræ Dominæ de Claro-monte, cum Aptcnsucapitu- lo. Anno 1604. oculis captus prædicandioisi-- • cium minime intcrmisit. Anno 1607. die 28. Januarii mortuuspost abdicatum cpilcopatum, jacet in sua ecclesia a latere cvangelii altaris sodalitii B. Annæ. De eo agit Cæsar Nosirada- mus in historia Provinciæ. Laudatur autem ob singularcm modestiam & amorem in pauperes. 1 L X XX. JohANNEsVI. Johannes Peliflier Bencdictinus, monachus S. Andreæ secus Avenionem, prior Simianæ, quo ex loco oriundus erat, Pompeio succedit post . ipsius abdicationem 1607. ac Dominica 1. Adventus die 50. Novembris in urbem adventans, a populo solemni pompa exceptus est. In diœ- cesi, divi Francisei familiam duobus conventibus auxit, regularis observantiæ patribus dictis Recollectis evocatis, & in Bonilli castro rece* , ptis ; necnon Capucinis Aptæ admisse an. 1612. quorum deinde ecclesiam solemni ritu consecravit 1617. Junii 18. quod munus etiam obiit > inparochiali Simianæ ecclesia an. 1620. v. cal. Novembris. Anno 1621. Turritarum contro- versiam sepius apud judices agitatam senatus- consulto decidit, quam mutua deinde pactione confirmans, exstinctoque litis fomite, quæ jam per 68. annos urbem & episcopum vexaverat, gloriam assecutus est pastorem ovibus con*- ciliasse. 1629. 18. Novembris moriens, pontificalis cathedræ circulum eodem Adventus tem* pore quo inceperat, absolvit. Jacet in cathe* drali in sacello SS. Sacramenti. Concilium j Tridentinum anno 1625. in siia ecclesia recipi curavit, salvis ecclesiæ Gallicanæ libertatibus. LXXXI. MODESTUS. Modestus de Villa — nova des Ares Arnaldi de Villa-nova marcbionis des Ares, & fabellis de Haluin de Piennes filius, frater natu major Antonii marchionis des Ares & de Trans, dynastæ ac baronis d’Allemagne, e nobiliffi- ma& vetustisiima Villæ-novæ gente ortum ducit, quæ primo Provinciæ, & secundo Galliæ J marchionatu illustris floret, suosque inter proceres jam a plurimis seculis numerat Helionem a Villa-nova III. Rhodiensium equitum præ* fectum, cognomento Bonum, Hugonem Fran- ciscani ordinis doctorem, Elzearium Diniæ episcopum miræ siinctitatis præsiilem, & beatam Kosselinam Cartusiani ordinis virginem, cum eorum consanguineis D. Elzeario comite Ariani, & B. Dalpbina ejus conjuge castissima. Tot clarus majoribus Modestus, ordinem patrum strictioris obscrvantiæ, qui Recollecti audiunt, ingressus, duorum marchionatuum, & totidefn toparchiarum jure primi nati si.iccessor legitimus, cas reliquit, servire Deo pluris æs- timans. Exinde autem a Ludovico XIII. pontifex Aptæ designatur die 28. Februarii 1629. Tomus I. APTENSlS. J7, L Bullas obtinuit ab Urbano VIII. mense Septembri, consiicraturque die 29. Novembris ejus- dem anni, Forojulii ab urbis antistite Bartho- loftiæo Camelin, assistentibus Petro Camelino Philadelphiæ præfule ipsius nepote ac coadjuto- re. Prima vero die Maii anni 1630. Aptam fo- » lemni ritu ingreditur, singulari plebis exceptus lætitia. In Pede pontificia positus, vitæ prioris haudimmcmor, Recollectos patres a decessore siio vocatos, ad episcopalis oneris subsidium ad- misit. Monialcs sacras Visitationis siub sanctæ Mariæ vulgari nuncupatione, B. Francisei de Salcsio epiicopi Gebennensis filias 1637. in urbe recepit ; quo etiam anno virginibus Prassenta- tionis sub B. (Jrsiilæ appellatione suam in Apta figere stationem permiiisse dicitur a Sammar- thanis fratribus. A novorum partbenonum institutione, ad veterum regimen transiit, anno* 2ue 1638. in Cistcrciensi S. Crucis monasterio ^arlotam de Chauvigny de Blot abbatissam electam, secunda Dominica Adventus benedixit. Abbatiam canonicarum sanctæ Catharinæ, in qua paulo remisiior erat observantia, reforma v it. An. 1642. in dominica Pasiionis vas argenteum ad conservandum decentius cranium B.Dalphi- , næ affabre factum apud Minoritas Aptensesbe- ’nedixit. In siiaque ecclesia imaginem ex argento conflatam, sancti Marciani ordinis siincti Benedicti, fundatoris & abbatis siincti Etssebii Aptensis, cultui sttero dedicavit. Patrum Recollectorum ecclesiam consecravit anno 1664. Novum ecclesiæ siiæ breviarium typis mandari curavit. Anno denique 1670. die 7. Jan. obiit optimus pastor, sepultura donatus in novo S. Annæ sacello. LXXXI I. JOHANNES VII. Johannes de Gaillard Aqucnsis filius Petri, & Marquesiæ de Village de la Salle, frater Mag- dalenæ de Gaillard de Vcnel, quæ regiorum puerorum educatricis viees supplebat, cum eC- set canonicus theologus ecclesiæ Constantiensis in Normannia, nominatur schedula regis Chri- stianisiimiad episcopatum Aptensem die 1. Jan. anni 1671. Ordinationem episcopalem accepit in eadem ecclesia Constantiensi die 28. Julii anni 1672. Posscflionem adipiscitur 20. Sepr. ejusiiem anni. Anno 1693. pallium auctoritate apostolica contulit Danieli de Cosnac Aquensi archiepiscopo. E vita migravit die 28. Januarii, anno 1695. Jacet juxta tsecesserem suum. LXXXIII. J O s E PHU S-Ig N AT IU S. Josephus — Ignatius de Foresta deColongo, filius Scipionis domini de Colongo, & Vencllo, ex Ludovica de Moustiers, præpositus ecclesiæ Massil. designatur a rege Christianisiimo epss- copus Aptensis, die 7. Septembris anni 1695. j Bullas accepit ab Innocentio papa XII. xv. cal. Februarii anni I696.Consecratur die I4.ejus- dem anni Parisiis in ecclesia Carmelitarum vici siancti Jacobi. Posselsionem apprehendit per procuratorem die 1. Aprilis sequentis, & die 14. ejusiiem mensis, solemni pompa invectus est in urbem. Seminarium instituit pro clericis, Cujus curam demandavit patribus Societatis JesiA Aaij