Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/233

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5, 4 ECCLESIA his verbis : Claudianus diaconus directus a domino / meo Fausto episcopo ecclejia Rcgensis, subfcripst. VI. Em E T E R I US. Emeterium ignoraremus, nisi nomen ipsius siiggesiisset concilium Arelatensi :, celebratum anno 554. ad quod misit fui loco jam memoratum Claudianum diaconum. Vide Cointium ad hunc annum. VII. CLAUDIANUS. Qui jam non semel conciliis interfuerat vices gerenS episcoporum suorum Claudianus diaconus ecclesiæ Regensis, ab hoc gradu ad epis copatum promotus, in synodo Parisiensi IV. an. ; 475. siidit. VIII. U RJICUS. Urbicus consedit in concilio Valentino II. anno 584. & in Matiseonensi II. an. 585. Anno circiter 589. una cum Æthcrio Lugdunensi & octo coepiscopis, scripsit epistolam in causa Chrodieldis, & aliarum Pictav. monialjum, uti narrat Greg. Tur. 1.9. hisu c. 41. Hu : c episcopo Dynamius patricius nuncupavit vitam sancti Maximi Regensis episcopi, quam ipso hortatore & auctore ad incudem revoca at, & additis multis mirabilibus ornaverat. Epistolam nuncu— ( patoriam Dynamii edere hic operæ pretium duximus Urbico episeopo perhonorificam : Domino beatissimo patriWrbico papa Dinamius patricius salutem. Cum apostolica fidei ardoresuccessus universa de virtutibus sancti Maximi, qua fidelis relatio gestorum manifestat, follicita indagatione perquiris s imperitiam meam pulsure non definis : paternis etiam monitis pradicandi auctoritate confirmans, quod non parum ipsius delicti noxa reus efficiar, nifiomnia in vita ejus, quam me ante aliquot annos rurali fermone conscripfisse con- fiit it, jludeam addere quacumque vos ae illius mirabilibus protinus manifestum est invenisses j praceptis vestris parere dijposui, placiturus obe- dientia, non doctrina Vetera vos igitur chartarum indicasti revolvisse volumina, in qua quid ex ejus operibus B. Fausti antistitis pradecessoris vestri so- lertia devota collegerat, unde pauca fensu potius quam obtutu, vix decernere potuistis. Nam plurima amula vetustatis edacitas consumferat, qua latebant : dubium non est, quod quantum integra devotione cordis, ipstus S. antistitis gesta profers, tantum opera me diteris, ut ejus integra aviditate mentis conerissequi vestigia, cujus actionum diligis ornamenta, dummodo divino beneficio, & ipstus patrocinio tibi concedatur temporalis vita J prolixa tranquillitas, &sancti operis expetitafa- cultas, domine vere fancte & beatissime papa. IX. CLAUDIUS. Unus fuit ex episcopis, qui anno 625. cum Sonnatio Remensi archiepiscopoconcilium Remis celebrarunt, cujus acta debemus Flodoardo lib. 2. historiæ eCclesiæ Remensis. Post annos viginti quinque adhuc occurrit Claudiusepis— copus Regensis inter patres concilii Cabilonen- sis, Clodovei II. regis evocatione celebrati VI11. calend. Novembris, circa annum 6 50. Ante REG ENSIS. Claudium in Gallia Christiana Fratrum Sam marthanorum, præmittuntur Bonifacius, & Pau- linus, quorum nuda nomina ponuntur : sed expungendi sunt ex hoc catalogo, & restituendi syllabo præsulum Regensium in Calabria ; ut jam observavit vir doctisiimus Carolus Coin- tius. ldem Mauricium, qui anno 680. subscrip- sit concilio Romano * sub Agathone papa, pertinere ad antistitesRegii-Lepidi in Inlubria non immerito censet, quod in subseriptionibus ejus nomen pra cedat subscriptionem episcopi Placentini, iubsequanturque proxime nomina epis- coporum Mutinensis ac Parmensis. Certe qui e Gallicanispræsulibus huic interfuerunt concilio Romano, Felix Arelatensis, Adeodatus 1 ullcn- suj&c. se venerabilis jjnodi per Galli arum provincias constituta, legatos esse prositentur ; a quo titulo abstinet Mauricius. Mauricio Thomas subrogatur a Bartello, & fratribus Sammarthanis ; sed ipsum accensen- dum esse Regensibus apud Æmiliam episcopis, duo potiflimum probant. Primum quod Thornus dicatur corpus S. Prolperi transtulisse quod jacebat in basilica sitncti Apollinaris. Porro apud Rejos Provinciæ nulla unquam fuit basilica S. Apollinaris, cultus nulluS ; cum ex adverso constet ex Ughello apud Regium-Lepidi cathedra- lem ecclesiam Deiparæ Virgini consecratam es- fc & sancto Apollinari. Alterum est Flaminium laudatum a Sammarthanis notare S. Prosperum in veteri sepulcro jacuisse usque ad Luitprandi Longobardorum regis christianistmi tempora. Ut quid autem sieret mentio Liiitprandi Longobardorum principis, si de Regio Gallicano ageretur. Sed apud Regium-Lepidi, quod Luitprandi subjacebat imperio, debuit rex hic commemorari. X. ARCHINRICUS. Hicepiscopus solo notus nomine in tabulis, Claudio, qui ad annum circiter 650. pervenit, proxime siissectus est juxta Carolum Cointium ad annum 739. Huic successitjin ejusdem chronographi lententia XI. A B s A L o N. Hujus episcopi memoria pene oblitterata est ; ita ut quo tempore sederit, minime statuere pof. simus. Ipfum tamen proximum conjicimus luc- tuosilsimorum temporum belli Saracenici, quod interpontisicio forsan locum dedit. Post hanc procellam Pedisse dicuntur Anthimius tempore Pipini regis, Riculfus regnanteCarolo-magno, Rostagnus Ludovico Pio imperante ; sed nullo allato testimonio. XII. N ORTBERTUS. Nortbertus Regensis erat episcopus an. 813. scilicet illo tempore, quo Michaeli imperatori Constantinopolitano subrogatus est Leo Arme- nus, ex vita Ludovici Pii incerti auctoris, ubi legitur.• Cum imperator remitteret missos imperatoris Michaeliststmul cum eis mistt missos suos Leoni substituto imperatori, Nortbertum Regensem epis- a Vide act. IV. concilii III. Constancinopol. tom. Vl.concil. coi. 708.