Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/248

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


424 ECCLESIA F< VIII. ExPECTATUS. In concilio quinto Aurelianensi anno 549. coacto, Childeberti regis anno 38. subscripsit Epipbanius presbyter directus a domino Expectato rpijeopo ecclesia Forojuliensts. Sedit hic episcopus in Arelatensi V. anno 554. & inParisiensi II. anno « 5. Epiphanium in concilio Aurelianensi V. commemoratum conjicit Cointius Expectati fuisse successorem in ecclesia Forojulienn-, & de ipso Gregorium Turonicum agere lib. 6. hisu probabile putat ; ubi legimus Theodorumepiscopum ductum fuisse ad Gunthcramnum regem j cum Epiphanio episcopo, qui tunc Langobardos fugiens, Massiliæ morabatur ; scilicet quod & ipse conscius hujus causæ fuisset, nimirum quod cum Theodoro Massiliensiepiscopo favis- set Gundovaldo, qui se filium Cnlotarii simu- labat. Alteserra Epiphanium hunc, eundem esse vult cujus meminit Paulus diaconus histor. Langob. L 4. quique fuit Gradensis patriarcha ; sed tempora minime conveniunt. Neque tamen audemus addere hunc Epiphanium Forojuliensium antistitum catalogo, quem Cointius refert ad annum 582. 7 ( I X. A S T E R I U s. X. R U s T I C U s. XI. AUGERIUS. XII. J AC O B U s I. XIII. BARTHOLOMAUS I. XIV. BERENGARIUS I. XV. Romanus. Horum septem episcoporum nuda nomina exhibent’catalogi, reperiunturque eodem ordine in variis annafium Cointii tomis, qui causam, cur aut Forojulium episcopis caruerit, aut eorum gesta his temporibus ruerint oblitterata, putat fuisse frequentes Saracenorum incursiones, qui~ I bus hæc civitas fuit exposita. For fit an Rusticus qui decimus recensetur, is est qui anno circiter 684. subscripsit’chartæ Petruini episcopi Vasen- sis, pro fundatione cœnobii Grasellensis in sua diœcesi. Chartam hanc exhibet MabilloniuS in appendice ad tom. 1. annal. Per Claudium Robertum & Josephum An- thelmium non stabit, quominus Belto, qui sub- scripsit concilio Cabilonensi anni circiter 650. his adjiciatur episcopis. Sed episcopus Tricas- tinensis fuit non Forojuliensis. Anno 788. vel 791. quidam Forojuliensis episcopus subscripsit concilio Narbonensi, sed nomen ejus ignoratur. E XVI. BENEDICTU s. Benedictus cum titulo episcopi sanctæ ecclesiæ Forojuliensis, subscripsit concilio Magalo- nensi, apud Juncarias, habito anno 909. v. nonas Maii, quod ante editionem conciliorum Narbonensium cura & studio viri clariss Ste- phani Baluzii, in qua multa emendata sunt, ad annum 894. revocabatur. XVII. GuNthaRus. De hoc episcopo hæc leguntur in charta quadam monasterii Montis-majoris ; ROJULIENSIS. « i ; Teucinda Deo devota alodemsuum votabulo S. Hippolyti cum Manasse Arelatenst archiepiscopo, Gontaro Forojulienst episcopo, Arelatenst prapostto, & Arelatensts ecclesta capitulo, pro Montis-majoris insula commutat nonis Octobris, regnante Conrado rege anno decimo. Memoratur in Arelatensi tabula, scilicetpro commutatione facta a Manasse archiepiscopo cum ipso de villis quibusdam. Porro annus x. Conradi regis est Christi annus 946. qbia in charta ejusdem regis, quam magna ex parte edidit Mabillonius ad annum 963. annus vicefi- mus-septimus regni ipsius, illigatur cum hoc anno 963. Idem Guntharus simul episcopus Foro- juliensis& præposiras Arelatensu, anno XI1. re* gnante Conrado rege Alamannorum, vel Provinciæ, aliam facit commutationem cumpræ- sata nobili matrona Theucinda, de qua videndum in Israele Aquensi archiepiscopo. Josephus Antelmius Guntharosubjidt Johan* nem, ex synodo Romana anni963. intercujuS patres observatur Johannes episcopus Forojuliensis ; sed ex ipsius concilii actis constat hunc episcopum Fuisse Italum. XVIII. R Ic U L F U s. Riculsus ex nobili genere ortus erat, neposa que Theucindæ illustris feminæ supra cottime- moratæ, ut probant tabulæ Montis-majoris, qui* bus Theucinda Deo devota Montis-majoris infulam Moringo abbati ejusque conventui cedic XI11. cal. Septembris an. ab incarnatione Domini cMLxxv. Conradi regis anno xxvm. Riculso Teucinda nepoteForojulienst episcopo volente &ton’ sentiente. Eundem Montis-majoris monachi nutritum suum vocant, & ideo licet jam Forojul. episcopum, eum in abbatem coeptant tempore Gregorii V. papæ ab anno 996. ad 999. Itaque ex monachoMontis-majoris prope Arelatem*, electus est episcopus Forojuliensis, jamque sedebat an. 974. quo subscripsit litteris ejusdem Theucindæ, utepiscopus hujusecclesiæ. Quo tempore post suam assumtionem ad episcopatum fuerit electus abbas Montis-majoris retento epi- scopatu, non liquet ; id tamen tardius factum est, ex jam dictis, hoc est non ante annum 996. Jam e vita migrarat anno millesimo ; nam Ada- lax, seu Adelais comitissaProvinciæ, illiusque filius Willelmus, & Archinricus abbas Montis- majoris Riculsi successor, hoc anno adierunt Amalricum Aquensem archiepiscopum, & ab eo impetrarunt ut ratam haberet donationem Villæ-Pertusiipro eodem monasterio factam a Bosone comite. Facta… Avenion. publice, an. incarn. Dom. m. ind. XIV. Icptimo cal. Octob. &c. Riculsus multa bona suæ ecclesiæ a Saracenis destructæ procuravit, ut docet vetus instru* a Ut propius accedamus ad tempus quo Riculsus Cedere cœpit, obfervandum est inter ipfum U Guntbarum alium suistc episcopum Forojuliensem ; nimirum in authentico capituli Arelateufis anni 966. n. 3. Silvester Aquensis archiepiscopus vocatur fecunda Narbonensis dignus archipræful cum siiis subjacentibus, Lan- derico, Theoderico ( qui fuit cpiscopuS Aptensis,) Ærardo, Honorato, Pontio, Umberto. Hic scx numerantur sutfraganei ar- chicpiscopi secundæ Narbonensis, quia prcrtcr quinque qui nunc ei fubsont, adhuc ipfi subjectus erat episcopus Antipolitanus, ita* que ex enumeratis unus fuit Forojuliensis episcopus anno 966. Proindcque exordium pontificatus Riculfi ponendum est inu< 966. & 974. quo cum fcdjstc compertum cst. Ddiij