Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/316

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


J57 ECCLESIA AI sede tunc vacante, vel siimmi pontificis man— j dato. Anno circiter 1096. Ricnardo abbati & monachis Massiliensibus, campum apud Taras- concm dedit, ad construendam ecclesiam, quod donum confirmavit anno indicato Urbanus papa 11. Eodem anno Urbanum papam 11. in sua urbe excepit. Idem anno 1100. approbavit donationem ecclesiæ & villæ sancti Remigii, &c. abbati & monachis sancti Remigii Kemensis, factæ ab Arberto episcopo Avenionensi. Anno 1101. subscripsit cnartæ qua Pontius Barba- strensis epiPcopus, ecclesia siia recens ab infidelium tyrannide liberata armis Sancii regis, j tradidit in eleemosynam Richardo abbati S. V ictoris Massil. & monachis omnes ecclesias in castro Alvalat, salva obedientia & reverentia episcopali, anno incarnationis m c 1. ind.ix. VI11. cal. Februarii, in urbe Barbastrensi, regnante Petro Sancii inPampelone & Aragone, firmante Pontio urbis episcopo, Stephano Oscensi, & Gibelino Arelatensi archiepiscopo. Anno sequenti, regnante Ludovico cal. Aprilis monasterium sancti Romani de Aculesii juxta Belli- cadrumunivit Psalmod. asceterio, ubi tunc abbas erat Fulco, consentientibus… Raimundo decano, Guxaldo Martini capite scholarum &c. Anno 1105. Raimundus sancti Ægidii comes ei restituit terram de Argentia, litteris datis hoc anno indictione n 11. mense Januario, quas edidimus in instrumentis. Anno 1106. ipse& Arelatensis ecclesiæ canonici, laudaverunt Guil- lelmo abbati Montis-Majoris, lsoardo priori & monachis, ecclesias sancti Romani, & lanctæ Mariæ in valle Morarii, cum decimis, oblationibus, &c. retento modico censu. Electionem Berengarii in episcopum Arausicanum factam anno 1107. confirmavit. Paulo post legatus mittitur Jerosolymam a Paschali papa II. ad sedan- dos motus occasione Ebremari patriarchæ or— j tos. Eoque per concilium episcoporum regni Jerosolymitani deposito, ipse Gibelinus electus est in ejus locum, vir senior & grandævus, ut ait Guillelmus Tyri archiepiscopus in historia belli sacri. Papa hanc electionem consirmante, Gibelinus scnpsit ad suffraganeos metropolis Arelatensis, & ad omnem clerum ac populum. Epistolam refert Honoratus Bouche, cujus tantum pauca hæc describam : De ce tero, fratres, de ordinatione vestra ecclesta cogitate, & episcopum vobis, fecundum Deum eligite. Et st hactenus pastorem tam nobilis ecclesta qualem deceret, non habuit, modo talis eligatur, in quo per Dei gra- tiam, totum impleatur quod desuit. Multa vobis fcribere difposueram, fed cogitanti mihi de vestra amicitia, magis flere libet quam aliquid dicere. Dum * enim ad memoriam reduco quantam dilectionem erga me habuistis, quam patienter hominem nullius utilitatis sustinuistis, nulla temporalium rerum delectatione possum gaudere •, fed multotiens mihi lacrima mea panis die ac nocte ; nec mirum quiastc manifestum est, ncc pretio, nec precibus me dilexistis, st fola nobilitate qua in vobis & moribus, & genere, & in me benignitas vestra semper apparuit, & nobilitas vestra fe celare non potuit. Nunc itaque, dilectissimi, folita dilectione vos deprecor, ut mei memoriam habe a- E L ATEN S I S. SJ8 tis, quatenus ille qui vestris orationibus fuit in via ductor, stt modo vestris prcdbus adjutor meus, stt in fine sufceptor meus, qui est in omni tempore Deus meus. Paschalis papa scripsit quoque ad clerum & plebem Arelatensem, in hæc verba : Pro negotiis & fcandalis, qua insserosolymitana ecclesta fuerant, venerabilem fratrem nostrum Gibelinum, quondam ecclesta vestra antistitem, ad partes illas cum nostra legatione direximus. Cujus nimirum perfona ita in omnibus placuit, quod cum clerus & populus ejusdem ecclesta, unanimi voto, coma munique destdcrio, in patrem fibi & pastorem elegerint. Nos enim, quoniam diu episcopali regimine fuerant destituti, electionem ipssam assertione nostra firmavimus. Vestram itaque dilectionem litteris prassentibus pramonemus & hortamur in Domino, ut & vos canonicum pastorem vobis eligere properetis. Nec vobis grave, durum & vehementius videatur. Illum enim tanto ardore Jtrossoly- mitanassusscepit ecclesta, quod eum, etst nos omnino velimus, vobis reddere nullo modo possimus. Dat. Laterani rt. nonasjanuarii. Obiit Gibelinus anno mcxI *. circa mensem Decembrem, teste Guillelmo Tyrensu De Gibelini fuccessore in Arelatensi cathedra difficile est aliquid certi statuere. Saxius ait Arbertum seu Aripertum Avenionenscm episcopum satis notum, qui nominatur in inscriptione epistolæ Gibelini ad suffraganeos, &c. ru : sse assumtum ad hano sedem. Nostri Sam- marthani, qui inficiantur Aripertum Arelati sedisse post Gibelinum, fateri tamen videntur ita legi in libro obligationum Vaticani ; quod negat & pernegat Suaresius, qui de ecclesia Avenionensi ejusque præfulibus doctiflime scripsit. Aliunde Arbertum perseverasse in sede Avenionensi, usque ad annum 1118. pene per- si.iadent tabulæ Montis-Majoris, de quibus lo- quemur in Avenionensibus episcopis. Itaque conjicimus Aripertum electum quidem fuisse ad Arelatensem archiepiscopatum, sed mini.nc consensisse. XLV. GUARINUS. Hunc archiepiscopum excepisse Gibelinum in sede archiepiscopali eruimus ex chronico sancti Victoris Mafliliensis, quod publica luce donavit Philippus Labbe e Soc. Jesii, tom. I. biblior. manuscriptæp. 34.0. itaque ibi legitur : mcuI. obiit abbas Radulsus…… post ipsum factus fuit abbas B. Garinus. Rexit abbatiam annos fex ; postea ( scilicet anno MCIx.) factus fuit architpijco- pus Arelatensts. Disiimulare non possumus Guarinum hunc incognitum esse domino le Fornier : viro docto & religioso sancti Victoris Mafliliensis ascetæ, qui diligenter scrutatus est tabularium Victo- rinum, in quo minime reperitur chronicon Lab- beanum. Hinc de hoc Guarino archiepiscopo dubitabundi loquimur. « Attamen rir clariff. dom. Raibaud a quo dofta, observatio- ncs in plurimos Provinciæ episcopos præsertim in Arelatenses accepimus, testatur a sc visas litteras datas anno mi. quibus stc subfcnpfit epissiop » $ ald Ononftoltf fccltsw pro apostiolic* scdg Ic&AtHi. XLVI.