Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/331

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


587 ECCLESIA A * vestrarum grato admittentes honore, exhibeatis l. eidem obedientiam & reverentiam debitas & de., votas. Datum Roma apud sanctum Petrum anno incarnationis Domini M. cccc. LXII. idibus Februariis, pontificatus nostri quinto. Exstat tomo IV. miscellaneorum viri clariss. Stephani Baluzii, Philippi nostri epistola ad capitulum Arelatensis ecclesiæ, data die 26. Martii anni 146}. qua præposito & canonicis signi- sicat suam transtationem ad hanc ecclesiam.ho- dem anno plurimi fidem ei clientarem jurarunt die 12. Oct. & 19. ejusdem mensu ; menseque Novembri die 18. &c. quorum hominiorum exceptor, vel, ut aiunt, notarius, fuit Stephanus de Langlade. Plurima alia documenta ecclesiæ Arelatensis indicata inschedis jam laudatis probant hoc anno Philippum possessionem hujus ledis adeptum fuisse. A d sacrum senatum & collegium cardinalium assumtus est a SixtopapaI V. an. quadringentesimo septuagesimo tertio supra millesimum, nonis Maii. Ne ob sijam absentiam ecclesia sua aliquid detrimenti pateretur, ejus curam & suas vices Diniensi commisit episcopo. Excessit e vivis Romæ an. 1475— ubi marmoreo in sepulcro prope fores ecclesiæ sanctæ Mariæ Majoris cum hoc epitaphio tumulatus jacet : < PHILIPPUS DE LEVIS, Tituli sanctorum Petri & Marcellini cardinalis Arelatensis, e Gallia ortus, illustris natalibus, virtute illustrior, Romanis pontificibus & Christianif- fimis Francorum regibus magno in pretio habitus, in (enatum apostoltcum probitate adscitus. Obiit ficu natali, magno sui relicto defiderio, quippe qui corperis & animi bonis praditus, sturnmaque auctoritate follens, profuit quibus potuit, obsuit nemini. Vixit annos x L. Obiit anno M. cccc. Lxxv. pridie nonas Novembris. Duo fratres jacent hic eodem claufi sepulcro, Philippus & Eustachius : pri— • mus cardinalis fuit, scd uterque archiepiscopus Arctatensis. LXXXIV. EUSTACHIUS- Eustachius de Levis abbas monasterii fancti Petri Montis-majoris, Philippi cardinalis frater, Romæ archiepiscopus Arelatensis renuntiatur a Sixto IV. sub annum I476.M0Xurbem suam solemniter ingreditur, & paulo post, scilicet die 19. Junii ejusdem anni, hominium recipit pro Monte-draconis. Nomine regis fidem clientelarem a Galeario RoboreoAgennensi episcopo recepit anno 1479. Paulo post Carolum V111. Galliarum regem Arelatem tum primum J adventantem, in basilicametropolitana suscepit. Mortuus anno 1489. voluit juxta fratrem Philippum sepeliri, & eodem claudi sepulcro, juxta quod hæc leguntur insculpta : Sedente Innocentio VIII. pontifice maximo, Eustachius, natione Gallus, nobili Levorum gente, Arelatensis archiepiscopus, hic fi tus est. O quanta suit in hoc antistite fides, pietas, religio, sancti- taszobquæ eum merito pontifex maximus intersa- cro-fanctossibi divinarum ceremoniarum antistites connumerari voluerit s qui cum fratrem Philippum S. R. E. cardinalem, qui juxta se cubat, unice di- RELATENSIS. A lexisset in vita, in morte quoque, ne tumulo illi jungeretur, mandavit. Vixit annos xi.it. Obiit u, cccc. LxxxIx. die 22. mensts Aprilis. Hoc archiepiscopo sedente Renatus rex Je- rusalem & comes Provinciæ confirmavit anno I47S. libertates S. Trophimi. LXXX V. NIco LAU S. Nicolaus Cibo abbas Montis-majoris, ex fa* milia Genuensi equestris ordinis, cujus non antiquitas modo, sed etiam claritas & lplcndor sex* centos annos funerant, Johannis-Baptistæ Cibo, qui postea fuit Innocentius papa hujus nominiS 3 VIII. consobrinus, a Cosentino archiepisco- patu ad hanc ecclesiam transfertur, bulla ejusdem papæscripta Romæ 1489. VI11. cal. Maii, cujus originale in archivo Arelatensi habetur. Statum regularem beati Augustini a Petro Ei- nardoprælule inductum, in secularem reducendum (quod factum est bulla data cal. Decembris I4S9.)& a Ludovico XII. Francorum rege privilegia urbis diplomate confirmari curavit. Falluntur qui Nicolaum nostrum cardina- litio donatum galero volunt s quamquam legamus sultanum Bajazethum rogasse Alexandrum papam VI. ut hunc honorem virtutibus hujus

antistitis rependeret. Quod quia singulare videbitur, principis Mahumetani litteras damus in instrumentis. Mortuus est Nicolaus anno circiter 1499. Ceterum ex eadem gente præter Innocentium papam VIII. purpura decorati sunt
Marcus Guido tituli sanctæ Pudentianæ, Leon ardus fancti Cosmæ, Angelus lancti Martini in montibus, Laurentius Præncstinus cardin. Beneventanus, Innocentius Bononiæ legatus, & Alderamus Caroli Cibo Malalpinæ hac ætase principis Maflæ, ex Brisida Spinola filius, Urbini legatus, Innocentii X. pontificis supremus j domus magister, & sub Innocentio XI. non minorem, imo majorem, & ut ita dicam, omnem auctoritatem consecutus, qui anno 1700.pene centenarius senex dbiit. LXXX V L JoHANNEsVIII. Johannes Ferrerius in Hispania Tarraco- nensi ortus, Ilerdensis primum ecclesiæ archi- diaconus, Alexandri papæ VI. cubicularius, vir nobilis, pius & doctus, episcopus Melphien- sis eligitur 1498. Novembris 28. ex Cessione Johannis cardinalis Borgiæ, transiatusque est post annum ad Arelat. ecclesiam petente Ludovico j XII. Fuit is vere apostolicus præsul, Gregorii Nazianzeni imitator, in amando vitæ solitariæ otio. Ecclesias, ac præcipue fancti Trophimi templum sedilibus, organis, ornamentissacris munificentissime auxit & locupletavit. An. 1500. » castrum Salonis cum fancti Amantii villa restituit, in quam frequentissime tranquillitatis ca- ptandæ causa secedebat. Demum ecclesiam suam, cum archiepiscopali palatio, regali sum- tu ampliavit. Cum jam senior esset, legationis apostolicæ munere functus est in Gallia apud Ludovicum regem, qui in meritorum ipsius præ- mium, & argumentum benevolentia : suæ erga ipsum maximæ, regiis liliis ejus familiæ scutum & insiguia exornavit. Mortuus die 17. Jan.an.