Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/382

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


<f89 ECCLESIA M tionis sua auctoritate usurpasse.Vnde factum est i ut prior jam dicti loci cum quibufdam fratribus monasterio venerabili domino abbati, & suo conven • tui supplicando » ut caufa Dei ipfe dominus abbas ad locum pro quo discordia ista erat, veniret, & controverstam inter eos suo arbitrio terminaret. Suorum petitioni dominus abbas benignum pra- bt ns assensum adiit locum illum, & jam dictis fratribus convocatis, & illorum rationibus hinc inde auditis & cognitis, constlio suorum qui ibi aderant, inipsts terris terminos assignavit, congerie lapidum, & calce compofitos ad memoriam retinendam ibidem fieri pracepit in monte qui dicitur Arambert ; pro tali modo donationem 1 a suis pra decessoribus factam confirmando laudavit. Cujus rei testes fuerunt R. Drocha, Fredolus de Monte-bruno, Johannes tunc prior illius loci, P• Cornutus monachi, W— Dalmacii, R. Cornutus & Bofo frater ejus. Ex parte fratrum de Monte- rivi interfuerunt B. prior ejusdem loci, Ojlen- dus, P. de Port, w. Bernardi & alii plure s. Sua rti ut memoria traderetur, rogatu illorum dominus abbas chartam inde fieri & eandem proprio figtllo communiri in monasterio pracepit. Ego rogatusGtrbcrtus hanc chartam Jcripfi feliciter. amem Anno 1178. honorem de Vaqueriis pro ec- clesia sincti Gabrielis commutavit cum Rai- mundo Arelat. archiepiscopo. Statuta ordiniS recens edita a capitulo generali promulgavit sub anathemate graviflimo censiirarum in eos, qui abbatias & prioratus juris Pancti Victoris Mas* siliensis in afienæ regulæ monachorum, seulai- corum usiis distraherent. XXIX. Deodatus de Seveiraco probæ vitæ in monasterio transactæ fama conspicuus, eligitur & benedicitur in abbatem an. 1179. sed brevi præfuit ; etenim vivis exemtus est anno j 1182. cum sedisset tres annos & duos menses ; ex chronico, sed brevius ex majori chartulario. XXX. Astorgius al. Eustorgius de Cannilia- co 1180. ex maj. chart. rexit decem annis, & uno mense, nam expungendus est Bertrandus de Montmurat, ex D. Fornerio qui etiam unicum facit ex duplici Astorgio. An. 1190. transigit cum Fredolo Forojul. episcopo, quo quidem anno sedebat mense Jan. ex parvo chart. fol. 139. verso. Ejus obitus aflignatur xvI. calend. Octobris in necrol. Canonicæ. ] XXXI. Rossolinus I.seu Ronselinusde Mar- seille Barralis vicecomitis Massiliæ germanus, monachus subdiaconus, in abbatem sitncti Victoris assumitur, rexitque anno uno & mense ; vita fungitur 1193. idibus Decembris. XXXII. Raimundusde Aurelio* 1193.jam sedebat. An. 1195. mense Nov. initam conventionem inter capitulum S. Petri Trecensis, & coenobium Arremarense, delegatus a siimmo pontifice Cælestino, una cum Mauricio episco- po Parisiensi, & Petro cancellario Paris, ratam habuit. XXXIII. Hugo 11. de Dolon successit 1195. xv. cal. Decembris. Sedit per annum 1. & menses 6. Diem clausit extremum 1196. sub quo reformatur monasterium per Bernardum carK S S I L IE N S I S ; eo dinalem 1195. ut habetur in libro parvo chartarum. XXXIV. MaineriuS an. 1196. magnæ auctoritatis abbas, qui generalem conventum indixit an. 1202. & prius 1198. ex Rufsio ; sedit circiter annis septem, defunctus mense Februario anni 1203. quo quidem ex eodem Rufsio quædam acquisierat præsente Guillelmo de Ponte episcopo Forojuliensi. XXXV. Willelmus II. de Petra vel de Lira, inquit Ruffius, ex sitcrista abbas reperitur in chartis an. 1208. sedit annis quinque & tribus mensibus, ex hisu Massil. XXXVI. Guillelmus III. ssAlens veld’A- ligno, prior antea sitncti Honorati Arelatensis suffectus 1208. quo sedente Roncelinus partem vicecomitatus Massiliæ, quæ illi obtigerat, monachis S. Victoris donavit, an. 1112. indict. XIV. XI. cal » Aug. ex lib. parvo chartarum fol. 81. Eodem anno, indict.xv. nonis Nov. idem Roncelinus, jam tum monachus, castrum S.Marcelli cum siiis appendicibus abbati Guillelmo concesiit. Sedebat adhuc an. 1214. ex D. de Ruffi. Hnic certe an. 1213. indict. I.vin. cal. Novemb. Ber- gondionis vicecomes, ac dominus Massiliæ do- , num largitus est, cujus testis Bonus-silius prior • de Tritis, forte is, qui proxime sequitur at>bas. Notandum vero hunc Guillelmum, cui hæc donatio facta est cognominari de Lira. XXXVII. Bonisilius, seu Bonus-siliuS rexit I9. annis ex parvo chartar. fol. 105. benedi- ctusque est in abbatem anno 1213. Eo sedente Massilienses cum a vicecomitum siiorum dominorum potestate, ære dato si ; liberassem, ac pro ea vicecomitatus parte quam RoncelinuS Guillelmo III. abbati dederat, graviffimæ or- tæ essent dsscordiæ inter ipsos & monachos S. Victoris, ad apostolicam sedem appellavit Boni filius : & Honorius III. delegatos hujtiS cau- sæ judices nominavit Rejensem & Antipolitanum epistropos, atque abbatem Toroneti, a quibus pro defensione monachorum contra Massilienses pronuntiatum est. Iste Bonisilius generales conventus ordinis convocavit cal. Novembris anni 1216. Memoratur in schedis D. deMasaugues an. U20. 1222. 1123. 1226. iiip. 1130. & 1251. Ejus mortis dies aflignatur in necrol. S. Andreæ Avenion. calendis Jan. Hujus abbatis tempore comitisia Provinciæ vitam monasticam professa est, & velamen de manu ejus accepit, uti signisicat hoc instrumentum, erutum ex autographo : 7 N nomine fancta & individua Trinitatis. No- * tum fit prafentibus & futuris, quod ego G. Dei gratia comitissa Marquesta Provincia & Fol- calquerii ob remedium peccatorum meorum, &ut Deus mei mifereatur, ingredior monasterium Arte- cella, obedientiampromittens & velamensufcipiens de manibus vestris domine B. abbas Mastilitnfis. Et ego dictus abbas gratias Deo referens super conver- stone vestra do licentiam vobis pradicta domina co- mitissd, ut possitis extra monasterium permanere, donec vestris debitis perfolutis & negotiis feliciter expeditis ad monasterium redire, & continuam ibi refidentiam facere auctoreDomino valeatis adfa-