Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/455

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


sn ECCLESIA A1 apostolicæpræside a Pio IV. papa factus cardi— J nal is sancti Silvestri, anno 1565. pridienonaS Octob. in suburbio Chiaiæ vivere desiit, cum jam ab anno 1560. cardinali Farnesio archi- episcopatum restituisset. Ejus corpus Neapoli in mctropolitana ecclesia prope chorum, sepulcro marmoreo conditur cum hoc elogio : ANNIBAL BOZZVTV S. Patricius Neapolitanus ex familia annos ante ccccx. cardinalitia. Orator ad Carolum V. Cas. Aug. anno atatis sua xxvI. summis de rebus a pa~ tria missus, Bononienstsprolegatus a Paulo III-pont- rnzx.praposttusiarchiepiscopatuAvenionenst asulio III. decoratus s bis vacua fede, primum fulti III- deinde Marcelli II. cui charus imprimis fuit faticano & Conclavi prafectus. Rerum omnium ma~ x imarum, deligendorumque universa ditionis ec- clejiastica magistratuum potestate, clericatu etiam camera apojiolica gratuita Pauli IV. liberalitate honestatus s demum a Pio IV. presbyter cardinalis tituli sancti Silvestri creatus > intra septem menses dolore calculi, fal. an. 1565. atat. XLIV. menfe 8. die 4. ex hac vita ereptus est.Fabridus Box>x, utus frater ex testamento hares C. L. P. VII. ALEXANDER. AlexanderFarnesius cardinalis iterum rediit ad metropolis Avenionensis regimen, anno circiter 1560. retinuitque ad annum 1566. quo iterum cessit sequenti. VIII. FELICIANUS. Felicianus Capitonus ordinis Servorum, Alexandri resignatione, bullas accipit archiepilco- patus a Pio V. m.nonas Aprilis anno 1560x0- demque anno synodum celebravit, statutaque condidit, uti & anno 1568. * Librum edidit de Jubilæo anno 1576. quo ultimum vitæ diem clausit. Hoc cenotaphium Copesini in ecclesia parochke, Narniensis diœcens, habet in qua fuerat natus : M AGISTRO FE LICI ANO. Capitono Narnienft, oriinis Servorum Beata Maria Virginis, archiepiscopo Avenionensi, a Pio V. pontif Opt. Max. creato. Contionatori eloquen- tijjimoyCarolo IX. Francorum regi gratiss. In omni virtutum & disciplinarum genere eruditiss. qui adversus haresos egregium volumen scripjit tan- quam de ecclesta bene merito. Fr. Projperus Bon- combius facra theol. doct. posuit an. fal. 1611. IX. G E O R G I U S. Georgius de Armaniaco cardinalis tit. S. Nicolai in carcere, Tolosanus, Ruthenensis, V abrensis, Lescariensis, demum mortuo Ca- pitono Avenionensis antistes 1577. antiquisii- mo genere comitum Armaniacensium ortus 4 Anno quoque 1569. Avcnione celebratum est concilium provinciale, cui præter cardinalem a Borbonio archiepiso. Roto- jnas* legatum Avcnionenscm, adfuerunt Christophorus Scorus cpiscopus Cayallic. Jacobus Sacratus ep scopus Carpcntoract. & Ginllelmus episoopus administrator Vastoncnfis b cujus acta 63. titulos conuncnc.H’/}* imiwfit, Avtno EN ION ENSIS. 834 erat.* In aula Francssci I.regis diu versatus, Romam orator mittitur, ac ejusdem patrocinio inter purpuratos patres allectus fuit araulo III. papa I4.cal. Jan. 1544. Deinde collega factus cardinalis Borbonii veteris in legatione Avc- nionensi 1565. dimissa Tolosiina ecclesia, ob aeris salubritatem ibi senectutissuæ domicilium fixit. Anno 1579. synodum celebravit ; Rotam Avenionensem instituit, patres Minimos in urbe fundavit ; Pœnitentes quos S. Georgii vocant dotavit : ac demum vir fuit humanitate & liberalitate insignis, litteratorum fautor, & munificentissimus patronus. His virtutibus quibus vicinos demereri nunquam destitit, magis quam armis, pontisiciam ditionem ab hostibus & hæreticonim incursione tutatus est ; quamvis ut clariss. Thuani verbis utamur, indignam gratiam pro tantiS meritis consecutus, ut Guillelmum episcopum Tolonensem, cujus fidei siimmam legationis commiserat, ad papam delatum, quod in Navarri & Protestandum partes inclinaret, a ficariis quasi ante oculoS jussu pontisicis in juriose peremtum viderit ; quod feni jam annis essœto, sed adhuc naturali robore vigenti, mortem accelerasse dicitur, quæ incidjt Avenione 5. nonas Junii ætatis 85. anno I ; 8<.In majori urbiS templo S.Mariæ & sacello archiepiscoporum, ubi sibi vivens monumentum exstruxerat, sepultus est.Monitos tamen volo lectores, quantum ad ea quæ supra retulimuS & descripsimus ex Thuano, Henricum Suare- sium, cujus doctas observationes in historiam Avenionensium præsulum jam sape laudavimus, contendere Thuanum nac in parte falsum & hallucinatum esse : negat itaque Guillelmum episeopum Tolonensem obtruncatum esse ; eum autem qui confossus est dicit fuisse dominum de Patris non vicelegatum Avenionensem, sed auditorem. X. Dominicus I. 1 Dominicus Grimaldi patriciuS Genuensis, Johannis Baptistae Montaldei domini Palatini comitis, & Magdalenæ Palavicinæ filius ; abbas Montis^ma joris, triremi um S edis A postolicæ Pio V. pontifice in pugna navali ad Naupactum adversos Tureas commissarius generans anno 1571. Savonensis primum, dein Cabellicensis antistes, tandem creatus est Avenionensis ar- chipræsul anno 1585. sed pauca leguntur ab ipso facta in episcopali administratione. Tantummodo celebravit synodum anno 1590. per suos vicarios. Vice-legatus quoque, & totius pontificias militiæ in hac provincia Avenionensi præsectus generalis fuit. Idem anno 1589. in legatione Gallicana, Henrici cardinalis Caie- tani assessor & socius, maxima laude dignus est b Filius erat Petri de Armaniaco filii nothi Caroli comitis Ar- maniaci ex Margarita de Clain, cui pat r litteris suis datis dic ii.Maii 1486. contulit facultatem gestandi fcutum gentilitium > & dedit cognomen gentis. Aliis litteris datis eodem anno dic l. Octobris donavit & quindecim scutorum millia, quorum loco dynastiam de Caustade ci conccflit. Ex hoc Petro genitus est Georgius cardinalis, ut probat ejufdcm Petri testamentum quo lpsum instituit hcredem.Hæc instrumenta in tabulario de Albrcco aflervantur, ex ejus inventariofafto anno 1667. quod exstit in bibliorhcra Colbert. Ibidem habetur instrumentum venditionis dynastiæ scu baromae de laCaustadc factæ a Georg.o cardinali pro 1$. millibusfcucis aureis, 16. Aprilis anno 158 « qnamacquiso vh Jacobus de Villcmur prior B. M. Dcauratx apud Toloigm.