Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/507

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


„7 ECCLESIA V lebratanhpra ceteris a Carolo Fabroto editioni Pa— j ristensi codicis bafilici an. 1647. prafixami a Goto- frido in editione fui codicis an. 166$. Amstelo- dami s a Vizzonio tractata de mandatis princi- pum ad l. 3. n. 2. cod. eodem commendatam. Fuit etiam antiquitatum indagator exactissimus, teste Ciaconio in vitis pontificum, in notitia linguarum peritijsunus, emin. cardinali Barberino Mecenati intime carus. Plura typis Vaticanis opuscula, qua volumina implerent, edidit, aut de una in aliam vertit linguam. Libros duos Pranestes antiqumRo- ma editos anno 1655. & Nili abbatis opera e Gra.. eo Latine edita, insul. typis Sarberinis. An. 167}. obiitsummo litterar. reipublica luctu. Multa in civitate siia siapienter egit ; in pri- mis B. Quinidio ædem restituit ; in qua hactenus leguntur hi duo versus, quos parieti inscul- pi curavit : Sancto quinidio reparo venerabile templum, rI)t mihi coelestem praparet ipfe thronum. Anno 1666. transcnpsit epiIcepatum fratri suo Carolo. Fuit orator ad Clementem papam IX. pro urbe Avenionensi. Obiit Romæ in cancellaria, sepultus in sacrario sancti Petri in urbe, cujus ecdesiæ vicarius suerat. LIX.CAROLUS-JOSEPHUS. Carolus-Josephus Suarez frater decessoris Fui, multis ante episcqpatum functus muneribus, ex eanonico metropolis A venionensis electus est ab Alexandro VI I. ad regendam Vasionensem ecclesiam, per resignationem fratris anno 1666. posseffionem iniit, & Iolemni more ad suam accedit eccsesiam die 8. Maii anni 1667. Vir vita & morum candore conspicuus, sanctitate plenus & meritis animam Deo reddidit Vasione die 7. Novembris anni 1670. sepultus in eccle- fia majori novæ Civitatis Vasionensis, ubi hoc habet epitaphium : Hfc fitus’est Carolus-Jofephus Suarez episcopus ; Vafionensis populari morbo, dum se suis superimpendit abreptus vn. Novembris M D c lxx. £ tribus huic folio quos gens dedit alma Suares Vnus adest Carolus victima facta gregis. * Urbs rapuit primum, juniorem Sorgia luxit : Hic tibi quifquefedes forma tenenda manet, sufepnus Franciscus episcopus P. ASIONENSIS. <>38 LX. LUDovICUS-ALFONSUS. Ludovicus-Alfonsus Suarez, Josephi-Mariæ & Caroli Josephi episcoporum frater, a Cle- mente X. Creatus est forum successor an. 1671. Possesiionem accepit die 6. Junii ejusdem anni. Obiit die 13. Martii anni 1685. Avenionique sepultusest in ecclesia sancti Desiderii. LXI. FRANCISCUS. Franciscus Genet academiæ A venionensis in Iaera theologia & utroque jure doctor aggregatus, ubi institutiones Justiniani per biennium interpretatus est, philosophiæ quoque cathedram a Dominico de Marinis arcsuep o Avenionensi fundatam per aliquot annos ob. tinuit. Ibidem theologiam docuit, donec ab emin. cardinali Hieronymo Grimaldo Aqui- Sextiarum arcbiepiseopo ad instituendum seminarium est vocatus. Theologiam moralem lingua Gallica, promovente cardinali le Camus Gratianop. episcopo, typis commisit, quæ multiplicibus editionibus celebris, Parisiis, mox Veneriis in Latinam linguam versa prodiit. Franciscus vero abInnocentio papa XI. circa an. 1686. ad episeopatum Vasionensem assumtus, . consecratus est die 25. Martii ejusdem anm.De- ’functus-est die 17. Octobris 1702. aquis siissoca- tus, vix æt. annum 63. ingressus. Ita fere de ipsi) seripsit D. Bernard canonicus AvenionensiS in lpeculo illustrium juris interpretum, qui publice professi siint in Avenionensi Universitate, nondum publica luce donato, quod penes no$ habemtiS. LX II. JoS E P HUS-FR A NCI S CUS. Josephus— Francisicus Gualtieri archidiaco- nus Cavellicensis & vicariuSgeperalis Albanen- sis episcopatus, pro eminentiffimo cardinali Cæ- sireEstræo, Vasionensis episcopusefficitur an- ) no 1703. Romæ consecratus4.Martii,.posses- sionem per procuratorem cepit die 8. Junii ejus- dem anni, & die 21. Octobris sequentis, solem- ni episcoporum ritu ingressus est urbem. Palatium episcopale ædisicat • vigetque hactenus. PRÆPOSITI vasionenses. I.T^ Ipertus de Flotta præpositus, factus est XXepiscopus, & ad regimen ecdesiæ Vasionensis accedit annocirciter 1212. II. Bernarduspraeerat tempore Faraudi epi- scopi, testssque fuit compohtioniS factæ inter Alfonsiim comitem & hunc episcopum. III. Johannes de Mossa anno 1277. horni- nium recipit pro prioratu & dominio de Vinariis. Idem memoratur cum Giraudo episco- po anno I2S2. & cum Bertrando Tricastinensi episcopo. Anno 1296. adfuit sacramento clien- tari quod Raimundo episcopo præstiterunt cives Vasionenses, ut seges in hoc episcopo. Obiit i 28. Octobris 1299. Vir boni testimonii & recordationispræclaræ dictus. IV. Gruillelmus de Serinhano electus est 7. Novembris 1299. ex sacrista, illustri prosapia, litterarum scientia, vitæhonestare& moribus in- signis. Memoratur adhuc in diversis instrumentis anno 1308. & 1319. Vide in collectione instrumentorum. V. Guillelmus II.de Valle præpositus Vasionensis 1332. VI. Raimundus Martelli 1357.1342.1343. VII. Hugo de Boffio præpositus obiit anno 1370.