Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/623

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


1167 ECCLESIA fw summum in illis atate tua principatum, pra— ■ cipue in mathematicis & recondita philosophia » tmi non merito concesserit. Hujus res teftis erit aa pud posteros optimus, Trismegistus ille non tibi filum Latine Galliceque redditus j sed etiam illis commentariis illujlratus, qui auctoris obscurissimi feensa quamlibet abstrusu, legentibus aperiant, & ob oculos constituant. Testis Euclides > multaque praterea coelestis ingenii tui argumenta, tfr salu- tare imprimis illud Elixir ( stc enim antidotum admirabili filertia tibi repertum ipse appellas) cujus composttionem & usum. ne posteritas nimio sumtu deterrita, negligeret, aut amitteret, annuam in id pecuniam de tuo legare non piguit’ Jpujd quod & pari liberalitate publicam mathe- fetos professionem, honestaque professori stipendia, Eurdegala paucis ante menstbus. quam de vita decederes, instituisti ? sure igitur tanto alumno superba latatur Gallia’, hoc abunde per te consecura, ut Italia suos Mirandulas invidere jam defi- nat. Isuos cum virtutibus omnibus anteires. aut certe aquar et, fatorum etiam indulgentia superasti : nonagenarius enim eras, cum eodem illo mense. quo Christianiss. Henricus IV. coelesti oleo apud Carnutes inungitur, humano carcere liberatus, ad coelum evolasti. ln collegio Aquitanico Burdegalæ, ubi fundata est a Francssco cathedra pro mathemati— < cis disciplinis tradendis, legitur hæc epigraphe æneæ tanulæ insculpta : F R A N c i s c U S FLUSSAS Candala illustrissimus princeps, Bojo- rum captalis, & episcopus ADURENSI s.in litterarum gratiam & matheseos illustrationem, mathematicam lectionem perpetuam, &solemnem in gpmnasto Aquitanico instituit, atque annuo 500. librarum stipendio dotavit anno Domini M. D. XCI. IV. cal.Aug. Prætcrea nosocomium beneficiis suis auxit. Desiitvero inter mortales vivere anno 1594. Ejus cadaver insigni mausoleo, quod ex marmo-1 re & ære fabrefactum conspicitur in choro ædis Augustinianorum Burdigalæ, veteri Can- dalæ dynastarum i multis annis monumento, conditum est. Maria autem Candala st>ror fraterna : caritatis memor pyramidem erexit ; cui inscriptum hoc epitaphium : FRANCisCo FLUSS. Candala principi B. R. P. N. genere & ingenio Clarissimo, doctrina & virtute maximo.fratri carissimo ex oculi, hominum, non ex memoria erepto, Maria Fluss. Candala R. foror moerens hoc monumentum posuit. Jn eodem cor illius claustt, acsuum quando esse disterit, una concludi voluit, ut cineres etiam jraterna concordia specimen prabeant, & concordes post fata jaceant. qui concordes sem- pervixerant. Vixit annos 8r. menfes 5. dies 10. Obiit annosalutis m. Dxctv. y.Februarii. Mortuo pariter celeberrimus illustrisiimusque præ- siss Thuanus hoc brevi encomio parentavit, libro CIX. historiarum.Hcr inquit, mense Fe- bruarioj 1394..) ad meliorem vitam migravit, octogestmum quartum annum supergressus Cadil- liaci in arce sua ad Garumnam. F R A N C1 sc US FoxIUs CandalA, longe illustrissima fami- Tomusl. DU REN SIS. h68 lia natus, qua tot reges, principes, prasules, at prastantes belli duces orbi Christiano dedit, sed eruditione ac moribus multo illustrior, qui modicam in 1 litteris institutionem.festinata honorum ingentili aula prensatione. jam in ipsa pueritia interruptam.suoptc ingenio supplevit, & qua vix alis optimis praceptoribus praeuntibus percipiuntdnstta ad artes, ac prasertimad mathematicas perdis- cendas natura facili ita in teneris annis hauste At earum amorem acstudium toto longissima ac honorificentissima vita cussu nunquam intermiserit. & in illis multa adinvenerit, atque ad veterum (cita ingenii facilitate addiderit : ultimo elogio summam pietatem & caritatem non filum erga genus j humanum.sed etiam erga litteras testatus. cum & in antidotisalutaris ase reperti confectionem, ne sumtu partituri deterrerentur, & in mathematicam professionem Burdigala institutam annuum vectigal legavit. Opera ejus ad immortalitatem sscripta, quandiu orbis stabit, durabunt. Regi Henrico III. carus ab eo creatus estor-1 dims sirncti Spiritus præceptor anno 1587. Post Francssci obitum Adurensis seaes multis annis vacavit. LII1. PHILIPPUS. Philippus Cospcan, Montibus Hannoniæ natus, quondam Justi Lipsii auditor, magni nominis theologus & concionator egregius, inde ex doctore theologo Parisicnsi episcopatum ad- Stus Adurensem, consecratur anno 1607. d<e ; ominica 18.Februarii in sacelloSorbonico, ab Henrico Gondio Parisiensi præsiile, affistenti- busGabriele Albaspineo Aurelianensi, & Johanne Berterio Rivensi episcopis. Laudavit oratione funebri typis edita Henricum Magnum Lutetiæ in Dasilica majore, & coram rege Ludovico XIII. nomine cleri Gallicani » cujus comitiis Parisiensibus interfuit 1617. eleganter peroravit, adstantibus cardinalibus Gui- lio, & Surdisio. Postea tranflatus est ad Nan- netensem ecclesiam meisse Januario 1621. denique ad episcopatum Lexoviensem 1635- L I V. SEBASTIANUS. 1 Sebastianus Buthillerius secundus natorum 1 Dionysii Buthillerii, & Claudiæ Machecoæ, frater Victoris Turonensisarchiepiscopi, nec- non Claudii sanctioris consilii commcnta- riensis, ærariique præfecti ; ex Philippi cesiione possesiionem iniit anno 1623. sed brevi tempore, pontificatum tenuit, exemtus c vivis epud Montem-Mircianum 1625. Januarii 17. sum— 1 modiœcesis siiæ luctu, cum in episcopatu nondum annum complevisset. Fuisse enim pietate insignem, & ecclesia sticæ disciplinæ assertorem egregium hunc præsulem testificantur quæ subjungimus hic, ex viro clariflimoAbelio Sammar- thano siicri consistorii consiliario.Scævola filio* rum natu majore : SebastIanUs suit Lucio- nensts ecclesia decanus, posteaque Adurensts antistes dignissimus • theologia & sacrarum litterarum notitia pracellens, tantaque pietate & vita candore, tantaque religione vixit, ut suo seculostngu- lari ornamento fuerit. Dum suadebat & monebats Eeee