Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/932

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


FRANCORUM REGUM CHRONOLOGIA a Chlodovbo I. PRIMA DTNASTIA MEROVINGORVM. FARAMONDUS regnare coepit in Francia anno 418. aut 420. ClodIO 428. vel 429. MEROUEUS 447. vel 4.48. ChilDERICus I. 456. vel458. CHLODOvEUS I. dictus Magnus, 481. vel 482. Mortuo Chlodoveo regnum dividitur in tetrarchiam. Austrasia regem habuit Theodoricum, cui anno 534. successit Theodebertus, Theode- berto filius Theodebaldus an. 548. Theode- baldus morte sua Chlotario patruo regni partem quam obtinebat reliquit anno 555. Lutetiæ Parisiorum sedit Childebertus qui anniS 49. regnavit. Aurelia caput regni Burgundiæ ceffit Clodo- mero, quem Godomarus Burgundionum rex interfecit anno 524. Suelsionem sortitus est ChlotaritiS, ad quem tota monarchia postea venit. Eo mortuo post regnum annorum 49. Fran* cia rursus divisa est m tetrarchias. Guntramnus Aureliam cum Burgundiæ regno annis 32. obtinuit. Parisii cesseruntChariberto, qui fex tantum anniS hoc regno potittiS est. Sueffio Cnilperico obtigit qui annis 23. re » gnavit. ChLOTARIUS II. Chilperici regis filius, regnum patris adipiscitur, tandemque totius Franciæ monarchiam anno 613. DAGOBERTUS I. 628. al. 629. CHLODOvEUS II. patri succedit menfe Januario, cum ejus frater natu major nomine SigibertuS, Austriæ seu Austrasiæ rex jam ab anno 633. renuntiatus fuisset— Ejus obitus notatur anno 650. quo filius ejus DagobertUs ei suf* ficitur. At paulo post GrimoamuS major do* mus, ambitu obcœcatus pellit hunc princi* pem, &exulare cogit in Hibernia, unde anno 675. revocatur, & elapso quinquennio moritur. CHLOTARIUS IILChlodovei II.fiiiuS& S.Bathildis, annis 14. regnat. CHILDERICUs II. 668.vel673.Chlotarii frater is erat, quo vivente aliquot anniS Austrasiæ præfuerat. Ejus mortem sequitur paucorum mensium interregnum. THE0D0RICUS Chlotarii III.&Childeri- ci II. srater, qui in Dionysianum monasterium detrusos fuerat, post mortem Childerici capes- sit regnum, imperat que ad annos 17. CHL0D0VEUSIII.Theodorici filius regnat quatuor annis. CHILDEBERTUS alter Theodorici filii » regit usque ad an. 711. DAGOBERTUS III. Childeberti filius rex moritur XIV. cal. Febr. an. 716. post quinque annos regni. C H1L p E R1CU s 11. antea Daniel, Childerici II. filiuS sexto regni anno moritur. THEODORICUS Dagoberti III.siltusdictus Kalensis, quod in panhenonc Kalensi suis- set nutritus, obit an. 737. Ab hoc anno fuit quinque annorum interregnum > quibus Carolus Martelltu */.Tudes regnum tenuit, solo regis nomine carens. CHILD E RICUS in Chron. Fontanellensi, Theodorici filius appellatur, mortuo Carolo MarteUo, pro rege agnoscitur, procurantibui Carolomanno &Pipino Caroli filiis, tunc Galliæ principibus, postea detrusus in monasterium Si- thiense ; cujus in locum subrogatus est Pipi* nus. CARLGVING IO RV M. PIPINUS in regem unctus a S. Bonisacio eniscopo Maguntino, & post annos tres a Ste- phano papa, regnat annis leptemdecim, moritur* que VI11. cal. Octobris anni 768. CAROLUS dictus Magnus primum regnat’ cum fratre suo Carolomanno. cui obtigit Au- stria cum Burgundia & Aquitaniæ portione. Quo mortuo anno 771. integra potitur monarchia ; ad quam accedit quoque anno 774. Langobardorum regnum in Italia, devicto Desi- derio rege. Denique anno 801 » Romæ coro- natur imperator a Leone papa die 25. Decem* bris. Lu D o v 1 CU S Pius Caroli Magni filiuS rex Aquitaniæ renuntiatus an. 781. anno 814. mortuo patre, Galliæ, Germaniæ, Italiæ regna & imperium obtinet ; qui imperavit annos 25. menses 4. dies 3. Carolus dictus Calvus Neustriam, & alias regni Francici ditiones consequitur ad annum 850. quo partem regni Lotharii obtinuit, demumque an. 875* Itauam & imperatoriam dignitatem. ALII REGES SEV TETRARCHE. IN GALLIA. L O T H A R I I REGNUM. Lothariui Ludovici Pii filius fost ejus mortem, seu tetrurthium sub titulo regni Lotharii & Lothariugia notam obtinet annos 15. Lotharius II. prioris natus annos 14. P R O V I N C I A. REGNUM. Carolus alter Lotharii imperatoris filius, Pro- vineia seu Burgundia Transjurana regnum tenet annos 8. A Q^U I T A N I Æ. Ludovicus Pius ab anno 78i. ad obitum patris an. 817. Aquitanis imperat per annos 36. Pipinus Ludovici Pti filius a patre prafidtur Aquitania, ubi regnavit annos 21. usque ad an. 838. Carolus Calvus regnat annos circiter 20. ITALIÆ. Pipinus cum Carolo patre in Italia imperitat annos s.9.seu ad an. SIo. Bernardus Pipint filius anno 816. excncatut quod re bellasse t, obit pofi 6. annorum regnum.