Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/182

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Prothcoremata ad inxqualitatem motus folaris ap» parentis dcmonftrandam. Cap. xv*

D inaequalitatem uero Solis apparentem magis eae pellendam dcmonltrabimus adhuc apertius, qu6d Sole medium mundi tenente, circa quem, tanquam centrum terra uoluatur, fi fuerit, ut diximus, inter Solem & terram diftantia,qux ad immenfitatem ftellarum fi* xarum fphxrx non pofsit exiftimari, uidebitur Sol ad quod» cuqj fufccptum fignu uclftellaeiufdcmfphxrxxqualiter mo ueri. Sit enim maximus in mundo circulus AB in plano fignife» ri,ccntrumeiusc,inquo Sol confiiiat,8C fecundum diftantiam Solis 6C terrae CD, ad quam immcnfa fuerit altitudo mundi, circulus deferibatur D E in eadem fuperfi» cie figniferi,in q ponitur rcuolutio annua centri terrx.Dico qudd ad quodcunqjfi gnum fufeeptum uel ftellam in A B circu» lo Sol aequaliter moucri uidebitur: fufeis piatur & fit A, ad quod uifus Solis i terra qux fit in D,porrigatur A CD . Moueatur etiam terra utcumqj per D E circumferenti am,& ex E termino terrae, agantur A E 8C B B,uidebitur ergo Sol modo ex«E in B fi* gno,& quoniam AcimmenfacftipficD, uel huic xquali c B,eric etiam A E immen* fa eidem c E.Capiatur enim in Acquodeunqj fignum F, 8C con» netflatur E F.Quoniam igitur A terminis c E bafis, dux redlx li* nex cadunt extra triangulum E F c,in A fignum per conuerfione xxi.primi Jib.cie.Euclidis,angulus F A E,minor erit angulo E F c. Quapropter linex rc&x in immenfitatem extcnfx comprx» hendent tandem c A E angulum acutum, adeo ut amplius difeer ni nequeat, Si ipfe eft quo BCAangulus maioreftanguloAEC, qui etiam ob tam modicam differentiam uidentur xquales, & linex A c,A E paralleli i atq; Sol ad quodeunq; fignum fphxrx flellaru