Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/294

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Squalitatis & apparentia: /piorum fiderum demon» ftratio, opinione prifcorum. Cap. ii. Edi) igitur motus eorum hoc modo fe habent,nune ad apparentem inaequalitatem conuertamur.Prifci Mathematici,qui immobilem tenebat terram,ima» !!ginati funt in Saturno,Iouc, Marte, & Venere ec* ccntrepicydos,& praeterea alium eccentrum ad quem epicyclus aequaliter moucretur,ac plancta in epicydo. Quemadmodum fi fuerit eccentrus a b circulus,cuius centru fit c, dimetiens autem a c B,in quo centru terra: d,uc fit apogaeum in A,periga:um in b , feda quocp d c bifariam in e,quo fado centro deferibatur alter eccentros priori aequalis f g, in quo fufee pto utcuncp h centro,defignetur epicyclus r k, fit agatur per centrum eius reda linea ihkc.G militer l h m E.IntclIigantur autem eceentri inclines ad planum figniferi,atcp epicyclus ad eccctri planum, propter latitudines quas facit planeta,fed hic tanquam fint in uno plano ob dcmonftrationis commoditate. Aiunt igitur totum hoc planum moueri circa d centrum orbis fignorum,cum ecpundis ad motum ftellarum fixarum, per quoduolunt intelligi ratas haec habere fedes innonerrantiu ftellarum fphaera,epicydum quoc£ in confcquentia in f h g cir culo, fed penes i h c, lineam ad quam etiam ftclla reuoluatur aequaliter in ipfo i k epicydo. Confiat autem quod aequalitas epicydi fieri debuit ad e centrum fui dif?erentis,& planetae re» uolutio ad lhb Iineam.Concedunt igitur SC hic motus circula ris aequalitatem fieri polle circa centrum alienum SC non propri um, Similiter etia in Mercurio hoc magis accidere.Sed iam cir ca Lunam id fufitdenter refutatum eft.Hxc 8C fimilia nobis oc cafioncm praeftiterunt de mobilitate terrae,alqsq? modis cogi* tandi,quibus aequalitas SC principia artis permanerent,SC ratio inaequalitatis apparentis reddatur confiantior,