Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/315

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


xxxvi.fcrup. xxxix. quierat a fecundafulfione ad tertiam conlcntiens etiam obfcruatis. At quoniam haec tertia fummae notfiis fulfio inucntaerat in vn.grad.& xl v.fcrup.fequens infimamabfida,partibus(ut oftenlum efi) xxxiii.fcru.xxm declarat fummae abfidis locum fuiflTe per id quod fupercftfemicirculi,inpart.CLnn.fcrup.xxx.fi* xarumfphaerae.Exponaturiamcirca b orbis ter* / ra*annuusRST cum diametros et,comparata ad/ ^

ncIineam.PatuitautemquodanguIusGDC fueritl ( parr.xxx.ferup.xxxvr.cuiaxjualis tftoEs,&\ quod angulus dxb, fiue aequalis ei r b s , aicp r s circumferentia efi: partium duarum ,fcru.XLvu. diftantix planetgd periga:o orbis medio p quam tota ts r afumma abfide orbis extat parr. CLXXXii, ferup, x l vn.Et per hoc confirmatur,quod in hac hora terirj acrony-chfilouisadnotati anno primo Antonini, die xx.mcfis Athyr yEgyptiorum.quincjj horis a media no<ftc fubfecuta,Iouis ftel« Ia luerit fecundum anomalia cSmutationis in parttb.ci-xxxir, fcrup.xLvii. Locus eius aequalis fecundum longitudinem in part. mi. ferup. lviii. Ac fumrruc abfidis eccentri locus in part.CLjur. fcrup.xxii.qua:omnia huic quocpnoPtra: hypo* thefi mobilitatis terra:, atcp aequalitatis abfolutifsime pLne funteonuenientia.

Dealijs tribus acronychqs Iouis recentius obfcruatis. Cap. xi. Ribus locis ftelfce Iouis olim proditisatqt hoc mo do taxatis,alia tria fubftitucmus,quc etiam fumma diligcntiaobferuauimus ipfi Iouis acronychi. Pri« mu anno Chrifii w.D.xx.pridie Caled. Marj, a me dianotftepcedete horis xi.in grad.cc.fcru.xvitx. fixarufpha: rae.Secunduanno Chrifii m.d.xx vi. quarto Calend.Decem^ brisa medianoefiehoris tribus,ingrad.xtviii.fcru. xxxmt, Tcrtiu uero anno eiufdc m. D.xxix.ipfis Caled.Fcbruarfi, ho ris> xix,a media notfie tranfa<fiis,in grad. cx r u.feruo. xuin,