Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/339

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

part. Lxxn.fcru. v.qbus adiecflafcmicirculo coll/gutur gt. cc l i i.fcru. v.circuferetiae KLo.a fumma abfide ipfius orbis. Sic q qjdemoftratu habemus, q> anno xm.Ptoleman Philadelphi in diluculo diei x vi i i.melis Mefury fuerit anomalia comutati onis Veneris,gt.ccLu.fcru. v.Alterulocu Veneris obferuaui* mus ipfi,anno ChriHi M.D.xxix.qrto Idus Marti), una hora poft: occafum Solis,ac in principio hora: odaua: d meridie. Vi dimuscp Luna cccpitoccultare Venere in gte tenebrofa fecunc du media diftantia utriufqj cornu, durauitfcp occultatio hgc ufqj ad fine ipfius hora?,donec uideret planeta ex altera parte in me dio gibbofitatis cornuti,uerfus occafum emergere.Patet igitur cp in medio huius hor£,uel circiter fuerit fecundu centra coitus Lunae & Veneris,idcy Frueburgi nadi fumus lpedlaculir. Erat aut Venus in augmen to adhuc uclpertino,ac citra contatftu or bis.Sunt igitur a nato Chrifto anni ^gypti) m.d.xxix. dies txxxvii.hora: vn.s.fecudu tempus appares,arquatu uero ho ra? vii.fcru.xxxi iii.& locus quideSolis fimpliciter medius g uenitadgt.ccxxxn.fcru.xi.pcefsio argnodlioru gt. xxvir* feru. xx 1111 .Luna: motus arqlis d Sole part. xx x 111, fer. L vn» anomalia: aequalis gt.ee v.fcru.i. Latitudinis i,xxi.fcru.Lix. Ex his numeratus cft ucrus Luna:locus in gt.x.fcd ab aequino dlio in gt. vii.fcru.xxmi. Tauri,culatitudine Borea gtisuni us,fcru.xni.Atqnia xv.part.Libra: oriebantur,erat,ppterca parallaxis Lunjelogitudinis feru. xlviii. latitudinis xxxn, & ideo locus uifus in gt. vi.fcru.xxvx.Tauri,fed fixaru fphars ra: logitudogt.ix.fcru.xi.cu latitudine Borea, feru. xli. atejj ide Veneris locus appares uclpertinac diftatis a Solis loco me dio gt.xxxxn.feru.i.Diftatia terra: ad fumma abfida Vene* risLXXVi.Repetatur ia figura fecundu pcedetis modu pftru* dhois, nifi qp e a circuferetia fiue angulus e c a fit part. lxxvi. fcru.ix.cui duplusexiftat cd F,part.lci.xii.fcru. x vi ii. eccen* trotes uero cd,qualis hodiernis temporibas inuenitur gt. 146 & DF,)o4,qrucEeft joooo.Habemus ergo in triangulo cdb, datu angulu,reliquuD c Epart.cm. feru. 1.1. datis coprahefum lateribus,ecjbusdemoftrabitur angulus ced parte una, ferup. xv.Kde tertium latus ;ooj-6,reliquus angulus cdb part