Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/344

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quitur qudd Mercurius inotu fuo proprio haud eande femper circumcurrente circuli defcribit,fed pro ratione diftantia: 5 cen tro orbis fui plurimu differetem,minima quidc in k figno, ma xima in L,ac media per i, eodem prope modo que in lunari epi cycli epicyclio licet animaduertere.Sedquod Luna per circum* ferctiam,hoc Mercurius per diametru facit motu reciproco, ex aequalibus tamen copofito.Qui quomodo fiat.fupra circa prae ccfsioncsaequino&ioruoftcndimus.Seddehisalia quaeda ac plura infra circa latitudines adferemus. Atcp haec hypothefis ap parentijs omnibus, qua: uidentur Mercurij,fufficit,quod ex hi ftoriaobferuationum Ptolemaei,ac aliorum fiet manifeftum,

Delocoabfidumfummae& infimae Mercuri). Cap, xxvi.

Bferuauitenim Mercuriu Ptolemaeus primo anno Antoninipoftoccafumxx.diei menfis Epiphi, du eflet planeta in maxima diftantia uefperiinus a Sos lis loco medio.Erant aute ad hoc tempus anni Chr i cx xx vi i.dies clxxx v r i i.fcru. x li i.s.Cracouiae, & idcir colocus Solismediusfecudunumcrarionenoftrii part. lxiu. fcrup.L.# ftella per inftrumetu in vn. part. ut inquit, Cancri. Sed deducta ptaecefsionc aequinodioru, quae tuc erat part. vr. fcrup.xL.patuitlocusMercuri)part.xc.fcrup.xx,aprincipio Arietis fixarum fphaerae, ac elongatio maximad Sole medio part. xx vi.s. Alteram accepit confiderationem an no 11 n. An to nini,decimanono die menfis Phamenoth illucefcenre, cu tran» fiflent a principio annoru Chriftianni cxL.dies lxvi l.fcrup. xn.ferc,Sole exiftete medio in gt. cccii i.fcru.x i x. Mercuri us autc apparebat perinftrumentu in xiir,parte di (emi Capri corni.Sed a principio Arietis fixo erat in part.ccuxx vi.fcrup. XLix.fere.Etidcirco maxima diftantiamatutinalis erat fimili* terpart.xx vi.s.Cu igitur aequales hinc inde fuerint digrdsio nu limites i loco Solis medio,neceffe eft, ut uirobicp in medio ipioru Iocor. fuerint Mercu ri) abfides, hoc eft inter gr. lxi i r. fcru.L.et cx,fcru.xx.Et funt gtesin.fcr.xxxnn.6C cuxxxm fcr.xxxnu.e diametro,in qbusopoiru it efte Mercuri) utraqj