Pagina:Ruffhead - The Statutes at Large, 1763.djvu/676

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fuit in emendando quaedam difficultas

630 C. 1. Anno tricesimo tertio Henrici VI. A. D. 1455.

Ex Rot. in Tur. Lond.

minorum & magistrorum tempere mortis eorundem violenter & riotse ceperunt dispoliaverunt & ea inter se diſtribuerunt in executionis voluntatis dictorum dominorum & magistrorum suorum impedimentum ac gravem Dei diſplicentiam nec non contra fidem & veritatem quas ipsi penes dominos & magistros suos habere debuisstent exemplumque imposterum valde periculosum nisi debitum in ea parte provideatur remedium. Quamobrem idem dominus Rex de avisamento alssensu a auctoritate predictis ordinavit & stabilivit quod post plenaam informationem Cancellario Angiie pro tempore existenti per executores aliquorum hujusmodi dominorum sive persone aut duos eorundem executorum factam de aliqua hujusmodi riota captura a dispoliatione factìs aut imposterum faciendis per familiares servientes dicti testatoris sui post mortem suam idem Cancellirius de avisamento Capitalium Justiciariorum de Banco ipsus Domini Regis & de communi Banco ac Capìtalis Baronìs Scaccarii pro tempora exiſentis aut duorum eorum habeat poteſatem faciendi tot & talia brevia dirigenda talibus vicecomitibus per cotum diſctetionem quot & qualia eis in ea parte videbuneur neceſſaria ad facaiend’ publicam proclamationem in talbibus civitabus burgìs ſove villìs duobus diebus mercatoriis infra duodecìm dies prox' poſt deliberationem eorundem brevium quibus idem Cancellario de avisameneto predicto videbitur rationale quod dicti malefacores compareant coram ipso Domino Rege F u hc dihus [uis inBanco (ho z talem dici-n un— iis pcrdiflum hrctc erit limitatus fic quod 58h ultima proclamntio per quindecìm dies ante Eun. dem dìem apparitìonis fiat. Et fi aliquad hujuf- modi breve returnatum fit ad diem in eodem brevi contentum a: breve fit executurtt quud pmclamatîo fuperînde habita le fatîìa mdinatìnnì prediàe con- cunîans cxìflat et tunc fi diéìe perfone vel crfona

u: Cnmpflrflrent vtl comparare! nrjone di pro— camationis ad diem in dilìo brevi {pucificatum defrtimm facinnt ve| l'aria! b! con com eznt ve] non cumpareat ìpfe ve] ipfa defaltam 1c {adatta ve! facìen; fint vel fit attìnfl’ de Mania.

Yt fi hujufmodì pcrfone vcl petfnna ad tnlem tliem compareant ve: compnmktunc Jufl-iciztiìde astro B vnco Domini Regis hahant poteflalem per otdinnziunem prediftam cnmmittendi talctn pax. ronam vel perronas fic cui-n arentem val con-r rentes prìfone ibidcrru juxtz ifctetioneln dîflorum Jufliciariorum motatur‘ quoufque difli malefafloree in banco ptcdiflo ptefafis executorihus xefpon. deant in talibus nfiionihus quales ditîfi executoru verrus xpros (et. aliquzrn iprorum per billam veI per brEvE pro rima taptm s: difpolixtione pre. diflis dwiarare volunt et quod ecdem aéìiones lînt determinate Itu quud aétiottes prediéìe ptofeqnan- tut cum ctîeétu I»: non temiÀTe ea intentione ad araas perfanas ve) pcrfimmn u. prîfona ehm» dicnd’.

Et fi hujnfmodi rfone vtl pnrfona extra ri- fonnm per difins _]u icintios fuerint vei {uerît e ar- gat’ quuJ tunc ctdem per-fan: ve] perfona invemant vel in ‘niat ftmcientt-s perfcnas fecum ohligandns

tefarm txccutorihvt per viam retognitionis in dian ‘Jncn per tuructiohem j umtiariorrrmadcunodiertd‘

dius qtulus ipfa vel ipfc habcbit vel hnhchunt

per