Pagina:T. Macci Plauti Comoediae, II.djvu/11

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ADDENDA ET CORRKiENDA

MosT. iiio POST munxli cod. add. : vel emunxisti

1114 ADD. , sed c/. Sjogren {' Fnt. int Altlat. p. 31)

Perb I rosT es P add. vix Am. in Hanib. octonar.)

39 pos r /iat add. luiame P^'^ [T n. l.;, unde tu iam me Roppcnccker Platit. Metr. 2. 35)

42 PRO sitiat Jtal. : sitiare cod. leg. sitiare cod : corr.

Eoppenecker 97 add. {cf. Class. Rcv. 19, 1 10) 106 add. {sed cf. Class. Rcv. 19, iio) 120 PRO q. LEG. cui (»'. e. qui ?i 153 add. 153 lanta Havet {cf ad Mcu. 680) 182 LEG. aureis ^ e. a. (eis) q. m. o. (del. sunt) Sicker

{Philol. Stippl. II, 223) sunt m. Ril.^chl, iit versus

a 1 1 apacs tici is fia t 218 ADD. 2x8 sciero] scio Kaitipmann, Lindskog de coit-

dicionalibus, p. 15 225 PRO 6cquid leg. ficquld 269 ADD. cf. Sjogren (^' Fiit. iiit Alllat.' />. 157) 338 POST uendes add. quod approhat Sjogren • Ftit. ini Altlat.'

/••94 788 ADD. : quidem del. Havet (cf 789) uir, (salue). To. Salueto. Do. et lu b. 1. Le. Dord h. To. quin i. a. Le. Adi s. 1. To ag. ad. Sag. Dord. h. 1. s. To. Locus Havet (^Anh. Liit. Lcv. 10, 289)

PoEN. 16 PRO haece leg. f. liaecc

43 ADD. fort. (Nunc) nunc

211 ADD. illaec Skti/sc/i Beil. Piiil. Wvcli. 17, 1167)

231^ ADD. {cf ad Tritc. 213)

259 POST Dottsa, ADD. Sjogren {' Ftit. ini Alllat.' p. 64

524 ADD. 524 'mfort. delend.

544 ADD. "544 vel At tr. ;//. Radford • Aiiirr. Joiini. Plnl.'

25, 162) 547 ADD. , sed cf Gqffiot {• Stihj. Subordin.' p J93) 561 LEG. qu. s cod. : trai. Botlte aduenn s Potlie : aducn-

tares Scyffcit 599 ADD. (?/>;-o ag. Phil., ita n. a. est)

701 PRO ego ont. Pleg. ego ont. P : post rgpL collocat Geppert 730 ADD. , sed cf Sjogren (* Ftil. iin Altlat.' p. 103) 7.JO ADD. cf Sjogrcn (' Fiit. iui Al/lat.' p. 96) 778 ADD. {qiiod tiietiir Mar.x ad Ltnil. v. 1289) 818 ADD. : ita Sevffeit ■ v>i 1 1

875 ADD. vi.x tacgre <Jer/iac coititig;'tionis ; cf Stckir 111 Flttlol.

Stippl 1 1, 225 954 ADD. {cf. Joiirn. Phil. 20, 145) 972 PRO i'(?/ quo tu 7" LEG. w/ quo tu {T ) P

1051 ADD. Antidamas] cf. Class. Rev. 19, iio

1070 ADD. vel med vel obit

1075 PRO fort . . . aperi leg. apcri] Aphroditc Aieiiteycr Liter. Centralbl.-^ir, 394 j

�� �