Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/114

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Achemolus cu ch alpirato scribitur, nomem est uiri proprium. g~ylemEum c non aspirato et y graeco atq; unico l scribitur. Namq; regnante romae Numa Pompilio scutum breue ac rotundum de caelo lapsum est, dicente CDuidio in loco prae- fato, Ecce leui scutum uersatum leuiter aura lPecidit, a populo clamor ad astra ue- nit. Et cum aruspices respondissent illic fore orbis imperium ubi ancyle illud consisteret, diligentia Numae ne ab hostibus unquĩ auferri posset, adhibito Mamurio fabro mul- ta similia facta sunt, et in templo Martis posita. bt cum duodecim sacerdotes adu- lescentes nobiles, ut ostendit LSucanus libro. Viuui. Numa ipse Marti gradiuo delegisset, illisq; dedisset insigne pictas tunicas, et super tunicam aeneum pectori tegmen Iussit ipsa caelestia arma, quae ut diximuus ancylia nominauit suspesa collo ab illis portari, et cum saltu atq; tripudiu s carmuna decantari, quos sane sacerdotes a saltu salios noina- uit, dicente Duidio libro primo, l lam dederat salius a saltu noina dicta Armaq; et ad certos uerba canenda mo dos. ~Vnde ut in sacrorum libris haberi dicunt, haec sastandi ratio fuit, ne scilicet ulla pars a religioni uacaret, lta ut cantus ad animum, et saltatio ad totius corporis mobilita- temu spectaret, uerum cum Mamurius reliqua ancrlia illi caelesti similia ut iussus fuerat confecisset, eiq; premia Numa obtulilset, ut refert Cuidius dixit tumc sic Mamurius, sMerces mihi guoria dixit, Noinaq; extremo carmine nrunta sonent. lnde sacerdotes opi. ~ missa uetusto Premia persoluunt, mamuriumq; uocant. uitq; tantae teuerentiae saliorum collegium, ut non erubuerit Aphricanus unum de saliis fieri, ut ostendit LSiuius libro. ri, de bello macedonico. Nec. L. Furius Bibaculus a patre suo tumc magistro collegii sali- orum erubuit anc~lia arina deferre eu praecedentibus sex littoribus, officio enim prae toris fungebatur. lAnchises cum ch aspirato et i latino atq; unico sscribitur, fuit Capis filius et Aeneae pr, de cuius genealogia uidebimus in dictione Priamus. Et dicitur etiam anchisa, quiquia teste ~erauio super. iii. aeneidos huiusmodi noina graeca terminata in es mittunt etiam nomi- natiui tetminationem in a, et declinationem tecipiunt latinam, ut atrides atrida huius atridae, Laerres et laaerta huius laertae. similiter Anchises et Achisa huius amchisae. Sed a terminatione in es facit patronymicum anchisiades, ut Virgilius libro. riii. Aeneas anchisiades, et fidus achates. sAncona cum c non aspirato scribitur, et ab aliquibus more graeco ancon scribitur, quod apud nos cubitum indicat. Nam urbs est in piceno super hadriaticum mare posita, de qua dixit Plinius libro. iiI. naturalis historiae a siculis ancon colonia promontorio chi- maerico apposita est in ipso flectentis se orae cubito. Idem Solinus anconeam nquit quis ignorat a siculis conditam, et cum apud siciliam plures fuerint doriensium coloniae, a quibus aedificari potuit dixisse uidetur Iuuenalis in satyra Crispini, Ante domum per~~ qua dorica sustinet ancon. Ancora cum c non aspirato apud graecos scribitur, latini uero teste Seruio super primum aenei. cum aspiratione scribere consueuerunt, quod murum uideri dixit, cum aspiratio magis graeuorum quĩ nostra, itaq; siine aspiratione scrbenda est. qAncus cum c non aspirato scribitur, fuit Numae Pompilii nepos ex filia, et quartus ro- manorum rex sic quoq; ~gnoinatus, teste Seruio super. yi. aenei. ab ~. i. a cubito quem in curuum habebat. q~drongynos cum r post d et ante o atq; y graeco scribitur s dicitur q uir estet f~mina- Nam componitur ex ~. i. homunis, et ~~ foeminae, quasi ex homine et tcm~uoa tlAundrogeus cum r post d et ante o atq; e absq; diphthongo scribitur, fuit ~inois cretae