Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/80

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Actaeus cum. ct. non aspiratis et ae diphthongo scribitur, dici p~otest a nostrs litoraels. Nam ab ~~u cquod est litus deriuationem ducit. uerum litus a nostris a laedenda nomen assummpsisse uidetur dicente Ciceron~e in topicis, Solebat Aquilius collegs meus et familiaris cum de litoribus ageretur, quod esset litus ita diffinire, quod fluctu eliditur. quod per etymologiam ita intellexit, ut pet deriuationem dicat a laedo. quare unico t scribitur sat est, cuum primam una cum laedo producat. At Donatus non a laedendo sed litando tam pro litore maris qui pro loco, ubi apud altare hostiae litabantur dictum uoluit. bo q; sut quidama ferunt illius sententi ecutii nauigmntes eundo et redeundo in litore litabant, quod si sic esset, opus esset duplici t, eo q; litus primam longat, et lito breuiat. Itaq; non unicam sed duplicem deriuationem nos ipsi litus habere putamus. Vnam a laedo, qua litora maris designat, et tumc quoq; unico t scribendum esse. Alteram uero qua a lito descem- dit, et tunc locum iuxta altare, atq; etiam cum ipso altari designat, et duplici t scribendum esse dicimus, ut Virgilius libroaenei. ii. lacet ingens littore truncus. de Priamio. n. interfecto loquebatur, quem Pyrrhus Altaria ad ipsa trementem Traxrt, et in multo lapsantem sanguine nati iuxta ipsa altaria interfecit. Vnde certum est illud de litore matis non intellexisse. Cium ergo litus sempet primam longet, cum pro lito e maris accipitur, quia a uerbo habente primam longam descendit, cum unica sequente consonanteIut uerbum a quoo descenditscribendum em. quando uero a litoIquod primam breuiat deducit, ut illam nomen ipsum producat, cum dupli Et. scribendum puto. IA ctaeon cum ct exilibus et ae diphthongo, scribitur, filius Aristei ex Antonoe filia Cadmi, qui tandem a Diana in ceruum conuersus a suis canibus dilaceratus fuit, ut late ostendit Duidius libro metamorphoseos. iii. A~tiumm cum c et t exilibus et i latino scribitur, oppidum fuit in sinu ambraciae, atq; eiusdem no minis promontorium, iuxta quod ab Augusto deuictus fuit Antonius et Cleopatra. et ut eius uictoriae, teste Suetonio memuria celebrior semper in posterum esset, urbem nicopolim apud actium con lidit, ludosq; illic quinquemnales constiturt, et ampliato uetere Apollinis templo, locum castrorum quibus fuerat usus exorna- turo naualibus spoliis Neptuno ac Marti consecrauit. IActor cum ct non aspiratis scribitur, fuit ex boetia Eridae filius, et pater Astyoches, ut ostendit Hsmerus libro iliadoa. ii. alium fuisse auruncum ostendit Virgilius libro aenei. Viii. cum ait, Actoris aurumci spolium. s. ad differentiam boetii. I Acus cum c noon aspirato scribitur, idem instrumentum, qud sarcinatrix et ornatrix utitur. Nam illa apud graecos ~cp~~ quae apud nos sarcinatrix. Et reperitur haec acus et hic acus. Vnde teste Probo aculeus fit diminutiuum sed in frequentiori usu habetur foemineum, ut Lucanus in. x. Quod nilotis acus compressum pectine serum. Iuuenalis in. iiI. satyra. llle supercilium madida fuligine tinctum CDbliqua producit acu. Idemt Emneritaq; cessat acu. Inuenitur etiamm hoc acus huius acer s, quod graeci ~~on~e A~e dicunt. i. purgamentum frumenti. Varro rerum rusticarum libro. IIi. acus substernem dum gallinis parturientibus, Idem acus in area e~cutituuur. Idem in primo, Argillam mixtam acere. Ex quo etiam paleae frumenti apud Festum acus dicuntur. Similiter et ea miilitum pars, quae ad hostem uulnerandum acumine telorum utifur, acus ab alie quibus auctoribus cognoinnata est. acicula uero teste Seruio super Ponatum est, qua nuulieres utuntur ad ornatumi capitis. l~damuas cum unico d et unico m scribitur, lapis est preciosus duritia inenarrabili, unde nomen accepit. Nam componitur ex a quod est sine, et ~e~~ quod est domo.