Pagina:Tortelli - Orthographia Graeca.djvu/82

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Aeacus cum ae diphthongo et c exili atq; i latino scribitui, fuit teste Seruio super. ei. aeneidos Iouis ex Europa filius, de quo equidemmiror cum dicat Seneca in bHercule furente. et Duidius libro metamorphoseos. Vii. illum Iouis fuisse filium ex Egina. unde patriae suae nomen describens Aeacus apud Duidium ait, Enopiam ueteres appellauere, sed ipse Aeacus aeginam geintricis noomine dixit. Hunc dixere poetae iudi, cem cum Minoe et hadamantho constitutum esse, et peccantium delicta descutere. IAeacides cum ae diphthongo et c exili atq; i latino scripitur. Ponitur plerunq; pro Achille, ueluti patronymucum tractum ab auo paterno, quiqui dictus fuit Aeacus. Alius fauit Aeacides rex epiti, et Pyrrhi bellacissimu pater, ut ostendit lustinus libro sui epito- peratis. ~ii. asAedoruns cum ae diphthongo apud Herodoti codicem emendatissimum libro historiarum octauo pro monte thraciae scriptum legi, uidelicet ~ iBC Quam scripruram accuratissime Virgilius libro duodecimo obseruasse uidetur cum ait, Ac uelut aedoni boreae cum spiritus alto Insonat aegaeo, sequiturq; ad litora fluctus. et eum secutus Statiu s ait, Tristius aedoni h~emis hebrumq; niualem. ubi non fit remotio. A t uero Lucanus aedon aedonis declinasse uidet, r, eo q penultimam breuem posuit cum ait, Aedonis egygio decurrit plena l~aeo. Sedut alii dicunti~stolem fecit, i et legunt aedoni. qui~Aem~~cum ae diphithong tam in prima, quĩ in secunda scribitut, fuit reste Merodoto Vurbs maced oniae, quam Caranum quendam a capris sic cognominasse accepimus. Ignoro tamen an de hac uel insula in mari aegxo loqiuatur Hom~rus circa initium. li. . xiii. iliados, cum de Neptuno locutus in hanc sententiam att, Ter conatus em aegas petere ubi in mediis acquis phanum iabet, et in phanoo armaturam auream immorta lemq;. sed de hoc in dictione aegaeum mare statim uidebimus. l Aegeus cum ae diphehongo in prima, in secunda cum eu diphthongo scribitur, fiuit athenarum rex et pater Thesei. quem ex Aetra filia Pictei regis treaeeni prima sua uxore suscepit. post cuius mortem iam senex Medeam ab lasone abdicatam accepit uxorem, e ex qua Medum progenuit, ut in dictione Medea uidebimus. Tandem cum credidisset heseum deuoratum a Minotauro se in mare praecipitem dedit, et nomem aegeoue multi feruntnari contulit, a quo aegides pro Theseo ipsius Aegei filio patro- n~mucum deducitu. ut Dutdius lil ro. ii. de ponto, on haec aegidae, perithoiq; fides, Et in quarta epistolarum heroidum, Perfidus aegi~es ducentia fila secutus Ciurua quo- q;effugit tecta sororis ope. gaeum mare simili modo cum ae diphthongo in prima et in serunda scribitur, qui damm uolunt a scopulo inter tenedum et chium insulas consurgente, atq; caprae effigiem detinente, quam graeci . i. capram uocant, nomen asumpsisse. Aliam uero ab Aegeo athenarumm rege in illo praecipitatout supra uidimuscognominatum. Er ex orientatali parte incipit ab initio hellesponri, et usque in peloponnesum uersus occidentem terminat. l A~gaeon cumm ae diphthongo in prina et in secunda scribitur, nomen fuit proprium dMgtis interpretatum terrigena, quem caelicolae Briarea uocant. IVegialus cum ae liphthongo et. i. latino scribitur, dici potest latine litus, quo nomine teste Plinio libro. iii. naturalis historiae dicta em prius achaia propter urbesut dixitinli- tore per ordinem dispositas. ql Aegialea prima tantummon cum ae diphthong~, et sequens cum i latino scribirur fuit teste fHomero libro. ~. iliados filia ~drastiet uuxor Diomedis. Quam Venus in iindictam uulneris suscepti a Dio~~aede fecit necessarioa in maritalis desiderii