Gallia Christiana 1715 01/Index generalis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Index generalis (np)

INDEX GENERALIS A ABbatis subfcribunt ante præpoficoseccL ca ;hcdralium, pag. 379. A. Absta monasterium ord. S. Benedicti, D. Acciaolif Leo ) nobilis Florentinus> 363. D. Angelus cardinalis, ibid. Bertrandus Ac- ciaoli ep. Bonon. 363. D. D’Acigne ( Petrus ) scnescallus Provinciae, 367. E. D’Adast ( GuiOflmw ) vir nobilis > 1149- B. Zdela filia Guillelmi regis Anglorum, uxor Hernici I. comitis Campanis, lnstr. 53 E. Adhemar < Alexander ) 71.9. D. Adhemarde laGardef Goatordetus) vir no- bilis>7i7. E. Hugo dynasta de Montclimar, 7io.B.7i9.B.Gcraldus Adhcmar de laGar- dc ex generali Fr. Paedicatorum factus car¬ dinalis » 717. B. Carolus, vicarius Arclat. ^13. B. Adhemar de Monteil < Lamiertus) vir nobilis 716 C. Gcraldus, ibid. D. Mafluiat viccco- mes, 650. E Guillelmus, vir nobilis, 719. C. Geraldus Adhemar de Monteil, 716. D. Ludovicus Adhemar de Monteil, comes dc Grignan, $93. E. Ædui, Cclurum claristimi, 9*<» S. Ægidii abbatia, Instr. 4. E. Subjicitur Clu- niaco, f f f. A. Guillelmus de Mederio, 4e Miers, Sancti Ægidii abbas. 19$. A. S. Ægidii hosoitahs*’ prior Odinus, Instr. 47. A. & Guillelmiis Vi laretus, 947. E. $ Ægidii comes Raimundus, Instr. 46. C. 97.

  • A. $$7. C. Gcrvila cominsta S. Ægidii, Inst.

97. D. Raim. S. Ægidii consul, instr. 46. D S. Astrici collegiati, Vabrensis dioecests, 177. E. 179 A. D’Agar, 960. B. De Agastaco (.Aflorius) 159 E. D’Agcic ( Brrmanius) vexat monachos Con- quenfes, 1.3. D* Petrus Bermundi reparat injurias a patre fuo Conqucnfibus illatas. 143. h. Dc Agone ( Rabmessius) præpofitus Magalo nensis, 310. A. P’Agoult ( Fulco ) Vallium & Rclianx domi¬ nus, fcncfcallus Provinciae & Forcalqucrii, 314. D Ra^embaldus - Rostagnus, 357. B. Bertrannus-Rag mbaldus, ibid. Gui- xannus-Ragembaldi, ibid. Rostagnus, ibid. 3(9>E 3C1 B. 314. D.&488 Bcrtran- dus-Ragembaldus-Rostagni, 3ssr. B. Rai- mundus baro deSault, scnescallus Provin¬ ciae, 364 E. Kaimundus, 381» D. 401. B. Raimundus, dominus de Sauit, regis Sici¬ lia magnus camerarius, 496. C Fulco, vi- cecomcs Relianae » Provincix scnescallus, 496. C. Amclius dominus de Curban, f 11. £. Raimundus smefcallus Provincia?, 577. E. Raimbaudus. ben< factor Montis - ma¬ joris, 609. A. Raimundus, dominus dc Tritis, 906. A. Raimbaudus945* D. Rai- mundus dominus de Sa’tu, Instr. 70. A. Cuirannus, Instr, p. 77. B. 78. A. C. Raina- baldus, miles, Instr 77. E. Raimundus do¬ minus de Tritis, castri forcalq. & de Muris, Instr. 149. C. Raimbaudus finus Guiranni > Instr. i$6 D. f R. J De Agouto, 903. D. Agoutus de Bau- cio, 930. B. de Agouto. instr. 88. B. Ifa- brlla uxor Aldobeni Astorzii baronis de Pcire, 101. D. Bertrandus de Agolt, Instr. 77. B. 78.A.C. De Agrenolo f Afichael 1 domiccllus, baju¬ lus de Gravcsons, 611. D. S» Agricolus fundat abbatiam apud Avenio- ncm.Snj.C. Aibrandi [ Guiraldus ] benefactor Salvan-fc, 188. B. Petrus Sacrista Lodovcnfis, bene¬ factor Salvanix, ibid. /jCardus [ Raimundus ] miles. Instr. 77. D. Caufridus miles, ibid. Nandonetus nobilu, Jnstr. 118. C- Ternus I. Aidc [ D ) Instr. 169. D. Dc S. Aidin ( Bertrandus ) uoj. D. D’Aigrefcuilk ( Adhemarus ) marcfc alius cit* riz Romane, 118. E 815. a. Guillelmus cardinalis, 119 A. Faiditus cardinalis, 119 B. dJAigrcfciliile domiims de Fonte & de Tuddlo, 119. B. D’Aigrcmont (Clara ) ttror Rogerii de Mon- tclpan, 1175 A. D Aigues- mortes ( Pina ) xnonialis, 146. A. D‘Aig Jcres ( Guillelmus) 567. C. Umber- tus præful Arelat. 564. Q. 601. E. Des Aihano FFuianut bajulus, /64. E. Aima ( Raimundus) prior S. Nazari i, 183. B. Aimar (Jekannes) sonator Aqucnfis, 337. E. Aimcric ( S equinus ) benefactor MoiÆaci, <61. D. Aimomus monachus S Germani a Pratis hi¬ storiae icnptor, 63. & 64. Airadif Pthms J Instr 14 A* De Ajurimininne ( tbcanut) archidiaconui Vafion. instr. 151. A. rjr E- Dc Ahirato ( ste ;>hanus) prior Ane-ccllx. Instr. 71. E. Alamannorum dux Chrocus plurimas depo¬ pulatur Gailiarum provincias, 795. & soqq. 893 C &911. •’ relate decollatur, 511 u. Dc Alamanono dominus s Rtcavm j inst. 88. E. Tiburga uxor Ymberti de Lincel, 374 C. De AlamontC [ S.Marttai monajtarium ] ab¬ batia a Monte-maj. dependens, 607. B. Albanensis episc. (iitcardas) 7114 E. Dc Aibaros [ Guillelmus ] Inst. 156. B. Albertiis lcu Albericus canonicus & custos Aquiscxt. f^nptoi Je^osolymifanag expedi¬ tionis, 310.A D’Albezan, ( Guillelmeu )nof. E. D'Albiae [ Raimtmdus ] 166. A. Albia, p. 1. Alblcnfis ecclefia, ibid. Erigitur in metropolim, Inst. 1. Albienfes cano¬ nici c regularibus fiunt secularcs, 14. C. Albiense capitulum resormutur, xf. E. AI- biæ comes Raimundus» 47. A. 98$. Al- bicnfis junfperitus Petrus de Fonte, Inst. n. A Albicnfis cooful Bertrandus de Monte- judaeo, ia. C. B. Ato princeps Albiensis & proconsul Neumacensts, inst. 4 C E. Albigeascs hxrctici, 991. E. 903. B 917. D. I piorum hiftorix fcriptor Petrus Vallium Scrnaji monachus, 5. Alboinus fiiius Eroldi regis Anglorum, Inst. p. 49- C. D'Albon [ Guillelmus ] dominus de Porgent, $90. C. D’Albret, fcu de Lebreto ri<7- D. X ; 66. D. 1103. E. 1187. D. 1111. E 1197* E. 12.99. D. Amanevus, 988. E. 991. D Aianus, co« mes Apnaruaci, 1001 B. Carolus, 1108. E. Rosa> U03. E. Elilabetha 1110. D. Anu- nevuscardinalis de Lebreto, 1105. C.D. Ludovic. d’Albret card 116 x. B. d’Albret, regesNavarrx 1185 Johannes de Lebreto, rex Navarrae, 10$6. B. Hcnncus d’Aibrct, rex Navarrae, 1177. C. Aldobrandinus [ Cjnrhus ] legatus Ayeniou. 843. B. Alen^onii comes Carolus, 996. D. Philippus Alcnfonius ep. Ostiensis, patriarcha]ero- salym vicanius Romanx sedis, cpisc. Sabi¬ nus, & Vclucrnensis, 99^. & soq. Dc Alcst [ \Nillelmus ] 561. A. Alfanti s dofia&nus ] monachus S. Andre», 90$.E. “ Dc Algipoi [ Raimundus ] Inst. 160. B. D’Alibcrt [ Johannes ] præposttus generalis congregationis vulgo dictz Extmtorum, 88f B- Allodii, monasterium, 161. D. Allcman [ Johan IeS ] dominus Albencii & de Mongctfon, 581 D. Guillelmusmiles, Inst. 91. A Sicardus dominus Castri novi & Bo¬ nasos, 19. B. Guigo dominus Valboncnfis, Inst. 88. E. Sicardus miles de castro lancti Sulpicii, Inst. 63. A. Arnaldus p. 14. E. Rostagnus nobilis, 716. C. Esclaramunda Akmaftd priorista S. Ahtonii dd S. Sulpi* cio, Inst. 63. A. Eicelina Alcmand nio- nialis de Elnoncnca, ibid. D’Aison (Ornatius) archidiac. CoDVchaiuim Inst. 177. B. Dt Alsoncngues domini, fundatores abbAtiæ B. M. de Lura Sistaric. diœccsts. Inst. p. >9. C. V Dc Aisouicis( Rasnbautlus, fulco, R*i- snundus Lalrvr) benefactores abbatix db Lura, fio. C. De Alra-bcHa ( Petrus ) procurator capituli Albicftfis, 15. B. Alterius (PalmIus) cardinalis legatus AyciL «45.A. Alconovi de Castcl-ccrafin benefactor Mdis- Æaip, i6o. D. De Alto-pullo ( Bemardus ) Inst. p. 14. c. Raimundus, 50. E. Kcginaldus, Instr’ U. E. De Altyire ( Burdinus) miles, Inst. p. 54.E. H eidi erus miles, ibid. DeAlvcmico ( Rofta^nus) Inst. joi. C. Alxo, rivus in comitatu Vindascino, 99. C. Amalnci ( Lutlovtcus) dominus de Scladzum 3«3. B. 6 A m an crus ( Jacobus vel Johannes) cirdinalis, vulgo Papitnfis dictus, col. x8x. D. S. Amantu Rurhenensis antiquum monaste¬ rium ord. S. Bened. 113. D. Illud renovat

  • dedicat S. Dcfidcnus episo. & ibi fepcib

tur ; at nunc destructum, jf ;. Datum est monachis Mastihcnfibus reformandum, 10 j ; & 106. S. Amantii de Trosticoecclesta collcgiata uni¬ tur partheooui S. Clare apud Msihate, 1.15. B. 113. D. S. Amantii in Buxia celebre ihonasttrium, apud Engolismemes, 197. E. Dc S. Amant( Bertrandus) 5s^. C. Hugo-, dominus Cocnilionis, 610. E. D Amboisc, sou de Ambafia ( Geor^ius) the* sauiarius ecclestr Rotomag. 841. B. lega* tus Avcnion. 841. E. Rotomag. archiepi- scopus & cardinalis, 66f. E. icgatus ad re» formanda monasteria Provmcix, 6r«. Di Carolus gubernator Campauix de Burgun- 3f. C. Margarita, iqoo. E.Carharma, 1001. E. Frauciscus-J acobus, comes d’Au« bijou, i9ss. B. Elisabcth d*Amboife d’Aubi- jou uxor Ludovici marchionis de Thouas, B. Ameli ( Diodatui) Inst. 14. B. Amcliensis cpisc. Guido, 1316 B. Amici ( Gsrautlui ) domicellus de Thoro & dc Castro-novo, 8i>. E. Amicus ( GeraL* C. & 94«. B. S» Ampeliim comitatu Vintimilienst abbatia» 609. A. Dc Anccduna( Ratffsundm ) Inst. 134. cois a. D. Johannes-Guillelmi d’Ancczunc 9 440. C. Aimarus-Guillelmi d‘Ancczunc » ibid. Johanna d*Ancezunc . comitifsa dc Grignan, 731. E. Guillelmus d’Anct ;zune dc Caderoufsc, 440. C. J oh anna d Ancc- fcunt de Venejan uxor Ludo vici comitis de Grignan, 593. E. De Andoca(Dnfo ) pater Petri episcopi Pam* peloncnfis, 1451 C. De And cha (Petrus) ex monacho Conqucn- fi cpistZi Panipelonensis, 144. E. D’Andoins( Gaflo ), 1198. B. De A udos ( Oie ) yir nobiiis j 1171. E. S» Andrex de Deferto abbatia diceccfis Re- gensts Carmclitis conceditur, 406. E. D’Andusc, sou de Andufia ( Berjardu ) be- nefadorBonx- vallis4if8.B. E. 149.B. Bcr- naxdus, Instr. 141. C. Bcraldus, 53. D. Pccrus-Benrandi, 157. B. Ludovicus Vol¬ tae dominus, 366. C. Raimundus» dom nus dc Volta, 374. E. Andufix princeps Bcr- nlrdus, 141. C. Garfindis uxor Bcrnardi Andusiae *bene£actru monasttrii ConqucA* fis ; I4I. C. Dc Ancdo t 1159, C. G J I N D EX GENERALIS

Aneslia, rivus in comitatu Vindasc. 899. C.

De Angaria de Lorda (Bernardus) 1237. B.

D Angenmes ( Eleonora ) priorissa B. Marix de Comp al. de la Vaudieu, 611. C. c'Angleterre (Adela ) Willelmi Anglorum regis filia, uxor Hcurici comicis Campa- nix, 243. A.

Anglorum rex ( Richardus )& Aquitanae dux 166. A. 988. C. 989. A. 1046. C. 1199. B. Eduardus, 1100. D. 993. C. D. Johannes, 1046. B. Henricus Anglor. rex, duxAquit. 988. C.

Anglicus cardinalis Albanensis frater Urbani V. 348. C. 566.A. 384. A.

D'Angoulesme( Henricus) major prior Fran- ciac ordinis Jerosolymitani, Provinciae pro- rex, 371. E. Guilleimus comes dAngoules- me, 161. B.

D'Anjou ( Renatus) rex Siciliae & Jerusalem, 197. Carolus rex Siciliae, & Provinciae comes, 654. B. Renatus dux Andegav. rex Siciliae, 497. C. Carolus comes Andegaviae, Provinciae & Forcalqucrii, marchio Pro- vinciae & dominus Arelatis, 8 8. C. Ca- rolus comes Andegav. 597. C. Carolus Andegav. rex Siciliae & Provinciae comes, 654. B. Ludovieus dux Andegav. 100. A. Ludovicus Andegav. & Turo ium dux, 19. B. Iolandis d'Anjou regina Siciliae & du- cissia Loiharingiae, 468. B.

d'Angler ( Guillelmus ) canonicus Piperacen- sis, 259. E.

D'Angles (Willelmus baro, 1254. A.

De Anglez (Forte) archidiaconus Ausciensis. Inst. 163. B.

D'Anglurw (Claudius) comes de Bourlemont, marchio & princeps d'Amblize, 78. B.

Anguiscola ( Carolus) prolegatus Avenion. 849. B.

Anianensis monasterii ecclesia dedicatur, 3?2. B.

B. Annae corpus Aptae inventum fertur, 352.A.

D'Annebaud ( Claudius ) 1166. B.

De Ansac (Ermengaudus) Inst. 14. B.

Anthelmi ( Nicolaus & Joseph) canonici Fo- rojulienses antiquitatum gentis suae indaga- tores studiosissimi, 418.

D'Antejae ( Uzo) Inst. 47. E. B, de Ante- jac de Roussillon, 136. E. G, de Antejac, ibid.

S. Antonini corpus transfertur, aoa. Ab


S. Antonini canonici, 267. D.

De S. Antonino ( Petrus) vicecomcs, 17. E.

De Antra Venis (Isuardus) dominus, 314. B. Isnardus de Antravenis pater Isnardi de Ponteves, 818. E. Isnardus de Antravenis, Inst. 88. B.

De Aorta seu de Avorta Vicecomites, Guillel- mus, 1045. A. Raimundus-Amaldi 9 1065. E. & Guillelmus Raimundus, 1066. C.

Dc Aochcrio (Guarinus) 98. A.

S. Apellis abbatia in comitatu de Vintimille pendens a Monte majore, 607. D. Forte eadem ac S. Ampelii.

Apta-Julia urbs episcopalis secundae Narbo- nensis, caput Vugensium 349. Expugna- tur ab Evarico Gothorum rege, 351. D.

Aptensis ecclesia a barbaris diruta restauratur a S. Stephano episcopo, 355. D. absolvitur ab Elisando, 356. B.

Aptensis principes Rostagnus & Guillelmus 356. B.

Aptenses comites, Milo Montanus. Inst. 73. C. 352.B. & Criso benefactor Montis-majoris, 353. D.

De Apta ( Raimundus) miles. Inst. 81. A.

D'Apt de Sault ( Guillelmus ) miles, 386. B.

Hugo de Apta, 946. C. 959. B. & 961. D.

Aptensis episcopus primus suff aganeus Aquen- sis metropolis, principis titulo & cudenda monetæ jure gaudebat, 349.

De Aqua-Blancha ( Johannes) miles, senes- callus Provinciae, 467. C. Johannes de Aqua Blancha miles, senescallus Prov. & Forcalq. 513. B. Inst. 88. E.

Aqua-sorgia, 811. C.

Aqua-viva Octavius d'Arragon legatus Ave- nion. & card. 843. B. Ep. Neapol. 843. C.

Aqua-sextiae, metropolis provinciae Narbo- nensis secundae, 297. Ejus canonici olim regulares, ibid Aqui-sext. archiepisc. sub- jectionem &. reverentiam ecclesia & pri- mati Arelatensi promittunt, 307. & 554. Aro Aquense ( d'.Acqs) capitulum ab episcopi sui eximitur potestate, Inst. 174. A. Aquensis vicecomes Arnaldus. Inst. 194. D.

Aquensis Universitas fundatur ab Alexandro V. p. 325. A.

De Aqueria ( Umbertus) sacrista Arelatensis, Inst. 100. D.

D Aquin( Ludovic Henric. Thomas ) archiater Heuricae Franciae, Anglorum reginae, 444. B.Antonius d'Aquiu archiater regis Franco- rum Ludovici XIV. ibid.

De Aquis (Arnaldus Lupus) Inst. 185. A. Aquitaniae & Vasconiae dux Guillelmus. Inst. 166. C. 167. D. Willelmus Aquitaniae dux, 982. B. 983. E.

Aramon deu lacu, Inst. 173.E.

D' Aramon Johannes, 386. B. Bernardus de Aramone, Inst. 100. D.

Arausica (Orange) 763. Arasicani principes, 764. & 765. Geraldus Adheinaiu. Inst. 131. A. Raimbaudus, 75. A. Guillelmus, 782. A. Geraldus, 771. A. Adhemarus, 772. C. Guilleimus, 776. Raimundus, 740. A. Jo- hannes I, 780.E. Ludovicus de Chalons, 781. B. Jacobus Ludov.de Chalons, 782. B. Guillelmus & Johannes de Chalons, 764. & 765. Arausicani comites Raimbaldus, Inst. 132. E. 133 B. Berrandus, 712. A. Tiburgis comitissa Arausicae, 485. D. 5 6. A.

D'Arbaut de Matheron ( Johannes-Baptisa ) dominus de Peinicr > 504. B. Lambertus d'Arbaud, praepositus Forojul. 447. B.

De Arbeissano Geraldus. Inst. 161. E. 987. D. Forte idem ac de Orbeissano, 1099. B. 1115. Geraldus Orbeissani, Inst. 169. A. Guil- lelmus-Garsias d'Orbessano, Inst. 169. D.

D'Arcamont ( Raimundus ) Inst. 164. E.

De Arceto ( Petrus ) 1137. A.

De Archomont ( Geraldus ) arcbidiac. Ausciensis, Inst. 163. B.

De Ardano (Bernardus-Grossus) 1129. B.

Ardorellum abbatia ordini cedit Cisterciensi, 79. C.

De Area (Guillelmus) dominus de Cornilione, cambellanus Caroli VI. regis Franc. & gubernator Delphinacus, Inst. 125. E. 722. E. Rauletus de Area miles dominus de Diussaco, cambellanus regis & sencscallus Ruthenensis. Inst. 55. E. Yvonus de Area, ballivus Griseivaudani, Inst. 121. D. 126.B.

De Arcis ( Hugo Willelmus ) Inst. 64. E. Rogerius de Areis. Inst. 69. B. Raimun- dus-Gartarus de Areis miles. Instr. 85. B. Guillelmus de Areis miles. Inst. 85.B.

Arelate, 516. Arelatensis archiepiscopus jus habet cudendi monetam, 564. C. cogendi conci ia, 532. & 533 E. Contentiones epi- scoporum Galliae judicandi reservatis S. se- di majoribus, 538. A. Arelatense capi- tulum regulari statui se ec adstringit, 554. E. Idem capitulum ordinis sancti Augu- stini secularisatur, 519. Arelatensi decana- tui suppresso substituitur archidiaconatus, 567. D. Arelatensis academia instituitur, 519. A. Arelatenses principes, Gaufridas. Inst. 111. D. & Beterannus, ibid. Comites Arelatenses Fulcradus, B. Boso, Inst. 108.C. 109.A. & Gotfridus benefactor Mon- tis-maj. 600. E. Arelatens B. Insulanum mo- nasterium anuquissimum, nunc destructum, 5?9.B. Arelaten?e S. Andreae in Insula de Camargues monasterium ecclesiae Massi- liensi unitur, 6oo. E. Arelatenais B. M. parthenon ab Aureliano fundatus, nunc destructus, 600. C. Arelatense S. Salvato- ris & S. Honorari ad Campos Elyfios ab- batia, 600. D. Arelatenfis S. Johannis seu S. Caesarii abbatia fundatur, 619. A. Refor- matur, ibid, B.Destruitur a Saracenis, 620. A.

De Argano (Arnaldus) Inst. 160. B.

D'Argut de S. Bertrand de Cominges, 1134. D.

De Ariaco ( Geraldus) condonamus castri de Combreto, 253. A.

Ariani comitissa B. Delpnina, 931. C. S. El- zcari comitis d’Arian reliquiæ Parisis Ap- tam transferuntur, 362. C. Caput ejusdem argentea theca inctuduur, 366. B.

D'Arias, 1145. D.

Ariostus (Axo) ter prolegatos Avenion. 848. B. E.

Arisitensis episcopatus, 1326. E. pars Ruthenensis aliquandiu exstitit, 195. D.

De Arivanta (Raimundus G.) 1159, . C.

D' Arlende (Guilllelmus) miles, 114. B.

Arlatini (Petrus) domicellus Arelatensis, Inst. 147. C.

D' Arluc. B. M. monasterium dicescesis, Foro- jul. aboatiae Montis-maj. subjicitur, 448. B.

Armagnac, 1162. B. Jacobus d'Armagnac, dux Nemorosii, comes Marchiae, Pardaci & Castrensis, vicecomes, Carlaensis, & Muratensis, Ludovici XI. regi, jussu securi percussus., 74. A. Bernadus comes Arma- niaci 978. 999. B. Inst. 194. D. Arnaldus- Bernardus comes Armamac. Inst. 166. D. & 167. B. E Johanne, comes, d'Armagnae ad terram sanctam proficiscitur, 278. E. 999. D. Berandus comes d'Armagnae, de Rodex, 294. B. Johannes, V. comes d' Armagnac & de Rodes, tanquam majes- tatis reus a rege Ludovico XI. utroque co- mitatu privatur 117. A. Bernardus comes d' Armagnac & de Rodex, 267. B. Johan- nes comes' d Armagnac & de Rodez, ?60. D. Bernardus comes d'Armagnac, 30. D. 226. E. 96. D. 294. D. 987 .E, Johannes. Bernardi d' Armagnac comes Ruthensis, 96. D. Johnnes comes Armaniaci, 1259. A. Geraldus comes Armaniaci. Inst. 164. B. C. 166. C. D. 167. B. E. 174, C. Ber- nardus come, d'Armagnac & de Rodez 261. B. Johannes II. Johannes III. & Ber- nardus comite. Armaniaci, 998. C. Ber- nardus comes Armaniaci, 988. E. Johan- nes come, d'Armagnac & de Rodez, 261. C. Johannes comes d'Armagnac & de Ro- dex, 225. E. Bernardus Tumapaler comes Arminiaci & vasconiae, Inst. 161, D. 163-164. 166. E. 167. D. Bernardus, comes Ar- maniaci, Inst. 191. C. Ermengarda comi- tissa Armaniaci, Inst. 166. C. 167. B. Re- fina de Goto comitssa Armaniaci 995. A. Johannes comes, ibid. &c. Armaniaci co- mes, canonicus laicus Ausciensi., 971. D. Johannes d'Armagnac, 148. D. Rogenus & Geraldus d' Armagnac, 993. A. Johan- nes, d'Armagnac, benefactor Carissarum Amiliani, 215. B Johan. d'Armagnac schis- maris contra Martinum V. in Aquitania defensor, 46. B. Arnaldus de Armaniaco, 992. E. Anna d'Armagnac, 998. B. & 1208. E. Georgius card nalis d'Armagnac, 36. A. Idem archisp. Tolosanus praepo- situs S. Silvii Albiensis, 51. E. Carolus d'Armagnac cardinalis, prolegatus Ave- nion. 846. C. Georgius candinalis Arma- niaci, 1000. B.

Armantius (Petrus) fundator PraedicatorumArelatensium, 568. C. Armay ( Petrus IV.) praepositus S. Salvii Albiensis, 51. E.

D'Arout, 1137. B.

D'Arpajon ( Guido ) 212. D. Hugo vicecomes de Lautrec, 171. C. Berengarius d'Arpajon canonicus Ruthen, 271. b. Hago mi- les fundator parthcnonis B. M. d'Arpajon 269.A. Berengarius d'Arpajon domicellus, castri de Calomoute & de Plantagio domi- nus, 268.C. Ludovicus dux d'Arpajon eques torquatus, 84. B. Bernardus d'Arpajon, be- nefactor Bonae-cumbae, 251. A.Raimbaldus d'Arpajon Tricastincesis ecclesiae canoni- cus, 721. B. Bertrandus d, Arpajon prior Se Ægidii, 194. E. Bemardus d'Arpajon, Inst. 62. D. Catharina d'Arpajon uxor Francisci de Roya comitis de Roucy, 174. B. B. Maria d'Arpajon abbatia virginum Bene- dictinarum dioecesis Ruthenensis fundatur ab Hugone d*Arpajon milite, 269. A. Ec- clesia ipsius dedicatur, 172 A.

Arragon. Jacobus Arragonun rex ecclesiae Mimatensi clientelam profitetur pro Castro de Gredona, 92. B. Ildesonsus Arragon. rex & dux Provinciae, 813. E. 815. C. Ja- cobus I. rex Arragon. Inst. 25. E. Ildefon- sus Arragon. rex, beneficus, in monaste- rium S. Perpetuae de Artacella, Inst. 67. D. Perus Axrag. rex, 1270. D. Petrus Saocii I N D Arragop. reta 557. B. Init. 54. A. Fundar monasterium S. Fidei ia urbe Barbastro 9 144. D. Petrus Arragon. rex Romam pe¬ rit, 608. C. Ildcsonsusrcx Arragon. comes Provincix, S87.C. lldcsoiifus rex Arragon. in eccl e fiam Ausoiensom munificus, lnst. 161. A. A Isonsus Arragon. rei 6<i. L. Pe¬ trus Arragon. rex, 401. B.D.Romae a papa coronatur, 565. Aldctbnlus filius Saucii Arrag. rex, Inst. 171. D. Petrus Sanai rex Arrag.ben.ficus m monasterium Conchen* sc, lnst. $4. A. Petrus rex Arrag. lnst. 68. B. D. Ildefoolus rex Arragon. comes Bar- chinooensis & inarchio Provinciae, 830. E. Petrus Arragon. rex Manam de Montpdier dudr uxorem . 188. fc. Iidcsonlus rex Ar- ragon. 688. B. 'Alfontiis Castus rex Arrag. ao8. C. Sanci a Arragonix regina uxor Roberti Regis, 704. A. De Arroca ( Karmombiut-B emor doti ) miicS. lnst. 191. D. Dc Am cda ( Gurfios) canonicus Ausdcnfis. lnst. 153. B. D’An( Gtbd elrnus) ccllcririuslnsulx Barba» ne, lnst. 136. C. Arta-cella S. Pcrpctur prope Briniolam mo¬ nasterium diaccfis Aqui-£cxtiensts>34j.D. 348. A. D’Anagnan, 1139. C. Araudus ( Jfeh»- nts) vir nobilis, Inft. 117. B. Petrus vir nobilis » ibid. Lconardus nr no¬ bilis, ibid. De sainte trthemic (Pefmj) domiceUoSyTio* rius KnotIfr, Figiad, 175. E. De Artiga Vicccomet ( ) Inft. 46. E. col. a» DcArvemia. Beraldusll. delphinus Arver¬ norum, comes de Murcœur, 31. A. Deoda- tus «TAuvergne canonicos Rathen. 157. E. Guillc'mus X. comes Arvern. 131. C.Ro- benus comes Arvern. 103. E. 134. e. De Aspcrcllo domina ( Dtdsiat ) sc fuaqoe omnia tradit Anccellae» 313 C. Dc Astignero ( Gmobu) dominus & milesjnst. 70. A. Aflbnis ( ) prrpofitus Fonojul. 447- A. t>e Astoo ( FortoAimerii ) lnst. 194. D. Astalli ( Comilhu ) cardinalis legatus Ave- nion. 844« £• Astaricenfis comitifli ( Tolesu ) lnst. i$8. A. 170. B. Guikelmus comes Astaracensts, X015.A. Wiildmus comes Astaracensis, 978. & 97?« A. 6c E.Arnaldus comes Asta* rac. ibid. Bernardus comes Astaric. Inst. J68. B. Astaracensis comitis filius Bermun¬ dus, mimus Mirandcnfis q?isc. 999. B. Oto Astaricensts diaconus, lnst. 168. B. funda¬ tor Ccllx-Mo <ul6, 170. b. Arnaldus Asta- ric. comes inst. 168. A. 170. B. Guiildmus Astaric. comes, inst. 168. A. Arnaldus As- tancenfis comes, 1011. D. Raimundus AC- tanc. comes, lnst. 168. B. Guiildmus-Ar» naldi Aftaricensis comes, lnst. 159. A. Asttnove ( WllIelfrott ) lnst. 166. D. D’Aster ( Am^ldui ) 1154. B. Astcriif BCrtroudui) 904. A. Astoandi ( Po* w ) clericus comitis Pictav. & To*os. 168. B. 58. D. Ponaus Astoand de Mur, 369. D. Dc Atria (-CrntUfu) pater J oh annis XXII ; par« .Inst. 49. A Petrus de Atrea frater Jonannis papae XXii. ibid. Arnaldus de Arrea nepos J oh annis papx XX11. ibid. D’Aubiioux, 1164. t. Dc 1’Aubonnicrc. nubilis familia, 1169. C. Aubracum domus Hospitalis, 107. £. 145. B. D’Aubuston ( ReginMtti ) 145. B- DcAudons, (Gnillelfmon Odo) 1133. E. De Avena ( £nwrn^«r^/S)i88. B. Guillelmus de Avena ibid. Sibilla Guillclmi de Are¬ na monialis de Nonenquejbid. Guillelmos Gwlh mi de Avena, 189. A. B curandus Guilldmi de Avena, ibid. Averno, 793. Avcnioncnscs legati> 841. B. prolegati. 845. Avcnioicnfis ecclefia ab Alamannis destructa repararur de c msocratur a Debonc cpisco- po> 351. B. Aven oncnses canonici ufum perpetuum ncæ luæcr brevioris ( Roctoa) EX G EN ER A L It choralis trabes ( tbapt) coloris rubri oU tutent»?)?. E. Avemoocnsc collegium ma¬ jus, 933« E- Avenionensc collegium (ancti Nicolai, 916. fc. A melius comes Avenioa. fundator monasterii fanfti Laurentii Ave- nion. 88$. E. Bermundus ncecomcs Ave- oion. Inst. 139. B. Pernis Bermundus coa« fui Avcnioo. Inst 143. B. Bcsrandos Ran- cureliiconsol Avcni m. ibid. S. Bcrtraodus de Montibus consul Avcnioo. ibid. PetiUS dc S. Laurentio consul Avenioa. ibid. Pe¬ trus Rostagnus cousol Avcnion. ibid. Pon¬ tius Ramaidi consul Avcnioo. ibid. Hugo <L Maistana consul Avcnion. ibid. Guiila- mus Hugo consol Avcnion. ibid. Audcbcr- tus de Novis judex juratus Avenioa. ibid. D’Avcrihac ( .AMpurasttt: ) miks, &6o. C. Augerius ( iauubui ) monachus S. Andrcx Avcnion. 931. B. Augusta in T re viris urbs opukntisfima» coL S. Augustini vita & doctrina eptsoopit & prrf- bytens Provincix a S.Cxlcstmo papa com mendatur, 410. D. Eremitae discakcaii S. Augustini Aquis sc uis ad mittuntur, 3 3 6.E. Augustini ani Aquis-sertiis admittuntur, S17. B.Augustimani aedes habent Nogaroli»97x- E.Augustinus monacnus Aoglorum aposto¬ lus > 639. D. idem ex priore S. Andrœ ia urbe Roma ordinatur episcopus Camu»- ncnfis a s. Virgiho Arclatensi ardiiepisco- F>>54O. E. Augustodunenst episcopo ad preces tynse- childis regitME pallium coiuedit S. Grego* nus, 5 41 A. Ang ustodunom in .Æduu^rfa opulcntUGiiM, Dc Avisoco ( Fornouilltlmi ) Inst. 194. D. Dc Avitio ( Pctnr ) didGuirarius Vcnaiffini, lnst. 13$ B. DcAulonfGfluUctatMjJiiiS A. Aroaldiispb.C. Dc Aunaco ( Gotllabrdtot ) 177. B. De Aura (./fntolalfti) fundator Salangolmi monasterii, Inft.i68.C. Arnaldus dr Aura 9 >94« D. Smnibaldus de Auria vicelcgaroS Avcnion. 8fo. D. D Auraison ( Rnhmtndus ) benefador Bosco- duni, 401. B. Elxearius dominas d’Aurai- son, 496. C. Antonius Honoratus d'Aa- ra fon vicecomcsdc Cadeneto, -6. C. An¬ toni vs d‘Auraisoa, vi reornes de Cade net 9 369. D. Johannes d Auraison, 40$ t. An¬ tonius d*Auraison ncecomes de Cidcncg, dominus de Cadcillas, 410. B. Aoranc ( Fale» ) decanus eccle£x S. Petri de Burlado, Inst. 10. B. & soq. 75. D. Aureilla ( P.) lnst 173. fc. Aureliacenfis comes S. Geraldns, iol B. fundator monasterii cognominis . 11$. A. Aureoli ( NVrsauI ) Maml. mooacbus prior dc Salias, 403.E. Rostagnus MaliGmguis de Aureolo auks bajulus Araufic 'Qsts.Inst. 134. D. Aicardos de Auriol Inft. 113.F. D'Aoriac ( GmilUlnnts) canonicus & • fiidafc Arelatcnfis, <7$. B. Guillelmus de Auriaco archidiac. Anelatensis, lnst. 105. D.Guik lelrnus de Auriaco benefactor de Nooen- quc, i>i. A. Galinus de Oriaco, inft. 194. D. Berengarius de Auriaco, Inst. 61. D. Petrus de Auriaco, ibid. Aicelina de Aon»* co mowalis de Elnancnca, Inft. 61. E. D*Aarinac ( Aiwdns) tu), E. Dc Aurouo ( Pemof ) 316. D. Raimundus de Aorano dominus cx pane Villz PelistaDc t < o. D. 611 E. Raimundus dcAurenocon- domituis de Pelistana, 314. A. Itnbenos dc Auronodominus de Penna» 609. C. In>- bertns de Aurono > 316. D. Ausdorum civitas, dictaolim Villa cla¬ ra, 967. C. fit metropolis, 971. C. Aufocn- sos canonici fiunt sccularet, 1001. E. Au- fiiensos comites Aimencus & Bcruardus fratres, Inst. 171. C- Fortis comes Ausaco- fis, Inst. 167. E. Willelmus Ausuensis co¬ met, Inst. 171. C. Raimundus Araaldws Aufciensis vicecomes, Inst. 167. D. Ausonrnfis ep fcopos G«manis, 7. D. D Austac ( A/Maordns) Candelii benefactor, 57- A. D’Aufsune ( Alpaidis) mater Pictanni cyi- fcopi Vasat. 1103. C. I s. Aod (adnsMts) Inft.«. b. Dc Aatolio ( Pcrms ) fœefcallas Catcafloft. Bitencnfis, Inft. 8. D. & 19. D. Aauic (tlxæanu ) canonicus Apemfis & n- carius generalis capuuli v sodc t acancc^sSpi. .. B. EJzcarusd Aumc, 615. C. D'AatridBe Patias, 1143. C. D'Auzite ( ) xjl. A. AxcmaruK ( Petras) aiik^benebdor Boo*** ▼111X3, 160. C. B. D®!!AfsttJ ( Mmb.Fman/tM) pcolega» JDAvenioa. & cari» pag. S47. A. DcBaigotry viceoomiies, 13x1. D. De Baino ( GnolMmo ) moniahs S. Angutmi ToioGni» 60. B. Dc Baillcul, ( Fmucifia ) nola C. Baplus (JdMuutOi) sodetam Jefit» iool. C. Bajulus (Pmi«0s>ootxlu, mft. iaS.E.Guik ldmus Bajulus nobilis, inst. 11S.E. Dc Ia Bairdn ( W.) inft. 51. E. Dc Balas ( GuiUtlumt-AmMm ) iast. 171« D. Balma prope Siftadam Fr. PnedicatoriboS datur. 433. B. Dc Balma ( Xmn ) olim 4e Albenco 9 <11. E. Dc Ba'mu ( Pmsmu Moof- miratos de labnii» miJcS» init 134. D. A Ba:oeo (GmMii) 847. A. Dc Balsoc uaor D.Je Baflompteiic» 1179. C. Bambcrgcfi&S epilœpaS EbcrudoS, |<i« C. Banchcnus ( hi ) psolegaotf Arcoian. tfo. t. Ba^aUi (G.) 1 Mafiiue benefi^oc Toroocd, 449. E. Gaa&cdns BaralK be¬ nefactor Torooed, ibid. R. Barral viceœ- nes Maffil. inft. loo. E. De Baras ( JtfenwM ) priocista de Liflac, 193- A. Dcotbms Deodan Baras domnos Mon¬ tis bnmi. i9i.C. Dcodams Baras anlcS » ibid. GuilklniiB <te Baris, 1)4* !>• Barafii (Dm4mi) dominos de Bcdorio» Ipu D. De Barbara ( CwvrfU ) ArnaUi - Goilklxni uxor bencfactrix S. Sanni Ttrb. inft. 19^ A. Barbam, (Albima) 1x0$. B. Barbaftrensis episoopvs PoqobS» 5I7. A. Dc Baibazan, 1159. D. 113L B. 1x33. E. 1x45« B. 1x46. D. Amaldos GuUldmi rir nobilis. J171. A. Arnaldus de Baibazan » ▼ir nobilis, 1149. B. Amaldos Gudlelmi de Barbaxan, 994. E. Mcaaldos de Baibaxan» 99S. 0« Barberuras(Fr«3crjbis) lecmi Avenioa.844«. A.B. cardinalis>bi<L& 11 n. AnaoaUtt Bar- beriniB lcgAras Avenioa. i|>td. D. DeBarcava inft. 169. D. Bar.inoaensis comes Bcrengadas beadactor miliuc Templi, 195. E. Raunundus comes BarrmortrnPs 1193. B.^Raimundus coocs Bardnoncntis & Provincix marduo 9 ^49, Aa Raimundus comes Barcinon, lix. E. RainumdascomesBarciDon. n61.E. Rai^ mundus comes Bandnon. & marchio Pro- ▼indx, 901. C. Barcinonensts cpisoopus Falco benefactor Coaqnanim, 144. B. De Bardis (C< im) prolcgann Atciudq. 847^ D. Philippus de Bardis cpiL Cotwo. jo. C. Dc Bonae (Rsi—mfa) inft. ijx. D. Banctinoi (Prfrws) ptUcgautt Avenioa. I48- E. DcBarjolis ( Bertrandois ) prior de Corredtst 450. E. GaiUdmus Baqoieafis Aquensis ecdesot pnrpofitus, iqiL 68. A. B, . Maim Barjohntis monasterium csnoaicohuD gul. in dkrcefi Forojul. 398. C. Barnabits clerici Regulares soatinarimn Va- facenso moderantur, 1114. C. Okxensi fea minario præfiaunrur, 1181. A. Baronh tomi pnores Italice reddin a cardina** Ii Taurufio Avemoor aeduepiscopo, E. De Bim« nobilis fiuniliaaxi^ A. Emcrico» <fe Bamot baro de Blaignac > 59 B. Dc Barris ( ) camerarias X ViOodf lUffit i&a7*a C.K. I N D Dc Barreyra (G.iilleteus) benefactor Bonae- vallis, 159. A. De laBarriera (Kivianus) archidiac.Ruthen. i6o. A. De Bafry (Hcnricus) dominus de Lavangar- da, inst. 70. A. DeBarrhaf Margariti ) iroj. A. Fulco de Bartha, 105.A. A. W. de la Bartha, Inst. 163. C. De B a ne 1 a (Petrus)' 16$. D. Barthelcmy ( Magdalena) 1111. A. Bartclli (Slmjn ) presoytcr Aquensts, episco¬ porum Regentium historiam fcribit, 388.D. Dc BiCo^jimalduo-Raimunsl^) inst. 194. C. De Basta Ico ( Umbertsu ) nonacbus Infulae- barbarae, inst. 136. C. De Baflbmpierre, ( Frantifiuf ) Fiandx ma- rclcallus, 1179. C. Dc Bastbna ( Kaimsmdus) 979. B. 1011. E. Dc Batadle ( Gothiue) cardinais, 9x9. B. DcBattis (Haimunduo) miles, 1119. D. Dc Bauceria ( G.) scncscallus comitis Arma- niaci, 1159. D. Dc Baux ( Pontius ) praecentor Arelatensis, 59^-C. inst. 99. C. Barralis de Baux, 569. A. $70. B. Hugonctus de Baux, 568. B. Guillelmus de Baux dominus de Berrc, 6ii. B. Guillelmusde Baux, inst. lot. E. Ber- Iranlus de Baux, 115. B. Willelmus de Baux, 401. B. Bertrandus de Baux, $71. A. Raimundus de Baux fundator Silvz-canx, 344.D. Raimundus de Baucio dominus Po- dii-Ric.irdi, inst. 88. D. Hugo de Baux vicecom?$ Maffil. 567. D. $6 8. B. $97. B. Antonius Raimundus de Baucio, inst. 134. C. Stephaius de Baux benefactor Toroneti, 449* E. Bertrandus de Baucio princeps Araustcanus, inst. 133. C. 493. D. Guillcl- mus de Baucio princeps Araufic. ibid. D. Raimundus de Baucio princepsAraufic.inst. m. A.C. Guillelmus de Baucio princeps Araufic. 714. D. Bertrandus Ade Baucio princeps Araufic. 779. E- Raimundus dc Baucio princeps Araufic. 777. C. Hugo de Baux benefactor Ulmer, 6i4.D. Bernardus Willclmi de Baux benefactor Ulmeti, ibid. Hugo deBaux, 567. C. G. de Baucio, vir nobilis, inst. 101. C. Bertrandus de Baux comes Avellini, f73-D. Bertrandus de Baux dominus de Corthefan, 511. E. Guillelmus de Baux d'Orange, $68. E. Vi.dc Baudo, inst. ni. E. Hugo de Baux, $64. D. Rai- muudus baro de Baux, inst. 97. D. Hugo baro de Baux, inst. 97. B. Bertrandus de Baux filius Barralis, $71. E. Hugo de Bau¬ cio, inso 149. A. Franciscus de Baux dux Andriar, 4*7- D. Hugo de Baucio, inft.67. E. Raimundus de Baucio, ibid. Raimundus de Baucio benefa&or S. Cæfarii Arelatensis, 6io*. D. Raimundus de Baucio dominus Acculcæ.inst. 70. E. Hugo de Bauzio, inst. in. E. Raimundus de Baux, $f9.B. Barra¬ lis de Baucio, inst. 101. E. Raimundus de Baucio, inst. 134« C. Hugo Stcphani dc Baux, 449. E. Ra’mundus de Baux, 314.C. Baralla de Baux uxor Hugoneti, $68. B. Bertrandus de Baux >inst. 100. A. Guillel¬ mus de Baucio, 775. D. Raimundus de Baux, 597* A. Raimundus de Baux, $61. A. Franciscus dominus de Baux, 496, C. Hugo deBaux Provinciae bajulus, 608. B. Sibilla de Baux uxor Aimari de Poiticrs comitis Valcntinensis & Diensis, 467. D. Dc la Baumc (Petroto) Suxx dominus, 719. E. DcBaumettc ( Elz-arus ) dominus, 387. D. Raimun Jus dominus de Baumctte, 387. E. Scbastianus dominus de Baumette, ibid. Bcamum sou Bcnchamum, le Beam, proyin- cia, 1184. C. Benamcnfium civitas, 96$. pe Beam, X187 D. Gasto Bearnensis princeps, 1191. A. Gasto vicecomes Bearnensis, 1189. D. 17$. B. 1100. B. Inst. 174 C. 1167. D. & fcqq. 993« B. Inst. 161. D. Inst. 18$. A. 988. C. E. 1181. D. 989. E. 1044. E. Ma- thæus comes de tuxo, vicecomes Bearncn- iis, 1174. A. Archembaldus-Graillius vicc- comes de Bearn & de Chatillon, $84. D. Hunaldus de Bearn, vicecomes de Brulhc- fio abbas munificus Moistiaci, fundator mo- nastcruxlc Lcyrac, i6z.E. &163. Cernulius EX GENERA! comes de Bearn. i6u E, Fundat monaste¬ rium S. Fidis apud Morlas » Inst. 161. C. 166. C. 167. B. 981. D. Ccntullus viceco¬ mes Bearnensis, 1188. E. seqq. ii66. C. Raimundus Centulli de Beam frater vice- comitis Gastonis, Inst. 19$. C. Hugo dc Beam filius Rogerii, 163.A. Cernulius Ga- stonis vicecomes Bearnensis, Inst. 194* C. D. 19f. B. Guascarda vicccomitista Bear- nii, 1193 B- Gista comitista Bearnensis uxor Centulli monasticum induit habitum Clu* niaci, Inst. 161. E. Beacrix comitista Bear- nii, 1160. D. Oriolus Centulli miles Bcar- ncnsia, Instr. 195. B. Gasto comes Bearn. Inst. 165. A. Petrus Sorgueri comes Beam. 16J.B. Beau ( Johau. Bapt.) Jefuira scribit vitam B. Francisci dTstaing Rutben. episc. 119. D. Dc Beaujeu, 7ii. C. Margarita de Bello-joco, 1317. D. Beraldus priorde Bello joco, de Beaujeu, 901. D. Rostagnus de Beaujeu, 808. C. DeBcaumanoir {Ma^ialena) 11x3. B. De Beaumarcbcz ( Eufialhius ) scncscallus Ruthenorum, 114. A. Eustachius dcBello- marchefiosencscallusTolostE & Albig.Inst. 187. C. De Bcaune (Raouleta) 731. C. Dc Bcauveau (Bertrandus) baro de Precigny > Andegav. fenefcallus, & Renati Siciliae re¬ gis magnus hofpitii magister, 584. B. Beauvcrgcr, mi. A. Bcc(Gutrandus) <4.E.Guirandus Becci, miles fundator Candelii > 5f. E. Dc Becenis (W.) abbas Figiac. Inst. 4. Bcduini castrum, 903. B. Bedocsc, ecclefia collegiata in Gabalis ab Ur¬ bano V. fundata, 99* B. De Bedoino (Petrus) 961. D. Dc Bcgos (Marsibilica Ricart) monialis B.M. Deaurate, 190. D. Bella-cclla monasterium nunc destructum, 48. C. DcBelcapel(EigffM»J monialis de Elnonenca, Inst. 63. A. De Belcastcl (Frotartlue) benefactor Loci Dei, 263. B. F rotardus de Belcastcl, Inst. $0. D. E. Frotardus de Belcastei benefactor Bonz cumbx, 151. E. Gaillardus de Bel¬ castei dominus de Colombiers, 13. B. Odalricus de Bello castello benefactor Bo- næ cumbx, 151. C. Raimundus-Crastiis de Belcastcl benefactor Bonx-cumbx, 151. D. De Bclcoduno (Johannes) canonicus A que n- fis, Inst. 70. A. Dc Bclhana, /0rtt de Rclhana, ubi vide (GuiU lelnw.) prior S. Ægidii, 194. D. Du Bellay (Hugo ) 439. Belleri (Stephanus) Instr. 13. A. De Bello-Forti ( Raterius ) 18. D. Guillelmus comes Belli-fbrtis, 996. C. Ifabella de Beausort, 117. E. Petrus de Bcllcfbrt b<- ncfactor Gardx Dei, 185. C. De Bello- podio (.Adhemara ) monialis B. M. Deauratae apud Cadurcos, 137. E. De Belpoi ( Raimundus Aiemari) benefactor Candelii, 57. A. Pontius Adcmaridc Bel¬ poi, ibid. Ademarus de Belpoi benefactor Candelii, ibid. Gaufrcdus de Belpoi. Instr. 38. E. Bellus locus abbatia ord. Cisterc. in diœcest Ruthcnensi unitur cpiscopatui BlesonG, 167. A. Bellus locus partbenon ordinis S. Johannis Jerosol. stu Melitcnfis in diœccfi Cadurc. fundatur a Guiberto de Themines, 194. A. fit abbatia, 196. A. De Bcaulieu ( Guillelmus) 563. B. Simon de Beaulicu archiep. Bituric. 137. A. B. Dc Bcllo-mont« ( Berengarius) 194. B. Ar- taudus de Bellb-montc, fa eri st a Vafionen- fis, Instr. 151. A. if 1. A. Faraudusdc Bello montc praecentor Vastoncnsts > ibid. Aze- marius Martinus de Bello-monte, 194. B. Belli montis praeposiaura canonicorum Rcgul. iu dioeccsi Vabrensi, 177. E. Bellonus ( Roftagnuf ) prior S. Andrez Ave- nion. Inst. 140. C. Bcmbo ( Petrus ) 910. D. De Benaco ( Raimundus- Guillelmi) Iustr. J94. D. col. 1. . I s. De.Beuco ( Bernardus) Instr. 177. C S. Benedictus pastor o/ium, vulgo S. BeitP* xat, 814. D. 838. E. S. BencdidU regula monachis S. Vict. MastiL impofita, 6 4 3. A. Bcncdictinorum monachorum capitulum ge¬ nerale provinciarum Arclat. Aquensis, & Vienucnfis, 879.C D. Bcnedictiuz moniales Gon Jrini apud AuTcioo habitant, 97j. A. Bencdi&us papa XII. acquirit palatium cpi- scopale Avcnion. col. 8x1. B. Beneventum > monasterium canonicorum Re- gul. iu Lemovicino pago, 130. E. De Benevento ( Aon) benefactor Cartufix Durbonis, 464. A. Stcphanusde Benavauc benefador Bonx-vallis, i$S. E. Bentivogho ( GewrvfM ) uxor JohamuS mar** chionis de Carette, 149. C. Dc Bcon ( .AmaUus - Guillebuus ) milef, 117^. C. Beraudi ( Galterius ) Piniacensts prarposttus, Instr. 130. E. Dc Berbentani ( Ecclepa) 839. B. Berengcr ( Bernardus) benefactor Bonx-cum» , 150. C. Dc Bcrens ( Guillelmus) benefactor Cande* lib5 8. E. Raimundus-Ademarus de Bereni, De Bcrginac ( Guillelmus.) 57. B. I>e Bcrgui ( lautius) Instr. 181. C. Bermundus (Jacebus ) miles > major Digtu^ Instr. 89. A. De Bcrmond de Caylard de Saint-Bonet, ( Ludovicus) marchio de Thoiras, M.onti$*- pestulani gubernator, 196. B. Bcmard scripcorhistor. Uni vcrsi tatis Avenion. 911. C. S. Bernardi Montis Jovis przpofitus Francisc us aSabaudia, 1000. C. Bernerii ( Raimundus) 184. A. Dc Bcrnes ( Margarita ) 71.9. A. Gabriel de Bemes Delphinatus gubernator, 716. D. Beroardi ( Ruimundus) 904. C. De Berry ( Bonna )uxor comitisd'Armagnae» 116. E. Bona de Berry comitiffa de Rodez 8c d Armignac, 194* B. Bona de Berry, uxor Bernardi comitis d^Aimagnac & de Rodez, x6 i.C. Bcrs ( Bertrandus ) vir nobilis, 716. C. Benrand (Johasmes )in supremo regis confi- lio conuliarius, 149. A. Dc Berulle (Petrus ) Oratorii D. Jesu funda¬ tor, 670. & 671. B. Dc Befiers ( Bernardus ) vicecomes, 164. C. Rogerius Hlius Tranca velli comes de Be- £crs, i88. E. Rogerius Trencavel viceco¬ mes de Befiers, benefactor Salvanesii, ibid. Bernardus Acto vicecomes de Bestcrs, 79.O. Rogerius vicecomes de Befiers, Raimundi Trencavclli filius, $6. B. Saura de Befiers, uxor Raimundi Trencavelli, ibid. Raimun- dusTrenca vellus vicecomes de Befiers, ibid. fc 14. E. Rogerius filius Beruardi Attonis vicecomes de Befiers benefactor Ardorelli, 80. D. Raimundus Rogerius vicecomes de Befiers, 57. C. Cxcilia vicccomitista de Befiers, uxor Bernardi, 164. C. Garfend«s vicecomidsta de Befiers, 143. D, Cxcilia uxor Bernardi Attonis vicecom.tis de Be¬ fiers fundatrix Ardorelli, 79. D. Stephaniis de Befiers canonicus Agennensis, x68. D. Bernardus Atto vicecomes Bi terrentis, Instr. 14. D. 64. C. Bernardus filius Bernardi Attonis virecomitis Bitcrrensis, 64. D. Rai¬ mundus filius Bernardi Attonis vicccomitis Biterr. 64. C. Rogerius vicccomcs Biterr. filius Bernardi Attonis, 64. E. 14. D. if. A. Instr. 14. E. Cxcilia vicecomitiiTa Bircrr. uxor Bernardi Attonis > 64. C. Fundatrix ‘monasterii Ardorelli, Instr. 14. E. 1$. A, Rogerius vicecomes Biterr. Instr. 6. C. De Bcstns (.Amaldus) 1096. C. Bestarion cardinalis Nicznus, 818. D. Dc Betara (.Amaldus ) Instr. 171. D. De Beton ( Jacobus) archiep. Glascutnfis ui Scotia, j34. C. De Bcva, ino. C. Dc Bcura ( RainIundus-Guillelmus ) Instr, 180 C. Bezclmcnfis comes Bernardus, 988. £. Dc I N E De Beti at ( Pbtrsft ) «8$. D. Bichius ( ro/Uexender ) caidinalis, 913. D. Metellus Bichius card. Soanz archiep. Se¬ nentis, ibid. Biencius (.A'anus) archidiaconus Coloniae ia ecclefia Bnocensi. Inst. 146. D. •De Bigny d’Ainay (Ludevica-Fraoeisca) 117&• D. Bigorra. Esquivatus comes Bigorr. 1150. D. Cernulius Bigerrae comes. Instr. 191. D. 193. B. Petrus comes Bigorrx vicccomet Martianeotis. Instr. 195. B. Petrus comet <Bigorrz, n6>. A Centullus coni s Bigor- ne filius Beatncis- Instr. 193. D. Petrus co¬ mes Bigorrx & vicccomcs Marcianensis fundator S. Johannis de CastcllaJnstr.185. Aro Gallo comes Bigorrx, 988. C fcfquiva- tus de Chabaoes coincs Btgorrac, 1171. A. GarsoArnaldus comes Bigorr. Inltr. 16S. B. Gasto comes Bigorrx, vicccomcs Bcar- ni. Instr. 191. E. Gaistas-Arnaldi comes Bigorrx, 194. B. C. 19$. A. Centullus co¬ mes Bigorrx, 1149. A. Constantia comi¬ tifla Bigorrx, 1171 C. Pctronilla comiutsa Bigorrx, HI 4. D. Constantia cotnuista Bi- gorrar. Instr. 184. E. Beatnx couutiisa Bi- gorrz filia Cernuli. Instr. 193. B. C. Bigorrc(DomifiieUi) Albcufiscpiscopus, 39*0. 193. A. Dc Bilfig ( Ralmundue ) Instr. 195. A. Dc Binos ( Dominica ) 110$. A. Johanna de Binos, 110$. D. Bisolduncnlis comes Bernardus abbatiasCam- pi-rotundi, Arulcnfcm, 6c S. Pauli de Oleis reformandas Cluniaco fabpcit. Instr. 39.Av Lafdcm abbatias Moistiaco sobjicit, 163. C. Bittonta vilia, 8of. A. A Bituricensi metropoli distracte stim eccle- siae, Albiensisj Mimatcnds, Ruthenensts, Cadurcenfis, 'astvensis& Vabrensis. Instr. x. B. Biruricentis (aera capella dedicatur, io<a Dc Blajac (Thetbaldus & Helios) 985. C. Dc Blancafort (^malvtnus) 988 E. Bcrtran- nus de Blancafbni, Instr. 84. D. Blancheti (Gro ) notarius Castrenlis. Instr. 11. E. Blanco ( Johannes) domiccllus Avenionensts, 818. B. Blancus ( Gtsillelmus ) prolegatus Avenion. 846. G. D. Blanqueria (^u^erIus) benefactor. B.M. Barjoicnfis, 398. C. Blanqui ( JohroroneIe:')domiccllus Amiliani.Inst. ifo C. Blcdger ( Pontius) Instf. 39« D. Dc Bknca (ro/bnanevus ) 112.0. B. Vitalis de Blcuca, 1110. D. Blesdinar( Marsued.us) fundator Cartusix Durbonis, 461. B. Pontius & Matfrcdusdc Blcfdinar. Instr. 86. C.D. Dc Blois ( A itla ) mater Bernardi de Turre, 24$. B. Tbeobaldus comes B cicnlis, dapi- fer regis Ludovici Vil. Instr. ij. A B olii vicccomcs Gasto, 9SS. C. Boatium scu Boium civitas, Buchs, 969. C. Dc Bocairano ( Dracenetus) vicarius Arela- tensis, dignior d'.Aries, 609. A. Bofchetcllussanctioiis consilii commcntaricn- fis, 148. B. Bodancnse monasterium dicecefis Sistaric.477. B. fo-S. E. fo8 D. Dc Boga prioratus >991. D. 1098. B. Dj Boglon ( P. Emaneri) milcs.Instr.1S9.A. Du Bou ( Barbara ) uxor fecunda Francisci comicis de la Rochcfoucaut, 10$. D. Dc Boisolio ( Gwdo ) Instr. 13. B. Dc Boiiscto (roArsneus) vir nobdis. Instr. 119. C BoI-de-Benac. Instr. 193. A. De Boldcne de Laudet ( Baccianxs ) legum do&or. Instr 134. D. Dc Boiogne s Gutdo ) cardinalis episcopus Portucnfis, 473 B. De Bompar ( Pontius-Rofiagn» s ) 944. D. Dc Bonacap ( Gcraldus ) canonicus S. Mar- tini dcCanor.ica. Instr. 1.4. B. Bona-cumba abbatia Cistcrciensts ord. 149. E. Ipiius monachi aliquando dicti Boni- ho¬ mines, 151. A- Tomus Iro > E X GENERAi Bonasos ( Rogerius ) fnstr. 13. D. 6c 14. B. Falco Bonasos, ibid. Ugo Bonasos, ibid. Guillclmus Bonasos benefactor Loci-Dei > 163. B. Bonafra vallis, 945. C. Bonal (.Antonius) pnrtor montanorum loco* rum ia Ruthenis, 197.A. Historiographus, 719. A. Bonavalhs apud Ruthenos abbatia ord. Cist. i$6. E ii ;. E. S._ Bona ventura minister generalis Fr. Mino* rum, $68. D. Creatur cardinalis, 571. C. De Bannc ( Franctscus ) 931. B. Petrus de Bona. Instr. 171. D. Antonius de Bmne, major prior ecdesiae Castrensis. Instr. 10. E Margahea de Bonnc d*Auriac uxor An¬ tonii du Scrre de Monforcier, 479. B. Bonisacius papa I. pronuntiat criminum epi¬ scopo rum Gallir cognitionem pertinere ad cpilcopos Gallicanos, 331. B. Boni-paflus cartusta.* prior Alfantus» 8x9. B De Boni via ( Radulsus ) scncscallus regis frraac. 175 A. Bonniller fecretarius Guillclmi de Panufia, Mimatensis cpiscopi, 17. E. De Qonoux ( Julianus) causarumcapitalium praefectus apud Blcfas, 154. C. Margaiica dc Bououx uxor Gabndis de Briqu.Ville > xnarchionis de la Lurcrnc, ibid. Boort Quicrct nules. Initr..*7. A. Borcclli ( Gailnardus ) 138. C. Borclli ( E Ismarius ) Miuorita Apceniis B. Dalphinx vitam scribit. 36$. D. De Bordes (Bertrarrdus) canonicus S. Hilarri Pictav.i3.JkPcnus deBordis miles & eques, frater Bertrandi cardinali* & cpiscopi Al- bicufis, 11. D. Dc la Bordc de Lagor, ( Franeifius) 1306. D. Bordiuus ( Johannes Frane. ) prolegatus Ave¬ nion. 846. D. Dc Borjr ( Gartias-rfmaudi) 1154. E. Burghclc ( Ægldius) provincialis C arme lita¬ ram Provincir t 500. D. Dc Bor^ia ( Lncreda ) uxor Alsonfi ducis Ferranensis» 590. D. 1003. C. C«fir de Borgia filius Alexandri VI. papx, 74. C. De Bom( Pstrus) archidiaconus Caturcensis. Instr. 19, Aro De Bomalel ( Gasuar}i49.Ero i47roDro Petrus Galpardi de Bornasel, i.47. B. De Bome ( jan^linus ) miles, 114. B. Bornccum, monasterium ord. 5. Bencd. po ea Cisterc. 161. D De Borriano ( Ttburgis ) 648. B. Bosco ( Gatliehnas) benefactor Moistiaci > 161 D. Du Bosc (Petrus) ituro B- Bofcodunensi abbariz Lurensts unitur, Dc Bofqucto ( Guillelmus)domnusd’Aubiac, 114. B. E. Botcc ( Johannes ) przceptor hospitalis dcl Vigia, 44:t. Botlanus ( Geraldus ) canonicus S.Martini de Canonica. Instr. 13 & 14. B. Boeti ( .Abcardus) dominus de Rupe Salaria v 387. C. Aicardus Botri miles, 365. E. Ber- trandus Botti miles dominus de Rupe-Sala¬ ria i 361. A. Bouchard d’Efparbez de Lustan d’Aubererre, ( Ftanctjcus ) filius marcscalli æAubcccrrc, J93- E. Bouchc ( Petrus) senesoalliis Ruthcncnfis > 178. B. Du Bouchet»1119. A. Boucicaudtis Francue marescallus, 816. D. L>e Bovcvilla de Duraflio, 1199. E. Guillclmus de Bovcvilla dominus de Durastio, ibid. N. dc Bovcvilla miles, 36. E. Bovis ( Jro ) picsoyter scriptor historiæ regum Arelatenhum, 591. E. Dc Boii llon ( Goaefridus ) rex JercUbl. 744. D. N dux de Boiiillon moniales a Visiaa- tionc in urbe S. Sireni fundat, 1J4. B. Go dosridus Bullionc >s dux Locharingiz. Inst. 31. E. Boule ( Gro ) author historix generalis Prote- stanuum, $94. C. Dc Boullicrs ( Phillber^Ms) dominus de Man¬ ne, 441. D. Franc sca de Boullicrs uxor Antonii Lascaris de Tende, 407. A. Boibonii comcsf& Arvciu. Johannes ; 34. B. L I S. Carolus de Bourbon legatus Avenion. E. Johannes dux de Bduibon» rof. B. Ar¬ mandus deBourbon principis de Conti, iSi. E. Carolus Borbonius legatus Avenion.8434 B. Carolus de Bourbon cardinalis afdmiui- stntor dominiorum principis Nararfar It ejus matus, 181. D. Jbhannes dux Baibo- nii, 781. D. Carolus dux Borbonii & co¬ mes Montis-penscrii, 31. C. Carohu dc Bourbon cardinalis, 1107. E. 843, B. De Bourdenavc (Johannes) canonicus 6c o.lU cialis Lascur. 1300. A. Dc h Bourdaistcrc (roAlfonfus 'Naldus) 9S7.C Fabricius de U BourdaHicre, prolegatus Avenion. «47. E. Dc Bourgogne ( Aleida ) uxor Beraldi do. mini de Mercœur, 93- B. Robcrtus dux de Bourgogne, 548. C. Hugo dux BurgundiM ortus cx Canetis. Instr. 31. E. Thomas de Burgundia lacrista Glandatenlis. Inst. 14S. D Guntrannus nex Burgundiar bencfadbrr S. Marcelli CabHon. & S. Symphoxiani Æduensis, 476. A. Dc Bourlaimom 91170. C. Lc Boutellier dcSeniis (Catharina') ijn. a. Boyer ( Ludovro .Anjelmus ) histonr Tricasti* nensis Scriptor, 704. Ludovic* Boyer uxor Annae ducis de Noailks, 1 \ 5. A. Brachct ( Catharuea) uxor.Johannis dcCrc- vant, 149. Aro Brohe ( Garfias) miles. Instr. 166. E. De Braia ( Johannes) davanus Sistaricensir. Instr. 91. A. Dc Braio ( RAginaldus) filius Milonis. Instr. 54. r>. De Bramatorta ( Geraldus ) canonicus Gncti Marrini de Canonica. Instr. 2, 3. 14. A-* De Braneau ( Angelica ) uxor Ræmundi Je Forcal (uicr de Cesarista, 3*0 C De Brasviol ( NiFes ) Instr. 50. E Braymera ( Bro ) de cujus vita & miraculis in¬ quiritur, 168. E. Dc Bretas ( Gsrbertus) benefactor Ardorelli \ 80. D. De Brctcl (Lstdouscus) dominus de Gremoo. villeprcles in senatu Neustrix, 33* A. De Breuil ( Petrus) abbas Vdlae magnae, 147. B. Ademarus de Brulio benefactor Vabren* fis, 177. A. Petrus de Prolio> 189. A. Dc Briansdc Tullct ( Petrus) vir nobilisv 7is-Gro De Brillac ( Petrus ) dominus Argii & Mon¬ tium, 3x9. A. De Brinolia ( Isuardus ) Instr. 67. E. De Briquevillc ( Gabrie! ) marchio de la Lu* zemc 9 Ncultrix infenoiis stibpræsodus, Dc Briffac ( Carolus) comes, 669. B. Bristbnet ( Cardus) prior S Alaufix, 194. A*. Guillclmus Bri$onetus cardinaLs, 841. B ; Dionysius Bnjonctus cardinalis. ibid. Britanniae ducista ( Franci ca )iogo. E.Fran- cisca a Br.t.mnia domina de Penthicvrc, 1109 B. Johannes dux Britanniae, 96. E. Guido de Brctagnc fiater Joha nis ducis 9 ibid. Dc Briva ( Bernardus) vicarius perpetuus cc- clcfix S. Stcphani de Ruch diœccs. Valat. X103. B. Brixiz princeps Philippus, 1000. C. Dc Broa ( Hugo ) 14S- C. Di^Broc ( Guillelmus) prolegatus Avenion. 84-. C. De Broniaco ( Johannes ) cardinalis & cpisc. OstienGs > 72.4. E* Dc Broqucriis ( Johames ) vir nobilis > Instr. 119- C. Dc Broho ( Pontius ) Instr. 97 D. De Broza ( roHmaldus) prior S. Marcelli, Inft. 46. E. 181. E. 183. A. Robertus de Brosti, Instr. 47- Aro De Balato (Tercellus) 1159. C. De Brulian ( Bernardus) canonicus BlnensoL Instr. 14 D» Le Brun ( Bertrandus) judex Vicarius Arcla* rensis, J^iguier d*Aries ) '569. Aro Brundufmus archiep ( Guillclmus) 1135 Brunechildis regina, n A. I)e Bruniquel (roAdemarus) Vicccomcs 9 fun¬ dator Septcm-fbntium sou S. Marcelli, 3 -. Bertrandus vicccomcs de Brurtiqucl 9 isiro H h I N I D. Armandos vicecotta de Brumqod » Inftr.'.«6. E. de Bnnnqadlo pnorams ab- bar*x Modfiac. 170. D. Dc Brvnomoot ( Gatllftan «4hmUt ) Instr. 56. E. De Boeil ( Xmm ) wor Petri de Chanmont» 34 A. Johannes de Bueil cambcllaxms Ltt- dovici ducis Andcgav. 19 C. Johannes de Bueil equitum Frandae tribunus & (halat* fhirba, 34. A. De Bugkxuo »197 D- Dc Bmrano ( Poetria» ) vir nnbtfiS. Inftr. 117 B. De Bolbone I91. B. Dc Burdegala ( Pm^rwwj ) Inftr. 16f- C. Barghefins ( ^rifio) cardinalis legat» Ave* mon. I43. E- De Burgo ( Uj* ) canonicas MaÆliensis » Inftr. 113. B. Raimu.dnsdc Bur^o. Inito. 191. A GrraMus de Burgo » 98I E. De Buriano ( Jttanrj ) miles, icodcallDS Pronnax & Forcalqucrii, Instr. IS A. Dc Burlatn ecdefix canonici jos cfigeodi ept- fcopt Castrmfis acquirant»70. A. De Bos ( CoJAr) congreganoais Doctrinc Cluiftiatje inlHniKor, S36.A B. Laorendss Bunus, S9f A. Dc Butfujijolis ( Ptfms ) vicanss genacafia cpif opa Cadme. 143. B. D. Bufsy nobilis familia» 1x40. C. D= Boxedo. monasterium draecdts Trgnhim fa» Inftr. «71. C. laxet ( PortMu ) miles. Inftr. 77. E» C Dc Abandk»( .Anataiardit ) moniafeS. Aogufhm ToloCftni» 60. B De Cabaocs ( Gsrila*ert»s ) benefactor Can¬ idii, f 6. E. Guiraoda de Cabancs benefe- ftrix Candelii «ibid.Vitalis de Cabannis eoo- fiharios regis Sicilis, 497. D. Cabastole ( Plmlesttus ) cardinalis» 949. C. Philippos Cabaflole patriarcha Jerosol B. Dcrphios parentar, 565 D. isnardusCa- bastoic. 950. E. Johannes de Cabastok 9 95oa D. DeCabdenac (A.) Inftr.fO.E. Cabcllicenfisecclefia >94C. B. De Cabraria ( G nilit Ion I ) att D. De Cabmra ( Raiamla ) socnstaoa de Ek nooenca. Inftr. 61. E- De Cabrespines ( ) 1I9 B. De Caclahan(Prfr»*) prior de Sou&c, txoi.ft. Oe Cadalon ( ) Inftr. 16$. C Raimundus Amelii de Cadaioo benefadtor Carv^tj 9 57. A. Bemardus de Cadalon benefactor Candelii > ibid Cadelli ( Fr. Gatllolaau ) magister militis in Provincia. Inftr 68. E. De Cadeffionc ( Odo ) 98$. C. De Cadeneto ( LaJovttas-Bortfiondi ) 1.97. Hugo Raimundi de Cadeneto miles. Inftr 157. B Benrandm de Cadeneto vir cobvt lis» 197. Roftagrms de Cadeneto benefa¬ ctor Silvae-canae, 310. C. 344. E. Lauren¬ tius Ludovici de Cadeneto canonicus Re¬ gularis ecclefix mctr poL Aquensis. 197. ignus de Cadeneto > 313. B. Benran* dus de Cadeneto » ibid. VillelmnS de Ca- dencto»ibid. De Caderouffe ( Pmurins) 7J4. D Ripertus dr Caderosta Inftr. 131 D. i<Ou B. De Cadolla ( Gailbtmu ) benefactor Bonae- cumbae, x$o. E. Gcraldns d: Cadole, 46.A. Cadnnium, monasterium ord. S. Benedicti postea Cisterc x6x.D. Cadurcum ( fi» Divoaa Cadanorma^oriae^i- fcopalis Aquitaniae primz, 11$. B. Cadhr- censis epistzopos, comcsest & jus habetor- dendx monetae argentex, ijx-E. Cadmcen- fibus canonicis epucopos jus stnm cudœdx monear cedit»1S1. E. Cadurcenscs canonici regularem ftatwn am¬ plectuntur, it. C. Bernardus ecclefix Ca- durcensis prior. Instr. 19. A. Ra ;mundus ▼icecomes Cadurc. fir monachus Moistiac. Instr. 40. C. 41. B Armannus vicecomcs Cadurc. 39. E. Raimondus vicecomrs Ca¬ durc. ablatas ecckfias Moistiaco restituit » 164. B. Adcmaius vicccomcs Cadurc. Ii^L )EX C ENER AI 39. E. Petrus Raimundi ncecomes Cadurc. 164. B. Pondus Raimundi vicecomes Ca¬ durc. ibid. Guillelmus comes Cadnrcenfis. Inftr. 19 B. Gcraldus socer custos Cadur- censis Inftr. 30. E. Caetanus (Nmtau ) cardinalis de Smaoneta, 1119. A. Calchedon, episc. Rtcardns, 755. D. Cxkftius luercticuS Zoxinmm papam decipft» 299. E. D. Criaraugustaous episcop. Petrus > 1191. D. S. ep* Cziaraugust. 109S. A. S CsGria recIuGi in Moate-Andaoois » 791. E- Spa. A. S. CsGni Arelatensis panhenon reformatur, 564. E. 593. D. Ipfiusmomales olim inter- extimis canooiœnxm Artiat. 611. De Cabens (RMNmd«s) 1136. E. De Cailus ( Bmardus ) 178. B- Cairacum monasterium sea decanam sob Anrdiacensi abbatia prope Mootalbanum t iti. mine fcculansorum ac tranflaum in Caftro-novo Ratcrii 1136. B. E. De Caladoo ( Osu) 1176. A. Caldaria & nurmor judiciaria 11101. A. Dc ia Calm ( Pamtint ) 57. B. De Calmoot ( Parfiss) 57 C. Hugo de Cal- jonontc Inftr 44 C D E. lkpode Cal- motote > ibid. MonafLrium Figiacenso aK- bad Conchensi reftiniit. Inftr. $x- D. De CakmaiS ( jffinZmau Attilius ) Inftr. 1I1. C. De Casteda (Gm^vb/ms) milet. Instr.4 .C. Cahreue 166. B> Calvet ( BmnHMNH ) Inftr. 156. B. Calviniana b±refis . 730. D CalvinifUrum rabies in afcetas S Johanms de Castella »11S1. B Lorum Synagoga apod Vasatum deftruirar, 113. C. Calviniaci vicecomes Guillelmns »130» E. Dc Calvo {Martuuos} >317. E. De Camam ( Gn.lltlxntt ) 717. C. Raimnn- dus de Camaret, ?f6. E. Canuricas, CniMfpus pafida stiper Aurium Rhodam, 641. C. De Camargud S. Andre* abbada tmimr ca¬ pitulo MaÆHcnfi, 349. A. De Cambam ( uxor ejus Bea- trix benefactores ArdoreUi. So. C. De Cambclio ( Grrtudw GnilMmtss) Inftr. 176 C. Cambolivas (JMhu ) tector 4e Tenerrn. Inftr. ai. D. Dc Cami ( Jobmmes-Petms ) dominOS d’Ai- mare, 190. C. Campanis comes (Oi») Inftr. >41. C. Tbeo- batius oomes Campanix, Odonis filius 9 141. E. 143. A.Henricus Tbeobaldi comes Campauiæ > ibid. Campegnrt ( SytmbotiaMs ) 84$ C. soripfit libram de fummis pontitiabus in Gallia or¬ tis, 119 D. Laurentius Campegius » 84$. D Alexander Campegius Cardinali? & prolegaras Avenioa, ibid. De Campel de Saujon ( Maria ) uxor Jacobi de Beairvau »1314. A, Campi rocundi abbatia pendens a Moiffiaco > 6o» De Campo-plano ( Petrus ) 948. A. De Cancellis, 1103. A. Guillelmus de Can¬ cellis arcbidiac Reddentis, da Raxat, in ecclefia Narbonrafi, ibid. De Candalc (Jdtaams do Fnxo)comes>iaTO. D. Firde Foix. Candelium, monasterium ord. Cisterc ff.D. De Candels ( BtnMnto ) bene£a£tor Cande- lii» f 6.^ E. Petrus de Candels monacho» Galliaci benefactor Candelii, $3. A. Rai- munda de Caudeis filia Bemardi benefa- ctrix Candelii» 57. B. S. Candida de Jugano a ecclefia collegiara • 99$. A. De Candie ( Kohaundnt ) pnepofiras Foro- jnliensis, 447. B. De Candiesta ( Gerarsas ) Instr. i6$. E. Dc Canctn (BlntorEoj) 1159. C. Canigiani ( Jobotonei Mmrit> ) episcopus Hip> ponensis abbas generalis Vallis-UmbroGr » 334 A Antonius Canigiani, 333. C. Dc Cauillac ( Knimuodns ) cardinalis cpisco- . I s. pus Prrnestinos. 313. B. N. de CaniHiC illata Bone ralli damna rdarcit, 159 G. De Cannae ( Btronf orbat ) Inftr $0. E $1 E, Canonica » U Conovrjpt, S. Mutini mona¬ sterium fecularisarum Aldebcrtus I rpisc. Mimat. abbati S Victoris Maflil reforman¬ dum subjicir, S9 B, hi C. Astrt baldot przpofitusS. Marrim de Canonica Inft ij. B. St 14. A. irt. D. Deuldc $• Martioi oe Canonica decanus, ibid. Canonicorum collegia in diccccfi Aufdensi t Barrani, Castn-* ovi. JespiBi, Nogaroli, Triat, Sauciate, Vici, Bastous, 971. Sub canonicorum provifio w bona epiCcopi mo* nentis remanere d<.bent, 3$7.C. citrtctfno* nicorum consonfum epiicoposbonaccckfis alienare non potest 809. A. Canonici Rcgo- laresin ecckfi.i Lafcurrensi »1189 D. De Cantobrio ( ) arcbidiac. Lod»« ventis, benefactor monast rii Nantcnstie 184. E. Petrus de Cantabrio, 1.8$. A. Cantogilum ( Cbonteu^t ) monasterium pea* dens a Cafa-Dei, 89. E. Cantuaricnfis archicpisc.S.Theodorus»5 43.B. De Canvil {RIcariui} 1313. E. Capdcviha, religiosus ord nis de Merce de» 1109 E. Manentonus Johannes de Capito ▼illa, 1159. C. De Canite-pontis Inftr 176.D. Capitulorum trium condemnatio sufpectam Vigilii papc fidem facit przsolibus Gallix v Caponi ( AUyfitu ) card. archiep. RarennaS) 913. A. De h Cappelle ( Ber»«rdais ) 188. E. S Caprahu$ Politarius S. Honorati Arelatensis educaror. $ 17. E De S- Caprafio ( KaiantnJas) benefactor Sak vanesti. 188. C. Caprioili ( ) S sedis protonotariuf. Inftr. 11 C. De Caprofia ( GttUo) miles. Inftr. 144. D. De Capua ( BartMoiatMi ) miles, logothcta Acproconotarius Sicilix Instr. 8$ D. Capucini in urbem Auxitanam admittuntur, 1005. E. in urbem Kegenfcm ( 411. D. ApudManigues, $92 £* apud Manosque, 504. C. A1 elate recipiuntur, Saloni & Bcl- Hcadri) $9*. C. ViVar-francae Ruthencn- fum.ajo. E. Ruthenisy 131. A. Aptat t 37* B. Vapinci>470. C. in oppido Castri- gciofi, 1x13. A Aquis-scxuis, 334 A. Se¬ des habent apud MalunHeonem »1180. C. Nogaroli & Llufi » 9?2. E. Cfcrafta ( (Jllvanul j 910. D. Carolus Caraf* fa, 1106. E. Carbonei (Potrvs) benefactor Candelii, $6 E. Carbooers de Vcnasca ( Btrmaodas ) 903. B. 961. D. Carboni ( Hugo ) miles, Inftr. x$. A. De Cardaillac sou de Cardillac ( Odotas) do minus de Sarlabous, 1105. D. Arnaldus de Cardaillac, dominus de Sarlabous, 1137. E. Johannes de Cardaillac >1138. D. Bertrai> dus & Johannes de Cardaillac, viri illustres» 719. B. Amblardus de CarJail ac bene£i« £hor Bonz-cumbx, i$o. E. Guiraldus de Cardaillac & Ugolena uror benefactores Bonz-cumbx, 151. A. Bertrandus dominus de Cardaillac, 131. D. G. de Cardaillac, przpofitus de Vairaco, 180. E Marquifius de Cardaillac dominus de Thcmmes, syn- dicus Marciliaci, 178. B. Gcraldns de Car¬ daillac capellx Manvalii dominus, 141. B. Guillelmus de Cardaillac dominus de Va- raire » vicecomes Murati, 141. D. Raimtm* dus de Cardaillac dominusdu Luc, ii4o.D. Johannes de Cardaillac, archiep. Bracca- rensis > m. C. Cardinalis S. Vitalis, Willelmus, 880. E. An¬ tonius cardinalis, an episo. Lactorensts B 1081. E. Hugo Albus cardinalis, 980. C. 981.B. Huc Candidus cardinalis, 1094.C. 1188. A. Henricus cardinais Aibanensis 9 916. E. Talayrandus Petragoricensis cardi¬ nalis, 10$ 1. C. Hyacinthus cardinalis 10» B. Richardus abbas Masfil. & cardinalis, 1043. A. 1044. B. Alfbnsus Eustachii. dia¬ conus cardinalis, 817. E. B. cardinalis ca¬ merarius pap* & quondam episcopus Ai- bicnÆs, 1079. £. Guillelmus «ardioaLs, tic. I N D 3. Stephani in Monte-ccdto > tta, E. fatai cardinalis dc. fanctr Swannat de TureyO, 881. C. Johannes card in. tit. S. Vtmlisde Morolin^bid. I etrus cardinalis (anctae Pra- xcdis, 811. E. Guido card. episcppus Por- ocstinus, 4&u Picta vinus » 814. B. Petras cardinalis, 1144. P* cardinalis, 1317. A. Horarim Madueus card. 848. E. Gui- ralduscard. episoop. Osticnfis» Inftr. 6. A. Fonc idem ac Gcraldus, Instr. 44. C. Jo¬ hannes card. Osticnfis, 871. C. Robcrtut S. Angeli cardinalis legatus Instr. p. 8. D. Cardcn ( J«n4«s)pnepositus S. Salvii Albica* fis, fa. A. Hieronymus-Franciscus dcCar- doo, pnepofitus S. Salvii Alb. ibid. De Carette ( Æ/w»/»>)inarchiodc Final, !^. B. 148. A. Johannes marchio de Carette, 149* C. Fabricius de Carettc, fummus ma¬ gister ord. S. Johan. Jerosol. 147. B. Pale* medes de Caretto, canonicus Aqucnfis, Inft. 70. E. Galeocus de Carette comes 8z mar- ckio de Final, 147. B. Marganrade Carette dc Final, uxor Honorari Lafcaris de Tende» 407- D. Cari4od monasterium diaceLMauscoo.5 47. D. De Cariei ( JMmmmj) ia sonam Bordegaknfi pntsos, 409. B. De Cannan( Sibili*) uxor Johanmi de Nar¬ bone baronis de Talairao, xlo. D. Pe Caro-monte ( Raaouuuins} 168. C. Carmclior mouiales apud Aulciam»1006. A. Arelate recipiuntur, 593- D. CanndtK Aqms-soxtiis admittuntur» 315.B. Apœ t 361. 367. C. Carmetitr disoakxati Aqutt- lextiis sodem figunt, 33I. G Carnutum comes Carolus» 996. B. Carpcntoracte civitas, 893. A. Carriglius (AlsuasuI ) legatus AVdiionensis > 841. E- Canufiaui Aquensos intra urbem transferun¬ tur, 3S7- Cartustani Ruthenis admittun¬ tur, 119. A. De Carumbo ( Ijnartiu ) pnor de Gardan, Instr. xfo. A. De Catalabry ( GadUbons. ) 1110. E. Dc Casalibus ( ArAafdns ) 1137. D. Casa-iyjva ;n diœcefi Coavenensi, 109O. E. Fonnneiius de Casanova, Instr. 175. E. Dc Calato ( Hup) 188. E. Dc Calceo ( Rasmandas) canonicus & theo- logu< Burdegat 13. B. Cafincnsis episc. ( <*dltbunt ) 1135. B. De Cafsagnet de Fimarcon, 1117. D. Dc Cassanas ( PontIms) Instr. 38. E. Petras dc Castanas benefactor Bonx cumbar, i$o. D.Bcgo de uaffanas benefactor Bonzcum- bx. ibid D Cafsaniis (Hago ) castellanas » Instr. 49. C. D. KissaJdas de Castaniis castellanus, ibid. Guillelmus-Arnaldus de Castaneis, be¬ nefactor Bonx-cumbx, A. B.Mariz de Castanodedicatio, f f9. A. Castanus de Naples ( Juboaaes) holpttii regis Sicilix senescallus > 497- D. Castenat ( Hforiaw) DclphinatuS prortx » 4«. E. Caifianus Semipelagianorum Gallis anrcfi- gnanus. 410. E. I)e Castaicrs ( Kaiuutndas ) Instr. 196. D. Castanarus RupipoCrus, 131L C. Ludovicus Castanxus Rupifposxx dynasta, 1140. E. De Castaner ( ) archiprdbyter Vasotcnfis. Instr. 188. A. Bertrandus de Castanctio prior de Lorio, 169. C. Bcrnar- dus d^Castanerid, 16$. D. De Castelf P.) ini. C. Petrus dd Castd ma¬ gister hofpitalis domus Bastidar»191. A. Caflrlkr tsx Petrus Gevus, 813. D Dc Castellane ( H* "fws) 361. C. 4<n. A. Claudius de Castellane dominus de Toor- non 41L D. 410. A. B. D. de Castellane • 431. D. Bertrandus de Castellane» 430. C. Maximinus de Castellane condominus Re* ji»418. A. &c Caftellar ( Gasuar LaJUris ) prokgaras Avcnion. 848. C. D. Castellaris monasterium ord. S. Bencd. poste* Cisterc. 161. D« Castelli-boni vicecomes Rogerius, 993. A. De Castdlo ( ) btnefactor Lucenfis EX GENERA! moBastcni, u8l E. RobertoS de CasteUo> 144. A. Stephaniis Robcru de Castello be^ Bd&ctorCooqaanun.ibuL Petrus vicccomcS 4c Castello benefaftor Foads-Guilleliiu * Inftr. 190. B. Gaxfiai V. vicecomes de C«* ftdlofikuj Petri, Instr. 190. D. De Caftefliooe riœcomcS Petra» Inftr. il> C 988- E. De Castetto duplo ( faraUtu ) Inftr. 64. E. Oe CafteUo-marino ( ) benc&ctoff Loci Dei, 1.60. B. De CoftcUo-miixaco vicecomes Girbenut 9 ux.D. GviUdmuS Gobeni Caflefl. wnurato, ibid. DcCasteUoa ( AnliahhM ) ni$. B. Dc Castdnau ( GirSerou ) benefactor de Lei- me, 191. B. Margania de Caficlnao domi¬ na castri Aniagoui, benefactdx Mardliad, 178. C. Radullus de Castelnaa monachsS Fonus^ fngidi, S. Cedis legatus, 60 &. D. Pondus baro de Castcinau, 144.A. Finafia dc Caftelnau uxor Gnarioi, i>x. B. Hugo dominus de Caftdnau & dcCaumancASo. D. GoanauS Giibcm de Castdoaa^fa. B. Caftrl-geloux > 1109. C. De Catteloy ( Titmo) miles t Inftr. 1«. A* Adcmarus de Caftdoy tnilcS. ibid. De Castclvd stu de Castio-Teten(GMil/fJhMj 1131. B. Dc Casteto S. Petri prioratus, nox. B. Aiae» ricusSilvc maj. raooacbusprior S. Pcendc Casteto, ixoa. B. 1105. B. Caftlas ( ^f4avami)baufactnr Bonaxuih^ 150. C. De Caftlaie ( Petrmus ) Inftr. $1. S. Castoris Apcensis doaaoS fimda* «r» 37$ B. Caftrestso monasterium, Instr. n. A. B. & 13* C. D. 64. C. Caftrensis civitas a Calnmstis capca Oc dire- pca, 76. D. Castrensis ecclefia v olim m.inaftciinm t anac fedcscpisc^paiu, <l C. Caftrias ( Gmlldms ) narcewr S. Fcbcu» x«9. D. Dc Caitrineto ( Pjestlams) Inftr. Ux. B. De Castris (GuiUAmns-AlbanB) Inftr. at. D. De Castro (Assuti) x^ioa Uiiiraiiicjixi. C. De Calho-madno ( DeodMs ) bencf^toc Boax-cnmbc 9 150. D. Robcrtus de Ca« ftio-nurino benefactor Bonz-aunbx, ibid. Ac 151. C. Borquicma de Caftro marino fafirmaria de Elnaneiica, Inftr. 6x.fi K«ir Castdlam-maiinam* t>c Castio-nofo ConcdL tccLTohC II01.D. Petrus de Cafbo novo 9 Inftr. 145, A etrus de Castro nuvo S. sedis lcgacuS » |6$. E. Gausoertus de Caftro-oovo, 18. C. Guillelmus de Castro-novo miles 9 bapdoS Stftaricensis . Instr. 91. A. Johanna dc Castro novo, monialis S. Augustini Tok>- fani .. 60. C. Kaimundos de Castto-oovo ia Gabatis domiceilus > 113.0. De Castro-Rainaldo ( BaUa ) 901. C. Cauiooi ( Gw7/i/—i ) S.Andrex 946. R, $• Carharuue Albiensis monaftermai, <0. B. 61. A< S. CarharuNE Apcensit monaAeonm A j<l Dk 373. B. J17- B. 3I9. A. S. CachaniuE ad soaccm de Sorpo modate* rtuin, 403. A. De CaraiUc» ( Prtvta» ) uxor Petri de Grille» 613. C. Cavaliicensis episoopatus > txp. C. CardU* censo capitulum fandacur, ffI. B. De Cavanaco ( Pemu ) bencsoctor Candelii, 56. B. Petrus de CavaiUc Candelii batefin ftor, 56. E. Johannes de Cavanhaco de* eam» CompostclkE, S.sodu nandus, 110.A. Dc Caumont ( GtuUelmi) 114. A. Bc- tengarius de Caumont > 151. C. Bego <k Cauniom domiccUus > b ; nefactor S. Sarur- hiiii Ruthcncnfis, x68. B. BcmardnS de Caumont .benefactor Bonz cumbx, afo. C. StephanuS de Caumont, 988. E. Bbk» <k Caumont frater Bcgotn$»benefactor Bo- nx-vallis Rmhen.158. B. Beraldni de Cau-4 moot, benefactor Booz~cuinhx, MO.C.Beg(> dc Caumont Figiacenso moaastcxnun Coa- qvcnfibas icitinu» 149. C »44«.®. VUUU I s. tenS de Canmuat bene&bar Bomb-cmMK <jo. E. ifx. A. Gmflctaœ de Cattmdriti u j- B. Bcgodc Caamont beneGctor B**- fur-rallis, if8. B. D. AicelinaBegoois Ae Caamoot monudisX Sanmini Rochcoeau <61. B. Hort nciade Caumont, uxor Bego- ■u. X44- C. Alixeodis de CaaMoat, tsoe RaunandiFekti, 160. B. DeCaarHaa ( Fibearta») H40. B. De Caastada ( GmUns m JLtfrrw) kuo» vi¬ cecomes M<Nitis-dan334. A. Dc Cayhrio ( ) vir nobilis k DdpU^ aanu fabpaesoam »9*4. B. De Cayrey ( R«r—Um ) 1296. B. De CcaA» ( Frouœuriœ» ) niR C. De Ccdio ( GœiUtltœu ) IbSx. 152. E. De Cella ( HriUf ) VaGoonic fi iicssillf. MS.E. Cdbt RixdtS.tnftE.so.lX M Ccr ( G-7M—r Usi—di) Ufe. C. De la Ccrda ( Muria Hisueuuo ) 996. E. De Ccrvcire ( B mrfwi) benc&Aar Boolr- cumbe»lfc. C. Rame? de Ccnranbcoe- flctor Baox-cwnb«, MlD. Ccxariscr ( GmkWtwj ) dominas > InAr. SS. E. Imbcraudc Cetabfta miles 9 3S7* C Dc Chabaocs ( Potnn ) ▼ieagefian coanat Pmvindz, 4x9. C. EsqaiVatns de Chaban* aes comes Bigatas 11171» Ax Adeamus de Chabaocs, 103. D. Petrus de Cubus» 90X. D. VtJti de Cahanis. De ChaJanfon ( Buurix) mror Agno^udl U Tour æOiiexgte y . D. Dc Chalus ( D—hmh ) 191. ft >93. D. Er* oa^ariusde (Jufes bcadaaor $alvaiH* > 117« Bt Petrus de Chalas benefador Salva* hcfii>&89. A. De ChamboQ ( M ana ) 996. C- Des Chambres ( WiUdamoi ) 4ocastS Aqoita- taniz ubcUio»ixox. E. De S. Chamood ( Fraadsra Canta ) ixlo. B. Dc Chanae ( Blauta fi» GaUana ) uor K>- nnlfi de PompoAopr, 100. B. Dc Chanap ( Lucos ) fefidcaltaS VaGoonor 11.7^. B. Oc Chanddrac (G^aUm) benIe&Ax Mer- corix, ixa. D. Amaldoi de Chanddrac > benefactor Merconx y 115. B. Petrus de Cbanddrac miles > 113. C. Petras de Chio- derac, forte de Chindcxac » p^^Tpror Felicis ord. lerosotyiniEaiii» »93. G. Dc la Cbopcde ( Gai/Mtm ) paepafit«i 4e Navis in ccdcfia Tanlœfi Ac. U&r. 4I.E. Chaxroni.( J4mmms ) rir nobiH^laftu&p.B. Dc Chaftel de Ccodircs ( Matia) uar Mek duoris ReveriGtt dcCektx » n<. A. Ciafencs ( Lemanbu ) pd^BuML CoAua 151. E. De Chatoanmf de Randoa ( ^hMadbw ) dominos, 9L A. Fwb Caftmobnomm. De Chaseaiireaard ( GniUdauu )4*9. A. El. dcbcsm de CfeaKcaofcnard, Ooannm de Correus, 307. A, VUldmiM Eldcbcrd de Chareaurenard, ibid. Dodo EUebeni de Chateauenard, ibid. ArbcraiS Eldcbcrude ChareaoKikUd, ibid. WiUdons de Cba- teaoiEnard doadmis de Carces bencbctoc Toamcti, 450. C. AUthildis de CImicoq- cenird uxor Eldcbem fimdanix de Correus > 307. A. Balda de Chatcaare- nard > soror Pooni II. archiep. Acuentis a 307. E. Ktiu Ciftnun RainaUum De Chaœaa Thicrry ( TWayitf ) baro» Infta H.D. De ChattaOTctt, donimn ( GrfW—w) B9- E. Caftririllaiii coourrs t 1176. D. De Cbastillon, sou de Caftdkone (Pamtits ) nif. B. Maria «ic Charillou deMkkMHe > uxor JohamuS AUmua domini Albendi 6t de Mongdfbu, fSa. D- De CiiaiiiDom ( Pateas ) cnpardii, cdbiaM laxius regis > 34- A. be S. Chaamom ( Gabridis ) nor Gmfldni domini de S. Foreenc æAltaa, f9<>- C. pe ChauTigny ( CaAarina ) ttxor Caruti. d’AmboiU, 35. C. Cbifios ( Patias ) pJLpa > dite AlcxanJeC VII. 9$ S- A. Flavius Cbifins cardina^ gaCES Areis* I N D S Christinx (lFillelmus-Garfia* ) Inst. 166. C. Cibo ( Johannes Baptijia ) cardinalis, ac dein¬ de papa dictus Innocentius VIII. utrum Convcncnfis episcopuc ? 104. C. D. Alde- ranus Cibo cardinalis legatus AycnioncnC 84*. A. Cicdus( Ja&A9MM-B4fr.)prolcgarus Avenion. 8$o. B. S. Ciri aci monasterium apud Gabalos, 89. C Dc S Ciricio ( Bernardus ) Instr. 46. B. Cistercienses momalcs Forojulii admittuntur> 443- ** « Civitatis-novx ( Petras ) Gradensts patriar* chatus epiLcopus, 878. D. Dc S. Clair, nio. D. Guillelmus de S. Clair canonicus Albicnfis, $80. B. Robertus de S. Claro, miles, Instr. 144. D. De Claraco (.Artaldas ) miles Bearnensts > 195. C. Dc Clarchsa ( Petrus) benefactor Salvanefii, 189. B. Claret ( Fvantiseus ) archidiaconus Arelatcn¬ fis, $91« D. Gaucclinus baro de Claret, tnstr. 97- B. Clarii ( Rjchardus ) clericus Lodovensts, 188. B. Clahflarum Sistaricenstum parthenon funda¬ tur, $xE. ipfi unitur abbatia de Seeosrives, 514. A. Dc Clavcrio castrum, 445. C. Hugo Rodoar- di de Claverio > 444. E. Clementis ( Raimnidui) 9*1- C. Clerici ( Johannes ) vicanus Fsguiero Albix, 28 D. De Clcnnont, 1117. E- Deodatus de Clcr- monr, 194. A. N. dominus de Clcrmont, beiefactor de Nonenquc, 191. B. Anton a dc Clermont uxor Antonii Caroli de Vefc, baronis de Grimaud, 7$. E. Theodorus JobannrsdeClermont prolcgatus Avenion. 845. E. Ifabrlla & Hclipidfis Deodati de Clermont moniaks de Noneuquc, 194. B. Tr stanus barodc Clermoot, xdoi.E. Bir nardinus de Clermont, vicccomcs de Tal- lard > 4.68. E. Franciscus-Gmllelmus de Clermont, ledanis Avenion. iooz. A. Ca- tharina de Clcnnont uxor Antonii-Hono¬ rati d’Auraifoi) vicecomitis de Cadenct, 76. C. Fraiciscus-Gurlelmus de Clcrmont Lo- deve legatus Avenion. 843. A. cardinalis > ibid. Burguina de Clermont-Lodcve uxor Pontii baronis de Castelnau, 144. A.Hjn- ricus Rogcrii de Cleimom-Tonnerrc de Crusy marchio de Vaavilars, 443. D. Ro- gerius de Clcrniont-Tountrre marchio de Cnify > ibid. Climberrum in Auscis, urbs opulentiflima, 971. B. De Clucello ( Guillelmus ) canonicus Agcn- nensis, 168. B. De Coadrafe, sou de Caudarasa ( Burmrns ) 1134. D. Arculdus de Codarafa, Inst. 165. C. 1170. A. R. Arnaldus de Codaraso, iif6. A. De Cobiiac ( Gutlletmni-Petri] Instr. 190.A. Cocus ( Planus ) libellorum sopplicum ma¬ gister Sicilix regis, 497. D. Dc Codignaco ( GMulelmus-Aldebertus )Inst. 84. D. De Co -sme ( Lionellus ) miles, Siciliae regis Cambellanus, 406. C. Dc CoenVy ( .A! anus ) cardinalis, 459. C. Dc Coirano( Ralmundus) archidiaconus Are- latensis > &c. 575. B. Guigo de Coirano, B. Colini ( Balamus) præcentor Aquensis, Instr. 70. E. Colimbriensts episoopus Aimericus, 137. A. De Collemcdio ( Petrus ) regis commdTarius in Occitania, 18. & 19. A. De Columbario ( Guillelmus Malfredi ) 81. A. 183. D. Columbancnfis prioratus de Coulernmiers^y, A. Lambertus Columbariensis præpodius, Rstr. $4. E. Columbi ( Johanne*) Jesoita ep.scoporum Si- stancenstum acta colligit, 474. D. auctor no€hum Blancalandarum, 105. E. Collumbus ( RMmundus) judexSistaricensiso Instr. 94. A. Columna ( Pompeius) cardinalis, 1106. D. EX GENERAI Alexander Columna prolcgatus Avenion. 848. D. Combcrtus ( Petrus) canonicus Cadurcensis, 144. E- De Comborn ( Hugo ) vicecomes, n6. A. Robertus vicecomes de Combornio, statcr Bemaidi cpiic. Caturcensis, Instr. 30. C. D.E.Margarita de Comborn uxor Rcginal- di d’Aubuston, 14$. B. Archembaldus vi¬ cecomes de Combornio, 131. D. Petrus de Combornio, filius Roberti vicecomitis, In st. 30. B. Helena de Combornio uxor Bcr- trandi domini de Cardaillac, I31.D. Dc Combreta alias de Bloqueriis( Johannes ) vir nobilis, 118. C. De Combreto ( Bernardus ) benefactor Va- brensis, 176. C. Frocardus Bcrnardi de Combreto, 175. C. Bcrardus Bcrnardi de Combreto, ibid. Raimundus de Combreto benefactor Bonx cumbx, if 1. A. De Comingc ( Bernardus ) Instr. 164. A. Dc Comi ages ( Johannes ) cardinalis episc. Portuenns, 117. E. Bcrtrandusdc Comin¬ gc s Guitaud > 1014. D. Kide Convena. De Comitibus ( Johannes-Nicolaus ) cardina¬ lis, 848. C. Carolus prolcgatus Avenion. ibid. de Comitibus cardinalis, 846. E. pro* legatus AVenion. ibid. 5agax cp. Spalcianus 909. B De Composto ( Pereevallus) 313. D. De Comps ( BroM.de Cumis ) puellare mo¬ nasterium pendens a Caso-Dci, 311. C. Conchae, abbara, 174. B. 141. C. C m.ilium, apud S. Ægidium, 398. A. 417. A. $$4. B. 9M. C. 944. C. Aliud conci¬ lium ibidem habitum »in quo Ka’.muudus comes Tolosonus ex communicatus est, 401. C. Concilium Agathenfe, 4. A. 4^3* B. 535. E. 969. B. 974- D- 038« A. 073« Aro 1091. B. 1115. B. 1116. A. 1147. A 1191. A. 1116. A. 1163. A 1185. C. Concilium Albienfc > 8x8. D. Conclium Apt^nfc > 365. L. 49$. C. 6$8. E. 711. C. 7$o. D. 779- t. 813. E. 907« B. 931. C. 9P. B. 13x7. t. Concilium Aqucnse, anno 1416. p. $07. C. Aliud ibidem habitum an. xfSf.p. 411. A. $04. Aro Alterum an. 1611. p. $04. . ConciliumAqui-soxdenfcan.ini. p. 151^. D. Concilium Aquilcienso t an. 381. p. 631. E. 7s6.Q. Concilium Aquis^ranenst: »737- B. Concilium 1. Araystcanum an. 441. p. 391. Aro 411. B. 4$3. b. $19.C. 767. A.911.D. Concilium II. an. 519* p. 4*3« 4$4« Aro $36. A. 768. B. 89$. D. E. 8 6.B. 911-E* 94x- B. Aliud concilium an. $01. p. 9*i C. Alterum an. iiii. p. 9ib. B. ALud conci¬ lium an. iixl. p. 715. E. 777. B. Concilium Arelatcnfe I. an. 314. p. 513^ A. 63.. C. D. 765.E. 911. C. 9 8. C. Conci¬ lium II. an. 4) t. ilro 4$i. p. 474. D. 532. 634. C. Concilium III. an. 4ff. p. 391. B 411. B. $ i.t. Concilium IV, an. $4.4. p. 39J. B. 471. C. $3$.E. 7^8. A. 7*8.8. S9$.D. 941. B. Concilium V. an. 554. p. 394- Aro aiqro Aro 539. E. 637. A. 741. B. 768. C. 798.D. • ix. E. 941. B. Aliud con¬ cilium an. 443. p. $19. D. Aliud an. 47$. P.534.A. Alterum an.813. p. 54$. C. Aliud an. 110$. p. f<5. t. Aliud an. 1136. p. $68. D. Aliud au. 1151. p. 904. B. Alterum an. 1166. p. $70. E. AI ud an. 117$. p. 571. D. Alterum an. 1182.. p. $73. B. Psoudo-concilium Aiclacensc, an. 353. p. $14. A. Concilium Arvemense II. p. 969. E. Concilium Avenionenfc an. rc6o. p. 483.C. Aliud an. 1080. p. 809. E. Aliud an. 1107• p. 8 ;f. C. Aliud an.t 109. p.401 C. 56e .A. Aliud an. 1170. p. 777. C. 818. E. Aliud an. 1179. p. 571. h. 718. A. 748. C. 819. E. Aliud an. xjiS. aut 17. p. 455. B. 437« C. 718. D.906.D. 929. E. Aliud an. 1337. p. <of. C. 467. C. 6$7 C.7$o. A. 9jO. A. Aliud an. 1456. aut. p. 3*8. C. 40*-E. 4**. C. 664.C. 7**.D. 781.E. 818.D- 841. E. 933. C. 953. A. Aliud an. 1569. p. 833-E- 911. C. 93J.C. 9M.E. Alia duf . I s. annis 1594« if9f- p. C. Aliud aftj 1606. p. 836. B. Aliud an. 1668. p. 838. A„ Coneilium Aurrlianenfe I. an. )U. p. 911. 969.D. 974. D. 1191. A. ConciHum 11. an. $35. p. 969. E. 97^, Aro 1091. C. 1148. Aro Concilium IV. an.541. p. 413.E. 454« B. 47$. E. 741. £. 768. B. 896.E. 9U. E. 969. E 97$. A. 1116. B ConciliumV.au. P 393.Ero 414-A. 414. B. <38.8.74^ B. 768. B. 798. D. 896.E. 941. B. 969.E. 971. Aro 1039 A. 1073. B. 1091. B. 1163.B. Concilium Ausciense an. 1068. p. 980. C. Aliud an. 1179. p. 993- D. 1049. A. 107S. C. H57.C. 1100. C. 117*. B. Alia concilia annis 13032 1308.131$. p. 994. A. Aliud an.1316. p.994. E. Aliud an. 1319. p. 1279. C. Aha concilia, p. 991.E. IofI.B. Aliud an. 1364. p. 99$. E. Concilium Barcbonenso, an. 1054. p.$$4. B» Concilium Basoeense, p.66i.C. 999.D. 1081. D. 13x7. C. Pscudo-concilium Biterrense, an.356. p.514» A. Concilium Burdcgalcnso, p.1195. B. Aliud am 1079. & ioSo^ p. 981. A. 1013. B. 1x19. C. Aliud an. 109 3. p. 981.E. 119$. E. 11x9. D. Aliud an.1098. P.983.C. Aliud an. noiro P.1167.C. Aliud p. 1061. D. Concilium Cabilonense, an. 644. p. 800. C. Aliud an.648. p. 457. C. 898. B. Aliud an. 650. P 394-E 4*4«D. $41.A. 9B*^* Aliuii 20.87$. PJ47.D. 64I.E. 803.D. Concilium Cari&acenfe, an.837. p.$ ^6.B. Concilium Carpcmoratenso, an.517. P.393.B. 415. t. 454. A. 536.A. 768.B. 9ia.h. 941» B. Concilium Claromontanum, circa 111.1130. 6^ 984.E. Aliud an.iO9f. p.986^ Concilium Colonicnfc, 20.346. p.fij.D. Concilium Constantienso, p. 751. D. 766. C. 999-Bro io$3.D. 1174-B. I318.C. Concilium Epaoncnfe, an. 517. p>4f3iE. 475, E. 7s*-A. 941.B. Concilium Exaldunenso, an.u8i. p.ii6/.B. Concilium FJorentinum, p. 1138. D. ConciliumFranco sordienfe, 10.794. p. 545.- A. Concilium Gerundenso, an. 1077. p. 1166. C. Aliud an. 1068. P.98T.B. 1094.C. Concilium Jaccæin Hifpania>an.io6o.p.98d. B. U17.E2 1165. C. Concilium Illibcritanum, p.973.C. Concilium Infulanum apud Arelatenfes, an. n$i p.$68D.6$i E.717.C.747.E 777.B. 818.C. 918.C» V47.A. Aliud in diœcefi Ci- vel.icenfi, ah. 1x88. p. 573. 748. D. 778. A. 905.D. 9X9.B. 948.A» ConciH.im La:crancnfe, an. iop. p. n$i. B. Aliud au.itiss. P.H96.D Aliud an. 1179. p. 74$.C. 94S-D. 1046. A. 1096. A. 1198. E. H31.C. 1169.E. 1313. A. Aliud an. 1511. Sccro pro 66 6. C. 7S1- D. S30. E. 9$4. A. 1001.A. 1084. E. Alia annis 1135. & 1180. p. 986. E. Concilium Lugdunense, an.ji7. p.768.A. 895. C. Aliud an. $87. p.768. E. Aliud an.I2.74. P* *H-B- Concilium Magaloncnse apud Juncaxias, an. 909 p.4M E. 94* E. Concilium Mantalan ^se, an. 879. p. 303. C. 396.B. 08.D.547.E. 64I.E.743.C. 804. C. 914. C. Concilium Marcianenso > seu Marciacenfe in Ausois an. 132.9. vel 30. p. 995.A. iioi.C. 1159. B. £. n$8. B.1196. B. 1304. C. 13x6. C. KId' Cone. Ausoic 'se ad huftc annum. Concilium Mastilienfe, an. 1363. p. 6$8. E. Concilium Matisconcnso L an. $81. p. 913.0. Concilium II. an. $8$ p. 394. B. 4$6. E. 47sro B. 540. A. 741. C. 758.E. 798.E.897. B. 913. D. 941. p. 97o. B.975. C.1039 D. 1091. C. 1149. A. 1x91. A. 1116. D. 1164. B.1186. B. Concilium Monfpeliense an. 1K1. p. 74$.A. Aliud an. 1114. p. 5 66. A. Aliud an. 1114. P-s<7.E. Concilium Montilienso, an. 1109. p. 903.0. 917. E. Concilium Narbonenso, an. 788. p. 34$. A. 4*4. E. 458. C. 768. l-. 8yS.E.94i D.1091. 1117. A. 1149. B* Aliud circa an. 1031. p W. I N f. 397* D. 55$. C. 944- A. 1117. D. Aliud an. io)6 adS Ægidium, p. 1041. E. Concilium Ncmaulenfc in Villaponu, an.886. p. 547. E. <41. B. Concilium Nobiliacense, p. 1317. B. Concilium Nugaroknsc, an. 1154. p. 98$. C. Aliud an. 1190. p. 993. E. 1133. D. 119$. B. Aliud an. 1303. p. 1049. B. 1134. B. 119$. D. 1315. C. Aliud an. 131$. p. 1066. E. uoi. D. 1158. A. 1159. B. 1315. E. Concilium Panstcnfe > an. 361. p. $14. Con¬ cilium II. an. $fi. vel 554. p. 414. A. 4J4« B. 539- E. 768. C. 897. A. 941. B. 1163. C. Concilium IV. an. 573. p. 394. B. 476. A. 540. A. 74L- C. 897. A. 913. A. 970. A. U64. A. Concilium VI. arca an. S30. p. (4*. A. Concilium Pictavicnfe, <n. 1073. p. 1x65. E. Concilium Pisanum, an. 1409. p. 694. A, 714« C. 780. C. Concilium Pistcnfc II. an. 864. p. $46. C. Conci ium Placentinum, an. 109$. p. 981. E. 1118. C. 1119. E. 1167. C. 1189. B. Concilium Pontigonensc, an. 876. p. <f8. D. 547. D. 803. D. 804. B. Concilium Rcgcnse, an. 439 p. 411. B. <fa. 1. 9x1. D. 940. E. Al ud an. 118$. p.403. C. 434.B. 47X.B. 491C. $11. D Conchium Re . ensc circa an. 1131. p. 1130. E. Aliud aa. 6x5. p. 394. E. 970. C. 975. E. Concilium Romanum, an 68o.p.743.A. Aliud an. 1101. P.986.E. Concilium a.i-Rutfcnso, an.1316. p. 467.A. 494 B. $7^.A. 749»C. 778.D. 811.A.948. C. Aliud an.13^7. P.494.C. 811.B.948.E. Vide insuper cone. Avcnion. ad bos annos. Concilium Santoncnse, an. 1080. p. 1195. C. 1167.A. Aliud an.1096. P.983 B. Concilium Tarraconcnfr, p.1116.A. Concilium Taurincnsc, an.397. p.631 E. Concilium dcTheodonis villa, an.83$. p $46. A. Concilium Toletanum VIII. p. 1116. D. Concilium Toloncnso, an.1113. p.746.fc. To- lonensis synodus fub finem ij.scculi, p.748. B. Altera an.1704. p.7)8.B. Concilium Tnlofanum, an. IOf6. p. 554. B. 1040. E. 1041. E. 1094.A. 1x18. A. iif i.A. 1194.E. I1X7.E. Aliud an.1066. p.1187. E. Torte idem ac T0I0S. conc. an. 1068. p. 6 4. C. 981. B. 1041. A. 1041. E. 1074.B. 1094.B. m .B. Aliud an. 1119* p. $S9* B. 984 A. 1149.C. ConciliumTricastinum II. an. 878. p.547. E. 804. B. Concilium Tridentinum, p.1086. C. Concilium Tullcnso II. an.860. P.803.C. Concilium Valentinum i. an. 374. p. 419. E. 514.t. Concilium aliud an.519. p. 536. A. 741. D. Concilium II. an. (84. p. 394. B. 4$6.E. 476.B. 540.A. 768 E. yi3*B. Con- ciliumlll. an.3$$. p.$46.B. 803.C. Aliud au.890.p 547.L. 805.B. Concilium I V.an. 1148. p.4A3.B. 716.b. 918-B. 947.A. Concilium Vafensc > an. 5$ 1. p.911. C. Aliud an. 441. p. 519. D. 911. D. Concilium II. vel III. an. $19- P- M- B. 741.D. 768.B. 911.E. Concilium Vaurensc, an. iid8. p. 1169. C. 1193.C. Aliud an. 1113. P.917.D. 1270.D. Aliud an. 1368. p. 996. A. io$i. E. 1081. A. 1101.C. 1136. C.1160.D. 110$.C. 1135.D. Concilium, Vcrccllcnfe coatra Berengarium, p. 683. E. Concilium Vienncnfc, an.f 17« p.94x«B« Aliud an.1114. p.8ix B. Aliud an.1311. p. 6$$. C. 718.E. 994.A. 1049.E. 1100.E. 1101 A. Dc Concorcts (Ar tbldtu ) vicarius Figiacen- Figea:, 17$ .D? Dc Concours (Sibtllo) monialis B.M. Deau¬ ratae p.190. D. CondolmcriusfGairie/) papa dictus Eugcnius IV.817.E. ^onoquotienso monasterium ord. S. Bcned. in dtœccst Siftaricenso, nunc destructum, $09. A. Consorannorum civitas, 1113. Constando (J*rob»} uxor Johanms de Caries m /cnatu Burdcgal. præstdis, 409. B. Turnus Z. D E X GENERA Constantinus imperium in Galliis usurpat coa¬ tra Honorium, jco. A. Convenarum civitas, 1089. Bemardus comes Convenarum, Inftr. 177. B. 178. E. i«o. B. 989. D. E. Loardus comes Convenarum > Instr. 189. D. Johannes Armaniacenstino¬ thus comes Convenarum, 1000. A. Roge- rius comes Convenarum, lnst. 168 B.Dodo comes Conven. Instr. 177. €. PctronilH comidsta Convcnensis, 99i. D. I>e Conxid ( FtmmJchs ) legatus Aveoiotiens. 841. E. Dc Corbcr.a ( Grtgorias ) vicarius Albicnfis, toiur d'Albj 118. D. Dcodarus de Cor- beira, if8. D. Dc Corbic (.Arfonltiut ) miles, dominas d*An- neil & de Lihus» Instr. 17. A. Arnaldus de Corbie Francis cancellarius »101. A. Dc Corniliis. ( M morando ) momdis S. Augu¬ stini Tolosani, 60. C. De Corni lio ( E.) præccpcor hofpiuli$Mara< gonnifis, Instr. 15. A. Cornuti ( Gatlldnun ) domicellus Forcalquc- ni. +91. C. Dc Cornucio ( Ugu ) benefactor Sal vanis, 187. D. De Correns B. Marbe monasterium diœcefij Forojul. 448. A. de Correns B. Pccri dedi¬ catio, 554. Ek Corfinus ( OSavitoi) prolcgatus Avcnionens. ^47. Ck Corvi ( Girandus) domibus Albaniani, Instr. 150. A. De Cosnac ( Burtronstts) cardinalisjioi. C. Franciscus de Cosnac, 340. A. Armandus dc Cosnac >344. B. OeCofle ( JohonIliti) comes Trecentis, 696. Dc Coste-Jcan, prioratus pendens a parche- none de Leimc, 191. C. Dc Otinaco ( vtl) instr. ioi. B. De Coufan ( AdelaiI) uxor Eustachii de Le¬ vis baronis de Caylus > 586. C. Guido dc Coujan, major domus regis Caroli VE ibid. Dc Crcjols ( GMIrbcrtxt ) 159. E. L>e CrcilTd ( GMiUtlmMi) dominus de S. Ge- ncljo, i?ik B. Jobanna de Crcistcllo mo- niahs de Elnonenca, Instr. 61. E. Dc Cr vaat (Johatvut) 149. A. Dc Crillon ( Franliens) dominus de baro dc VaiToult, 964. A. De la Croix ( AtUstb ) baro, Instr. 54. D. Guillelmus de la Croix gesta cpiscoporum Cadurcenfiumdefcribit, i$o.D. Dc saince Croix ( JdutoniH ; ) cardinalisarchi- cpiso. Thcatinus tum Urbincufis, 594. E. Dc eros (Hutf ) prior S. Porciani, 579. C. Artauda dcCroso nobilis uxor AntonuMan- chonis, Instr. 117. C. JohannesdcCroso» cardinalis Lemovic. 660. D. Aimericus dc Croso, stncscallus Carcastoa. & Bitcrr. i4.E. Dc Croum ( Gttido ) 1314. B» S. Crucis abbatia Ordims S. Bcnededicti in 1< ofli ionc^83.E.& soqq. transfertur Aptam, ibid. Dc C rudat io S. Marix monasterium • 70$. E. Unitur archicpiscopacui Arclareust, $48. E. De Crusto 1 ( EmmAmtcl ) dux Ucetrcenlis, WUfex, i49. D. Croflicnsis abbatia Crctys, canonicorum Re¬ gularium djceccfis Sistaricenfis, $11. A. & kq. De Cucuzone ( Roimnndus-GttillalmM^) Inst. 84. B> De Cuges ( P\.ain*ldfM ) Instr. 1x3. E. De Cujos ( AnIouiiti) nobilis, Instr. 117. B. De Cunol ( Fitzlii ) 1110. D. De Cuquo monte prioratus unitur officio cel¬ lerarii M istiacentis, 170, C. Dc CuramoiKc castrum, 1110. B Curii ( LoHwntiM ;) prolcgatus Avcnionens. 848. A. DeCurfi ( jrillelm*} ) 1314. A. De Currivcs ( Guido ) Instr. 64. E. Curta- spara ( GotillelmMi-GorsuoI) InAr. 194. D. Cyprix (Anna) Iocc. C, LIS. D. DE Dadeist ( STvPJmmm ) locum tenent soncscalli Carcastoa. instr. 8. D. Daillon ( FrIoncifetos ) comes du Lude^ Andium fenc/callus, Gastonis Trahciæ cdu- CStor, 4o.D. B. Dalnna uxor S. Elzeari de Slbrano, 314. A. 36f. C. D. 373. B. 494 E. De Dalfino (IsuoriotS ) instr. X41. E. PUe Delphinus. Dalnuui ( Saacia ) uxor Richardi Botri, E. Dalooium, monasterium ord. S. Beftedicti » postea Cisterc. 263. A, Dalzairan(r.) hospitalarius Ruth. Instr.$1.E. De Dangione ( Htt^o) baro, Inftr. 54. D. Dantin ( Rotomonius-AmaUui) mi. A. De Damcstal ( OidU ) baro, Inftr. 5 4. D. Datil miles, Instr. 77. D. Deauratx B. M. monasterium Tolof. 169. E. Dcauratx B. Mariz monasterium apud Ca¬ durcos, 189. D. Dclarosoit ( yblltbhou ) Instr. 178. B. Delphinus ( Gftho) 713. A. Petrus Delphi¬ ni, nobilis, Instr. 118. C. Marcus Delphi¬ nus cardinAlis, 849. D. prolcgatus Avcn. ibid. Dclpont (' Bertn^oriftf ) 191. B. Dekerrai ( Bemordut) 1118. B. Defmonogii$r( Jobu/Hw ) itobiliS, Instr. p. rxS. C. Dcucius ( Bertrondw ) cardinalis, 657. D. Dcydier ( Frahctfitst) Timquinorum vicariut Apostolicus, 75*- E. Dc Dic (IloorlitM ) comes, benefactor Car- tufiæ Durbonis, 461. E. Dicnso S. Petri monasterium ord. S. August. £13. B. Digucnsts comes Marcellinus, 640. E. Dc Dintevillef ClandiMI) 501. S. Dionyso monasterio collatum privilegium 9 8^8. C. S. Dodx prioratus, 979. E. 101$. A. De Doeta ( GttiUtltMMi ) benefactor Moistia- ci, 161. A. Bemardus de Docza»ibid. De Domi ( ) 1193, B. Raimundut de DuYni Vir nobilis, 1168. E. Dominicanorum initium 777. C. Ipsorum ordo S. sedi immediate subjectos, 816. B» Sedes babent in urbe Auso ia, 971. h. B almae admittuntur, 4 88. C. Sistarici, 4S9. B Apud. Vapingym, 467. A. Apud Arelatem, $68. C. Apud Forom!ium>^4i. D. Annecii fun¬ dantur, 581. B. Dom nicanx moniales instituuntur Mastiliz 9c Aquis scxtiis, 318. D. S. Domnolus a rege Chsotario defignatu» Avcnion. cpiscopus ; bauc dignitatem de¬ precatur > neque ad cam cvthicur, col. 7984 Dona-Dci (Jacobw ) 185. E. Doni ( ) dominus d^Attichi, 414. A. De Donasdlo ( DoMms- Gorfias) Instr 181. C. Dc Donzcnac ( GerM*?) de Mxlamorce do¬ minus, 70. E. Dora der ( rIttolit) nif. E. 1119 C. Bemar¬ dus de Oratorio, Dorador, benefactor Bo- nat vallis, 159. D. Fulco-Bernardi Doia- dor, ibid. Raimundus Do rador, U9' E- DotiVille ( Ltodovictts) 1x06. A. De la Douze, nobilis familia, 1083. A. Drsgonetus, PotUfiot, Arclareafis, J68. A- Dralque ( Gorfidn) Inftr. x6 6. C. Drocensis comet (AUnns) i%®9 B. Rober* tus de Dreux miles, SidliBTcgis cambelia-» nus, 496. B. Dulci ( Frencisum-Sttphimmi) 846. Duncan ( OlivoritH ) 1160. A< DcDuno ( RaimomtlMt ) 165. C. De Duraro ( Petrus) Inftr. 176. D. De Duraflio dominus ( GaiMImts ) de Bo* vevilla* 119?« E* Duratius { Marcellus ) cardinalif & prolfga, tus Avcnion- 849. A. 91$. A. De Durbafio ( Bernnrdta ) 1143. E. Durbonis Cartufia diœccfis VapincenSs, 461. A. Ch atberras prior, 46 3. D. Lazaxus piior» 461. D. Dc Dura o ( Rtkrrw) lnst-100. A. I i INDI Dmoform (GmIMmm) Inftr. 68. E. Bcr- nardns de Dnrofate» prior B. IA. Deanra- tr Tok£ 169. D. Raimundus de Dursort» instr. iai. E. GenUtas de Durofiam» 169. D. Dynannus Provisas: rector Theodorum Ma£ fil. episcopum pcrscquinir, 301. fc. Dyn>* anus patricius Provincix rector S. Maximi episc. Regentis vitam conscriha, 391. C. 394- B. idem ricam S. Marii Bodanensi* abbatis scribtr, 474. B 5 06. E. E "P Boracenfiseptsc. ( JdMueeoes ) 1314 A. JE Bbrard epicopos Commbri- cenfis, 150. A. AtmehcoS Ebrard episoop. Coœmbricm£s, ibid. Johannes Ebrard do¬ minus S. Sulpicii > regis Frandz apud Hi£ patriarum regem legatos, 149. C. Claudia d Ebrard de S. Sopuce, uxor Ernmamirhs ducis d’U(ez o 149. D. Lgerrras, le Gers • Invius, 1071. C. D fgiiso ( Fraaeifeeeo-Augupaeee) episcopos Sasunensis, 333. A. DTlbene ( ) 39. E. Bleusobcms, vel podos CHmbemun in Ausat urbs opalcmi/fima »97*- B. Mnonenfe monasterium > Nomtqea.virginum orrL Cifterc. diœceC Vabr. 190. D-Mf-A. 1.9s- A. Elrici fbos^Si. B.

  • fihG oli m arclMCpistXMKtt» Novempopohnix,

nunc oppidulum ubi fiipereft domos Au- laensinm archiep. 9*1- Khifantis pagus pars efi Armaniacenfis comi» rarus, ibid. D*Eh ( PrlrgrsM» ) II14.E. SL Elzeari tranflatio ab Angueo Grimoddo cardinali, 379. E. Kmend ( ) prior& dominus deCcr- itdij>347- C. Johanne* Emery prior dc Corredis & de Valle, <f 1. D. Kngdberr ( Gailloineui ) benefactor Bonae- cumbe, i$o. E. S. Eoynna, soror Dagobem regia abbarifG condit duplex moiudhexmin apud GabaloS p. tt. A. in.D. Dc PEroae, toparchia ecdcfic Vaftt. 1x13. A EnneBgand (PrfrMs )$7- B. D’Esohoc ( Fertanerieee ) TizaobffiS, Inft. 173 E. ix61. E. 1193. B. D*E&oralles ( Radeelfies ) X67. C. GuiUdnMi dlEsoorailfcs decanus Cayrad » 138. A. Pe tnts dŒscorailks, archidiaconus Ruxhcn 171. E. GuiUclmus d'Esooraillcs domino de Bourran > 1x4. B. Espagnac^mooallcnuiii pendens a $. Victor Maffiliensi, 137- A. D‘Espagne ( Ifiobeila ) filia Sancii regis, do dfla Rrirannwp, 96. E. GmUeimus de Hil pania »1019. D Bertrandus de Hifpama 1105. E Amaldus de Hifpania, vicecooM Consoranensis » HJ4- B. IXEsparooe ( Fr. Lmetheneees ) prior de AL non, 467. C. Efitarbier, archi<fiacoau Mimarensis > 1$. A Etoarreris ( Gaelabems ) benefactor Ardon ii» to. E. IFEfte ( Herru'es ) $90. E. AlWus I. d^EI dox Ferraricnfis » <90. D. Aloyfius d’El card. $90. E. Anna Eftensis ducista Nem ID&, 1004. E. Aloyfius Ateffinus princc & cari. 1004. B. 1004« E- Cadar Atef nos Marchio, 1004. B. X>*£ftaingXeu de Scagx^iiox.C. Janncta £ Jaqneta de Stagno, domina <T Artagnai 1>39. C. Antooms cTEstaing, domnus A bracensis, 1.19. A. Petrus «TEstaing, cai axi. D. Fraadscus de Stagno > prolqraf Arcmon. 14$. C. Petrus dEstaing mile aiS. E. GmllebniK- Gafpardi d’Estaing X19. A. Guido d*Estaing benefactor Boo ▼allis>i6o.B. Gmllehnos d’Estain. bencfa Bonzra!lis>x59.E.x6o. A.Gaspar d’Estaii fenesoalfas Rorhen. 11L C. Oaudus d fbring 159. C. Gaspar- Gmllclmi d’Estaii 1x9 A. Segni nas de Stagno œiscs, 115S. De 1’Estaog ( GeraUus ) ixol. E. d*Estampes ( Maria ) 1087. A. Gasto cor Stamparum. 1105. B. Dc S. fairnnr ( Andnao-Ragerms ) 194. A EX GENERALI Bvaricus rex Gothorum Apta aibc expegnata Lconuum episoopum in ex filium pdlit»3P. E. D’Evrtux ( LtfdMou ) comeS • 97- A. & Eusobii Apcenfis ord. & Bcncd. 351. B.37*.E-377.I>.37«-E- . „ r S. Eufidi Cella, al. de CcUtt»abbatia diœces. Bitor. 9f 1. A. Exiensis S. Gemfii abbatia pendens a Moiffia- co, 60. & 167. E. Exaperias ex rhetore Bnrdigalaifi Hi^ini>- rumpadcS, uS.JL f De T? Abas ( JAmoms ) 1119. B. r Faber (P«w)Ioftr. 38. E. Cœftao- tnms Fabri canonicus Aqœufiijinstr.TO. E. Petrus Fabri de Mazano Repcondonnnos > 408. A. De Fa&uia (Petnu ) 445. B. De Fagcto ( Orieboi Saueuu ) Inftr. 1S1. C. WiUdnms Annotas de Fagetjnftr. 1S3. A. De Faia ( Geroldus & Petnu ) Inftr. 13 B. De Falcone ( Petras) prior hofpiuiit soi^cti Ægidii > Inftr. 6X. E. f akneriiu (XhmUm) SobtDensiS episo. card. iioi. B. Tardet ( NiceLuss ) prior commendataxim S. Fidei Coloœbariensis, 149- A. De Fargis ( Rataotaodus)filios sororii Ckmeo- tis V. 14. A. Riimnndnt de Fargis cardi¬ nalis, 1104. A. ffaroefios( 'Alexander) cardinalis, I43. B. 911. E. Legares Avenion. 843. B. Fau ( Gabriel) consol Castxentis, Inftr. ia. D. Dc Favars ( Elias Elima ) Iiox. E. , De Faudoanis ( Beraesda ) 999. B Johannes de Faudoas pnor Argentolii, 1014. A. Jo¬ hannes dominus de Faudoanis oc dcMome- Acuto > 1145. D. Regalis de Faudoanis, 1080. A. Bcraudus ac Bcrtraodos de Fao- doanis milites, 1080. D. Du Faor de Pibrac ( Olympia ) osor Micha& k lis Huraolt de FHdpiral domini du Fay ; Navanx cancellarii, A. r Fedaci vicecomes ( GeraUoos ) Inftr. 19$. C. De S. Felix ( ) 1117* B. Bermundus <k S. Felix sonator Tolosonus, 54. E. Bemar dos deS.Fetido benefactor Salranixa 187 B.

  1. De Fenelor ( XmmZimmis ) niles, 188. E.

_ Fenclcnfis ricccomeS ( Petrus ) Instr. 39. C u Ferranx dux { AlsunJusX.) 1003.0. Her s cules 11 ibid. & 1004. C.Alfbnfus, ioo4.C lerrthns ( Jesepbas) prolcgatus Avemooenl e 846. E. Maihias Ferrier, $89. B. Ferreriu arcbiepu Urbinas & prolegaras Avenioocni h D. p. De Ferreriis ( Petrsts ) procurator regis pr pariagio faœndo cum abbatia Vabrenfa 178- C. Petrus dominus de Ferrieres, 573. i Ferrerioram familiz sourum liliis emaxui H conceditur, 588. E. De la Fcrtd ( Galterins ) baro, Instr. 54. I Hdemiacenfis de Fefrafacocotna ( Aimeritm Inftr. 168. B. & 194* D- 97*- £• ion» 1 Aftaaova comes Fidendae. 9S3 A. Gera 4ns comes Fidentiaci 993. A. Fidenuad cc mites feudarani som Ausdcnfis archiep fcopi, 97i-D. pg S. Fides Virgo & martyr Aginnensis, pnroi Cooqucnns abbaux. 135. & scqq. De Fielque ( 5. Cathariua Geuuensis ) 44 L- E. Jacobus de Fiefque ex coniribos Lav t, n«, ibid. o. Figixnm 9 monasterium ord. S. Bened. 11 r<L 171a C- & soqq- Instr- 43. C Figiacui urbs non ignobilis in pagp Cadmdoo» 1 ; s» r Tilesocns ( Jebamees ) theologus Parifiensil De Fillan ( Gntge ) 6ix. B. IX Fita ( Galhabdus ) 1116. A. ^2 Flandrix comes ( Robertus ) 14. B. 96. E ; u- Flandrini ( Johannes ) cardinalis, 907. C. I IX trus Flandrini cardinalis, 931. C. Fliscus ( Laurentias ) cardinalis prolega ncs Avenion. 849- D. Kide Fiefque. B. Flora momalis Belli-Ioa muaculu djj 194- C. [ s. f lotegia • monasterium. Ptde Toronetum. Floctc ( NkWmu ) primicerius sonatorum A» qucnhum, 33X. E. De Foderiis (/Unmauta Ritbardi c^Jordauae Riehardi ) benefactores Sal vanis, x8p. E. De Foix duo cardinales > uterque Petrut Domine» 1064. D. 1161. E. 1163. D. 1175. C 1197- A. & B.468 D. ii63-D.io$t C. 1x38. A. 1103. D. 933. C. $86. B.Pctmsde luo cardinalis»an cpisc. Baionenstsujip. D. Petrus de Fuxo legatus S. sedis, 317. E. N. de Faix cardinalis Avenion.lcgatuSyjio. B. Petrus de Foix legatus Avenion 841. E. Albancnfis cpiscopus, 1064. E. udetusde Foix dominus Laurreci, 1140. C. D. n6f« CJAargarita de Foix comitista Castri-booi» Inftr. j8$. A. Martharas comes de Foix, 584. D.Ifabdla de Foix uxorArchembaldi GraiU lii vicecomitis de Beam & de Chariilon t 5I4. D. Johan. de Foix princeps de Bearn. 586. B. Johannes comes de Foix, vicccomcs de Beam, qlq. D. Francisca de Foix, mu B. Margarita de Foix-Candalc, 1166 A. Catbanna de Fuxo regina Na variae, 10$ 6. B. Martha de Foix de Mcilles, uxor Anto nii d’ Au raison, vi ce comitis de CadcrKt, 4io. B. Rogeriuscomes Fuxensis^wj. A. 16$ C. Rogenus Bernardi comes Fuxensis, 995. b. D. Gasto comes de Foix, 1156. E. 1161. A. 116%. C. 1163.D. Mathzus comes Fuxi fuc- ceflor Gastonis, 1161. B. Anna de Foix 9 uof. B Phcrbus de Foix rex Navanx f 8<* B. Collegium de Fuxo in academia Tolosa¬ na >585. E. Dc Folhaquier ( K. ) magister miHria? templi de Speleo, 159. E. De Fonfaria ( Guillelmus ) Instr. 16f. D. ionsoca C Petrus ) cardinalis legatus ad impe¬ ratorem Grxcorum, 585. B. De Fontano ( Amaldus ) notarius, 1140. B. > Dc Fonte ( Rahuuadus) monachus S. Savini, 1140. C. Vicarius generalis S. Savini Levi- tanensis, ufi. C. De Fontanis ( Odo ) Inftr. 171. B. Umbertus , de Fomanis, Instr. 46 A. V illclmus dc fontanis, ibid. Panis de Fontanis > instr. 187. D.

Footcnsc B. M. monasterium pendens a Fi-

giaco, i73«B. Foramunz ( Bego) Inftr. $0. D. De Forcalquier ( Melais) comitifla, $10. B. 60S. K Guillclmus comes Forcalqueni 9 , Inftr. 101. C. 648. C. Guigo comes For- calq. Inftr. 67.B.& 14*.C. 485. E. 869.D. L Antonius dc^Forcalquicr dominus de V iens, C 611. E. Guillelmus comes de Forcalquier, s 3S9- B. 94s- B. D. 91$. B. 916. F. Instf. C 89. B. Bertrandus comes de Forcalquier » benefactor hospitahs Manuescx, 311. D. 0 Giraudus- Guiiklmi de Forcalquier, 6O9.C. , Mabilia comitist^dc Forcalquier » 433. B. U Vilklmus comes de Forcalquier, 314. B. n 341. D. Guillclmus IV. comes de Forcak quier, $10. D. Bertrandus de Forcalquier » >• comes de Montfort & dTmbruu, 4S9- B. r) Gauchcrius Guillelmi de Forcalquier, 401. 5. E. 609. C. Guillelmus III. comes de For- L calquicr, benefactor Canufix Durbonis, >. 463. C. Inftr. 141. B. C. Raimundus dc i- forcalquier de Ccsorista, 380. B. Rocbal- dus comes de Forcalquier ffi.B. Gmllei- 12 mus de Sabran comes de Forcalquier, 569^ C. Gaufrcdus de Forcalquier, 459 B. Wil- o. lelmus comes de Forcalquer, 401. A. Bcr- trandns I. comes Forcalquerii, Instr. 141. C. Guillelmus comes Forcalq. 40^ E- > E. Garscndis comitifla de Forcalquier, 463. ®> C. Thomafia de Forcalquier uxor R aimno- H. di de Lambcsc de Venelles 1611. E. Adalax feu Adalais Il.comitista Borcalq. Inst.i4*- l 9 B. WiHelmus comes de Forcalquier, 316.D. 459. B- Garfenda de Forcalquier, mater Raimundi Berengarii comitis, 314. B Guil- lelmus-Guillelmi de Sabran, comes de For¬ calquier . 609. E. Guido comes de forcalq. >e- »09. D- Villdmus comes de Forcalquier» 487. A. 608. E. 609. C Guiramdus-Guillel- «us mi de Torcalquier, 401. E. Forcalcariensi* regulus Guillelmus, 9x7. D. Adalax For- m caTquer.& Avenion.comitifla, 81».C. A<U^ ' lax comicilTa Forcalq. 483. A. 4S5• I N fcttndus I. cemes.Forealq. Inst. 9O.C.Jaos- scranda 8c Garsonda cominstæ Forcalq. Ibid. Forcalcaricnsis ccckfia concathcdra* lis, 4«*- C. ordinis quondam S. Benedicti, 508. C. Forcalquertensc capitulum erigitur, 4S0. D. De la Force, Provincir prorex > ii99« D. For- censts Bernardus, Instr. 167. D. t)e Fore ( Gauctoerins) canonicus Aq^ensis> Inftr. 70. B. Foretur vicecomes ( R. ) Instr. 47. A. De Foresta ( Scepse ) dominus de Colongo f 373. E- De Foriivio ( Mmjwm ) 370. D. De Fors de Ulerum (irillelmus ) 1513. E. De Forti ( Mrtiheus ) judex Avenioncnsts, Inftr. 91. C. De Fortis ( ) prior de Capairoso & de Garitochain, 146. B. DeFos SS. Gervafii fit Proufii monasterium ord. S. Bened. diœces. Artiat. 600. E. 6ox. C. $$i. C. Dc Fos, seu de Toffis (Partias ) Instr. 64 B. E. 96. D. 97. D. Pontius de Fos miles»be¬ nefactor monasterii S. Gervafii fupra mare, 343. E. Petrftsde Foflis, Instr. 64 k.Fulco dc Fostis > ibid. Bcrtrannus de Fostis>64 B. E. Gaufridus de Fostis, ibid. Raimundus de Fodis, ibid. Pontius-Geraldus de Fosfis, 64. £. Vido de Fostis, Instr. 64. B. E. 65. A. B C A melius de fostis, Instr. 64. B> Ac. Roflohnus de Fostis miles, <49- E. do¬ minus de Bonne . Instr. 119. t. Amclius de Tostis benefactor Toroneti, 449. Jouilbac ( Rainutadus ) doctor Sorbonicus, &C.IJ4 B. t)e Foulgeresf Delobisea) uxor Marci de For¬ iivio, 370. D £>c Fourbiu, seu de Forbin (.disertus) ma¬ gnus prior S. Ægidii > 196. A. Anna de For» binuxor Francisci du Luc castrorum prae¬ fecti, 340. C. Gabrielis de Fourbin uxor Petri de Valkvoire, 4H* Tuffanus de Torbin de Janson cardinalis, 595. 596. A. Jradeti (Amaldus) episcopus, 1316. B. Francix regina Anna d’Aucrichc, 1111. C. Ludovicus VIII. rex Franc. expugnat ur¬ bem Avenionensem, 816. D. E. johanna de France filia Caroli VII. regis uxor jo- Eannis II. ducis de Bourbon. 104. A. Hen- rietta-Maria de t rance filia Henrici IV. tegis Fraoc. regina Anglorum, 107. C. Er- mengarda de France uxor Bosonii comitis Provincue, regis Arelatensis, 353. A. Ca¬ rolus de France comes Provmci«, 3i6. Rex Sidlix, 317. $7x. A. Carolus d' France t frater S. Ludovici uxorem ducit Bcatricem de Provence. $69. D. N. dominus deFran- eia» Instr. 70. A. Carolus Franci» comes Marchue & Bigorrz, Instr. 191. D. Tranciottu$(XMjM/u»ws) prolcgarus AVcnion. B. rranciscam de Poenitentia Regenscm in urbem admittuntur, 401. B. De Fraxino ( Jehsumes ) arcbidiaconus de Fdntanelles in ecdcfia Ausciensi, 1*39 C. Treart ( Reurta ) uxor Ludovici de Vautorte in parlamento Aremorice pnefidii, 1088. C. Troasoci vicecomes (Rahnuudus) 1098. B. Gerardus comesFronfiad, 990. C. illici¬ mus Amanevi de Fronfiaco, 988. E. Tulcodi ( Guide ) celebris apud Paritios jur £ conlukus, 918. D 919. C. Dc Fulcone ( D.) miles, instr.70. A. Dc Fumei ( Ber^rantius) 988. E. De Furnis B. Marix panheoon in urbe Aven. 870. D. & feq. 82, 7. D. De Furnuls ( Brraxriiw ) canonicus Eluentis. Instr. 14. D. G GAbalorum fedes episcopalis Mimatem transtata, 83. C. Gabalorum vicecomes Bermgarius, Inftr. >4. A. Innocentius Gabalitanus comcs, ui. A. Berengarius Richardi Gabaliunus viccco- mcs, instr. 13. E. Palladius Gabalorum co¬ mes, 87. D. Stcphanus Gabalorum viceco¬ mes, 88. E. DEX GENERA1 Du Gabre ( Geergius ) candnkiis Castrensis > Instr. 11 B. DeGaiis ( GuiUebuus ) miles, Instr. 144. D» OcGaillard s Rtittoundut) 1136. D. Petrus deGainard, 373. D. Magdalcna de GaiUard dc Vcncl, regiorum puerorum educatrix vi¬ caria, ibid. Galan ( Boaindae) Inftr. 177. C. GalliacumS. Micbaiflis monasterium ord. S. Bened. in territorio Albieofi, fx. B. jS. C. ii. A. Galliacum S. Quintini monasterium in pago Cadurcino nunc destructum »f 1. B. Gallicr, Vicarios generalis CabcUicensts, 959. E. Gallicani episcopi non debent judicari niti ab episcopis comprovincialibus, 331. E. Dc Gamaco s Jarebus) tabellio, 1137. A. Dc Gambatcia s Ricbudub) miki, Prorinciæ & Forcalq. soncfcallus, 341. A DcGanac ( Gafte) benefactor Boni-sontis, 1097. B. Ganaldona ( Guillelaea ) benesactriz de No- ncnquc v 193* A. Dc Canay ( Jobauues-Francisuus ) Franci* cancellarius, 146. E. Nxolaus, fini Guillcl- mus de Ganay. regius ia sonacu Paristcnst advocatus, 147. A. Dc Gans ( Coflrsem Vdsurt, ) 1113. A. Gantclmi ( Rtimundlus) miles • dominus de Gravesons, 611. D. Jacobus Gantelmi, lnst. ioi. E. Rostagnos Gantclmi, 891. A. Jo¬ hannes Gantclmi fundator paithcnonixTa- rafcon. instr. 147- B. 611. E. 891. C. D. Dc Gap ( Jotimos ) comes, 466. B. De Garanduno ( AumuftanuS.) domiccllds, 169. C. Garcinus ( Petrus ) magister Arenionensts, Instr. 84. B. De la Gardc ( Raunsaulus Soraceni ) miles, benefactor Mcrcdrix, 113. A. Szcphanus dc la Garde/77 D. Bcrnardus-Sccphani de la Garde »dominus de Pcliflanc > ibid. Gaucc- linus de Garda, decanus Brivatensts & ca¬ nonicus Mimatensis, instr. 16. C Bcmar- dus Garde vicesgereos soncscalliProvinciae, Instr 88 E. Garda- Dri, abbatia diacef. Cadurc. ordinii primum S Bened. tum Cisterc. 185. B. De Gardera ( Rtimundui) ilyp. B. De Gargaja (Isuardus) 87$. A. B. Dc Gannol (Ametus ) benefactor Fonds- Guillelmi, txii. E. DeGamicrf Mareus-Autnius J dominos dc Montfieron, 3I3 E. Dc Garriga ( GtoiraUus) subprior Francarum Vallium, 401. C. Dc Garris (Ara^ns ) Instr. 173. E. Gafc ( Elisu ) iiof. B. Sancias Ayncrii de Gafco, Instr. I94*D' Dc Gastion ( Jacobus {JP Jobasmes) pnenobi- les riri, 1x79. D. Gasto (Isamus) prior Relhanensis, 403 E. Gastinclli ( Petrus ) canonicus AqucnGs, Instr. 70. A. De Gavanzas (Af ) 14. & 45. D. Dc Gavardan & de Bearn vicecomes ( P. ) Instr. 173. B. De Gavareto orioritus, 989. D. rrfi.E. 1100. E. Raimundus-Amaldi prior Gavarretd, 98$. C. Petrus vicecomes Gavarreti, 983. C. Petrus-Ro^crius vicecomes Gavarreti, Inst. 166. D Gasto vicecomes Gavarreti^88. C. De Gavasto ( RaimaIoius-Garfiai ) 1169. A. S. Gaudendi urbs ia diœcefi Convcnenst, 1090. E. Celisa ( 1 a Gelise ) Fluvidus iu Norcmpopu- lania, 9^s. De Gencbris ( Gerarslas) monachus Ania~ neniis, &c. $03. A. S. Gcncsti Lodov. bafilica dedicatur. 103. C. DeGcncvcsf Besstrix) uxor Fredcrici mar- cbionis de Saluces > ic.D. Gennadius prcsoyter Mastil numquam episc. 636. D De Gcntiaco ( RaimttlUus) 1118. A. C. Rai* mundus Vicecomes de GentiacoJnstr. 189. B>C. De Gento (Petrm) prior de Bucceno, 12.36.E. S.Gcraldus Aurcliacenfis mouastcru stmdaior, D. LI S. bcGcrders( Rabmmlus-^rnalhs) rity.A» De Gerente ( Baltazar) miles, Instr. 70. A. Gergeiu, ecclefia diœc. Aurcltoncnsts, 941* C. De S. Germain ( G.) 191. C. Gcrolatoris ( Artemus ) Vir nobilis o Insth X29. A. Gertoa (Johrtines) 500. E. S. Gervafii sopra mare abbatia diae. Aquentit nunc distracta > 343. L. Gcrundcnsts episcopus ( Servus-Dei) C. Wigo Gcrundeniis episc. 803. A. Ghinucci f Hierenjmui ) cardinalis, 954. E. DeGicra ( Petrus) domicdlus, 160. E. De Gilaberta ( 3ermunJtib ) monialis S. Augu*» stini ToloT. 60. E Dc S. Gilles ( Raiamsulus) 6u. C. f^Ue S. Ægidiutn. G i raudus ( Johaanes ) nobilis > Instr. 107. B. De Glandeves ( Gubella ) 694. C. M a ret¬ rita de Glandercs ulor Honorati de Caste* lanc de Montmcjam, 34s- E. De Glandcvcz ( Elie ) miles, Inftr.70.A. De Glatenx ( Cesrtullus) Lactorensts canoni-» cus, *! E. Glauso ( Guillelmus ) ficrista Arelatensts > 1319. A. Dc Gleirct ( Raismtndu*) archiprcfbyter, Inst. 190. D. Petrus de Gleirct, 1198 D. Goasoa (Johannes ) domicdlus, vicarius, Fi- guier t Albicnsts, 17. C. Go lasredi ( Geraldus) canonicus S Martini de Canonica, Jnstr. 13. &c. 14. A. De Godino ( Guillelmus-Petri ) cardinalis > roto. D. DcGonac ( Benetus) iri^.E. Dc Gondi ( libertus) Fraocix equitum tri¬ bunus, 410. B. Gondomerius (P.)major Burdegalenstsjnst. ’7t. E. De Goncfla ( Guillelmus) sonescallus Provin* cix, 819. D. 490 E. De Gontaud (Jehannes) baro de Biron, I49> C. Johanna de Gontaud uxor Johannit Ebrard domini S. Sulpicii, ibid. Gonterius ( Franafius-ilauritim) prolcgatui A vcnion. 850. C. D. De Gonzague ( Luslovictos) dux de Ncveri > 591. A. De Gorda S GulUebuue ) Instr. 156. A. Ber- trannus de Gorda, ibid. Gordanica cella, GourOaijIues) prioratus ab¬ bati* Anianensts, 547. C. 548. E De Gordonio, B. M. abbatia no/a sub Oba- iinaord. Cisterc. diorc. Cadurc. 187. B- De Gothian ( Beatrix ) uxor Aimcrici vice* comitis Narbooæ . 70. B. Marianus comet de Gothian, Vicecomes de Basto, ibid. De Goto ( Regina ) comidsta Arraaniaci, 995. A. Bertrandus de Gotto ex archiepiscopo Burdegal. papa dictus Clemens V. n 89 D. Gottcrcau ( Runcius) 913. B. Gouffier ( Orturus) magnus Franci* magi- stcr, 37. B. Guillelmus Gouffier dominus de Bonmvet, de Bnify & d Oiron, jjrimus cu¬ bicularius regis, Santonum scncscallus, 37. B. Guillelmus GouÆer de BoUniret thalas- Carcha, 37. B E. De Gourdon ( ^imeriCus) benefactor Gran- dimontcntium, 133. B.174 B. Galiota de Gourdon de Vailhac priorista de Ficui > 195 A Anna de Gourdon uxor Guillelmi domini de Varaire, vicecomitis Murati > 141. D. Guillelmus de Gourdon > fundator abbatix novx dictx de Gordonio, 187. B Dc Gourgucs ( Jarebus^Josuphus ) prior sancti Capram Aginnensts, 1x14. B. Le Goux de la Bcrcherc ( Petrus) BurgundiM tum Dclpbinarus fcnatuum priuccpst4i. C. De Granchia (JohAn^ei) miles, Instr. 144 D. Grandimontcnfis ordinis cdcnobium fundatur, 81 f. A. Grandimontcnsts ordo reformatur» 168 B. De Gramont, IVS- A. C*ara de Gramonr, prioriisa de Niosts, 613 A. Bibia de Gra¬ mont, E Gabricl de Gram?nt cardi* nalis, n8o. D. Sufatmade Gramonr uxct Ludovici de Castelnau, 1140- A. AmoniuS dc Gramonr, 1140. D. 1163. B. Grandis-Sdva monasterium ord. S. Bcnca* postea Gisterc. D. I N D Le Grantcl ( Jobarmet ) Cartufianus & Liget i prior, 718. A. Grafcilcnfc monasterium dicec. Vafion. 543. C. 801. E 414 D. 9»9-C. 913.D.E. 915. D. Dc Grasta (Bertrandm) dominus de Albano, Instr. 70. A. Raimundus de G rasta prae¬ ceptor hofpb.alis Aiiusicaiii, Instr. 154.C- D. Fiilco de Grasta, 418. E. Guillelmus de Grasta, ibid. Raimundusde Gralsc, 464.1. B.atnx de GiastC, ibid R de Graffc, ibid. Tibur^ia de Gialsc, 4<j. A. Guillelmus dc Crastc. ibid. Bcrtrandus de Grastc, ibid. B. Raimundi de G raffc, 464. E. Ludovica dc Gr.iise de Flafsans uxor Alfbnft (TOrnano Francix inaicfcalli, 618.A. Hcrmclma dc Graffc, 46$ A. DeGrafsays (Geralsus) prior Cluniaci, 176. D Grastinclli (CeralJu*') 461 D. Grat a Dei, fcu de Eremo, nunc Lumen-Dei, Lisenne, abbatia virginum ord. Cisterc. m diœccfi Cadurc. 189. C. DcS. Grato ( Raimanbltct ) benefactor Loci* Dji, 163. C. De Grava (GtttUelmtH) miles, Fundator Can- dcli, Sf.E 14 E. De Gravcson (BertranJut) benefactor Lurae, fo. C Raimundus Elyfiarius de Grave- fons, 609. B De Graulhet ( Pontius Gailltlmi) benefactor Candelii, 56.D. Stephanus de Graulhet bc- ncfador Candelii, 56. E. Guillelmus Adc- nMr de Graulhet benefactor Candelii, 58. A Dc G rcilly ( Johannes) fcnefcallus Vasconix, H$8. A. 13K Captai de Buch, 408. D. Dc Grezo coenobium, 901.D. E. Dc Gricsc ( Fcrrtolui) toparcha de Villcpin- tc, iio8 E. De Grig.ian (LItdvvlftM-GalcherIMi) comes, 594 D. Ludovicus de Grignan baro d Aps, C. De Grille (PctruF) 613. C. Simon de Grille, ibid. Valentinus de Grille, ibid. Petrus dc Grille de Robiae primus consul Arclatcnfis, 613 D. Dc Grilhone (Nicolaus) nobilis, Instr. 118. E. Grimaldt ( Dominicas ) prolcgatus Avcnioo. 846 C. Bemardus Grimaldi capcllanjs o Instr. 46. B. Grimoardi (GitilltfmuF) dominus de Grifaco, 813 B. Dc Grisoco (.Anglicut ) card. Albanensis, 7SC. B. Guillelmus de Grisaco ex mona¬ cho S.Cyriaci apud Gabalos» papa Urbanus V. nuncupatus, 89 C. Dc GriGnhaco iGailltrdH ; &. R.) 991. B. De Grua (Bernard.es) Instr. 171. D. Dc Gruni ( G.) sacrista Vivaiicnfis & cano¬ nicus Mima:. Instr. 16 C. Guadalo ( DnmnncIta ) Barcinon, cpisc. 979. B Gualdus (P.iulus) Vicentinus, 837, B. Gualterius (PhilipptiI-.Antotitus) card. & pro¬ le ^atus Avcnion. 8fo. A. Guibd (Hebcrtus) cardinalis, 841 E. Guidonis (Gutdo') miles Cavcllicensts, Instr. IS7. A. Guidkcionius ( Alexander) prolegatus Ave- nion. 846. B. Guidiorum a Balneo familia, 847. A. B. Ni¬ colaus Guidius archiep. Athen 847 B. DeGuilarando (Stepha/ub:} vicarius Albicnfis, 17« C. De Guilldmo ( Bernariu ;) prior major & elccmosynarius S. Savini, 1136. E. Guiramandi (SCrtIandKs) Instr. 78 B. Guitardi ( Rawundw ) præcentor ecclefix Castrensis, Instr. if. E Guido Guitaidi monachus ecclesiae Castrensis & prior de Mandolio, ibid. Gundcbaldus Chlotarii regis pfeudofilius, 638. • Gundovaldus Chlotarii regis filium sc dicens, 4‘S B Guntran (vHbelfnfis) miles, Instr. 77 D. De Gutto ArnaJdtii-Garfi{l.t} 1x04. D. Ftle Dc Gotto. Guyon (SS-wpfoKwnin) fcriptor historia: Au- rchancnsis, 319. B. EX GENERA H. HAillon ( C.)fecretarius confilii regis Jd- hannis, Instr. 11. D. Dc Halluin (Jfabella) comirilTa deGrandprd, 1314. E. Ifabella de Halluin de Picnnes uxor Arnalai de Villeneuvc marchionis des Ares, 371. D Dc Harilmendi (Johannes) 1140. D. Hcbcrt(JobMWK3)xrarii Galliarum praefectus, 318. D. Hcnncquin ( Maria ) mi. A. Anna Henne- qtiin, 7$$. C. D’Hiercs jfre/iiwm (Guido ) 308. B. Astrudis d Hicrcs uxor Guidonis, ibid. Amclius Guidonis d’Hieres, 3O8.A. Rogcriusd Hic- res, 317. B. VX ido Amclii d’Hieres de Fos, 601. A. Gaufrcdus d’Hicrcs de Fos, ibid. Amelius d Hicres miles de Fos, ibid. Ber- trannus d*Hieics de Fos.ibid Pontius Amc¬ lii d’Hicres de Fos, ibid. Raimundus Amc¬ lii d'Hicres de Fos, ibid. Vide de Areis. De S. Hilario (Lomans) Instr. 183. A. Hildebaldus archicapcllanus sacri palatii, 545. D. Hildebrandus nuntius Victoris II. in Galliis, 4^0. C. Hispania, parthcnon ord. S Dominici, 811. £. S Honorati Tarascon. monasterium, 890. E. Syl. A. B. Dcl HOfital (Michael) Franci* cancellarius, 409.D. 336.B.Matthxus de Hofpicali^np. C- Magdalena de THdpital uxor Robcrti Huraulc domini de Beicibat, 336. A. Hofpitalarii Jeolblymitani, 8’x B 8 3.A. DuHoustay(C^iMd/M3)zranipnc£cctus, 1141. B. Humbenus delphinus, 779-C. 906.E. Hum- bertus delphinus Vicnncnfis, 93 B. Dc Humcz ( Jcrdanttt) coustabularius regis Anglorum, 1314 A. Hungarix, Stcilix & Jerusalem rex Jacobus mistam fundat in ecclefia Albicnfi, 31. B. 46. C. Hurlult de Chiverny ( Philippe ) tigillorum rcg orum custos 337*A. Robenus Huraulc dominus de Belefb t ducistx Subaudis can- ccllarius>535.A.MichafelHurault de 1'Hdpi- tal dominus du Fay cancellarius Navarrx, 537. A. Genovcfa Hurault uxor Blasti Me- ltand præsidis. 47«-C. De Hulion (.AfuIa) uxor Bemardini dcClcr- moiH vicecomitis de Tallard, 468. E. Dc Hymcriis (Pctrat) 955 E. i. JAcob (L^dwCMf) Carmclita, 536. D. S. Jacobi ordo militaris, 991.C. 993.C. Jargoliensi» ecclefia ( Gtrgtaa ) in diaccst Aurelia ;. 941. C. Dejauben de Kastials (Margarita') uxor Jo- hannis-P tri de Cami d’Aimarc, 190. C. Dc Jaubencs, castellum, mi D. Dcjavon (Diana) de Baroncllis, 9$8. A B. Dc Jaurencio ( Petrat) canonicus Albicnfis, z7- C. Lc Jay ( Carolus) libellorum stipplicum ma¬ gister, 1$ 3. C. Jerusalem rex ( Henricut) in eum Amalricus frater rebellat, 116. B. johanna regina Je- rufalem& Siciliæ bencfactnx Montis maj. 314. D. Jefuitarum collegium fundatur apud Ruthe¬ nos, 130. B. Jcfuitz Forojulii admittuntur, 441. D. Aquis fextiis.sjtf. E. In urbe Au- scia commorantur, 971. E. D’Iharl'c ( Grartanas) archidiaconus Tarben- fis, 1141. A. Dc Ilice ( Raifmmtfaf ) decanus Elnensts, Instr. 14. D. Dc llivcmo ( Vtla fortis ) benefactor parthe- nonis de Leime, 192«. B. Dc Iliabarta (Arnaldus) Instr. 36. E. 37« A. Imbenus ( Poatitot ) 803. E. D’Incamps, nobilis familia, 1139. D. Infula, monasterium destructum, 919. D. De Infula ( Bcrtran lus) 1118. D. miles, Inst. 78. B. baro de 1’Istc, canonicus laicus Ati- scicnfis, 971. E. Guillelmusdc Infula cano- L I S. nicus Llenensis, Instr. 14. D. Ricanut de Infula, Instr. 149. A. Vitalis de Infula» 1099. A. Bemardus de Infula, Instr. 171. B. Bcrtrandus de Insola, 1079. E. Johannes papa XXII. fundator C artu fise Ca- durcenhs, Instr. 48. C. E. Idem unit abba¬ tiam B. M. de Lura diœcefis Sistaric. ca« pitulo ecclefiz Avcnion. Instr. 90. C. lpfiuS fententia de SS. beadradioe, 930. D. De S. J oh anne ( Btrtrantbot ) benefactor Be¬ nedictionis Dci, 1119. A. Joly ( Lfodovira ) uxor Petri le Goox «le la Bercherc, 41. C. Dc loncarias ( Petras ) 805. E. Jordanis ( Guilltlmas) canonicus Elenensis, Instr. 14. D. Jordanus ( Girattdas) nobilis » Instr. 118. E. Alifiarius Jordanus, 803. E. Jonus miles, Instr. 14. B. Dc S. Jory( GausulimtI) praeceptor domus de Spcleo Militiae Templi, 114. C. Dc Jostia ( Johaimas ) 114$. B. Jourdain ( Maria ) uxor Ludovici Ondedei > 443. B. Dc Joyoso ( Francifias ) cardinalis, 1087. B. 59i. B. Dc Isornia ( Andrias) Instr. 14$. A. L’Iste Odon, in diœcefi Convcncnfi, 1091. Isoard ( Thibauda ) uxor Bertrandi Boeti, domini de Rupc-salaria} 361. A. Iterii ( Pttms) cardinalis episoopus Albanus» Wfx. C. Dc Ju (Spurias ) iif9. C. Do Juflan ( Maria al. Margarita ) 1140. D. Juvenis ( Johaonts) cardinalis, 1138. B. Guik icimus Juvenis vicccomcsMastiiix, 644. B. L LAbacalaria ( ) officialis Ruthe* nensis, 171. E. Dc Labacut ( Forto) bajulus Aufciensis, Inftr. 164 E. Sanciusde Labacut bajulus Auscicn- fis, ibid. Dc Lacaute ( Raimumbof) bajulus comitis Ar* maniacenhs, instr. 164. D. Lactoracensis vicccomes ( Odo ) 177. B. Od- datus Lactoratensis vicecomcs > Instr. 183. D. De Lacu ( Pttrus ) nobilis, Instr. 119. A. De Lados ( GuillelmuI-FItas ) 1198. B. Ladunccl ( Lamsertas ) 489. D. LaFou, 960. B. Dc Lagoneza ( GaiUelrmti) fcnefcallus Pro* vinciæ & Fore a 1 queri i, Instr. p. 87. B. Laidet, miles, dominus de Charance > 460. D. Dc Laila ( Bertranlns ) 1118. A. B. De Lambefc ( Bertrantlai) 560. E. Pontiu» dc Lambesco, Instr. 9$. A. Raimundus do¬ minus de Lambesc & de Venellcs, 611. E. Petrus de Lambcsoo, benefactor Silvx-ca-* nat, 310. C. Petrus de Lambcfco, 916. A» B. Willclmus Raimundi de Lambesc, 560. E. Petrus baro de Lambesco, Instr. 97. B. Petrus de Lambesc 9. A. 814. A. PctruS de Lambesc benefactor Sikz-camt, 344. E. $60. E. 771-A. Dc Lampierre ( Af ar^arita ) monialis de Ei- nonenca > Instr. p. 63. A. Dc la Lande ( Ra^mMndas D. Pe* trus de la Lande auctor fupplcmcnri conci¬ liorum Galliae, 476. B. De Landorre (Huy ) dominus castri de So- lomcdio ; 168. C. Arnaldus de Landorre 9 af 6. A. 115. A. Dominus de Salmie^.bene- factor Bonz-cumbx, 153. A. GuillelmuS & Gallarda de Landorre, 1x1$. B. De Langey ( s.Mdovtcttf) 1310. B. De Langham ( S&nan ) cardinalis, 9co. E. Dc Langladc ( Stephanm ) notarius Arcla- tensis, $87 B. De Lanfac ( LttdrviCu ; ) eques torquatui t 1108. A. Lauti ( Laartntiui) episc. Firmanus 9 846. B. De Larath ( Gurdas) Instr. 190 C. De Lartiga ) Armanda ; 8c B. ) Instr. 47- E* Lafcaris de Tende ( Hotorat tj ) canonicus Rcgcnfis, 407. C. D. Petrus Lafcaris de Tende facrista Regcnfis, 407. C. Antonius Lascans, dominus de TcnJc, 407. A. De I n r De LaÆttu ( D. Jriaimes Fayui) prunus car- tufij! Cadurcensis prior, Instr. 48. D. £. De Lalleris ( Villelmus-Raimuiuit) Inst. 16$. E. Latii ( Raisuundut) Instr. 149. D. Dc Latiniaco ( Petrus ) miles, Instr. $4. E. Albcrtus baro de Latiniaco, Instr. $4. D. Lavaisticra (.Ambtardus-Phslippi) dnmiccllus, castri de Canchceeneto » x6i. A. Philippus Lavaistiera»ibid. De Laval ( Af aria) domina de R ais, 818. E. DeLauduno ( Bertrandus ) Instr. 140. B. Guafcus de Landuno filius Bertrandi, 817. A. Dc Lavedan, sou de Levitano ( Raimuntlus- Garfias) Instr. 193. B. 1133. E. Fono vice¬ comes Lcvitanensts . I-nstr. 194. D. 195. B. G mile Imus Fortonis Leviranensis, Instr. X94. D. Amaldus de Lavedan. Inst. 193. A. vicecomes Levi unus, Instr. 191. A. Garfias Tortonis Leviranensts> Instr. 194. D. Rai- mundutde Levitano, vir nobilis, 1171. A. Tonaneriusde Lavcda vir nobilis, Instr. 191- E. Laugcrius ( FrJsd/nu ) 919. C. De Lauro ( "Bereniarius 8c Guillelmus) bene¬ factores Salvunix, 187* D. Oddo de Lauri» Instr. 171. D. Du Laurenr ( Atilreas) regis archiater, 591. D. De bncto Laurentio ( Jehansses) nobilisjnst. 117. B. Giraudus de S. Laurentio nobilis . ibid. De S. Laurent la Castagne, nobilis fiunilia, 1139 E. Dc Laurrec (Aurelius) cardinalis, no3.B. 1136. B. Sicardus de Lautrec benefactor Candelii, 56 ; C. P. vicecomes de Lautrec. f8. C. Sicardus vicecomes de Lautrec, Instr. 6. C. 3o. B. 81. E. Bertrandus Sicardi vicecomes <k Laurrec, 19. D. Amalr-cus vicecomes ie Lautrec, Instr. 31. A. lolanda vicccomitista dc Lautrec, 81. E. vdctus de Lautrec, 1140. D. Petrus Vicecomes de Lautrec, 4 f.E. Kido de Foix. De Lauzieres de Themines ( Glori >nda)uxQr Ludovici ducis d'Arpajon» p. 84.. B. De Laye ( Alats seu Alix ) 931. B. Leberon Darroilhani, Instr. 171. B. De Lecco, al. de Lerco ( Rabidus) miles, sencscallus Provincicdc Forcalqucrii, 513. A. inftr. 145. A. De Lecto ( fUmald* j ) sonefcallus Proviucue 6c Forcalquerii, Instr. p. 88. B. Ue Lcncaburch ( Udalricus) comes, Inst. 141. C. De Lengis () carthufianus, 611. C. De Lenoncourt ( Tbeeelericut) dominus de Chateau-Thierry regis cambellauus, 590. A. Lentaldus ( Petrus) Inftr. 64. E. Dc Lentillac ( Deotlatus) fundat moniales de Vico, 141. D. Detyhina de Lcndliaco prio- rista de Liflac, 191. D. Leonicenus ( Nicolaus) 910. C. Leponus retractat soos errores de incarnatione Domini, 633. De Lcratio ( B. Patrias ) nobilis, fundator Salvanix, 106. D. 186. & feq. De Lerens ( Robertus) 489. D. Dc Lcrida ( Betengarius ) miles, Instr. 81. A. Lelcun ( ^rnaldus^Guilbem ) rooo. A. De Lesoarra (Aiquebnus-Guillelmi ) 988. E. Dc Lelrat ( Gabrielis ) uxor Caroli le Jay > libellorum sopplicum magistri, 153. C. Leucophzi pœnitentes, 91* D. Pe Levcdo ( R. ) Instr. $0. E. De Levi ( JohAnna ) ccmitista de Caylus, x66. D. Eustachius de Levi baro de Caylus, 580. C. Elisabeth de Levis de Chateaumo- rant, 1086. B. Philippus d« Levis utrum Tyrensis episcopus ? 999. D. Ludovicus de Levis baro de Volta & (ancti Minini, 369. D. DcLeyga ( Guillelmus) Caronicnfis episco¬ pus, 148. C. Xeyrac, prioratus conventualis ord. Cluniae, in dioeccfi Condomicnfi, 163. D. Lezatum, abbatia pendens a Moifliaco, 60. De Lezay Lufignan, archidiacbnus Ruthcn. 156. E. Tomus I. > E X GENERA Libellus ( Hy edurius ) prolegatui Arenion. 849. Liencard (Sri. ) 960. B. De Lignac ( Raunsendus-GuUlelOcus ) Insth 176. C. Amaldus de Linaco» Instr. 194. D. Limai ( BartboUauLus) presoytcr Castrensts, Instr. 11. B. De Limoges (Meœarus) ▼icecomgSy 161. E. Dc Lineet ( ) dominus, C. Lincius ( Baltazar ) cardinalis, & prolcgarus Avenion. 849. C. Lingonii sou Lingoni* B. M. prioratus» Lau- • 99** C. Arbenus pnor Lingoni*, 111. D. Dc Lionne ( ) regni administcr, 47O.D. Scbastianus de Lionne, 470. C. De Lira {!dtcolaut) 950. 0. Lirinenfes monachi. 411. B. 533. A. 33). B. Dc Listeres, prioratus pendens a parthenooc de Leime, 191. C. De Listac, prioratus pendens a panbenone de Leime, ibid. De Logarzano ( Centullus ) 1118. C. Instr. M9. D. De Lomania ( Ori) Instr. 164. A. 166. C. 167. D. Amaldus Hodz vicecomes Loma- niae, 168 C. Vifias vicecomes de Loma¬ nia, 166. E. Bernardus-Willclmi vicecomei Lomanix, Instr. 167. D. Oro de Leomania miles, Instr. 17$. E. Odo vicecomes Loma- niat, 1011. A. Henricus-Augustus de Lo- meme, comes Briennae, 671. A. Lombardi de Tarascone( Jaeebus ) Inst. 147. C. Guillelmus Lombardi benefactor Toro- neti, 449. E. De Lombcria B. M. panbenon, 1070. C. Lomellinus ( Laurentius ) prolcgarus Areo. 848. D. De Lorgues, collegiata ecclefia diœccsForo- ul. 43S C. De Loron ( Anelupus ) Instr. 183. A. Labar- acis de Loron, ibid. De Lorrame ( Franciscus ) dux de Guiso>409. D. Fridcricus de Lorraine administrator Aadcgavensis ducatus, <39. D. Nicolaus de Lorraine de Vaudemont dux de Mer- coeur, 76. E. Lu Jovica de Lorraine de Vaudemont uxor Henrid III. regis, ibid. Matthxus dux Lothanngic » Instr. 14&. Lorsom f prioratus a Moifliaco peudeni, 169. C. De Loubans de Verdales ( Vrsula ) uxor ]o- hannis de Vaiette CornufTon, proregis & sonescalli Tolofani, 18 A. C. De Louvain de Berzy ( Ntcelans^Jehastms ) castri Mcdiolancnfis gubernator, 501. A. Johannes de Louvain eques Vicecomes de Berzy, dominus de Nigello, &c. 501. A. De S. Luc (Franciscus) cquet torquatus, 6 69. B. Hugo du Luc, 450. E. Lucidus presoyt.r pnrdestinatianuS restpisdr, $34. A. S. Ludovicus IX. rex Francorum componit cum cpiscopo Albicnfi pro justitia AUm2, Instr. 9. A. Ludovicus Pius imperator Remis cum Ermen- gardi uxore a Stcphano papa IV. corona¬ tur,, 545. D. Ludovistus ( Ludovicus ) legatus Avenion. »44* A. Dc Lugal, Instr. 190. C. De Luganag & Luganat ( AmoUus fsocrista VaUtensis, instr. 188. A. C. Dc Lugat ( Raimundus) iaxi. E. Dc Lunas ( Guillelmus) Instr. 63. B. Lupancricnses vicecomitcs, 1x61. C. De Lusegio ( tsarnus ) miles, Instr. *8. D. Luvcsa fluvius, 919 B. Dc Luxcmbourg ( Carolus ) Vicecomes dc Martigucs, 1x40. D. Frandscus de Luxem- bourg, 468. D. De Luxo ( P.) Inftr. 173. £. M MAan (Jehannes) fcriptor histone eccle* fiæ Turonensis, 319. B. Macips ( Postius >jrillelmns. Rjbifouodus Instr. 46. E. LIS. De Madakas (IfirnJU ) Instr. 64. F. MafFdc ( Paulus Sc Julius) equites, 9$4- E. Magdcburicnfis castellanus (Bruchardus) InlK ioo. A. Madiran, prioratus MoilRaci, 177. C. De Mailly ( Ludovicus ) marchio, $94. E. Maiamfredi ( Petrus ) canonicus S. Martinl dc Canonica, Instr. 2.3. & 14. B. ( Marnerus) baro, Inistr. $4^ D. Le Maingrc (Jebonstes }Francix marcscalluft 496. D. De Mairaco (Amaldus) Instr. 39. E. De Mairan ( Rainsundus) 151. B. De Malae ( Raimuntlus) baro . Instr. 97. B. Mahcausa (trillelsuus) miles, Instr. 77. D. Malacinus (Barthelomaus) davarius Sistaricij Instr. 91. B. De Mala fbsta (Guillclnsus} canonicus Car- pentoratcnsts, 8cc. 17. C. DeMalaval ( Oii/ZrZmnj ) 160. B. De Malcnginh ( Aimericus) prior S. Petri de Casteco, 1104. C. Malelpine ( Franciftus ) consul Avenkn.933.. C. Malirusti ( Guillelmus ) canonicus Mimaten- fis . Instr. 17. E. De Malmort ( GaUicna ) uxor Ebbonis dc Venta doro, 70. E. Dc Malmort ( Geraldus) 991. A. De Malotortello dominus ( Villelmus) Instr. 7% C. Malfane ( ^ertranins ) prior S. Gene fi i, Instr. 71. E. Malfangui ( Jacrius ) prior de Corredis» 6rr. E. Manancha > veras monasterium a S. Castore Aptenst cpiscopo fundatum, Hunc dcstru* ctum, 376. B Mancrola ( Tbeodora ) uxor Raphaelis de h Roverc, 104. A. De Manosoa, monasterium S. Bernardi, ord. Cisterc. 890. C. D. De Manofque ( Raioriaudlus ) Guamcrii, Jia. E. Dc Marano ( Gonsalvus ) Instr. 171. C. Dc Marea, comes, 719. E- Parus de Marea » rerum Bearnensium soriptor, 1163. & seq. De Mardaco ( PrMw ) 45. D. De Maremne comidsta, feu vicecomitiiu, 1311. C. Des Marecs (Nicolaus) regni administer 8c crarii przfectus * 416. B. Des Marecs de Vaubourg comes conststorianus, 417« A» De Marcstan ( Bernardus) Instr. 165. D. B. Maria inter Valles abbatu diœcefis Aptenstt gopcRupem- Salariam nunc destructa, 376. Maria ( Gabriel) B. Jobannx de Francia a confestionibus & monialium Annuntiata¬ rum generalis institutor, 114. B. De Mangnanc ( Franco) 5$i. A. De Marillac ( K olentia ) uxor Octaviani Do¬ ni d Atdchy, 414. A. Dc Marinis ( Dimmicus) prolegatus Avcnio- nc fis, 848 B. De Marly (J atrius )pr*(ei cainerrjitionum regiarum, 75j. C. Marmor & caldaria, judiciaria, 1101. A. De la Marqua ( Petrus) miles > 188. B. Marqua Faocria, nobilis familia, 1160. A. Marrc ( Jebaunes ) prior S Luperci, 10x1. D. Marrier ( Murtinus ) monachus S. Martini a Campis, 439« A. Dc Marsoille ( Guillelmus tl. ) Vicecomes, 551. C 553 C Inftr. 9$. A. X13. C. 114. A. Rostclinus de Marseille, 449. E. Ranccli- nus Vicecomes de Marseille, 34*« B.5*3.B. Hugo Joffrcdi de Marseille, 5 5 e» B 308. C. JoScdus Jostrcdi de Marseille, $f 6. B.Fulco viccc mcs de Marscille, 3o6. E.$$3.C. 643. D. 744 A. bulco JoffredideMarfcHle, $56. B. tFHlelmus I. Vicecomes Mastil. Inst. 109. C D. Goffrcdus vicecomes Mastil. 308. C. instr. ni. D. na. B. Joffrcdus vicccomea dc Marfeille, D. 644 B. Aicardus de Mastilia, Instr. 97. D. Guillelmus Ili. -1- cecames Mastil. Instr m.D. B. Vgo Gaustredi Sardus de Mastilia, Instr. ii j. B« Geraldus-Aldemarus dominus Montilii yi- cecomes Mastil. Instr. 113. A. Ancemundui Viccdominus MafiiL Instr. r©6. A.Raimun* I N D dus Joffrcdi de Marscille, $$6. B. R. dc Bauiio vicccomcs Mastil. y6i. D. Aicardus Vicecomes Maflil. 644 B. Guillelmus vice¬ comes Mastilic > 641. E. ^43* Petrus dc Marscille, $$6. B. Pontius vicecomes Maf- filix > 641. C. Pontius Joffredi de Marscille, 556. B. Raimundus Gausrcdi dcMarsoille . 560. A. Dc Martha (Joharmts) S. Savini monachus, 1139. C. S. Martialis Avenionense collegium pro mo¬ nachis ord. S.Bcned. S79- D. Minianum, Mont-de-Marsan9itsu7. D Guil- iclmus Lupi comes Marfiantnlis, Inst. 194. D. Casto vicccomcs Maisani, 9#** C. Ber¬ trandus baro de Marsanc, i73.C. Arnaldus- Guillclmi de Marsiauo >1179* A. Willclmus Lupi vicecomes Marciani, Instr. 83. A. ArnaMus-Guillelmi de Marciano, Inst 165. C. Raimundus vicecomes de Marciano, Instr. 166. D. Arnaldus-Guillclmi de Mar¬ ciano, 988. E. De Manigny, rci xrarix praefectus, 74- D» Martini ( Guicaldus) Arclatcnlis cabiscola, Ssv.C. S. Martini diœccfis Aptensts abbatia destructa, 37s. D. Bertrandus de S. Martino cardinalis, 877. A. Dc Martrcs ( Silvia) benefactrix Boni fontis, iiif D. De Masalgnia (Hugo) judex curiae Vapincen- fis. 465. B. De Masel ( Petrus) canonicus S. Martini de Canonica, Instr. 13. & 14. A. Dc Mafsellas ( Cenebromtus) Instr. 190. C. DeMastas ( Bosu ) 991 D. 1133 A. De Mathaplaria (Petrus) archidiaconusLie¬ ne n fis, Instr. 14. D. Wataroaus ( Bermundas ) Instr. 64. E. Dc Matha ( Johannes) institutor ordinis SS. Trinicads de redemptione captivorum, 565. C. Matthaeus ( Horatius) prolcgatus Avenion. 848. E. DcMaulcon ( B. ) Instr. 163. C. De S. Mauricio ( Guillelmus ) miles, dominus de Monte- pavone, 193. A. Dc Maurlon ( Rsgaldus) Instr. 50. D. Maurontus dux proditor patriæ Saracenos vo¬ cat, 640. B. Urbem Avcnioucm iis tradit, 3oi. C. De Mauvoilin( Guillelmus) canonicus Lugdu- nensis, 319. D. Amaldus Guillelmus dc Malo-viduo miles, Instr. 191 D. Petrus de Malo-vicino, 1118 D. Amaldus de Malo- vicino, I11S. E. Peregrinus de Mala-vicina, 1099. A. S. Maximini vetus monasterium iu Aqncnfi diœcest Praedicatoribus conceditur»343 D. Maytir (Amaldus) 1178. B. De Mazan, 9$8. A. Johannes-Bapt. de Ma- zan eques, 958. B. Mazarinus ( Jultus) card. & prolegatus Ave nion. 847. D. Dc Mazaugues Thomaflin >96 C. De Mazciras ( Raimundus ) instr. 171. D. Dc Mazeres (rMmus-BerAardi) Inst. i6$.C Dc Mazeroles ( Stephanus ) prior S. Petri d< Castcto, 1103. C. De Mazcriaco ( Armandus ) canonicus Ca dure. Instr. 46. D. Mazonc ( vdlelmus ) abbas secularis sonct Martini de BiJos, Instr. 191. D. Dc Media vilia ( Bernardus) 1138. E. De Medicis ( Clarijso ) uxor Philippi Strozzi 331. C. Laurentius de Medicis dux Etruria 333. B. Petrus-Franciscusde Medicis, ibid Magdalena de Medicis, soror Leonis X papæ, 667. Catharina de Medicis ncpt papæ & uxor Henrici Francorum regis 667. E. uro. C. Maria de Medicis, uxc Hsnrici IV. regis Franc. 669. Mcdiolancnfis vicecomes ( B amabas) 2.9. ( Valperto Mcdiolancnst archiepiscopo dep< (ito sufficitur Manastcs Arelat. 549- D. De Mcdullione( -4 dslats )domina de Carbo ; 490. E. Alasia de Mcdullionc domina < Curbon, Instr. 91. B. Raimundus domini de Medullionc, 341. E. 401. B. 918. I 961. D. Mclgoncnfiscomicifla( Bealrix & Btrfratod EX GENERALI comes) benefactores Bonae-vallis, if8. C. Meliand ( Blafius) præsos senatus Panfiensts, &c. 471. C. Mcliflant ( Maria ) 1141. B. Dc Mella ( Guillelmus) Instr. 47. E. Memini, populi Galliae Narbom 493. A* Dc Menastio ( Dominicus ) 1030. B. Dc Mxnauto ( Rosa ) 1x03. B. Mcmuatus ( CamiUus) prolegatus Avenion. 84$* Dc Mercato ( Jfimericus ) 113. D. Dc Mcrcedc ( Fratres B. M. ) Cadurcis re¬ cipiuntur, 143. C. Dc Mercœur / Beraldus ) 93. B. 313. B. Idem delphinus > 94. D. 96. A. Coostabulariut Campanix, 96. C. Robertus dominus de Mercorur delphinus»101. B. Alifendis de Mercoeur fi'ia Bcraldi, uxor Ponceti de Montlaur, 93. B. & postea Aimari de Poi- ticrs> vicccomitis Vaicntinensts, 93. C. De Merindolio ( Rofilrnus ) 906. B. DcMcfmc ( Johannes-Jaeobus ) propraetor ci¬ vilis apud Panfios, 1198. C. De Me flcnes ( Raimundus ) 563. D. Metail (Antonius ) nobilis, 1^0- A. B. Mctria, S. Mitre, consostor ecclefiæ Are- latensis, 301. B. Dc Mcyronc ( Gunrmus ) 100. D. De Mczoaga (Petrus) prior B.M. de Conrez, 597- De S. Michaelis ecckfia parochiatis in oppido de Kcgula ad Garumnamjerigitur in collegia- tam, 1101. A. Dc Miers ( Oliverius ) nobilis, dotator mona¬ sterii de Fieux, feminarum ord. Jcrosolymi- tani, Instr. 154 E- V5- A. De Milas ( Pelegrinus) 11x5. D. Dc Milhau ( R.) archidiaconus Aginnensis r 159- D. De Miliaco (roAdarn) miles, Instr. 8. D. Milonis ( Berengarius) nobilis, 716. C. Minimi apud Mauuam diœccfis Sistar, admit¬ tuntur, $04. C. Aquis-soxciis, 331. A. apud Arc atem, 591. E. Minori.z, 114. B. 90$. E. in urbe Auscia commorantur & Mirandae, 971. B. Aper admittuntur, 359 A. apud Salonem diœce- fis Arelatcnfis, f 68. D. De Mirabcl ( D.) Instr. $0. E. Deodatus de Mirabzl 14$.D. 151.C. Gcraldus dcMira¬ bcl, ibid. DeMiramonte (roAugerius) Instr.i9f.C. Gaa- zis de Miramoat uxor Petri domini de Fer- rtcres, 573» E- Petrus de Miro monte, 151. A. Miranda, scdes olim episcopalis, 999.B. Guil- klmus cpisc. Mirandcnhs, 1011.E. DeMira/allc (Gusll:Imus) 80. C. Bernardus dc Mira valle, Instr.i4.C. Galardus de Mi- ravalc, 1016. B. Dc Mirepoix (Petrus) 18. E. De Miro-mari, castrum, 816. B. - Miscens-malum (VsUelmub) miles, Inftr. 37. A. Dc Misericordia moniales B. Marix, 338. C. 837. A. . Dc Misome (Bertrandus) 903. E.

Moistic (Armandus) $6. E.

Moline ni (Petrus) 184. A. - Dc Molincz (Bruno) 189. B. Molncrii (Bertrandus) prior de Costa, Instr. i 78. B. Monachia (la Mourruie) monasterium, 9 47- D. l, DeMonar (Raimundus) 1115. C. », Dc Monastier ( B. ) 17. E. Bertrandus de Mo- L nastier, 57. A. Raimundus de Monastici miles, 17. C. Domiccllus, 30.A. Bcrmundi is de Monastier, 57. A. 9 Dc Moubas vicccomcs (Bernardus) 1085. C >r D. Petrus vicecomes Monbasti, 1086. B. Dc Moncade, feu de Montc-catano (Guillel- I. mus) vicecomes Bcarnensis, n$$.E. 1156. B 3- Guillclmus Raimundi de Monte-catano vi cecomcs Bcarn. 993.D. 1131.E. Franciscu n, BcMoncaca comes Ostonx, 1131. B. Gastc le vicccomcs Bcarn. dominus Montis-cacani as 1195. A. >. De Monccdic (Guillelmus) T159. D. Dc Moachy de Ncflc- Paris (J obarma) uxq us Ludovici marchionis de Mai(ly, f 94. E. 1 s. Monetæ cudendae jus habent episcopus & cx noni Cadurc. 181.E. Monfalcsta domus, 1110. E. De Monstaco (Jacobus) 170.D. De Monte (Amaldus ^288. B. Antonius de Monte cardinalis, 83$. B. Montane (Hieronymus) dux strenuus adrerstiS Tureas, $91. A. DeMontancr yicecomites, 1175. D. Guillel¬ mus Odonis vicecomes Montanerii 9 Inftr. 194. D. Ottodatus vicccomcs Montanerii fundator abbatix S. Uricntu de Regula » 11)6.C. De Montanhol (Guillelmus ) 189. D. Deo¬ datus Raimundi de Montanolio 9 Arnaldu» Deodati Raimundi, Guillclmus Deodad Raimundi d? Montanolio 9190, E. DcMomamaco (Datus Arids) Instr. 194. D. De Montaigu, feu de Montagut ( Pontius ) 1119. D. Oddo de Monte'acuto, 1130. D. Raimundus Bernardi de Monte-acuto > f 6. D. Petrus Raimundi de Montc-icuto, ibid. Amaldus de Mome-acuto, 56. C. 168. D. Vitalis de Monte-acuto miles, Instr. 31. E. 185. 186. Raimunda Guiraldi de Monte* acuto, 191.D. Guiraldus de Monte-acuto » 291.C. Guiraldus Guiraldide Monte-acuto, 191, D. Englcfia uxor Geraldi de Monte- acuto, 191. C. P. de Monte-acuto magister domus militiae de HiQania > Instr. 68. E. Bernardus de Monte-acuto, f6.D. Odo dc Montc-acuio, Instr. 18$.C. Ifarnus Bernar¬ di de Mome-acuto, 56. D. Bertrandus de Momc-acuro miles Instr.31.A. A. de Mon¬ te-acuto miles, Instr. 186. A. Cono comet dc Monte*acuto sororius Godofredi Bullio* nari. Instr.jx.E. Lambertus comes de Morw tc*acuto 9 ibid. Margarita de Mnntc-acuto uxor Alexandri de Monte - lanardo 9 ibicL Armandus de Monte acuto miles, Instr. A. Raimundus de Montaigu dominus de Turmigicres & de S. Marcel 9 369. C. Rai¬ mundus de Montagut prior S. Nazarii, 183. D. Johannes de Montaigu officialis Foro* jul. 440. D. Armandus, seu Bertrandus de Montaigu eques, dominus castri Licnardi • 137. C. DcMontald ( Bmunta ) Instr. 176. B. At- naldus Pontius, Goyantius, & Isormu filii Bernardi, ibid. C. Dc Montalcgre ( .Antonius) magister Templi de Speleo, 161. B. Guillclmus de Monce- alacii, Instr. 63. B. Florentia de Mome- alacri monialis de Elnonenca» Instr. 6a.IL DcMoncauban (Draconetus ) toparcha > 918. D. Beatrix de Momaubaa, 1197.C. pc Montaut (Bernardus) benefactor Lumini> Dci, mo. D. 1095. D. Rogcrius de Mon¬ taut, scu de Monte aleo. 1139.A.B. Baro dc Montaut canonicus Ausckufis laicus est > 971« E. Dc Montc-amato (Guillelmus) Instr.86.A. Dc Monte-Arragone (Pontius) 1096. C. De Monte-Audno ( Durantus) Instr. 8. A. DcMontebrifo (Hugo) 449. A. De Monte bruno ( H e It tu ) 158. D. Militix Tcmnli in Occitania magister, 19). E. Rai¬ mundus de Montbrun, 4S3. A. Dc Monte-buxerio (Guillelmus) ecclestz Ca¬ durc. cancellarius, 114. E. Dc Monte-cannelo Fratres Albis recepti, 13. D. Dc Monte*clarat (roAimericus & Rainaldus ) Instr.6i.D. De Monte-claro (Guillelmus) nobilis, Instr. . 117. B- Blasta de Monte-claro monialis dc r Elnonenca, Instr.63 A. i Dc Momdragon (Raimundus) 57^-A. 777& Guillelmus de Montdragon, sou Mon»is- . draconis nobilis, 779'B- 811.E. LancdotuS de Monce - dracone nobilis, Instr. 1^9. C. Draconetus de Monte - draconis potestas . rclatcnfis, Instr. 157.A. - De Montcil ( Lambertus ) toparcba de Clan- s saycs, 717.D. Lambertus de Moxiteil douyr > nus de Lombcrtio, 5 8. C. , Montelimar de Grignan (Gsraudus) 718. C. De Montesquiou baio, canonicus Aufciensts laicus, 971.E. Sancius de Montesquiou, 14. >r D Bernardus de Montcsquiou, 16$.D. Pic¬ ta vinus de Montesquiou, 13.fi. 59'A I N Frandfca de Montesqtnoa vicecomiusta dc Sedirac > 1180. A. Guillelmus dominus dc Montcsquiou, 145.D. Raimundus Aimerid dc Momcsquivo, Instr. 161.E. 163.A. B. C. Raimundus Aimericus de Moncefquivo, 987. D. 1103. C. Paulus de Montefquivo • I139.C. Prioratus de Momcsouivo, 971. A. Dc Montferet (vrillelmus) marchio, 311. C. Dc Monte-ferrando (Hmj#) Inftr. 50. E. Pon¬ tius de Moatsorraod prior S.Stephani de Ca¬ deneto, 314. E. De Monce-fcrrano (Nictoilsuras) miles, Inftr. 14- B. De Montferrac ( Bmoisacim) 464. D. Blanca MotuferratcafiS duds Caroli vidua, 1000. C. De Montfort ( Simo» ) comes, ricecomes Bi- terr. & Carcafson. 131.E. 131.C. Simon co¬ mes de Montsort. J66. D. 597-A- Simon dc Montsort Toioste comes, dux NarbohXfip. E. Simon de Montsort comes Leycestrix ▼icecomes Biterr. & Carcastonx, Instr. 10. D. 110. A. Simon dominus Montis-sortis, dux Narbonae comes ToloGr, 990. D. Si- mon de Montsort, 91. A. Simon comes de Montsort, 174. C. 401. A. Amalricus de Mootsort dux Narbo me comes Tololir.iio. C. Amalricus Montis fortis, dux Narboo. 16. D. Guido de Montsort, 154.B. I&31.E. 1154.E. Philippus de Montsort 18.A. 58.A. f t. C. Judex pro rege in urbe Albia, S. B. Johamus de Montfort t 45. C. Amauri de Montfbn, i3i4. B. Amalricus de Monte- forti comes Tolof. & dux Narbonx homi- mum przstat abbati Moistiactnsta A nstr. 41. B. De Monte-Gaudio ( Luobviens) marefcalluS Ludovid docis Andegav. 19« B. Montis ~ gomcricus comes>Nodatorum dux, 1186. B. X)c Montherio (Petrns-Rainerius) miles, con- dominus de Molinis, 466.E. De Moatc lanardo Hermengawlit) uxor Vi¬ talis de Monte-acuto, Instr jx.t. Alexau ier de Monte-lanardo filuu Hugouis il. ducis Burgund x, ibid. Dc M.D ite-laVardo {AmaUus Btr»arU)\nfa, 46. D. 183. A. Braidade Mjnce-iavardo, Irtftr. 46. D. DeMoataar (Guillulntut) fio. C. Poncetus de Montlaur, 93. B. Domini de Monuaur fiindaures abbatir Lurensts diœccfis Sistar. Inftr. 90. C. De Montluc ( Blatus) 14I. E. MarefcalluS Franciz, )4O.B. Francisca de Montluc uxor Daniclis de Flairan principis de Chalais, 340.B. Gabnclisde Montluc de la Garde de Castillon, 1141.C. Dc Monte Lugduno (Amulius GuiUalmi) co¬ mes Pardiaci, 994* B* 1031.C. Du Mom-{ainIc-Maric((j<ry*/fr») baro, Instr, 54. D. * . . DeMontmatone ( Bej» ) 160. E, Raimundus Berengarii dominus de Mommatone, ibid. De Moncmaur ( Albertus ) baro, Inftr. 54. D. Dc Montmorency (Henrieus) dux, Occitanix prorex, 40. C. Philippi de Montmorency uxor Guillclmi Goufficr, 37.B. Dc Monte-pavonc (Richardus) 289. A. Bcr- nardus Gaucclmus de Moruc-pavouc, 189. B. De Montpcllier (Abxeudis ) uxor Ebuli III. ▼icecomiris de Ventadour, 174. C. Maria de Montpcllier uxor Petri Arragomim re¬ gis, 118. E* Guillelmus dominus de Mom- pcllier, i74.C. 9^9-E DeMontpefat (jr.Ueimus & Ademarus ) fra¬ tres, Instr. 178 C. D. Gaufrcdus de Mont- pefat, Instr 178. E. Pontius de Mompefar» Instr. 189. A. Flandrina de Montpcsat fun- datrix Boni-fontis, Instr. 178. B. 1113. C. 1114.B. Raimundus de Monte- pcfato, 133. A. Bermundus de M.ontpcfat, 168. C. Bcr- trandus de Monte-pcGtto, Instr. 47. E. Ar¬ mandus de Monte-pcfato, Instr. 46. A. D. i8r. De Monte* petroso (Bemardus) prior de Pinu, 401. C. De Monteruc (Petrus) cardinalis viccfcauccl- Janus, 49 s- DEX GENERA! Dc Montigny ( Eli&abetb) uxor Hugonit da Bellay, 439. C. De Monthils ( Raisuundus) 99). Q, Raimun¬ dus idem de Montiliis judex ordinarius co¬ mitis Armaniad, 1159. D. De Monritiis, surto de Moudliis ( Rofia^nus ) Instr. 91. B. De Monte-olivo, seu de Monroliou domini 746. A. ixoi.C. Petrus Raimundi de Mon- toliou» 150.D. Guillelmus de Monte-olivo, 57^ B. Dc Monterodatb (GmZfefaMK) dominia castri Murcd, 161. B. Dc Monce-rocundo (Agnos) monialis B. M. de Aipajone, i7i.B. Pontius Bcmardi de Moo- tc-rorando. 80.D. Guillelmus de Montron, 1118.B. Arnaldus de Monte-rotundo» 1146. Dr De Montoneria (Odo) clericus comitis Pictav. & Tolof. 58.D. 168.B. Dc Moncras {Arnaldus) prior de Pat ricianis, 1304. B. Montreal, in diœcest Convenensi, 1091. Dc Montrevel ( Jobanna) uxor Claudii dc Dimevillc, $01.E. De M.onte-valcanno (GrimaUus) 164. C. Dei Morel (Alamn»»us) prior de Madiran, Instr. 191. D. DeMorengs ( Garsauus) 1181. E. Dc Morenlels ( Sanatts-Firto) ii8r.D. DcMorcrs (Guillobnus) Instr. 24. A. Bcrpn- garius & Guillelmus de Moxcnis, 568. A. Dc Morgiis 93°* Morientibus poenitentiam & communionem haud negandam definit S. Leo papa, 4x1. A. De Morlana ( ) 1169. A. Arnaldus de Morlana, 1159. D. Mnrlanensis moneta, 1311. C. DcMornas (Petr»s-C»tllelm»<) Instr. 84. B. Pccrus Gmllelmi de Mornatio> Instr. 131 E. Rostagnus de Momatio, 90$. A. De Mortemer (Petras) cardinalis, 310. D. De Mota, fcu de la Mothc (Arnaljut) deca¬ nus monasterii Canacensts, Instr. 46. E. Pontius de la Moche, 5 > C. Bcrtranuus de laMoche > $7» E. P. de Mota mile*, Instr. 189.A. Amancvus de Moca, teu de la Mota, Instr. 165. C. 1104. D Geraldus de Mota, 1101. B. Petrus de la Mota. 988. E. Johan¬ nes de ia Mota de Hcrcmo monachus cc- clcfix Castrensis, Instr. 11. E. F.de M *ta miles Hospitalaris bajulus Araustcensts, Iustr.134.D- Johannes de Mota domiccllus castellanus Moatis regalis» 14.E. Odo de la Mothc monachus e congregatione S. Mauri, 939 E. Petrus & Bcrenganus de la Mothe milites t .316. C. Philippus de la Mothc du Plcstu-Houdancourt, 1008. D. Dux Cardonx, marcscallus Franciz, Ca¬ talauni* prorex, 107. C. De Moucy comites, 1311.A. De Moustiers ( LutUviea ) uxor Scipionis dc Foresta de Colongo de Vend, 373*E. DcMuen ( Bertrada) 1137.E. Mummolus cum Longobardis in Galliam ir¬ rumpentibus praelium committit, 454. C. De Mura (Bersraasus RatffsunjHs) $06. D. De Murat ( Gasrielis ) domina de i Estang, uxor Frandsoi de Valctte-Cornustoa scncs- calli Tolof 181 A. De Murcto (Raifmsasns) canonicus S. Murti¬ ni de Canonica, Instr. 13. & 14 A. Dc Muris (Rounandm) Instr. 150. A. Murolii ( Joha»n» ) uxor Galpardid Estaing sonescalli Ruth. 118. C. Dc Mustcto ( Gnillelnsas J Instr. 14. D. Rai¬ mundus de Musteto, ibid. Bemardus de Muiscto archidiac. Elencnfis, ibid. Arnal¬ dus de Mufseto > Instr 14. B. D. Adcmxrus dc Mustcco, ibid. N. $• XJ Aamatius diaconus S. Amandi Rudi, cpiscopj, 131. D. Dc Narbone (Ponius) marchio de Fimarcon > i» 7.D. Fides comitistaNarbon.bencfactrix Moistiaci, i63.C. Aimtricus vicecomcs Nar* Vonx, 70. B. 191. C. Raimundus comes Tolof» & duxNarboaft j&c. Sio. G, Lr- LI S. mengardis vicecomicista de Narbone, 188. A.Bemardus Berengarii vicecomesde Nar* bone »103. D. Johannes de Narbone bird de Tallciran, 180.D. Johanna de Narbone relicta Guidonis de Severae, 68. A. De btoffau(GHiUelmHs) princeps Arauiicanu^ 7^4-E. Mauricius de Naflau princeps Arau» fic. ibid. Vidc Aranfica. Dc Navaillcs ( Garfins-Amanti) Instr. 16$. C. 1x70.A. Raimundus-Gardas deNavail- les, 1156.A. 1194.A 1170.D. Navarrr rer ( TbeoMAts) 651 E. Johanne» XXXV.Navarra rex, 1109.B. Carolus rex Navarnc&Lconora regina, lofi B.Johanna Navarrar, uxor Philippi Pulchri, 97.A. Ur- raca Navarrae uxor V\ illelmi Sancii comitii Vasconic, Instr.181 A. >98 D. De Neapoli (Sii»ulfits) comes Casor», Instr. 8f.D. Dc Negrepeliffe S Ægidii prioratus unitur ab- batix S. MarcelliRu Septem-fontium. iS» G. Nemauscnsts vicecomes ( Btmardm ) Instr. 4. A. De Nemoribus (Johannes ) archidiac. Vapia* cenfis, Instr. 146 D. Nemorost dux (Jaeobm) 1005. C. Ncrienstum ducum origo > 1001. D. De frevers ( Lndovicnt) comes, ^0. E. Nicix (RajafobalsMs) Instr. 77. C. 78. A. Nkolenus ( Franctsusss) prolegacus A veniam «49. B. DcNivibus B. Marix prioratus, 971. A. De Noailks (Annas) dux & par Francix, &c. 153. A. 169. A. Margarita de Noailles mo¬ nialis B. M. Dcaurarx apud Cadurcos, i)7- E. Nozarec (Gssillelmns) 499. E. Dc^o^iroAo (GnilUlmus-Ratmnntbss) milcS Instr. 167. A. Novalicicnsc monasterium, 457. D. Novelli (Arnalibof) 1116. D. Nucerinus c piso opus Paulus Jovius Noroco- mensts historicus, lOQi. C. O OAlric (Philippus) 50.C. Cardus OIncf monachus Castrensis, Instr. 11. E. Octobonus ( Petrus ) card. legatus Avenion. 846. A. Octodurensis episo. Constantius, 893. C. Oisell.us ( Hntricus-Cisori»ius) Koxnfc rcgif orator, 3»i. E. Ol eben (Benifocius 6c Cloammols) 449. A. Ondedci (Ludovicus) 443. B. DcOppeda (Isnardus) 961.D.946.A» DcOrastio (Gaillardus) 1138. C. Oiatorn prcsoyteri Arelau admittuntur, 592. E. Aquis-fcxtiis, 356.E. Dc Orbciaco {Garsuad conati) Instr.i?4.D. D’Orbmac (Raimundus Gerardu ;) Orignac in diœccfi ConVcnensi, 1091. D Ornano (Alsunsus ) Franciæ marcscallus» 618. A. Margania d Ornano uxor Ludo- vui Gakhcni comius de Grignau, $94. D*Orty, nobilis familia, 1113. B. De Orulgas (Arnaldus) Instr. 61.D* Oruntius ( Henricus) canonicus Caiurcensis » Instr. 31.B. Oscensisepiscopus (Stephanus) f$7.B. Johan¬ nes Bauiscs Oscenfis in Hilpama epileo pus, lOfl.fc. Dc Osta ( Petrus) miles Caturcenfis, Instr. 48 C. Ost cnsts cpiso. Geraldus, 1176. B. 1138. C. 981. C. Ovidia laLouvefi, amms, 919.B. P. De TJ Aders (StepbanuI) 17.E. 110.D. Rai- £ mundus de Paderiis miles, 81. A. la Bertcrc ( Gutllelmus ) Instr. 169. Dc Palasti (BertronJus) noi.D. Pe Palatio (B.rnarJus) Instr. 14.B. Dc Sancto Palatio ( Johannes ) consul Caso trensts, lr.str. 11. B. Palanctsu (DMotHH Sq JohanaBapt.) 954. b. i n : Jobann. Bapt. Palavicinus cardinalis & prolcgatus Avenion. 845. C. 953.D.E. An- tionottus Palavicinus card. ibid. Palnarenso monasterium apud Petrocorios a Normannis destructum, 173. De la Palu (Ludovicus) clccmofynarius eccle- six CastrensisJnstr.ii.E. Thcobaldus de la Palu hotpitalariuj ecclestæ CastrenstsUbid. De Palude (Petrus) patriarcha JeroC 930.D. De Pamicrs (Elia.) auctor historix comicum de Foix, $8$.B. Pampbilius (CanstUus) card. legatus Avenion. 844. D. Pampiloncnfis episcopus (sanctus) Instr.161. C. Petrus Pampilon. episc. 1154. B. Lupus Pampilon. episc. 1014.h. Dc Panado (Deus-da) castellanus, Instr.49 C. D. De Panas dominus, 983. C. Dc Panath ( Pontius) Instr. 38. E. Hector dc Panath, 151. A. H.igo de Panath, lfo. C. Hclias Panath, 168. A. Petrus de Pa¬ nath, if o D. Guido de Panath, ifi.A. Ge- raldus de Panath, 15'. D. B. Hugo de Pa- nath, 151. B. de Panath archidiac. Albicn- fis, i$i.D. Petrus de Panath, 151.E. Helias dc Panath, 151.B C. Pancharta nigra Arelatensts quid ? 811. E. De Pan.fac (o.) instr.i63.C. willclmusBer¬ nardi de Panesac, ibid. Panisoolcnso fchifma, 1161.E. De Panofa ( Steohanus Motus) miles, Instr. 24.B. Cacharina de h Panofa monialis dc ELionenca, Instr. 61. fc. De Panfio ( A doinus) 106.D. De Pardaillan baro, canonicus Auscicnfis lai- cus, 971.E. Jacobus de Pardalbano, 999. B. Oto de Pardcilhano miles, Instr. 175. E. Jacobu ; de Pardaillan, vicecomes de ravia & de JuiiLic, f 16$. C. Pardiaci co nes ( Ltcerius) 98 A. Bernardus comes de Pardiaco, 998. F. Arnaldus-Guil- lclmi de Monte-Lugduuo, comes Pardiaci > 994. E. Bernardus comes Pardrniacentis, Instr. 194. D. Pans ( Martnaus ) scriptor historix Anglica- næ, 1. De Paristo ) Raimundus Oalrici ) 163. C. Parmenlis conventus, 667. C. Dc Pas ( Bernardus) miles, 1116. A. Pascbal ( Thomsu) officialis Aurelianensis, 500. C. Dc Scnt Pastor[Guillelmus-Bema^us )|Instr. 193- A Dc Patcrvis, Perves, coenobium, 90X. E. Dc Patris dominus, auditor Avenion. 834. C. Dc S. Paul ( Guillelmus ) 1$ o. C. Petrus de S. Paulo miles, Instr. xzi. D. Johannes dc S. Paulcardinalis legatus, $6$. A. De Paule ( Kincentius) auctor congregationis Miflionum, 671. D. Peasti ( Nicolaus ) nobilis, Instr. 117. B. 118. A. De Pegalla (Dulsur) Instr. 177. B. De Pcia ( PhilttVIus) miles, sonefcallus Nc- maufi & Bcllicadri, 16. E. De Peinicr, lcu de Podio nigro ( Pontius ) vi¬ cecomes Mastiliac, 646. L. De Peirafort ( Petronilla ) 159. E. Guirbertus dc Petra-foni, 160. A. Raimundus dePc- tr a-forti prior de Campaniaco, 160. B. Al- debcrtus de Petra- forti canonicus Ruthen. 171. E. Raimundus de Petra-soni prmr Bon« yallis Ruchen. 147. D. Bertrandus dominus de Pctra-sorti, 160. E. Dc Peirc, archidiaconus Mimatcnsts, 91. D. Austorgus de Pcirc, 89. B. Amaldus de Petra, 187 D. Burchardus de Pcirc, 90. D. Boumundus Burchard de Peirc, ibid. Alde- f>enus Astorgius baro de Peirc, dominus de Marchastcl, 101. D. A. de Petra przcentor Vivaricnfis & canonicus Mimatcnsts, Instr. 16. C. De Pcirola ( Guillelmus ) Instr. 14. A. Rai¬ mundus de Peirola, 18. E. De Pelagrua ( Fontj ) archidiaconus Vafatcn- fis, Instr. 190 D. Amaldus de Pelagrua archidiac. Convcncnsts, mi. A. Pclcgrini ( HIt'^0 ) canonicus Albicnsts, 580. B. Bernardus Pclcgrini domiccllus > ibid. Collegium de Pclegrm, 1106. A. DE X GENERA Peleii ( Raimundus) miles, 160. B. Pelion ( Petrus ) domiccllus, 293. A. Pdliders ) Guirauris ) $7. B. Pclochus ( Bege ) 106. D 187. B. Bernardus BegonL Pclochi, 187. B. Dc Pcnart ( Petrus ) nobilis, Instr. 79. E. Guillelmus de Pcnart, nobilis, 70.D. De Penna ( Oltvanus ) 18. B. Bernardus de Penna, ibid. Raterius de Penna, 15. A. Pondus de Penna baro de Gourdon, &c« 178. De Pcnnafort ( Guillelmus) 568. A. Dc Penn^FraterCarolns-Johunies) magister jocastii & S. Johannis de RoÆlionc, ord. jcrosol. 369. D. Dc Pcnthicvre domina(Francisca a Britannia) 1109. B. D: Pcrigueux ( Margarita ) mater Sicardi de Lautrec episc» Agachcnsts, 83 A. Dc Pernes ( Gabrtolts ) uxor Rogerii de Clcr- mont-Tonncrrc de Crusy, 443« D. Pcrreciot ( Silvefier ) 885.D. Pcrronius ( J acrius ) cardinalis, 119?. B. Pcrtuyfius eccicfiae Avenion. archidiaconus auctor (upplementi ad Galliam Christ. fra¬ trum Sammanhanorum, 83S. D. Dc Perustis ( Francijcus ) baro de Lauris, prae- ses fenatus Provindx, 343. A. Pescnti (Themao ) archidiac. Tricastinensts, Instr. m. E. Dc Petra-bruna ( Derriuus) 104. E. De Petra-castcllana ( Bontfactus ) 449. A. De Petra-fixa ( Tetrus ) 151. A. 1^9. A. Petrarcha ( Franctlcus) 949. C. D. E. Petri ( B. ) præceptor hofpitalis S. johan. Je- rosol. de Tauriaco, 115. C. S. Petri & S. Victoris abbariola, 9x5. D. Petruccius ( Dominicus ) prolcgatus Avenion. 846 U. Dc Petruflia ( Johannes) Instr. 11. E. Dc Peustrac ( Gojceltnus) Instr. 183. A. Philippus I. rex Franc. excommunicatur ob repudiatam uxorem, 2.76. D. Philippus Ii {.Francorum rex Albiensis eccle- fix privilegia confirmat, Instr. 10. D. Philippus IV. rex Franc. vocat Albicnfem epi- scopum ad bell .m contra Kobenum Flan- drix comitem, Instr. n. E Pbilonardus ( Munus ) prolcgatus Avenion. 847. D. Item Philippus, 847.A. Phocæcn ;cs populi, primi Mastiliae conditores, 617. & z8. D. E. De Picacos (Raimundus-Jfnsaldi ) Instr. 30. A. Picardel de Podio Gayraudo (Ludovicus) Inst. 11. E. Piftavicnfis comes ( Guillelmus) 1166. A. Richardus Pictonum comes & dux Aquita¬ niæ, 1036. C. Diana Pictavicnsts, 730. C. Aymaius de Poictiers comes Valentincnfis, 93. C. D. 320. D. ncenon Dicnfis, 467. D. Carolus de Pictavia, Instr. 70. A Alson- sus de France comes Pictav. & Tolos 168. B. 191. E. Elconora de Poitiers uxor Rai¬ mundi d’Andusc de Volta, 374. E. Guil- lclmus Pictav. comes & dux Aquitaniae, instr. 190. D. Guido comes Pi&av. Aquita¬ niam Valconiam regens, Instr. 167 C. Willclmus comes Picta V. & dux Vasconiæ, Instr.173.t- Raimundus comes Pictav.Inst. 164. D. Wido Pi&avienstum comes, Instr. 189. C. Richomus comes de Poitiers, 396.A. Willclmus V. comes Pictav. & Vasconum, dux Aquitanix, 1176. C. Johannes Franciae comes de Poitiers uxorem ducit Johannam dc Rodez & d’Armagnae, 119. D. De Picrrclatc ( Bertrandus) episc.705. D.An¬ tonius Pontanerius de Petra-lata, Inst. 117. C. Pilifortis ( D. ) canonicus Ruthen. 171. E. Pinelli ( Bernardus ) prolcgatus Avenion. 8 .8. A. Dominicus cardinalis Pincllus episcopus Ostiensis, 837. B. De Pino ( Guillelmus Petrus Bernardus ) Instr. 46. D. De Pifa ( Jojepk.us ) historix Arauficanx stri- ptor, 710. E. Dc Pistcleu ( Guillelmus) dominus de Heilly, 105. E. Pitom ( Ludovicus) canonicus Aquensts, Inst. 70. E. L I S. Pius papa IV. cieat ^pifeopos Calli canos h«rts fis liifimulatos, scd frustra, rege reluctante, 330. B. Pio ( Carebas ) cardinalis» 9is A. De Plaisonce ( Theobaldus ) ex arcliidiacono Leodicnfi papa G regorius X 316. E. Dc la Planche ( Bernardus ) cardinalis, 105 4. C. Dc Planiol ( Petrus) canonicus S. Martini de Canonica, Instr. 13. & 14. A. De Planis ( Guillelmus ) 1135. E. Du Plcflis comes Fredericus, nir. A. Francif cus du Plcstis dominus de Richclien, eques torauatus, 337. B. Armandus Johannes da Plcflis card. & dux Richelius, 337. B. <059. C. Antonius dominus du Plcstis-Piquet t 1008. D. Gabrielis du Plestis de Liancourt, 1088. B. Podcnsan ( Petrus) 1146. B. Dc Podio ( Barrava ) uxor Saxii de Montef- quiou, 14. D. G er ardus de Podio, .Atnbasu flator, regis Anglix, 1316. D. Bernardusde Podio, 110$. A. Dc Podio-Artino, Puy Artin, ( Guillelmus ) an. Lasourr. episcopus ? 119$. E. De Podio longo ( Stephanus) 16$. B- De Podio-rorundo cœnobium subjicicur BoC* codunensi, 601. C. Bertrandus i.c Podio* rotundo, Instr. 149. D. Dc Podiolo(K miles, Instr. 38.B.D. P odi pini dominus ( Injlaciu, ) 494. A. Pœnitentes Alb ; apud Manolcam admittun¬ tur, $03.0. Pœnitentes publici ordinari nequeunt cpiscopi, 541. A. Del Pogct ( Stephanus ) 168. E. Dc Pojols dominusflF'4/«/^Ms^4m6)srU8*)iiO3«l B. Pokestromii vicecomes (AJemurus )Inst. 166. C. E. Ejufdem filii Willclmus Fedacus 8c Odo Fedacus, ibid. Dc Poiignac( Johaana ) 1001. D. Ludovicus- Armandus vicecomes de Polignac, baro de Chalanfon 118. A. Pollerius ( Johannes ) archidiac. Vivaricnfis reformator Montis-major. 314. E. De Pomarct ( G ) 183. A. Guillelmus de Po- marct, Instr. 46. C. Dc Pomcis ( irillelmus-Amanevus) nix. A. De Pomeriis (Petrus) archidiac. Leomanen- fis, Instr. I7f. E- Pomerius rhetor Arclatcnfis, 53$. A. Dc Pompadour( Ranulas seu Rwnaldus) icoro B. Maria de Pompadour uxor Frandsd d’Aubeterre, 193. E. Poncct ( Petrus) comes d’Ab!is, 505. B. Pons Sorgiar datus Cluniaco, 809 A. D. De Pons ( ^Amaldus ) 287. B. 189. D. 191. Bertrandus-Amaldi de Pons, 191. B. Gau-. fridus de Pons, 988. E. Petrus de Ponte, Instr. 140 B. De Pontac, præfes infulatus in sonatu Burde- gal. 1146. D. Godofridus & Arnaldus de Pontac, mi. A. D. Dc PonteVes ( Fulco ) dominus Vallium, Co- tiniaci, &c. 496. C. Dulceltna domina de Pontcvcs, 314. B. Istiardus de Ponteves, prior A rue-cellae, Instr. i$o. A. 319. D. Blancastius de Ponteves dominus Castri- Rainaldi, 496. C. Angelus de PontCVes do¬ minus de Buoustc, 388. B.Fulketusde Pon¬ teves sonefcallus Provincix, 467. E Fulco de Pontevesmiles, Instr. ifo. A. Laura dc Ponteyes mater Fu Iconis fit monialis Artx- ceUz, 346. E. Perota de Pontcyes uxor Bcr- trandi Rambaldi de Simianc de Gordes, 371. A. Fauquctus de Ponteves vir nobilis, 6$f. B. Gabrielis de Ponteves de Carces t uxor marchionis de Gordes, 196- A. Fulco de Ponteves, 346. E. 398. B. Albenus de Ponteves, ibid. Lbrardus de Ponteves do¬ minus de Corignac, 348. D. Ifnardus de Ponteves, filius isnardi de Antravcnis dc Agouto, 818. D. E. De Pontonis prioratus, 1043.B. 1119.D. Ludo¬ vicus d’Albrct prior de Pontonis, 111A. B. De Porcdlct (Gaufridus) $$9. B. Guillelmus de Porceltec, 561. A. 115. B. $64. C. Ber¬ trandus de Porcdlct, 568. E. Raimundus de Porcdlct, ib’d. Rainaudusdc Porcdlct, ibid. WiilcbnusPorcdlcu, 8ii. E. De I N 1 DcPort (Rost agnus) Instr. 97. D. Du Port ( Æ fidius ) prcsoyrer doctor in utro¬ que jure, Arclatenus ecclefix scnbit histo¬ riam, 519. D. Ponalcnastus (Bmfo/flmjnJCarmdita cpisc. Trojanus, 370. D. Des Pones (Bona) uxor Scbastiani de Lionnc, 470. C. Ponucnsts cpisc. ( Conradus ) & cardinalis, 761. C. Dc Postheras (Bermundus) Instr. 149.A. Potestas, Podefiat, 568 A. De Pochauo (Amblardus) 14.B. De Pradinas, Instr.50. D. Pragmatica Sanctio abolita a rege Ludovico XI.33.B. DuPrat (roAntouius) Francia? cancellarius, los. C. De Pratis dominus (Raimttndus) 310.C. Rai- munda de Pratis monialis S. Augustini To- tos.6o.C. Antonius des Prez de Montpezar irancix marefcallus, 194. E. Raimundus Amaldus des Prez de Montpezar, 311. A. Bertrandus des Prez de Mompctac, ibid. DePrestignaco (Petrus) prior Alti, 17$. D. prcvost (Ludovieus) historiae Araustcanx ec- clciiz scnptor, 765.B. DePrcxaco ( GuiUolmus Lupi) Instr. 194. D. Principibus etiam haereticis obediendum do¬ cet S. Cxsarius Arelatcnfis, 53$. C. DcS. Privato (Pontius) 17.E. 46.A. 5, Privati monasterium in urbe Gabalorum» olim abbatia nunc destructa, m. A. S.Lu- penrius abbas S. Privati occisos ab Inno- centio comite Gabalorum projicitur in A- xonam, 100. B. 3. Procube virginis & martyris Ruthen. por¬ tio mfignis reliquiarum transfertur in cc- clefiam S. Amantii, iji.D. Prosocr Aquitanus non fuit episcopus Re* genus, 388. D. pxovinciz comes ( Joffredus ) Instr. 140. D. 95.D. Ildefbndus dux de Provence, rex Ar- ragunum, 311. D. Bcnrannus Gausredi de Provence, 4<o. B. Viilclmus III. comes Provinciz, Instr. 140 D. pro Caro.o dc Provence prindpe Salernitano capro indi¬ cantur preces a concilio Regenti, 403. C. Beatrix de Prorencc uxor Caroli Franci® » 570. C. Jotfrcdus comes du Provence, 605* C. 915.A. 916. C.D. 606. B. Raimundus comes de Provence & Barcinon. 448. D. Ildefonsus marchio de Provence, 401. B. Raimundus Bcrengarius comes de Provcn- ce frater Ildcfonst regis, $63. B. Raimun¬ dus marchio de Provence » comes Barci¬ non. Arragonum princeps, 561.C. Benran- dus comes de Provence, 306. C. 553. E. 459.D. 481. D. 486. A. 605. C. Inst. 9f. D. 96. C. Carolus de Provence princeps Salernitanus >465. C. Robertus comes de Provence, rex Siciliae & Jerufalcm, 612.. D. Raimundus Bcrengarii marchio de Pro¬ vence & comes Forcalqueni, 401. A. $69. A. Ludovieus II. comes de Provence, rex Sicilis 9 314. E* lluCsonfus comes de Pio- ▼en ce, 34I.D. rex Arragon.614.B- Instr. 10$. A. Robertus comes de Provence rex Siciliae» 574« L>. 381.C. 348.B. Ludovi- cus III. comes de Provence, rex Siciliae, 447. A. Raimundus marchio Pro Vine ix & comes ToloGe, 810. B.C. Adelais comitis- sa de Provence, Instr. 109.D. no.A. 30$. B. Bcacrix comiusta de Provence, 488. C. 490. & seq. Sancta de Provence fiha Rai- jnundi Berengani comitis dcfponfatur Rai- mundo comiti Tolofano, 315.A. 569. B. 904. B. Bofo comes de Provence procla¬ matur rex, 396.D. Carolus comes de Pro¬ vence, 403.B. rcxSiciliæ 403. D. 493. B. Johanna regina, comitifla Provincia:, 713. B. Raimundus comes de ProVcnce, 605.D. Willelmus comes Provincix, Instr. 81. D. E. 3$$. A. RaimundusBcrengarius comes ProVinci» & Forcalq. Instr. 87. D. 79.E. 340. E. 348. B. Bofo Provinciae co¬ mes, 7»i. A. Alfbnfus Provinciae comes & Toloste, 9iS.D. Gilbenus coincs Provinciz» 916.C.D. Gausrcdus comes inferioris Pro¬ vincix, 808. C. Bertrandus comes inferio¬ ris Provinciz, 808. C.D. Johanna rcgiua Tomus /« ) E X GENERA Neapolitana & comitifla Pibyincix, 8ii.C. Bertrandus marchio Provincix, 901. B. 915.A. Dynamius patricius reftor Provin¬ cix, 637. B. Alsonsus Provincix marchio, Pictavi* comes & Tolofir, Si8kc.D. Caro, lus II. comes Provincix» 616. D. Beatrix regina Sicilix & comitifla Provindae > 316. A. 405. B. 819. A. B. Carolus I. comes dc Vrovcncc, rex Siciliae, 46$. C. Bofo rex Burgundiz & Provincix, 9x4, C. Ildcfon- fus dux de Provence, rex Jenisalcm, 5S1. St scq. Bertrandus comes & marchio Provin. cix, 3H«E* Garfendis cpminffa de Provctk» cc, 487. fc. Bertrandus comes Provincix, Instr. 64. A. Carolus Andcgaveniis comes Provincix, instr. 101.D. Robertus comes de Provence, rex Siciliae, 404.4^ Sancius co¬ mes de Provence, 3x1. D. Benrandus mar¬ chio Provincix, 711 .D. Renatus coincs de Provence, rex Sicilix, $83. A. 406. B. Er Jcrusalem, 368. B. D. Ludovieus comes de Provence, rex Sicilix, 496.B. Guillclmus II. comes de Provence, 5$i.B. 610.B. Inst.63. D. 74«E« Carolus II. comes de Provence, rex Sicilix, 374-0. 491.B. 401.A. Raimun¬ dus Bcrengarius marchio de Provence, co¬ mes de Forcalquier, 5 68. A.Ludovicus Boso- nis de Provence, regium nomen fumit ia concilio Valentincnu, $47. E. Boso comet ProVincis, Instr.63.D. 64.C. 41$.E. Instr. 131.D. 103.C.E. Jotfrcdus marchio Provin¬ ciae, 915.A. Rotbaidus Guillclmus comi¬ tes de Provence, 30$. C. Carolus II. Pro- vincir comes, 6x6. D. 703.D. Rex Jerufa- lcm & Sicilix, instr. 85. B. Rocbaldus co¬ mes Provincia, Instr. 109.D. Adalax comi- tiflaProvincix, Instr.63. & 66. D. lldc- fonsus comes de Provence > princeps Arra¬ gonum, 560.E. Carolus francix, comes de Provence & Andegav. sio. Aro Ludovieus 11. comes de Provence, rex Sicilix, 316. A. 497» A. Ildcfbnsos marchio de Provence, rex Arragonum, 346. C. lldcsonsos comet de ProVcnce, 44f*b. Raimundus Bcrenga- rii comes Provincix frater Ildcsonfi regis Arragonum, Instr. 67. A.C. Carolus comes Andegav. Prov. & Forcalq. Instr. 144. A. Guillclmus Bcnrannus comes de Provence, 4S1. B. Kaimunduj Bcrengarius V. comes Provincix, instr. 68. A. Bertrandus comes dc Provence, 481. E. A da laxis comitifla Provincix, 308. E. Carolus Francinr Ande¬ gav. & Provinciae comes, lnstr.68. D. 69. A. lldcsonfus comes de Provence rex Ar¬ ragonum, 341 B. 431.C. 449*C. Instr.8$. A. D. Alsonfus comes Bictav. Tolos. Ac Prov. instr. 144. A. Conradusrex Provio- cir, Instr. 13I.D. Boso comes de Provence regium diadema astumic in concilio Maa- talancnli, 3O3.C. S47.E. Rocbaldus Guillel* mi comes de Provence 9 305. C. Johanna comitista de Provebcc regina Neapolitana, 364.D. Ludo vicus III. comes de Provcn- cc rexSicilix & Jcrusalem, 368.A. 438. E. Carolus comes de Provence, rex Sicilix & Jcrusalem, 611. E. 1 labella comiusta de Provence regina Sicilix, 438.D. Bcrenga- rius comes de Provence, 609.C. Stephania uxor Gausredi comius de Provence>46o.B. Instr.pss.D. illelmus comes de Provence, 305.B.Conradusrex Alamannorum & Pro. vincix, Jnstr. 7$. & 7sro E. Renatus comes de Provence, rex Neapolitanus, 32.7. & 318. Instr. 70. E. Carolus coincs de Provence, 433.D. Bcrta comitista de ProVencc»603. D. Gaufudus comes de Provence, 35^- C. 4^o. A. 481. E. 553. E. Carolus Andegav. rex Sicilis 9 comes Provinciae »Inft. 71. D. Raimundus Beicngarius comes PrOV. pater lldcfonfi regis Arragonum 9 Instr. s/. E. idem comes Barcinon. Sc Tolos. 4x8. £. Raimundus Berengarius junior comes de Provence, 449.D. Maria comitista dcPro- vcncc, regina Sicilix, 496.D. Robertus co¬ mes de Provence, rex Sicilix, 361. £. 361. A. 466. & seq.Raimundus Berengarius co¬ mes de Provence, 341. D. 4(0. E. 488. A. 494.C. Instr. 101.E. 101. B. Carolus rex ProviQcix & Burgundiz, instr.I47.D.M1- thildis comitifla Provincix 9 Instr. 96. D. Iolanda comiusta de Provence, duciisa AE ; L I S. degav. regiba Jcrusalem 8tSieili«, 367. E. AJtonfus comes de Provence, rex Arragon. 610. E. Ludovieus II. comes de Provence, rex Ncapol. 366.0* Berengarius comes de Provence > 359. B. Bertrandus II. comes Provincix, Instr. 64.D. Carolus comes dc ProVcncc, 380. E. Raimundus Bcrengarius comes de Provence, 44$.E. 446. A. fii.B- sisroC. 904. D. Renatus comes de Provcn- cc, rex Jerufalem 9 341. C. Sicilix > 6if.D. Raimundus Berengani marcbio& comes Prov. 311. B. 313. A. 31$. A. 431.A. 44f. D G- comitifla Prov. de Forcalq. mo- niSlis fit apud Artam-ccllam, 348. A. Boso comes de Prorence rex Arelatcnfis procla¬ matur, 353. A. Ludovieus III. comes de Provence rex Neapolitanus, 317. A. Vilkl- mus I. princeps de Provence, 610. B. Ada- lais uxor Guilldmi I. comitisProv.610. B. Richiidis de Provence imperatrix, 35$. A. Carolus comes deProv.& deForcalq.433.A. Renatus comes de ProV.dux Andeg. rex Si— cilix, 43p. C. Cardus de Provence»pxinccpf Salernitanus, $14. A. Robertus-Caroli co¬ mes de Provence, 493. B. Carolus comes Andegav. & ProV. Instr. 81. B. Beatrix co- xnitista de Prov. & de Forcalq 435. B.V il¬ lelmus II. comes de Provence.606. A. ^il¬ lelmus comes de Provence, 415. D. 604. D. Adalais comitifsa Prov. Instr. 81. D. E. Adelais de Provence mater Guilldmi II. conrtis, f u. B. Willelmus comes & mar- chioProvincix, f$i. D. 551. C. Provin¬ cix comites omnes a Lothario dcfic.unt t sod rebelles compelluntur obcdirc, 54^» B. Provincix senatus Aquis-soxtiis a Ludovico XII. rege instituitur, 197. De Prugo ( Amaldus) Instr. 16$. E. Dc Puncto ( Guillelmus) Instr. 70. D. Du Puis, 380. B. Vitala du Puys, 1104. B. PUe de Podio. Du Puy du-Pin dominus ( Ifisardus Juftacius) 491. B. f^ide Podipini. Du Puy-Kichard ( Falco ) 489. D. Puldmcomes ( Georgius) Instr. 70« A. Pttlvcrellus ( Pontius) 356. C. De Punctis ( Ademarius) miles, ui6. B. Q. Uezac, ecclefia collegiata in Gabalis ao VZ Vrbano V. fundata, 99« B. S.Quintini ( Ernaldus) cabiscolaris Albicnfi^ Initr. 5. E. S. Quittcris oppidum, 1147. D. R Dc p Abastcns ( Petrus) isro B.E- S7.B.D. ±XPhilippus yicecomrs de Rabastens, baro de S. Paulino, 19V A. Flora de Raba- stcnsuxor Pcen Carbonei, 56. t. Bertrandui dc Rabastens, i9f. A. Helena de Rabastens» ibid. Guillelmus de Rabastens miles 9115x. B. Dc Rac (Imbertus ) canonicus, 7^* C. Radelii de Rueil, ecclesta > prioratus ord. Clu¬ niae. 817. A. Raimbaldi ( Bertrandus) 34$. A. Raimundi ( Johannes ) con<ul Castrensts, Inst. 11. D. Alfantus Raimundi, 434* D Raisti ( Amaldus) auctor originum Canufia- narum Belgii, 337 F Dc Rama ( Stephanus) 1^7 D. De Ramondou ( Petrus) eques» dominus de Folmon, scncscallus Catureorum 9186. C. Dc Rancune ( Gausuidus) 1314. B. De Randon ( Marquepa ) vicccomitifla do Polignac, domina du Luc, 113. E. Guillel¬ mus dejRandon dominus Luci, 113. C. D. 114. A. Ejusticm filius dominus de Castro- novo, 113. C. Rafa (Guido) Instr. 13. A. Dc Rast? ( Garfias-Fortonis) Instr. 194. D. N. de Rastclis, uxor Petri de S. Sixtc, 4i 1. B. De Real (Philiepa) 891. A. Rccdllecti Minores Aquis-soiciis recipiuntur, 336. E.In castro Bonili dicecef. Apt. 37*-B« Ædes habent in diœccfi AufciensoFlararii, S. Roik sccys Jcgunum, & Gondrini, 971 ; E- L1 I N D Dc Rcdonerio ( Guillelmus) Instr. 151. A. i$i. E. De Rcilhane dominus ( Bonisacius) $53. C. io b an nes de Rcliana, 961. B. R. de Rcil- ana dominus Sabe, 488. A. Gcraudus de Rcilhanc prior B. M. de Conrez, $, 7. E. Lambcrtus de Rcilhanc, 605. E Gauircdus dc Rcliana, 418. t. Ad<.manis de Keillia« na m:ks, 779. E. G. de Railhana dominus Salæ, 488 A. Fulco Bonifacii de Kcdhane, 5$3. C. Atanulfus de Rcilhanc dominus dc Sanlbno, 609. L. Bonisacius Bonifacii dc Rcilhanc, f {3. C. Atanulsos Bonifacii de Rcilhanc, ibid. B0S0 Bonifacii de Rcilhanc, ibid. Guillelmus de Rcliana» 41S. E. Dc Remcrvillc dcS. Quentin, 79$. E. &c. Jo¬ hannes-Guill. de Remcrvillc, 380. E. Dc $.Kemigio( Bertrandus) canonicus Vcstia- rius Arclacensis, Inst. 100. D. Revcrdit ( Kneentius) 7Ji- B RcvcrCu de Cclctz ( Melchier ) 116. A. Dc Rcvcsto ( Rofiagniu G alterius f) 489. E. Dc Rcvol vicecomcs ( Petrus) 1180. E. De Rianger ( Henricus ) miles, 360. C. Dc Riba-somta ( AmaUus-Guillelmus )Inst. W* A. De Riberac vicccomites in Pctracoriis, 1165. B. De Ribcre fcu de Riparia vicecomcs ( Bemar- dus) ii)i. B. Ricani (Guillelmus ) 90$. A. Ricau ( Hugo) 13x9- A. Richcrenso, pneccptoria domus militi* tem¬ pli, 718. E. De Rieux ( Raimundus) 194. A. Rivarola cardinalis ( Demintcus) Nazarenus archiep. 1108. D. De la Rjviere ( Polycarpus) Cartufianus, au¬ ctor histone przsulum Avcnion. 851. A. B. &c. De la Roa (. Jocosus ) nobilis, Instr. 70. E. Jacobus de la Roe, 318. A. Robal (Deodatus) miles, dominus de Monta- legrc, 193. A. Xobertet ( rlerimnndus ) baro d’AHuyc & de Brou, 36. B. Claudius Robertet >ibid. Dc Rocabruna ( Guige ) Instr. 84. D. Dc Rochebriant ( Aleis) uxor Johannis de Murol, 711. C. De Roch^i-corberia ( Guillelmus) 381. C. De Rota folio ( Raimundus) 31$. D. Johan¬ nes de Roqucfeiiil, 180 C. Arnaldus dc Koquefciii! miles, 18$. D. Guillelmus dc Rdqucstiiillc dominus de Versols, 193. C. Dc Roca-sorti ( Pontius) 191. A. Jordanus de Roqucsort, 165. C. Guntardus de Roche- fon, 7i8. A. Guntardus Lupi de Roche- sort, vir nobilis, 7)7- D. Raimundus & Iceriusdc Roquefort, abbatis Montis-Sion fundatores >700. B. Dc Roca-maura ( Pontius) 874 D. Petrus- Guillelmus de Roca-maura, Instr. 84. B. Alasais de Roca-maura, 874. C. D. G. de Roca-maura, Instr. 140« B. Amaldus-Guil- lelmi de Roca-maura, 810. B. Dc Rochcchoiiart ( Aimericus) dominus dc Mortemar, 503. C. Johanna de Roche- chouarc Tonuay-Cbarchtc uxor Aimcrici de Mortemar t ibid. De la Rocbcfoucaut comes ( Franciscus I.) princeps de Marcillac, 105. B. Franciscus cardinalis de la Rochefoucaut, 593. B. 670. A.uit A. Guillelmus de la Rochcfbucaut, 1319. B. De Rocofcl ( Protardus) 189. B Guillelmus Frotardi de Rocofcl, ibid. G. de Rocosdlo archiprcfbyter Ruthen. Instr. 61. D. Rogera ( Raimundus) prior sancti Naxarii, 183. C. Rogerii ( Johannes) nobilis, Instr. 118. C. Petrus Roger card. Rotomag. 364. B. Pe¬ trus Rogerii factus papa dictus est Clemens V. 8xi.C.E. Hugo Rogerii cardinalis, ! 101, C. Bemardus Rogem, 1144. E. Addis Roger, neptis Clcmtntis VI.uxor Guillel- midcla Tour, 364. B. 43$. D. Guillelmus Rogerii dominus de Rosariis, 996. C. De Rohan ( Franciscus) dominus de Gicz, 409. B. De Roiais ( Petrus ) 191. D. ]ordana Petri de Roiais monialis de Noacnquc, ex genera: ria de Roiais bencfactrix de Noncnquc, ibid. Romancnfis abbatia, 944* E- Dc Romeno ( Forte ) Instr. 172» B. Dc la Roqua ( ) i$7« D. Hclias de Rocha, iioi. A. Anna de Rochas domina Dciglum uxor J. B. d’Arbauc de Mathcron, 504. E. Galharda de la Roquc uxor Bego- nis, 151. A. Bcrtrandus de la Roca prior dc Carmelis ordinis Coronae, 195» C. Guillel- mus de la Roque, 138. C. Bemardusdc la Roqua, A. Dc Roquclaurc ( Antonius) Franci» polemar- chus, i69. A. dominus de Roquclaure fugat hxreticos ab urbe Lactora, 1087. B. Ange* lica de Roquelaure, 1117- E« De Roquesde Montelsf Margareta ) 114^ A. Dc Rosor ( Ode ) prior Madirani, 1144. D. Arnaldus de Rofcno prior Madirani, Instr. 191. E. De Rofcto ( Franciscus, Berenr artus, & Brr- trandus ) monachi Castrensos, Instr. 11. E» Rofpigliosus (Jocosus)cardinalis legatus Ave- nion. 845* A. Roffa ( Helena ) uxor Philippi Lavaistiera, z61. A. Dc Rotfc ( Burgundius) 1305. E. Rostelli ( Deedatus nobilis. Instr. 118. C. De Roflilione ( Aymarus) canonicus Ligdil- nensis, &c. Instr. ff. D. De Rostono ( W ille Imus ) archiprcsoytcr Arc- latcnfis, Instr. 100. D. Rostagnus ( Johannes & Jacebus) Spr. A. B. Guillelmus Rostagni arcirdiac. Ruthcnca- sis, i$9-C. Rothbaldi ( Deulatus ) miles > 189. E. Dc ia Roverc ( Julianus) cardinalis legatus Avcnion. S41. E. Collegium Avenioncnse dc Ruvcrc, 819. E Johannes de la Rovcre princeps Sor«, Scnogallix, &c. frater Julii II. p. 104. B. Petrus de la Roverc minister militum Templi, $61. C Hieronymus de la Rovcre cpiscopus Eugubinus cardinalistioj. A. archiep. Taurincnsts, 1181. A. Bartho~ lomaeus de la Rovcre archiep. Ferranensis, &c. frater Julii II. p. 104. B. Clemens de Ruvere cardinalis prolegatus Avcn. 845. A. Raphael de la Rovcre nater Sixci IV. & pater Julii II. p. 104. A. Dc Royiniano ( Gausuedus) 163. E. Uxor & filii ejus > ibid. Lc Roux ( Francisca ) uror Ludovici de Bre- tcl de GrcmonviUc, Ncustnx scnatus præ- fidis, 338. A. Dc Royc ( Francifius ) comes de Roucy>i74» B. S. Rufi monasterium, ordo & congregatio » 79$. C. Ruffati ( Guillelmus) canonicus Lugdunensts» 1116.D. Johannes)patriarcha Antiochenus, 841. B. Rusto de comis f Raimundus ) miles, vicarius Aqucp.fis, Instr. 71. E. 73. A. De Kumcno ( Guillelmus ) prior de Vallatica, 1136. E. Dc Rupe ( Augerius ) 1119. A. Bemardus dc Rupe armiger, Instr.78. B. Gcrardusde Rupe prior de Moleriis, 136. E. Rupi-fbnis dynastarum origo, 1 i 47. D. De Rupe Maurelli ( Aimertcus) prior S. Feli¬ cis, 176. B Rusta, la Reujse, amnis in comitatu Avcnion. ^5* A. Ruthenorum Segodunum civitas cpiicopalis, 195. B. Ruthenensis S Petri abbatia nunc destructa > ajf.A.Bcrnardus comes Ruthenensis, seu de Rodcz, 96. B. Hugo comes dcRodez, i4i.D« &84.D.19L E-363-A. ifo. D. i$i. A.158.E. 159.C. 184.D. Hugo Hugon.comcs de Ro- dcz, Ricardus de Rodez comitatum Ruthe* ncnsem emit a comite Tolofano, 108. A. Hugo-Ricardi comes de Rodez, 107. & scq. Caecilia de Rodez uxor Bernardi comi¬ tis d’Armagnac, 96. D. Henricus comes de Rodez, 110. C. 1. D. E. i4f. £• M9« E. Bemardus de Rodez Neapolitanus archiep. Cadurci collegium de Rodez fundat, 141. C. 156. B. Agncsde Rodez uxor Hugouis L I S. comitis > Mo. D. Henricus-Hugonis comet dc Rodez, 160. B. Johannes comes de Ro¬ dez & d Armagnac, 153. B. i$6. A. Ber- nardus-Ricardi de Rodez, dominus d’Ar- pa)on, 109. B. no. C Lrmcngarda, fett Ermcngjrdis Comiuffadc Rodex, ao8. B. 188. D 19j. L. fic monialis in cœnobio do Elnoncnca, Instr. 61. HugaHcurici co¬ mes de Rodez, 191. D. Bertha uxor Ra- berri comitis Ruthen. Instr. 49. E. fp. C. Aimodis comitista de Rodez & de Nismes, 5$5« Jobanna de Rodez nxnr JohanntS comitis Pictav. 119. D. Philippia de Rodes mater Robeni comitis, 141. E. Robe ruis Ruthen. & Arvern. comes, Inftr. 57. C. Almodis comitista de Rodez, 176. C. Ri¬ cardus de Rodez frater Hugoms, 191. E* Bemardus comes de Rodez, 11$. D. Bcr- nardus dt Rhodcz canonicus Ruthen. 157. E. Ricardis de Rodtz . mater Hugonis co¬ mius, 241 D Gui Icimus Aimcrici de Ro¬ dez, 158. A. Hugo comes de Rodez»2, 60. B. 146. A. Inftr. 51. B. i$8. A. 168.A Inft. jo. E. 49. E. 184 D 8j j. e. Robertus co¬ mes Ruthen. Iuftr. 49. E. 141. fc. Raioo vicecomcs Ruthen. instr. 38. B. Bcmardut comes de Rodez & d’Armagnac, 114 C. Bcatrix de Rodez uxor Bernardi comicis a t&5. D Rkhardus comes Ruthen. Inst. 51. A. Cxcilia comitista de Rodez, 153. A. Raimundus comes Ruthen. frater W illclnii IV. comitis Toiosani, Instr. 44. C. Ruthenis cuna præstdialis instituitur a rege Ludovico Xl.scd episcopo ren itent e ejus institutio rescinditur scnatufconsulto PariL 117 A. RuchenensoS episoopus & comes jurisdictio¬ nem temporalem in urbe & burgo partiun¬ tur, n6. D. Ruthenensis comes hominium debet episcopo, cujus est cum constituere comitem, 109 D. S Q Abbathier ( Guillelmus) canonicus Mima» O tensis, Instr vp. E. Sabellus^ Silvius) cardinalis prolcgatus Arenr De Sabo ( A&erilis) Instr. 183. A. De Sabrano ( Guillelmus ) comes Forcalquc- rii, 313. B. 345. A. Bcrtrandus de Sabran, prior de Caro-loco, 403. E. Catbarina do Sabran uxor Bcrtrandi de Cadeneto, 197. Willelmus, fcu Guillelmus de Sabrano, Inst. 140. B. 149. A. 609. B. Guillelmus de Sa¬ bran comitem Forcalqucni sc dicit, 608.E. Dalphina de Sabran uxor Guiraudi de Pl¬ iniane, 366. D. Rostagnus de Sabran Con¬ stabiliar ius, 40 x. B. Renatus de Sabran do¬ minus de Montdragon, $76. C. Guiraudus dc Sabran, 609. B. Guiraudus-Amicus dt Sabrano, Inst. 149« A. G. de Sabrano co¬ mes Forcalcariensis. Instr. 67. M. Rosta¬ gnus baro de Sabrano, Instr. 97. B. Guil- lclmus de Sabrano prior S. Saturnini >811. De Sabul, 4l.de Sabluil(R^ffMs)i3i3.E.i3i4. A De Sacd de la Chefuaye ( Ludovicus ) 1031. A. De Sanciata ( Galtersu ) miles, fencscallu* Prov. & Forcalq. Instr. 69. A. Sadolctus ( Camillus) 911. D. Margarita Sa* dolet, 911. C. Johanncs-Baptista Sadolct, ibid. De Sadone ( Andrivetus ) dominus Vedcneo-* (s, 380.D. De Sagasan ( Anglejsa ) virgo piistima, mi. D. Sage (Spiritus) canonicusTricastinensis & (criptor, 704. Dc Samo ( Guillelmus) 68. E. Saistc ( Raimundus ) fundator Cartusiae Ca- strensis, 69. B. Saistet ( Ktcartius) 57 B. Sala ( Jacebus-Maria ) prolcgatus Avenion. 845. E. Gcraldus de Sala, fundator Dalo- ms, & fex aliorum monasteriorum, i6z. D» Salancolini monasterium »1015. B. C. De S4las (B ere alarius) 1J7. D. Salasta, Antemista ) uxor Hcnrid Castemt, I N D 1 Delphi naras proregis, postea Aimonis dc Ba'ma, 488. E. Dc Salclhs ( Bernardus) canonicus Ruthen. 157. E. f Dc Salem princeps ( Carolus) captus a rege Arrngonum, 318. B. $7 a. E. De Sales ( S. Franctsctu ) 731. B. De Saliaco (HenrUuo ) miles, Instr. 144- D. Salies, in diœcefi ConVcncnfi, 1091. De Salins ( Kaleberuos ) Instr. 141. C. De Salis ( K. ) Inst. $0. E. Johannes de Sa- Esmiles, 188. B. Geraldus de Salis, idem ac Geraldus de Sala tsupra, fundator Cadu- nii, &c. 183. B. Salona, arx in diœcest Vafion. 916. C. De Saltio ( Viri ) 144- A. De Salva (Michael &. Murtinus ) cardinales, 950. t. De Salranaco de Rabastcns ( Petrus & Jor- rineu Petri) $0. D. Raimundus de Salva- niaco, Instr. 46. D. De Salaces ( Matsredus) marchio, 464. D. Amedeus de Salaces cardinalis > rox. D. Dc SamadcUo ( Atuuelut ElxAud ) Inst. 181. C. De Samadeto domini, 1183. E. Sammanhani (Lurivscus Nscolaut) 1108. D. De Sancerre ( Margarita ) uxor Beraldi del¬ phini Arrerniæ, 31« A. De Sanguineda ( Potrus Spurius) dictus d’Ar- bocavc, n$9* C. Dc Saiuone ( Hertranxus) Inst. 141» C. Dc Satinia ( Petru*) instr. 149. A. De Sansons, illustris familia. H7f. B. Ber¬ nardus de Sansons vir nooiiis, <180. A. Sanviralis ( Anvnius-Franctjcus ) prolegatuS Avenion. 8$o. B. Saraccm, 640. B. Urbem A veni onera occu¬ pant y 801. C. Sarefberiensts episoopus Ht-Sertus, 1314« B. Sariarensis comes ( Kicardus) 108. D. De S. Saturnino ( Bomardus ) 961. A. S. Saturnini ecclefia collcgiata diccccs. Vabr. 177. S. Savaron (Johannes) pnrses Claromontanus, 33$. A. fcc Saubolea ( Canrira ) relicta nobilis baro¬ nis Bertrandi da Insola, 1079. E- De Sauit ( Ratmnndus) Vicecomes Baioncn- £5, 1313.C. D e Saunac ( Huge ) 151. E. D eSavoye (Mauricius) cardinalis, 337. D. Ludovicus dux Sabaudix, 1000. C. Amc- deus dux de Savoye >134. B. Ccciliam ne¬ ptem Raimundi comitis Toios. uxcrem du¬ cit, 111. B. Philippus de SaVoyc dux de Ne- mours, 76. E. Amedeus comes Sabaudix, 18. E. Johanna de Savoye uxor Nicolai dc Vaudemont ducis de Mcrcœur, 76. E. Ame¬ deus de Savoye dictus Felix V. paparui re¬ nuntiat, S83. A. Saurc ( L urivicus) honorabilis Vir MjLstilieQ- fis, Instr. 70. E. De Saunac (Amaldus.Bernardus ) Inst. 190. C. Dc Sauzeda ( 'Bemarrios o iste.) Inftr. 171. D. 171. B. Dc Saxiaco( Iardanus ) 81. A. Dc Saxincto ( Philippus) senescallus Provin¬ cias, 311. C. Saxius ( Petius) canonicus Theologus Arela- rensis auctor pontificii Arelarensts, $19. D. $93-A Scadous ( Gallard) Inftr. 177. B. Scastjes ( P. ) magister S. tulalix, 161. A. Dc S<hombcrg ( Henricus) comes Nantolii, Occuaniæ praefectus, & Franci» marefcal* lus, 40. D. Francisca de Schombcrg, uxor Fraacisci de Daillon, comitis du Lude, ibid. Dc Sclapono ( Audibertus) 434. D. Scledus ( Johannes) 934. E. Scdirac ( Michael) 1175. B. Seguier ( Magdalena ) 7$$. C. De S. Scigne ( Tve ) prior Cluniacensi 5, 343. E. De Selles comes & de Charrost ( Philippus ) 1311. A. Dc Semedics ( D.) Instr. 169. D. Dc Scnarcto ( B.) Instr. 50. E. EX GENERAL De Scncgatip (JaaIbus) fubcamcrarius ecclo- Calhcnsis, Instr. ix. £. Scnsoi ( Petrus) vicarius generalis abbatia Cistcrc. 1S4. E. Dc Septrcs ( Damianus ) przpodtus S. Apol¬ linaris Vicnnensis, 755. A. Sergius papa IV. Amalficum Aquensem ar- cnicp.redarguit ob vexatum Montis major, monasterium, instr. 63. C. Serinac, prioratus abbatix Moistiacenfis, 168. B. De Serignaco ( AmaUus-Guillelnuos ) 1159. C. De la Serra ( £&icta) canonicus Ausdensis, instr. 163. B. Johannes de la Serrc.nSi. B. Petrus de Serra > 1131. C. Du Scrrc (intensus ) dominus de Monsorcier præfectus Vapincensis, 4 O.B. Dc Serris ( B e murrinus ) toparcha Malaucc- nz, 931* B. De Scrvats ( Benus-heme ) 1136. E. De Scrvicn ( ) erani præfectus, 470. D. Servus fratres Aquis-seitiis admittuntur, 3 30. De Severae, seu de Scveriaco ( Guiri ) miles, 160. G. 16X. B. 111. A. 111. D. 67. E. 68. A. 146. B. Amalncus baro de ScTerac, i6i. E. 148. E. Raimundus ac Severae, 163. B. Dcodatus de aeverac restaurator monaste¬ rii cognominis, 106. B. Scvcracensc S. Salvatoris monasterium unitur Calmeliacenst, ibtd. Ssorso ( Ferincus) prolcgatus Avenion. 847. E. 84«. A. Sicardi ( Petrus) nobilis, Instr. xzS. E ; Sicarii ( vrillelmus ) miles, Instr. 38. D. Siciliar rex ( Rriertus) 948. E. Joaanna regi¬ na Sicilix > ibid. Tancxcdus rex $icidx, 988^ E. Petrus Siciliae rex, 930. B. Robcrcus rex Siciliae & Provincix comes 1656. A. D. Re¬ natus rex S:ciiix, dux Locharingir & comes Provincix, 664. A. Dc Signa ( iTtileimus) miles, 648. C. Simqn de Signa vir nobilis, 654. D. Signoncus ( Pontius ) Instr. 64. E. Silva-cana, abbatia diœccfis Aqui-sext. 316. B. 344- C. 345. D. 383. B. Silvano idolo delubrum sacrum, 871. C. SilVancnfii vicecomes Guillelmus Dati, Instr. 194. D Silva-regalis, abbatia, nri Ulmetum. Dc Silvcstro ( Garjias- Lupi) Instr. ui. C. De Simiane ( Guirannus) 358. B.609. A. inst. 1$$. E. XJ6 A B. C. 961. B. imbercus dc Simiana filius Guiranni canonicus Apcenfis, Instr. x$6. D. Guiraudus de Simiane, 360. A. 565. D. dominus Caste novx, Gordia¬ rum & partim Apex, 966. E. Bertrandus de Simiane » 314* D. 366. C 488. A. Mabilia dc Simiane>36i. A. 36$. C. Raimbauda de Simiane, 36$. C. Guido de Simiane, 361« B. Bertrandus - Raimbaldus Guidoois de Si¬ miane, 301. B.E. Raimbaudus de Simiane filius Guiranni, Instr. i$6. B. Benrandus- Raimbaudus de Simiana, iihstr 79* C* E. 30. E«38i. E. 961. B. Baro de Gordes & Cafz novr, 37i. A. N de Simiane marchio de ordcs eques torquatus, ac pnmx stipa¬ torum regis cohortis dux, 196. A. Bcrtrau- dus- Kaimbaudus-Guiraudi de Simiane, 366. E. 367. D- 3 8. A. B. Guirandetus Guirau- di de Simiane, ;<6. E. Guinocus de Simia- nc, dominus de Cafa-nuva, 496.C. Guiran¬ nus de Simiana, 361. B. 94$. C. D. vir no¬ bilis, Instr. 143. E. Rofa de Simiane, 361. A. 3-6$. C. Domini de Sitniana.8x8Ja.Con¬ ventum Fr. Minorum Apwc xdificauc, ^6o. D. Diana de Simiane de la Coste 958. B. Simonci\(f>arthofomaus) presoyterCastrensts, Instr. 11. B. Stnanquenfe collegium, 963. A. Dc Sinzcllis (Petrus ) prior Cantogili, Chau- tcuge, 98. C. Sistaricum, urbs episcopalis Provinciae, 474. Si stari censc capitulum reformatur, 497. A. Sistaricenfcs canonici a f orcalqucricnfibus dividuntur, 484. Sistarici domini Rosta- gnus & Pontius fratres, Instr. 90. E. Be- ren^arius vicecomes de Sisteron, 481. C. Adela ejus uxor, Bcicngarius lcrea- i s. garii vicecomes de Sisteron, ibid. Acclclcna ipfius conjuj * ibid. DcS. Sixte ( Petrus) Pontis-Sorgiz arcis præ¬ fectus, Capucinorum AVcnion. fundator, 411. B. Sobiran ( Petrus) monachus & operarius cc* defias Castrensts, Instr. 11. E. Sodenna (Ar^eIetiua ) uxor Antonii Canigia-A ni > 335« C. Maria Sodcrina uxor Pciri- Jrancisci de Medicis, 333. B. DcSoigs (Bernardus) 1114.E. Dc Sola (Auprerius) Instr.191.D. DcSolanhct (Fortanersus jtmalsli) tnstr.xZi. De Solario (GoraUue) instr. 46.C. DeSolatges (.Amalriu ) syndicus Bonae-vaV !is, &c 161. A. Soliacum, dccanatus Ord. S. Bened. sub Aure- liaco. deinde abbatia, 179.180. De Solicrs (Hugo ) miles, 759. B. Guido de Soleri.s præpostcus Barfolensis, Instr. 79. E. Raimundus de Solcriis bajulus Sistarid i lnstr.89.A. De Solmicg (Guiri) 150. E. Solomc (Jehannes ) Regentis prsbendatus episcoporum Rcgensium historiam scribit > 199. E. DcSolomiac (Pontius) 17, 3. Dc Solon (GuiUelmus) rir nobilis, 1149* B. DeSoloniaco (l&eriusj 89.C. Dc Sorbonio (Rolertus) canonicus ParistcnfS) 360. C. DeSordua (Johannes) 7315.A. Sorgia, stuvius, 9S0.B.C. Dc Soriac (Blancha.Fiera) 1138.D. Soniates, Aquitanis populi, 965. Souoiso, 1199.E Dc Soustaco ecclefia S. Hilari! datur Silvx- majori, X113.E. DcSeuvrl {Æ^tslius) Gene capcllx Patificnfis thesourarius, 1108. C. Dc Sparouo (Isnartlus) canonicus AqucnC$| Instr. 68.B. Guillelmus de Sparono, 315. C. Dc Stagno domini, 101.C. riri d*Estain. Stephanus papa IV. Ludoyicum Pium in ec* clcsta Rcmeust inungit & coronat, 5 45 D. Dc Sioca-villa (Guillelmus) cardinalis, 841, B. Strozzi (Philippus) jf.E. Idem eques, 3131.C. Idem pedestrium Franci* copiarum pcxfc- ctus generalis, 333.A. Petrus Strozzi equi¬ tum Francix tribunus, 331. £. Idem marc£ callus Fraacix, 38.b. Dc laSudda^ 4LMalanra} (Antonius) Instr. 118. C. Dc Subripis B. M. abbatia, riSouribe, ord. S. Bened. unitur parihenoni Urbanillarucn Sistaric. 471.D. Sh B. Sulga, la Sorasse, amnis in comitatu Avenion. 893. A. DcSully, (Maria) io8f.D. S. Sulpicii Paristmsts prctbytcri seminario cle¬ ricorum Avenioncnstum prssedti, 840.A. DcSiuaut {Bcmarris) lnfa* 171.B. T. De *p Ageflmrg comes () Instr. 141. De Taillebourg dominus (Pregens) 818.E. Dc Talairan ( Dantei ) princeps de Chalais, 340. B. Ekonora de Taiaiian de Clialaii uxor Fraacisci de Cosnac, ibid. Talbot (Girarslui) 1314.A. Taldrandus fardinaljs, 54 B. Talun(iPI/scImus) Instr. 77.C. Dc Tanccrvillc (FJLcdmus) chamberlangus 5 I314.B. Pe Taradel (VillelmuF) 440.B. DeTarascon (Gaufridus) 4S9.B. Dc Tareutaiso ( Petrus ) cardinalis > 316. E. $7».C. De Tarente ( Margarito ) uxor Frandsoi dc Baux ducis Amitue, 467. D. Ludovicus de T arent a sponlus Jokannx reginx Neapoli¬ tanae, 8x1. C. Tariste ( Gregarius ) praposttus generalis congr. S.Mauri, 885.D. Tarraconensis archicpiscopus (Huro) 311.D. Michael episc. Terrafconr, Instr. 16&. G ; Hil^gariuSTanacoaca&Scpiso ; sloi& I Dc Tartaiic Vicecomes (Arfialdas Raimundi) lnstr.>74.C. De Tanas vicecomes (Robertus ) I305.D. Tarumas (Melchior) 731.A. De Tauriaco domus Holpicalis B... Petri praeceptor, ifz.E. Taurincnsts epilcopus (Guillelmus) 6n.\. Taurustus (Franciscus Maria) archiep. Scncn- fis, 835.C. Taxe (Carolus) canonicus ForojuL 443.D. Tciscnci (Bernardus) nof.B. Tcmplariorum qausa inquisttioni octo cleri¬ corum ab Urbano V. subjecta, 342.. A. Dc Termes, nobilis familia, 1160. A. De Terra-rubra ( Amaldus) magister Tem¬ pli stiper Hispaniensem provinciam, 158. C. DeTcrrat ( Bernardus) Candclii benefactor, f6 C. Tetradius nepos S. CæCarii sob S. præfulc re¬ gulam monachorum scribic, $37. B. Tcucinda fundatrix Montis-majoris, Inst. 104. A. 603. B. Dc Tczac, miles»136. E. Tbabaldcsous ( Francijcus) ex arcbidiacono Aqui-fcxncnfi factus cardinalis, 315. A. Dc Thaney ( Luens ) miles, senesoallus Vaf- coniz, Instr. 17$. D. Thebarum archiep. ( Petrus Barielinus), 848. B. De Themines ( Guibertue) miles, 178. B. futl- dac monasterium Belli-loci, & ibi cum Ay- glina conjugc in habitu religionis Deo de¬ fervit. Instr. 47. D. E. 48. A. 194. A. 134. B. illud tradit ordini S. Jobannis Jerosoly- mitani, 17$. B. Guillelmus de Themines, 178. B. Guibenus, sou Hibernis Giberti de Themines domiccllus de Canae, 178. B. Rcgineldus de Themines confanguineus Sc vicarius generalis Begonis de Castclnau, cpisc. Cadurcensis, 141. A. Theudcchildis regina uxor Chariberd monia¬ lis S. CzCarii Arclat. 6x9. D. De Thoiras ( Johannes )Francix marefcallus, 196. B. Tho oni ( Jestsuedus ) dominus S. Gallar, con- filiarius Delphi alis, Instr. nx. D. 116. B. S. Thonue fumma commentariis illustrata > 838. B. Thoreni ( Petrus ) domicellus > Carcastonx recens, Mimarbcfii & Cabardcfii, 15. C. Dc Tbomefio dominus, 188. B. De Thoro (Alxdariue Aiberti) dominus, f 11. D. Petrus de Thoro, Instr. 100. C. Dc Togcs ( IF ille Imus) mo. C. Toletanus archiep. ( Petrus) 1191. D. Ber¬ nardus Toletanus archiep. 1019. D. ToloCanus comes ( Bernardus ) 101. E. Instr. 56. A. B . C. D. Alsonsus Franci* Tolosa- nus& Picta*. comes, 10. A. 53. D.168.D. Inftr. 184. B. 186. B. Alfonsus cdmcs To- losæ, 874. A. 58. D. 166. E. Bego viccco¬ mcs Tolosæ, Instr, $6. A. Ildefonsus comes Tolofx Ac Provincix, Instr. 131. E. Ilde- sonfus comes Toloste, i6f. A. 711. D. Amal- ricus de Moncforc comes Tolof. 166. E. Guillelmus comes Tolof. 8. D. 116. B. 117. E. 163. A. Guillclmus II. comes Tolofc, Instr. 109. D. 110. A. VFiUcimus III. comes Tolof. vendit abbatiam Moifliac. Gauso. r- to, Instr. 37. A. Willelmus IV. comes To* I0S. Instr. 18. B. 37» B. 44. C. Guillelmus Pontii comes Totos. 161. B. Pontius comes T0I0S. H7i D. & Albicufis, Instr. 3. 4. D. Pontius III. comes Tolof Instr. 37. C. Pontius-Raimundus comes Tolof. 8. D. E. 114. B-179. B. 103. A. Raimundus comes T0I0S. du^Narbonx, marchio Provincix, ] ifi. A. 608. t. Raimundus comes T0I0S. 166. A. 873. C. 49« B. 101 E. 77’*D.65. A. lfo. A. $3. B. m. A. 401. C. 357. D. 173. 151. E. 18. B. 16. B. 151. A.901. B. 903.C. 1 904. B. $69. B. Instr 177. B. 167. A. 183. C.714. A.ff. E. 315. A. Ii4-C.i8j. C.916 ’ C. D. 917. B C. Raimundus comes ToioCr & ProVinciae, Instr. 148. D. 149. B. Rai- * mundus comes Toiof marchio Provincix, 56$. E. Raimundus I. comes T0I0S. instr. 1 65. B. Raimundus IV. comes T0I0S. & Proy. Instr. 140. A. Raimundus V. comes 1 T0I0S. Instr. 6. C. 47- E« Raimundus VI. comcS Tolof Iust. 41. G. jfUimuudui-Pon- 1 NDEX GENER tius comes Tolof. & Albicnfis, Instr. 4. D. Raimundus* Pontius comes Tolof. Ji. C. Instr. 30. E. 31. B. Raimundus-Ponuus co¬ mes T0I0S. Gothiz marchio, 47. A. Garfen¬ dis oomiufsa Tolof. uxor Raimundi Pontii, 51. C. Berreiz comitista Tolosana, Inft. 5 6. A. & seqq. 57- A. 173. Joh an na comidsta Tolof. & Pictav. $3. D. Instr. 184.B. Adal- modis comitista Toiolana uxor Pontii, i6x. C. 163. B - Instr. 37. C. Instr. 31. A. Simon comes T0.0S. Instr 18$. C. Raimundus fra¬ ter Pontii comitis ToloC Inst. 37- C. Hugo frater Pontii comitis T0J0S. ibid. Cxciiia neptis Raimundi comitisTolos.sponfa Amc- dci ducis Sabaudiae, 134. B. Donatus vica¬ rius Raimundi comitis T0I0S. Instr. 51. E. Tololani comites dicti fundatores Andao- nensis monasterii, 871. B. Tonantius ( Perreolus) Galli a rum praefectus, 534. C. lornabona( Lucretia ) uxor Petri de Medicis, 4H. A. Dc Tornamira f Deodatus) 187. D. Petrus dc Tornamira, ibid. Gasfrcdus de Tornamira, ibid. Hugo de Tornemira, 191. E. Stepha¬ nia de Tornemira monialis de Nouenquc > ibid. Toronerum stm Floregia, abbatia ord. Cistcrc. indiœces. ForojuL 448 ; C. DcT rrcves (Hugo) Instr. 64. A. Dc la Tour ( LrancIscus) vicecomes Turenx > 1139* E. Bcrengarius de Turre, nobilis, judex curix regiae Brinonix, Instr. 71. A. Sanci a de la Tour monialis de Elnonenca * Instr. 63. A. Petrus de Turre, 56. D. Guil¬ lclmus de la Tour, 364. B. 43$. D. Rustaa* nus de Turre miles, Instr. 77. D. Amaldus dc Turre, 176. D. Bernardus de Turre > Instr. 180. C. 14$ B. Agno II.de la Tour. dominus d'Olicrgue, 115. D. Englcfia uxor Arnaldi de Turre, 191. B. Amaldus dc Turre, ibid. Petrus de la Tour prior B. M. dc Aligno, 610. B. Robertus de la Tour, filius Agcnonis baro, Instr. 54. D. I fabella dc la Tour uxor N. de Chalan^on, 117. A. Archembaldus & Aldcmarus de Turre, ar- chidiacom PctrocodcensesyiipS. D. Bruno dc Turre, 1114. E. Gauciranus de Turre » 1116. A. De la Tour d Auvergnc ( Bertrandus) obse» pro Johanne rcgc 9 xis. D. Dc la Toar de Bouiognc ( Eliznbeth ) uxor Ludo*ici-Armandi vicccomitis dcPolignac, 1x8. B. Dc la Tour-Landry( Jehanna ) uxor Bcrtran- di de Beauvau baronis de Prccignyj84. B. Margarita de la Toor-Landry 91310. B. De Tournon ( Franciscus ) cardinalis, 7$. C. 719* C. episcopus Ostiensts & Sabinus, vel Portuensis, 1001. E. Justus dominus de Tournon, 75. C. Jacobus de Tournon co¬ mes Rostilionis, 1001. D. Dc Trachio ( Baltoldus ) miles, Instr. 70. A. Dc Tranchclion (-Anna) uxor Petri de Bril- Jac, 3x9. A. Dc Trastamara comes ( Henricus) 951. A. De Trazail ( Bernardus ) Instr. 171* D» Tremollius ( Ludovieus I. ) vicecomes Thoar- cii & princeps Talmundi, 1000. D. Ludo* vicus alter, 1000. E. fepulcrum gentilitium, 1001. A. CardinalisTremollius, 1001. D. Trenorchicnsc privilegium, 941. D. Dc Trcuga Domini icu pace decretum cele¬ bre 9 986. B. Dc Trcuil s Maria) 1108.D. Treviri, Belgarum claristimi, 96$. Dc Trian ( Amaldus ) miles Cadurcensis » Instr. 48. D. Tncastinae scdis cpiscopalis unio cum Araufi- 1 cana, 708. D. 709. Dc Trincaccllis ( Guillelmus-Cabactus) 608. C. 1 Trinitarii Aquis-fextiis admittuntur, 336. E. Arelati, C. I rrilson ( Guillelmus) miles hoCpitalaris, Instr. I I34-D. I srivulnus ( Antonius) cardinalis prolcgamt Avenion. 84$. D-E. srivultia ( Maria ) uxor Ludovici de Book 5 licrs, 3. A. 5* Crociarcosc monasterium duplex, 41. C. ALIS. S. Trophimi transtatio, $6x. C. 811. E. Ipstus reliquias Petrus de Cros archiep. Arclat. argentea theca includit»$79. C. Dc Troyes ( Guandelbertus) baro, Instr. 54. D. De Trubvilla ( Henrims) regis in Vasconia fenescallus 91199* D. Dc Tudes ( Gualterius) miles, Instr. 36. C. De Tuiri ( Geraldus ) Instr. 54. fa. Turennz vicecomes ( Frotardus ) 179. B. Raimundus Vicecomes de Turenne 130. E. 713. B. 191- B* IL8. D. 405. E. Agno vi¬ cecomes de Turenne, 116. Gcraldus Fro* tardi vicecomes de Turenne, 179. B. Guil¬ lclmus-Roge rii de Bello-sone, vicecomes dc Turenne > 191. C. Adelbcrga uxor Fro- tardi vicecom. de Turenne, 179. B. Lora comitista de Turenne, 993. D. Origo vicc* comicum Turenx, 99^ro C> Dc Turiliis ( Ademarus) archidiaconus Llc* ncnstS) Inftr. 14. D. Dc Turlandc ( Petrus ) 159. E. Turoncnscs solidi 9 679, B. Dc Turre-vetcri*( Petrus Guillelmus ) In^ 149. D. Dc Turribus ( Golferius & Geraldus) 161. E. De Turrita S. Petri abbatia diœccfis Apteosts destructa 9 t). De Tusogucto ( Tbeobaldus ) ii$9.D. Tusculanus cpisc. ('Guillelmus) 1101. B, Tyri episcopus (Guillelmus) scriptor historix Bclli-sacn, 557. D. S.Tyrfus martyr ecclesiae Fore alqucricnsts post B. Mariam patronus, 479. B. V. VAbrenso monasterium fundatura Rai- mundo comite Tolosano, ioi.£. trigi-» tur in cpiscopalcm sedem, Instr.$68.D. De la Vadade ( Hugo) canonicus & vicariut generalis cpiscopi ForojuL 437«B. Dc la Vail (roArfivus) 12.11. E. Du Vair (Guillelmus) Aquensts sonatus prin« ceps & procanceJiarius f rancix, 411.A. Dc Vaires (K. Gumbaldus) I098.B. ValdenEum harrcfis, 919.C. Valenriola, prioratus ord. Cluniae, in diœcefi Kcgenst 9 397. A. Gregorius prior Valcnso- lue, 901.C.D. Valere (Petrus) officialis Montis-albanijustr^ 41. B. DelaValetta( Gaubertus) Instr. 14. E. pe Vallettc Cornuston (Johannes) ord. Jero- fblymicani fummus magister, 171.A. Johan¬ nes Francisci de Valcice Cornuston piorcx & sonelcallus Tololanus, i8i.C. Franciscus de Val .ttc Cornuston eques torquatus, co¬ mes conststonanus 9 prorex & scncical- lus Tolof 181. A. Brandicus de Valet- tc dominus de CornulsoD 6c de Parifot senesoallus Tolosonus & Albicnfis, i8xw C. De Vallavoire marchio praefectus Valentiae ia Italia, 415.E. Petrus dominus de Vallavoire & de Vouix, ibid. De Valle ( Guillelmus ) fio.C. Undeberrus 9 UndcbcrtusUndcbcrd & LcoJegarius Un- dcbcrti de V alie, ibid. De Vallis ( Geraldus ) Vicarius generalis ar¬ chiep. Arclat. Instr.10$.G. Valli»'Benedictionis, carrufia apud Villam» novam, 813.A. Valiis bona, monasterium in dicecest Grastcn* fi, 87«. B. Vallis-capraria diœccfis Convencnfisjoji. V allis-cclla, abbatia diœccfis Aptcnstsmodo destructa, 376 B 3c Valle-nigra (Richaudus) Instr. 86 D. /allis-paradifi de Spauhaco, parthcuon, 140. B. /allis-fan&a, abbatia diacests Aptcnsts, M S • A. 381.E. 3c Valle-sccura (Guillelmus) i$.A. )cValle-ursa fiPillelmus-Lupus) 1015, A. >c Valois (Ludrticus) Provincir prorex, $ 94. C. Margarita de Valois Franci» rcgma a 1177-C. falriacensos monachi, 918. E. r aram bonis (Petrus) miles, fcncfcaUuS Car- oastoa. & Bucrr. zj.B. De I N I De Vascheriis (Berengarifis) 381.C. Vasconix comes (Bernarllus) 1165. C. Adria- fcus rex Vasconix cum tota gente a S. Se¬ vero ronycrsus ad. fidem, Instr. 183 A. Fundator S. Severi, 1174 B. Willelmus- Saucius comes Vafco ui fundat monaste¬ rium S. Severi, Instr. .81. D. Sanftio Guil- lemizo marchio totius Vasconix, Instr 170. C- 171. B. Vvillclmus - Saucius asconum comes, 1174. A Bemardus VAillelmus co¬ mes Vasconix, Instr. 181. & 183. Sancias Vasconix prmceps & dux son.iacor S. Petri Generensis, Instr. 194*8. Sancius Vasconix comes, 1x75.D. 1153. A. Bemardus comes Vasconix, 1187. t. Bemardus & Sancius £lii WiUelmi- Sancti Vasconix comitis, Instr. 1S1. A. Bemardus Tumpakrius Vasconix comes^if i.C. Guillclmu^-Saudus dux Va- sconiar, 1181. C. DeVafione (Raimlaudus) 930. B. De Vasta (Arfiuste Murtinus) 177.B. Yafsailh {Antonius) infinnarius ecclesor Ca- strensis, Instr.u.E. Vastal {Petrus) eques, 45 C. Bertrandus Pe¬ tri Vastal eques, dominus S Yverii, ibid. Reginaldus Vastalh prior de Burlato, Instr. 14.B. Petrus Vaffalh, ibid. Dc Vaureliis ( Vtllelmus ) canonicus Ruthen. Instr. 6x. B. 157. E. De Vauro ( Guillelma Jmonialis S. Augustini To«os. 60. C. Dc Vautorre, nobilis familia, 1088. C. Dc Vayrac ( Ralmundas) monachus Castren- fis, Instr. 11. E. De U ceti a ( Bromundus) baro, Instr. 97. B. Bremundus dominus d'Uzcz & Pofchcria- rum, ifo. B. De Veilhan de Pcracnrs ( Afaria ) uxor Ar¬ mandi de Cosnac, 344 B. Vcnaistinus seu Vindasoinus comitatus, 811. D Vindasca urbs, caput Vindasci ii comi¬ tatus, 893. B. Olim proprios habuit episco- pos, ibid Vindascenso castrum darum epi- lcopo Carpentorat. 901. B. Willelmus co¬ mes de Vcnaisti.n, 683. B. Rotbaldus com*j Venaiffini, Instr. 148. i). Gaufndus de Ve- nasca 901. E. Instr. 149. C. B en raudus de Vcnasca, 903 Ualmatius de Venalca, 905. A. Rostagnus de Venafca, Instr. 149. C. Venandus fraterS Honorati Arelatensis, 517. E. De Venddme ( Antonius) dux, comes Belli-» montis, Armaniaci & Ruthen. 181. D- DeVcnel (Artandus) dominus, 489. D. De Vcntadour vicccomes ( E s alus IPV, ) 174^ C. Ebulus III. vicecomcs de Vcntadour, ibid. Ebbo de Vcntadour, 70.E Ebulus VIII. de Ventadorio, 1317- D. Dc Ventoiriolo ( Petrus) Instr. 131. E. S. Ver anus, S. reren, monasterium in subar- bio Avcnion. 869. D. Ad jungitur partbeno ni S. Praxedis in urbe Avenion.ibid. alias S. Catharinæ Avenioncnfi, 889. C. Verbi-incarnati moniales A remone recipiun¬ tur, 839. C. De Verbos f Anceliza ) uxor Petri domini de Conzi£, $8o. A. De Vermandois (Heribertus) comes, 303 E. Vemensis Cartufia, la Perneat. B. 745-B. Vcronensis episcopus (Alarius) cardinalis, 1314. B. Ratherius Vcroncnstscpiicop. sodi sux restituitur, 349. B. De Vcrperiis ( Bego ) 158. D. DeVcrsctto (Bensardus-GuiUclsui) 187. B. TWnm Z« )e x geneRa: De Vcsac f Marquesua ) 1098. D. De Vesc ( Antonius-Carolm ) baro de Gri- maat, Cbateaurenard, &c. 7$. E. Vesdloni ( Penus ) canonicus Aqucnfisjnst. 70. E. Dc Vclins ( Johannes) vicecomes & baro de* Lautrcc, 51. B. De Via ( Arnaldus ) cardinatis, filias sororis Johanms XXII. 15. D. 405. B. Tctrusdt Via miles Cadurcensis, Instr. 48. C. Vianc um, Pioux, S. Eugenii monasterium> 9. C. 16. C. 46. * 47. Dc Viaione ( Raimundus) Instr. 149. D. De Vic ( Forte ) Instr. 193. B. U60. C. Eme¬ ticus de Vic dominus d’Ermenonvilso, &c. 1007. A D.Prioratus de Vic pendens a par- thenone de Letme, 191. C. Viced 'minus camerarius Biterrensis.Inst.144. D. Johannes de yiccdomims judex major Provinc-æ, 467. De Vicinis ( Flaro ) nobilis & potens, Instr. 8X. C. Victorinus Mastiliensis rhetor & poista Chri¬ stianus, 634.B Vicus-Ju ;ii idem est ac Adura»Jfrre, urbs epi- soopalis, li47. Dc Vicnne ( Guigo ) delphinus, 464. C.465. A. Bcacrix delphina Viennensis, uxor G*- sto ais vicecomitis Bearn. i 100. B. Beatrix cominsta de Vienne & d'Alban, Init 87.B. 46$. C. Andre as delphinus de Vicnne, co¬ mes d’AI bon, 464. B. Guido XIII. delphi¬ nus de Vicnne, 467. C. Viennensem metropolim a jurifdictione Are- latensis ira munem declarat S. Leo, $30. A. Dc Viennois ( Romanetus ) nobilis, 719. A. De Viens (Imbrrtus ) Instr. 79. D. Condo- minus Apes, 358. D. Vigancilfe monasterium canonicorum Regu¬ larium, 18. B. 19. D. 137. A. De Vigneaux, sonator, 88$. D. Vigorolus ( Pontsus ) 961, D. De Viila bovina (lFilielmus ) 946 D. De Villa-ctoso, prioratus in diœcest Foroful. 448. B. Dc ViLadigo ( Bemardhs) XI14.D. Dc V illagc ( Gasuar ) dominus de la Salle, 389. B. Marquefia de Viilage de La Salle . uxor Petn de Gaillard 373. D. De Villaiga ( Petrus) Ipstr. 131. E. De Villamuio ( Rosuastenus) Inst. 9$. B. G. de Villemur, 488. B. Johannes de Villcmur, ab Anghs captus, 437. E. R. de Vililemur, 488. B. Galpar de Villemur, dominus de Palheys, de Monte-hruno, &c. 114$. D. Johannes de Villcmur nobilis, 1319. A. Dc Villa-nora ( Rufus) 961 G \v. de Villa- oova miles, Instr. 186. A. Petrus de Villa- nova, 961. C. Ademarus de ViUa-nova > canonicus Ruthen. 157.E, Romeus de Villa* nova > instr. 101. A. Raimundusdc Villa* nor*, Instr. 67. E. E.... de Villa-nova, summus magister ordinis ]erosol. Instr. 48. C. Bernardus de Villa-nova, Instr. 14. B. Antonius de ViHeiieuvc marchio des Ares, &c. 571. D. Helion de ViUeneuve dominus de Sparron, 409. E, Hugo de Villcncuve, do€bor Franciscanus, 371. E. Arnaldus do Villcncuvc marchio drs Aras, 371.D. Helio Bodas de VilleneuVe equitum Rodensium summus magister, 374. E. B. Rostclma dc Villencuve Cartustana, ibid. W.dc Villa- nova, 1305. D. De Villareto ( Guillelmus) summus magister ord. S. Johan. Jcrosolymitaiu, 194. G. L I S. De Villis-pafTantibus ( Johannes) socrista cc- clefiæ Castrensts, Instr. u E. Franciscus de Villis-pastanciblis monachus qufdcm eccle- fix, ibid. Vincennarum castrum, 930. D. S. Vincendi Castrensis ecclesta conceditur Fn^radicatoiibus, 66. A. S. Vincentii de Cancella caruftici Regulares » 66. B. Vindonum, WentHsfb) urbs Helvetiorum, 895. De Vineirasont ( Geraldus ) archiprcsoyter Cardurcenfis, 1.30 C. Dc Vindmilie ( Lutloviea)tacn Blxeari d*Au- tric, 613. C. Dc VintimilJedu Luc ( Fmncifius) castrorum pnesodus, 340. C. Dc Viran ( Petrus) nobitis, Inftr. T17. C. Vificariouis moniales Apur admittuntur, 373. A. Avenioni, 836. D. Aqai»-£cxtiis, 336. B. Aoud Afclacem, 593. IX De Yistac ( Jobaon. ;) uxor ]uM domini dc Toumon, 75. C. Viteleschi ( ) episc. ComcunaS» 909. C. De Vicrola (Brrflwidin ) canonicus operarim ecdesiae Aqucns. instr. 68. A. De Vologul ( Remardus t Bemardus Bemardi, SigttiIfius Bema.di ) 164. B. Ulmetum, sou Silvi-regalis, abbatia diœccs. Arelac. 614 B. De Volra ( Antonia ) domina S. MartiDM#. D. Domini de Volta fundatores CannditS- rum Aptcnfium, 367. C. De Volvcnis ( Sentimus) X6f. D. Voraginis monasterium in comitata Aqucnfi pendens a Monte majore, 306. A. Vordas (Guillotmus) 43. E. Urbanus 11. consocrat ecclestam S. Flori 9 89. D. Urbamstz habitant Castri novi difltces. Auso. 973. A. Urgcllcnfis episcopus ( ) 7. D. Felix Urgclli:anus episc. ni?. A. 941. D. Siscbo- tus episc. Urgellitanus, 1093. A. Dc Urncio ( Pontius ) if 9. C. DcsUrfius ( Jordani')cardinalis legatus Mar* tini V. in Gallia, 31.6. D. NeapolcodcsUr- fins cardinalis, 319. B. Ursulanar virgines Vasati, Ilia. D. Lanionii) 1113. C. irt urbe Ausoia, 97i. E.Arelati, 59a. E. Aptae, 373. B. & Aquis-sextiis, 336. E. ædes habent. Valdebry ( Robenui) Cestriensis ia Angi ia, episc. ac Dublinensts in Hibernia archiep. 1160. E. Walfredus haereticus docet animam perire cum corpore, 64. A. Vandalorum pcsfecutio, 967. B, Chrocuidux Vandalorum, 704. C. Wifigothorum rex ( Evarix) 969. C. Erasidi Gothorum regis persccutio, 965. Wulgenfcs «populi Proxinciae, 349. De Wofcq ( dohannes ) 1104. A. Y YSona ( ) Instr. 64. B. Dc Ydrac abbas, dignitas Ausciensis ca- pi^Ui j97i.fi. Z De ^7 Amara (Bemardm-Raiinundi) Instr. JLd 194. D. Dc Zararrc ( Frodus) Instr. 64. E. Zozimus papa deceptus a Cxlcstio Gallicaqb episc. feritat t 300. Aa 515. D. Mm