Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Regensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Regensis (p. 81-82)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM REIENSEM SPECTANTIA. I. Almeradi episcopi Reicnfis de confiru&ione mo- nafierii Falentiola. flata ptodivi temporis firma debent V^pcrfistere^neceflcestea litterarum caractenbus fo- lidare. Quapropter notam fit omnibus Christianis fidelibus j de prædpue fanctz Dei Cluniacensis ecclesiæ filiis > quia dum refideret domnus Almeradus Regensis epi/copus Grandini 9 una cum suis clericis, apud eandem urbem adierant quidam fratrum nGstrorum ejus magnificentiam jufii * domni Odilonis abbatis, humiliter ejus intimantes celsicudini, in confinio sixi episcopatus quoddam se conftruercmonaflErium velle, in loco qui Valendola nuncupatur, prope ecdcsiam <pue in bo- Tomuslo fiore almiChristi confestbris Maximi in eadem vilh antiquitus estconsecrata, cujus etiam serenitati id suggerere, hocque omnimodis ipsi fratres exposcere maluerunt, quo 3 fi quid post iphus monasterii censtructio- nem a fidelibus populis in eodem monasterio deinceps obkrum fuistct, hoc ipsius loci rectoribus perpetualiter poflidere liceretjabsque ullius calumpnia vel contradictione : quorum jam dictus ponriftx justam petitionem libenter annuens, pro redemptione animæ sux omnium** que remiflione peccatorum, ac deinde ipsum locum recenter constructum ita ingenuum ac liberum episcopali auctoritate fore decrevit > ut nec ipse neque aliquis ex succefloribus ejus, vel aliqua subihtroducta persona, bullam dominationem habeant, aut aliquam consuetudinem requirant in cunctis, qux ad eumdem locum deve- nerunt* tam in oblationibus quam in fcpultuns > scd lub L jure & dominatione Cluniacensium fratrum hx exdem res perpetualiter maneant 5 unde ur hanc auctoritatem • rectam £acere * manuaue propria corroborare*, accepi ab . eis pretium libras iv.denariorum novcmque modios frumenti, ac vini mappulam valde bonam, ac fcyphos ad aquam in manibus fundendam adeo optimos. Testes Al- mcradus episcopus, Humbcrtus, Petrus, Nectardus, Ifiiardus canonici, Ermengardus pr elbi ter, Albinus, Rainoaldus, Pondus, Gcnrio » Acardus. Robertus monachus scripsit. II. Z)0jmm0 Bertranni Reiensis episcopi pro canonicis regularem vitam servantibus. ’t T Nstiturionum legalium documenta suis astertionibus A fanleruntj&canoncsecclesiastioorum dogmatum confirmaverunt, ut cujuscunquc rei donatio litterali perti- tulatione insigniretur, & testium munitione firmaretur : . quatenus ♦ obloquendum verbositates perpetuam Obtinere firmitatem, & per succedentia curricula temporum inviolabile poffit admittere supplcmcntum. Quocirca juffionibus antiquis obcdientes, & preceptis legalibus parere cupientes, ego disposicionc Dei Bercrannus Reiensis episcopus, & Riculfus prelbitcr, cum consilio canonicorum sanctx Mariæ & Cincti Maximi, una. pro Dei timore & liberatione animarum rostrarum, ut nobis pius dominus veniam peccaminum largiri dignetur, concedimus clericis Deo lervire volentibus, & canoni- cali regulx colla submittere cupientibus, aliquid de rebus nobis commissæ ecclesiæ ; videlicet ecclesiam sonctæ ( Mariæ, qux videtur este fundatam in castro quod Mo- nasterium dicitur, cum omnibus quæ Riculfus prefbyter tenere videtur in decimis & primitiis, & cimitcriis, & oblationibus, ut clerici, qui in ipso ecclesia regulariter vivere decreverunt, absque inquietudine teneant & poflideant, & succestorcs illorum in perpetuum nostra. auctoritate muniti* Ecclesiam quoque Cincta ; Crucis cum medietate oblationum, & medietate cimiteriorum, & ex parte decimarum, qux Riculfo prcsbytero atcine- re videtur, supra taxatis canonicis e~dcm ratione concedimus. Riculfus vero prefbyter pro amore Dei & timore futuri examinis, & liberatione animarum patris & matris > scu propinquorum pirentum, seip- sum in oonlbrtio prclibatorum conferens, atque cum cis unanimiter vi Vere cupiens, quidquid sibi in patrimonio fticceffiohis incfle videtur, fiiam fraternam hereditatem in commune ecclesiæ & clericis condona vir, in terris cultis & incultis, vineis, arboribus, hortis, pratis, molindinis. Videtur autem este ipsa. hereditas in termino castri Monasterii, in comitatu Regiensi, & quidquid per diverso loca attinere feu pertinere videtur 5 ipsi Riculfo, torum ab integro supra owata : ecclefix, & fratribus tradidit. Rogo tanctiffimos succestores nof- tros, ut hanc commuDcm vicam, quam Dominus cordibus clericorum infundere dignatus est, feu succedentibus per gratiam fui spiritus immiflurus est, nullo modo perturbari sinant, neque patiantur ab aliquo molcT- tari. Hanc vero donationem fupradictz £mctz Mariæ coi latam, nullus hominum tollere feu alienare præfumar. Quod fi præsumpseric, iram & maledictionem Dei onp nipotentis incurrat, anatenutisctur a beata Maria, & a (anctis apostolis Petro & Paulo, atque Andrea, & omnibus sanctis, cum J uda traditore damnetur in infernum j a nostra quoque parte sciat se excommunicatum & maledictum, nin ad emendationem venerit : in vinculo vero auri optimi libras quinque COmpOnar, & dein-

ceps harc donatio, &c. Facta carta ista in castro quod dicitur Monasterium, anno ab incarnar. Damini nostri Jefii Christi mlii. indictione tertia*. Signum domni Berrranni episcopi, qui faciens hoc donum testibus in- signiri juflit firmum sua. manu. Signum domni Riculfi prefbitcri, qui firmans hanc donationis cartam ccstcs adeste rogavir. Pontius prelbiccr scripsit.