Gallia Christiana 1715 01/Romani Pontifices

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Romani Pontifices (p. 118-123)

i8r ROMANI PONTIFICES. I. CAnctus PETRUS apostolorum prin- ^ceps, antea Simon-Johannis appellatus, natus Bethsaidæ inGalilæa.ex piscatore dilcipu- lus Domini, Romæ apostolicam Pedem fundavit cum S. Paulo apostolo, quam 24. annis, mensibus 5. duodecim diebus rexit, & in Janiculo Cruci affixus, anno IncarnationiS 67. die 29. Junii, martyrii palmam obtinuit, sub Nerone imperatore. II. S. LINUS Petri successor an. Sedit hnn.H. & aliquotmensibus ; Romæ die 23. Septembris anni 79. martyr vitam finivit. III S. CLETUS, vel AhACLETUS sedit annos 12. menses 7. ac sub Domitiano imperatore capite truncatur. IV. S. CLEMENS I. sedit novem annis, aut decem, mensibus 4. jacet in Monte-cœlio apud basilicam quæ nomine ejus insignis est. V. S. EvARiSTUS natione Græcus ann.9. additis aliquot mensibus, passus est sub Trajano imperatore. VI. S. ALEXANDER I.ann. 10.Christum confessus est sub eodem imp. VII. S. SIXTUS ann. 19. & aliquot menses. VIII. S.TELESpho RUS ann. 10.cummeo, sibus paucis. IX. S. HygINUS ann. 4. X. S. PIUS. I. ann 15. & aliquot menseS. XI. S. ANICETUS ann.7. martyrio corona* tur sub Marco Aurelio imp. XII. S.So TE R ann.3.subeodem imperatore passuS est. XIII. S.ELEUTHE RIUS ut martyr colitur, mortuus an. 194. sub Severo imperatore. XIV. S. VICTO R I. annis9. sub eodem Severo imperatore palma donatur. XV. S. ZEPHIRINUS usque ad annum 121. XVI. S.CALLISTUS. XVII. S. URBANUS I. usque ad an. 230. vel 251. XVIII. S.PoNTIANUSannis 5. & aliquot mensibus. XIX. S. ANTE RUS electus tI.Novembris, uno mense diebus decem. XX. S. FABIANUS electus3. Januarii » ann. quindecim & aliquot diebus. XXI. S. Co R N E L IU s martyr annis 2.men- fibus 4. alii unicum annum & duos menses ejux episcopatui tribuunt. Hujus papa tempore Nova- tianus suhtsma fecit, & nomen Romani episoopi usurpavit. XXII. S.LUCIUS electus meisse Septembri, uno anno & mensibus 4. vel ann. 2. & mensib. 5. juxta eos qui S. Cornelio in episoopatu tribuunt duntaxat annum 1. & duos menses. XXIII. S. STEPHANUS I. electus die 4. Martii, annis 2. mensibus fere novem. Aliqui ad summum duobus annis addunt tantum tres menses & dies 22. XXIV. S. SiXTUS II. menses 11. dies 13. XXV. S. DIONYSIUS eligitur » 2. Julii, vixit in pontificatu fere annos undecim. Alii dicunt annos 12. additis etiam 3. mensibus & diebus 14. XXVI. S.FELIX I. electus 3. Decembris præest annis 4. totidem mensibus & paucis die- DUS. XXVII. S. EUTYCHIANUS cujuS electio facta est die 4. Junii, sedit octo annis sex mensibus, & diebus 4. XXVIII. S.CAIUS eligitur die I7.Septem- bris ; sedit ann. 12. mens. 4. dies totidem. XXIX. S. MARCELLINUS electuSdie 13. Maii rexit ann. 7. mens. 11. dies 26. XXX. S. MARCELLUS I. electuS mense Novembri sedet ann. 4.. mense uno, diebuS 25. XXXI. S. EUSEBIUS creatus papa die 5. Februarii vixit in pontificatu ann. 2. menses 8. » 1. XXXII. S. MELCHIADES electus die 3. Octobris sedet ann. 2. mens. x. dies 7. XXXlII. S. SILVESTER coepit pontificatum die 1.Februarii, quem tenuit ann.2I.m.n. die 1. XXXIV. S. MARCUS eligitur die 16. Januarii ; sedit ad menses 8. dies 22. XXXV. S JULIUS I. electus die 17. Octobris, sedem obtinuit annis 15. mens. 5. dieb. 17. XXXVI. LIBERIUS die8. MaiiassumtuS Pedet ann. 15. mens. 4. dies 2. Tempore pontificatus Liberii Felix dictus a nonnullis fecundus, pontificale munus gejsu an. 1. mensibus 3. & totidem diebus s magna quidem eum laude s nam fidem catholscam contra Arianos fortiter propugnavit. XXXvlI.S.DAMASUS Leligitur 15.Se- tembris ; pontisicatum vero geflit annis 17. men- sibus 2. diebus 28. ejus episcopatus turbavit ’Vrficinuhqui cathedram Romanam ambiebat. XXXVIII. S. SI RICIUS electus 12. Januarii, sedit ann. 13. m. 1. dieb. 14. XXXIX. S. ANASTASIUS I. electus die 14. Martii præsuit ann. 4. m. 1. dieb. 13. XL. S. INNOCENTIUS I.eligitur 18.Maii, & rexit per annos 15. m. 2. dies 10. XLI. S. ZozIMUs die 19. Augusti sumit infulas, quas geflit an. 1. mens. 4. dieb. 7. XL1I. S. BoNIFacIUS I. creatus die 28. Decembris, rexit ann. 4. mens. <>. dieb. 28. Jpfius amulus fuit Eulalius archidiaconus tertius antipapa. XLIII. S.CæLESTINUS I. accersitusele- ctione facta die 3. Novembris, perseverat in pontisicatu annis 8. m. 5. dieb. 28. XLIV. S. SIXTUS III. electus 26. Aprilis, ann.7. mens. n. XLV. S. Leo I. dictus Magnus cathedræ S. Petri die 10. Maii impositus, in qua sedit ann. 20. mens. 11. XLVI. S. HILARus electus 11. Novembr. sedit ann. 5. mens. 9. dies 29. XLVI1. S. SIMPLICIUS eligitur 20. SepROMANI PO tembris » vixitquc in pontificatu annos 15. metss. 5. dies 10. XLVIII.S.FiLIx II. aliulII. electus die 8. Martii, sedit annis 8. mens, 11. dieb. 22. XLIX. S. GeLasIus 1. electus die 2. Martii « præsuitann. 4. mens. 8. dieb. 19. L. S. AnasTasIUs II. Creatus papa die 28. Novemb. cathedram tenuit anno 1. mens. 1 r. dieb. 23. LI. S. SymmACHUS eligitur dic i. Decembris, gessitquc pontificatum ann. 15. mensib. 7. dieb. 27. Laurentini archidiaconus ambivit pontificatum eodem temporedegiturque quartus antipapa. LII. S. HoRMIsDAs siimsit episcopatum die 16. Julii, utiliterque præfuit annos 9. dies 10. LIII. S. Johannes I. more solitoelecttu die 13. Augusti complevit suum pontificatum duobus annis, mensibus novem, diebus 14. LIV. S. FELIX tertius, ^/, quartus eligitur mense Julio episcopus sianctæ sedis, quam obtinuit ann. 14. mens 2. dieb. 18. quintus antipapa nomine Dioscorus hoc recensu tur loto. LV. S. Bo NI FACIus II.electus die 15. Octobris sedit ann. 2. mensibus totidem ac dieb. 18. LV1 Johannes II. cognomento Mercurius electus mense Januario, præfuit duobus annis & mensibus sex. LV1I. S. AgAPETUS I. mersse Julsocreatus papa, sedit tantum decem menseS, & dies 18. LVIII. S. SILvERIUsdie *o. Junii eligitur, obiitque annis 4. in pontificatu trama- ctis. LIX VIGILIUS Pedit ann. 15. mens 6.die$ 18 LX. S.PELAGIUS I.electus 16. Aprilis » rexit ann. 3. mens. 10. dies 18. LXI. S. Johannes 111. dictus Catellinus, provectus 27. Julii sedit anno » 12. menses 11. dies 16. LXII. S. BENEDICTUS I. dictus Bonosiu die 16. Maii electuS conscendit cathedram, te- nuitque ad annos 4. menses 2. die$ 15. LXI1I. PELAGIUS II. electus die 10. Novembris, sedit annos 12. menses 2. dies vigind septem. LXIV. S. GxEgoRIUs I. dictus merito MignuS invitus ordinatur die 3. Septembria, præfuitque ann. 13 mens. 3. dieS 10. LXV. SABI NI ANUS post interpontisicium quinque mensium & dierum aliquot, eligitur die 1. Septembris vixitque postea tantum quinque menses & dieS 19. in episcopatw LXVI. Bo N1 FACIus 111. electus die 15. Februarii, obiit post menseS 8. & dies 23. LXVII Bo NIFACIUS IV. electus die 18. Septembris, exstinctus est post annos fex, mens. 8. & dieS 13. LXVIII. DEUS-DEDIT electuS est die 15. Novembris, sifditque 2. annos, Ii. mens dieS 26. LXIX. BoNIFACIUS V. assumrus est die 24 Decembris, &præsuitann.7. menses 10. diem 1. Tomus I • N T I FI G£ S. n LXX.HonoRIusI.die 14.Maiielectus, ■ præfuit ann. 12. mens. 4. dies 4. c LXXI. SEve RINuseligitur die 2. Augusti, & post duos menses dielque 4. obiit. LXXI1. JOHANNES IV.assumtus die 31. < Decembris, sedit an. 1. menses 9. & sex dies. LXXIII. Theodorus electus die 25. Novembris rexit ann.7.mensi.*s 15. dies 29. LXX1 V.S.MaRTINUS I.die I.Juliicreatur : martyr obiit post annos 5. menses 4. dies 11. al. post annos 6. mensem unum & dies 26. LXXV. EUGEN IUS I. sedit tantum menses 8. dies 10 post obitum S.Martini. Aliiipsi tribuunt duos annos pontificatus menses 8. dieS it. LXXVI. VITALIANUS die 31. Julii electus sedit annos 14. & sex circiter nunses. Alii electionem Vitaliani revocant ad an. 6<8. LXXVII. AdEODATus eligitur die 14. Aprilis, & sedit ad annos 5. menses 2. dies 10. Ita docet Philippus Labbe, cujuS chronologiam libenter sequimur ; sed alii volunt Adeodatum an. 673. electum esse, nec sedisse ultra annos 4. menseS 2. & dies 12. LXXVI1I. DoNUS electus 1. Novembru’ Pedet an. 1. mens 5. dieb. 16. LXXIX. S. AgATho electuS die 8. Julii, < sedit 2. ann. & sex mensib. Alii addunt annum tinum & dies 25. LXXX. S. LEO II. electus die 19. Augusti, sedit menses 10. dies 14. juxta eos qui S. Aga- thoni tribuunt tres annos & Fere menses 7. in pontificatu. Alii S. Leonem volunt sedisse anno 1. mensibus 8. & totidem diebuS. LXXXI. S.BENEDICTUS 11.electus 20. Aug.sedit. an.I. & dieb.II.4su ; tantum decem mensibus & diebuS 14. LXXXII. JoHANNES V.elect. zi. Julii sedit an. 1. & diebus undecim. LXXXIII. C0N0 electuS 20.Octobris, sc- dit mensibus undecim, & diebuS *j. LXXXIV* S. SERGIUS I.electuS die 26. Decembris, sedit ann. 13. mens 8. dies 14. Pracejserat suhisma, electis duobus ad summum pontificatum, suilicet Petro &Theodoro. Neque toto suhisma sublatum est, uam rursus electi sunt Theodonu & Paschalis. LXXXV. JoHANNES VI.electus die29. aut 30. Octobris siedit ann. 3. mens 2. dies 12. LXXXVI. JoHANNES VII. electuS 1. Manii sedit 2. ann. mensib.7. dieb. 17. LXXXVII. SISINiUS electuS 18.Januarii moritur post dies 20. LXX A V111. C o N S T A N T1NUS electuS 7. Martii, præfuit ann. 6. meissem 1. dieS 2. LXXXIX. S.GREgo RIUs II.electus20. Maii rexit ann. 16. mens. 8. die$ 20. XC. GREg.III. electus 16. Febr. sedit ann. 10. mens. 9. dies 10. XCI. S. ZACH A RIAS electus initio mensis Decembris, sedit ann. 10. menses 3. dies 10. XClI.STEPHANUS II.die3o.Martiicreatus papa gessit pontificatum annis 5 diebus 20. Quidam huic Stephano alium præmittunt cognominem quem dicunt electum fuisse 27. Martii, & post dies 4. obiisse. Ee ij, IZO R O M A N I P ( XCII I.PAU LUSI, electus tg.Maii sedit an- [ nos 10. & totidem menses. Schifma ob Theophilactumpresbyterum. XCIV. STEPHANUS III. eligitur 3. Augusti, scditque ann.3. mens. 3. dies 27. Constantinus antipapa frater Totonis. XCV. AD RIANUs 1. electus 9. Februarii præfuit ann. 23. mens 10. dies 17. XCVI.LEO IlI.dic26. Deccmb. creatur pontifex, quod munus geffit ann. 20. mens. 5. dies 17. XCVII.STEPHANUS IV.ecclesiæpræsici- tur die 22. Junii, eamque gubernavit an.I.mens. 7. dieb. 3. XC VIII.PASCHALIS I. electus 27.Januarii Pedet ann. 7. mens 3. dies 16. XCIX.’EUGENIUS II. electus die 19. Maii siidem tenuit tribus ann. mensibus 2. diebus 23. Zinzdmus schismati occastonem dedit. C.VALENTINUS mense Augusto electiiS sedet tantum diebus 10. CI. GREgoRIUs IV. asiumtus 24. Septembris præelt ann. 16. mens. 4. CII.SERGIUS II. præficitur die 10. Februarii ; regit ann. 3. menfe 1. diebus 2. Johannes diaconus turbas excitavit. CIII. Leo IV. die 12. Aprilis factus papa, vixit in pontificatu ann.8. menses 3.dies 5. Hoc loco insulte ponitur a nonnullis ecclesta Romana hosttbus Johanna Papijsas quam fabulam exsufflant etiam ex hetcrodoxis cordati viri. ClV. BEN EDICTUS III. electus die 21. Julii, vixit in pontificatu an. 2. menses 6. dies 20. CV. S. NICOLAUS I. dictus Magnus conscendit cathedram 24. Aprilis, quam tenuit ann. 9. menses 6. dies 20. CVI. ADRIaNUS II. electus 14. Decembris, sedit ann. 4. menses 10. dies 17. CVII. JoHANNEs VIII. siimsit pontificatum die 14. Decembris ; geffitquc ann. 10. diem 1. CVIII. MaRINUS, velMaRTINUS II. die 28. Decembris electus, annos 2. & dies 20. Iedit. CIX. ADRIANUS III. assumtus die 20. Januirii, sedit an. 1. mens 3. dies 19. CX. STEphanus V. mense Maiocathe- dræ S. Petri impositus in ea vixit ann » sex. CXI.FoRMOsUsex episcopo Portuensi 31. Maii electus sedet ann. 6. & menses si.’x. Occastone ejus tranjlationis a fede Portuensi ad Romanam cathedram multa in ecclesta turba excitata, prasertim a Sergio & Bonifacioqui pro papa fuit agnitus sub titulo Bonifacii VI. CXI1. STEphanus VI. eligitur 8. Januarii, sedetque annis tribus. Romanus Galltstnus per vim intruditur. CXIII. Theodorus II. sedit tantum dies 20. CXIV. JOHA N N Es IX. siedit ann. 3. dies J5- CXV. BENEDICTUs IV. per aliquot menses. CXVI. LEo Veperdicsxp. > N T I F I C E S. CXVII. CHRISTOPHORUS mensibus 7. CXVIII. SERGIUs III. ann.3. mens.4. CXIX. AnAsTAsIUsann. 2.dieb.20. CXX. LAUDO mens.2. dies 20. CXXI. JohanNes X. ex archiepiscopo Ravennæ eligitur 24. Januarii, & sedit an-’ nos 15. CXXII. LEQ VI.sedit tantum mensibuS 6. dieb. 15. CXXI II.STEPHANUs VII. ann. 2. mens. I. dies 15. CXXIV— JOHANNES XI. sedit ann.4. mens 10. al. mens. 1. CXXV. LEO VII.sedit ann. 3. mens. 6. CXXVI. STEPHANUs VIII.sedit, ann. 3. mens. 4. dies 5. CXXVI I.MaR iNUs autMxRTiNUs III. ann. 3. mensib. 4. dieb. 13. CXXVIII. AgAPETUS II. ann.9. mens. 7. dieb. 10. CXXIX. JoHANNEs XII. anni$ 9. Leo dictus VIII. menfe Novembri intrufus ab Othone imperatore, occupat fedem tribus annis. CXXX. Bb N E DI CTUs V. uno circiter an. sedit. CXXXI. JoHANNESXIII. ann.6.men£ n. dies 5. CXXXII. Domnus vel DomNIo II. electus 20. Septembris sedit tantum tres menses. CXXXIII. BENEDICTUS VI. electus die 20. Decembris*sedit an. 1. & menses aliquot juxta nonnullos. BonifaciUs dictus VII. fedem occupavit an. 1. menj. 1. CXXXIV— BENEDICTUs VII. sedit 9. annis. CXXXV. JoHANNEs XIV. seditan. 1. CXXXVI. JOHANNES XV. annos 10. menses 4. dies 12. Johannes dictus XVI. habitus pro antipapa post dies 20. mortuus est. Johannes XVII. etiam inter antipapas amandandus fedtt annos circiter duos. CXXXVII. GricoRIUsV. djctusBru- no, electus die 11. Junii, sedit ann. 2. mens. 8. dies 6. CXXXVIII. SILvesTER II. dictusGer- bertus ex archiepiscopo Ravennæ RomamiS sit pontifex s quod munus geffit ann.4. &stuoS circiter menses. CXXXIX.J0 H ANN Es XVIII.sedit menses 5. CXL. JohaNNes XI5s. electus 20. No— : vembris, præfuit annos 5. menses 7. dies 28. CXLI.S E RGIUs IV. electus mense Augusto 1 sedit ann.2. mens.8. dies 13. CXLII. BENEDICTUs VII. electus die 1 7. Junii, rexit ann. 12. Gregorius amulus Benedicti papa VIII. ab im.. 1 peralorc ejicitur. CXLIII. JoHANNEs XX. sedit ann.’ menses 8. CXLIV BENEDICTUs IX. sedit ann. 10. 1 Silvester dictus III. & Johannes dictus XX. ar— 1 chiprcsbytcrecclesta Romana antipapa. ROMANI P C CXLV. GREgoRIUs VI. mense Aprili electus, sedit duobus ann. &mens. 8. CXLVI. CLEMENS II. mense Novembri cx episcopo Bambergensi factus pontifex, obit post novem menses. CXLV1I.DA.MASUS II. in pontificatu vixit tantum dies 2j. CXLVI 11.S. Leo IX. ex episcopo Tul- lcnsi mensii Februario electus, sedit ann. 5 mens. 2. dies 7. CXLIX. VICTOR II. Eystctcnsiscpisco- pus tranflatus ad cathedram S. Petri, in ea vixit ann. 2. menses 6. CL. STEphanus IX.electusdie 2. Augusti, sedit tantum ad octo menses. CLI. NICOLAUs II.sedit ann. 2. menses 6. Johannes Msnctus dictus Benedictus X. anti- CLII. ALEXANDER II. post electionem suam factam die 1. Octobris sedit ann. 11. & menses 6. Cadalods antipapa dictus Honorius II. CLI11. GR Ego RIUs VII. die 22. Aprilis electus si.*dit annis 12. mense 1. diebus 3. Guibcrlus archiepiscopus Ravennas antipapa dictus Clemens III. CLIV. VICTOR III. eligitur die 24. Maii, seditque anno 1. mens. 3. dieb. 22. aliis mensibus tantum decem. CLV. Urbanus II. electus die 12. Martii sedit ann.n.mens.4. dieb. 18. CLVI. PASCHALISII. electus 12. Augusti, sedit ann. 18. mens. 5. dieb. 4. Mortuo Guiberto antipapa, tres succedunt brevi tempore. CLVII.GELASIUS25. Januarii electus sedit an. 1. & 4. dies. Mauricius Burdinus archiepiscopus Braccarensts antipapa. CLVIIl. CaLIxTUs II. creatus papa mensi : Februario, præestann. 5.mens. 10.dies CLIX. HonoRius II.eligitur die 21.Decembris ; seditque ann.5.dies 17.Quidam unum addunt mentem. Theobaldus dtctus Calix tus III. cedit Honorio. CLX. INNOCENTIUS II. a die 14. Febr. quo electus est regit 13. ann. menses 7. dies 15. Petrus Leonis dictus Anacletus II. antipapa. Gregorius dictus Victor III. antipapa. CLXI. CæLEsTInus II. eligitur die 25. Septembris, sedit 5. menses &dies 13. CLX II. LUCIus die 9. Martii electus, vixit tantum 11. menses & dies 14. in pontisicatu. CLXII1. EUgeNIUs III. creatus papa die 25. Februarii, præsuitann. 8. menses 4. dies U- CLXIV— ANASTASIUSIV. eligitur 9. Julii, rexitque an. 1. mens. 4. dies 24. CLXV. ADRIANus IV. electus die 3.Decembris, sedit ann. 4. mens. 8. dies 29. CLXVI. AuxanDER III. asiumtus die 6. Septembris, sedit ann. 21. mens. 11.dies 21. Octavianus dictus Victor IV. antipapa. Guido Cremenss dtctus Pafehalts m. antipapa. NTIFICES. m Johannes abbas dtctus Callixtus HI. antipapa. CLXV 11. LU CIUs electus die 29. Augusti, vixit in pontificatu 4.ann. mens 2. dies 18. CLXV111.URbANUs III.electus 2f.No- vembris, explet in pontisicatu solummodo annum 1. decem menses &d es 25. CLXIX. GREGORIUS VIII. seditduo- bus mensibus. CLXX. ClemeNs III. electus dic6. Januarii sedit ann. 3. mens. 2. dies 10. CLXXI. CæLesT 1 NUs III. eligitur die 12. Aprilis. Præest ann. 6. mens. 8. dies 28. CL.XX1I. 1NNOCENTIUS III. siimsit pontificatum die 8.Januarii, quem ge(sitann.I8. mens. 6. dies 9. CLXXIII. Honorius III. electus die 17. Julii, rexit ann. 10. mens 8. CLXXIV. GREGORIUS IX. electus die 20. Martii sedit ann. 14. mens. 5. dies 3. CLXXV. CæLesTINUs IV. electus 22. Septembris moritur post dies 18. CLXXVI. InnoCENTIUsIV. assumtus 24. Junii, rexit ecclesiam ann. 11. menses 5. dies 14. CLXXVII. AlixanDER IV. eligitur 21. Decembris, seditque ann. 6. menses 5. dies 4. CLXXVIII. URB ANUs IV. sumitponti- sicatum 29. Augusti ; gerit ann. 3. mense uno, dies 22. CLXXIX. CLEMENs IV. electus die 5. Februarii sedit 3. ann. menses 9. dies 25. Vacat sedes duobus annis mensibus novem, & diebus 2. CLXXX.GREgoRIUs X.electus 1. Septembris sedit ann. 4. mens. 4. dieb. 10. CLXXXI. Innocentius V. astumtus die 22. Febr. moritur post menses 5. & totidem dies. CLXXXII.ADRIANUS V. electus die 10. Julii, moritur post 39. dies. CLXXXI1I. JoHAN NEs XXI. eligitur die 13. Septembris, obitque post menses 8. & dies 8. CLXXXI V. NICOLAUs III. fit papa die 25. Novembris, regitque per ann. 2. menses9. dies 2. C LXXXV.M ARTI NusIV.electus ad pontificatum die 22. Febr. in eo agit annos 4. mensem 1. dies 7. CLXXXVI.HoNORIUS IV. electus die 2. Aprilis regit ann. 2. diem 1. CLXXXVII. NIco LAUs IV. electus die 22. Februarii, pontificatum obit ann.4. mensem 1. &dies 14. Interpontifictum annorum i. mens 1. & dierum 1. CLXXXVIII. S. CælesTINUs V. electus die 5. Julii abdicat post menses 5. &dies 8. CLXXXIX. BoNIFACIUs VIII. Cæle- stino subrogatur die 24. Decembris, seditque ann. 8. mens. 9. dies 18. CXC. Benedictus XI.electus 22.Octo— 1 bris, vitam claudit post menses 8. dies 1 E e iij m ROMANI P( P 0 NTJ F I C t S QjU I APVD Avemonem jederunt. CXCI.CL Em £NS V. eligitur dic 5. Junii, præestque ann. 8. mens. 10. dies 16. fnterpontifioium ann. 2. menj 3. & dierum 17. CXCII. JOHANNES XXII. creatur papa ineunte mense Septembri. Vixit post electionem suam annos 18. menses 5.dies 18. CXCIII. BENEDICTUS XII. acclamatur papa die 20. Decembris ; rexit ann. 7. mens. 4. dies 6 CXCIV.CLEMENs VI.die Maii7.digi- gitur ; egit in pontificatu ann. 10. menseS 6. dieS 20. CXCV. INNOCENTIUS VI. inchoat pontificatum die 18. Decembris ; absolvit post annos 9. mcnse$ 8. dies 20 » CXCVI. URBANUS V. papa renuntiatur die 28. OctobriS ; rexit ann. 8. mensem 1. dies » 3- CXCVII. GREgoRIUsXI. electus 29. Decembris, sedit ann. 7. menses 2. dies 24. Avenione relicta, Romam sedem transtulit. PONTIFICES TEMPORE SCHISMATIS, ed erunt Roma. CXCVIII. URBANUs VI. electus est Ro- mæ die 7. Aprilis. Sedit annos 11. menses 6. dies 6. CXCIX.BoNIFACIUsIX.die 2. Novembris electus Romæ sedit ann. 14. & menses 11. CC. INNOCENTIUS VII. creatur die 17. Octobris, præestque per duos annos & dies 22. CCI. GkEGORIus XII. eligitur die 23. Novembris. Egit in pontisicatu ann. 2. menseS 6. dieS 14. CCII. ALEXANDER V. siimtum die 26. Junii pontificatum claudit post menses 10. & dies 8. CCIII. JoHANNEs XXIII. renuntiatus 17. Maii sedit ann. 5. dies 5. Depositus est ad procurandam pacem in ecclefia, & schisma exstinguendum. His pontificibus Roma sedentibus, Avenioni se- aem habuerunt qui sequuntur, pro legitimis habiti a Gallis > Germanis, Hispanis plerisu que, &e. Electo Romæ Urbano VI. a cardinalibus Italis, qui Gallis erant infensi, cardinales Galli eorumque fautores elegerunt post men- ses 5. & aliquot dies, nimirum die 21. Septembris ejusdem anni Robertum Genevensem, qui appellatuS est Clemens VII. Ieditque usque ad an. 1394. quo mortuus est. Petrus ; de Luna hoc anno in ejus locum subrogatus est sub nomine Benedicti XIII. qui receptus est ut verus papa tum a Gallis, tum a Ceteris gentibus, quæ obedientiam Ro- berto exhibuerant. Sed cum ad exstinctionem schisinatis noluisset abdicare, tum cœpit reji- ci tanquam antipapa pene ab omnibus ; exceptis duntaxat nonnullis in Hispania unde erat oriundus. Ibidem obiit anno 1424. Æopdius Munionis dictus Clemens VIII. ibidem aliquandiu schisma continuavit. l N T I F I C E S. Exstinctio sehismatjt. Ad exstinctionem scbifmatis coactum est concilium ConstantieIsse, depositisque iis qui pontisicatum gerebant Johanne XXIII. & Benedicto XIII. post ioterpontisicium duorum annorum, mensium 5. dierum aliquot. CCIV.MARTINUS V.diem Novembris electus est a concilii patriboS, seditque anctos 13. menIes 3. dies 10. CCV. EUGENIUS IV. electuS est die 3. Martii, seditque ann. 15. menses n.die$ 10. Anno 1439. in toncilio Bastleensi electus est Amedeus V111. quondam dux Sabaudia qui dictus est Felix V. sed fronte festea abdicavit. CCVI. NICOLAUS V. electus die 6. Martii, sedit ann. 8. dies 19. CCVII. CALIXTUS III. electus 8. Aprilis, præfuit ann. 3. mens. 5. dies 29. CC VIII. PIUs II. eligitur die 19. Augusti, rexitquc ann. 5. mens. 11. dies 27. CCIX. PAULUs 11. electuS 29. Augusti sedit ann. 6. mens. Io. dies 26. CCX. StxTUSIV. electuS 9. Aug. sedit annos 13. dies 5. CCXI.INNOCENTIUS VIII. creatur » 9. Augusti ; seditque ann. 7. menses lo. dies 17. CCXII. AlexaNDE R VI.electus die n. Augusti, præfuit ann. n. &dies 8. CCXIII. PIUSIII. assumttiS die 12. Septembris moritur post dieS 26. CCXIV. JULIUS II. renuntiatur papa die 30. OctobriS ; rexit ann. 9. mens. 3. dieS 21. CCXV. LEO X. eligitur die 11. Martii ; obiit transiictis in pontihcatu ann. 8. mensibus totidem, diebus 20. CCXVI. AD RI ANUS VI. creatus papa die 9. Januarii præest Iolum an. 1. menI. 8. dies 6. CCX VII, CLEMENS VII. eligitur 19. Novembris ; vixit in pontificatu ann. 10. menses 10. dies 7. CCXVI II. PaU LUS III. electus 13. Octob. rexit ecclesiam ann. 15. dies 28. CCXIX. JULIUs IIf. creatus papa 8. Februarii, sedit ann. 5. mense r. dieb. 16. CCXX.MARceLLUs II.sitpapa 9.Apri- lis ; moritur exactis diebus 21. CCXXI. PaULUs IV. assumuiS 25. Maii, sedit ann. 4. mens. 2. dies 24. CCXXII.PIUs IV. electus 26. Decembris, præfuit ann. 5. mens. 11. dieS 15. CCXXI II. PtUs V. eligitur 7. Januarii, sedit ann. 6. mens. 5. dies 24. CCXXI V. GREGORIUS XIII. creatur papa 13. Maii, Iedit ann. 12. mens. 10. dies 29. CCXXV. SIxTUs V. assumtus 24. Aprilis, præest ann. 5. mens. 4. dies 5. CCXXVI. U R b ANUs VII. electus 15. Septembris, vixit tantum dies 13. in pontisicatu. CCXXVII. GREgo RIUs XIV. renuntiatur papa 5. Decembris egit in pontisicatu decem menses & totidem dies. CCXXVIII. InnocenTIUsIX.electus 25. Octobris, sisdit menses duos. CCXX1X. CLEMENS VIII. electus 30. Januarii sedit ann. 13. mens. 1. dies 3. CCXXX. Leo XI.electus die 1. Aprilis, . moritur post dies 27. CCXXXI. PaULUS V. creatus papa 17. Maii, præsuit ann. 15. mens. 8. dies Iz. CCXXXII. GREgoRIUS XV. sitpapa die 9. Febr. vixit in pontificatu annos 2. men- CCXXXIII. URBANUS VIII. electuS 6. Augusti, regit ann. 20. mens. 11. dies 22. CCXXXIV.INNOCENTIUS X. assum- tus 15. Septembris, præest ann. io. menses 4. dies 22. CCXXXV. ALEXANDER VII. eligitur 6. Aprilis, sedit ana 12. mens 1. dies 16. CCXXXVI. CLEMENS IX. electus dic ES ROMANI. 20. Junii, egit in pontificatu ann, t. menses 5. dies 19. CCXXXVII. CLEMENS X. sitpapa 19. Aprilis, gubernat ann. 6. mens. 2. dies 23. CCXXXV1I1.INNOCENTIUS XI.creatur 21. Septembris, sedit ann. 12. menses 10.& totidem dies. CCXXXIX. ALEXAND e R VIII.electus die 6. Octobris, obit post an. 1. menses 3. & dies 26. CCXL. INNOCENTIUS XII.eligitur n. Julii, sedit annos ro. CCXLI. CLEMENS XI. electus fuit die 13. Novembris.