Gallia Christiana 1715 01/Series imperatorum Romanorum

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Series imperatorum Romanorum (p. 123-125)

SERIES IMPERATORUM ROMANORUM a Christo nato ; quorum anni ad Æram Christianam revocantur. 1. "T^IbbRIUs imperare coepit, impera- 1 vitque annos 22. & menses 6. II. C. CaLIGULa Germanici filius, imperat. an. y. mens. 10. & dies 8. III. CLAUDIUs I. Caligulæ patruus imp. an. 12. mens. 8. dies 20. IV. NE R o imp. an. 13. menses 7. dies 28. V. GALBA sex menses & dies septem. VI. OTHO menses 3. & dies 5. VII. VITELLIUS menses 8. & dies 3. VIII. VESPASIANUS annis 10. detractis aliquot diebus. IX. TtTUS Vespasiani filius annos 2. menseS totidem, dies 20. X. DomITI ANUS Titi Frater imperat ann. 15- His imperatoribus fi addas Julium Cajarem, & Octavianum Augustum, qui Tiberium antecef ferunt habebis duodecim imperatores, qui vulgo duodecim Cajares appellantur. XI. NE R vA imperavit an. 1. menseS 4. dies 11. XII. TRAJANUS an. 19. mens. 6. dies 15. XIII. HADRIANUsannos 20. menseS 11. XIV. AnTONINUs PIUSann. 22.mens. 6. XV. MARCUS-AUR ELIUS ANTONINUS ann. 19. dies 10. XVI. LUCIUS-VERUS, cum Marco Aurelio, ann. 9. XVII. C0MM0DUS M. Aurelii filius ann. 12. mens. 9. dies 14. XVIII. HELVIUS PERTiNAx mensibus 2. diebus 26. XIX. DIDIUS JULIANUsmens. 2. dies 5. XX. S E v E RUs imperat per ann. 17. menses 8. dies 3. XXI. Antoninus Caracalla, Severi filius, ann. 6. mens. 2. dies 5. XXII. MACRINUS cum filio an. 1. & menses 2. XXIII. ANTONINUS HeLIQGABALUS, seu AlacabaLUS ann. 3. mens. 9. dies 4, XXIV. ALEXANDER SEvERUsaun. 13. dies 19. XXV. MAXIMINUS cum filio ann. t. & aliquot menses. XXVI. PUPIENUs & BALBINUs imperant simul ambo decem menses. XXVII. Gordiani imperant annis 5. XXVI11. PHILIPPUS cum filio cognomine ann. 5. XXIX. DECIUS cum filio annis 3. XXX. GALLUS cjulque filius Volusianus imperii collega duobus annis & mens. 4. XXXI. VALERIANUS imperat ann. 6. XXXII. GALLIENUS ann. 8. patre Valeriano a Persis capto. Eo imperante exorti sunt triginta fere tyranni, de quibus apud Trebellium Pollionem, & alios. XXXIII. CLAUDIUS II.annisi. XXXIV. AURELIANUS ann. 5. XXXV. TACITUS mensibus 6. & totidem diebus. Marco-Aurelio Floriano tribuuntur duo menses imperii & 20. dies. XXXVI. AURELIUS PROBUS annos 6. mens. 4. XXXVII. CARUS uno circiter anno cum filiis suis Carino &Numeriano, quorum Nu- merianus occisus est ab Apro socero suo, anno 284. Carinus vero anno 285. XXXVIII. DIOCLETIANUS imperavit annos circiter 20. assumsitque Maximianum Herculium imperii collegam, qui imperavit an. 18. XXXIX. Co NS TANTIUS ChLORUS, Constantini magni pater imp. ann. 1. menses 3. dies 25. XL. GALERIUS MAXIMIANUS ARMENTARIUS ejus collega ann. 7. Romani imperatores Christiani. XLI. ConsTanTInus Magnus imperavit ann. 30. menses 9. dies 27. habuit collegas Maxentium, quem tyrannum vicit & occidit an. 512. & C. Valerium Licimanum vulgo Licinium, quem vicit quoque ac occidit an. 525. XLII.CoNsTanTIUS Constantini filius, cum fratribus Constantino & Constante, vel solus, ann. 25. mens. j. dies 13. ii4 IMPERATO XLIII. JULIANUS dictus APOSTATA, an. I. mens. 7. dies 27. XLIV. Jo VIANUS menses 7. dies 22. XLV. VaLenTINIAnus senior cognomento magnus an. 11. menses 8. dies 22. XLVI.Valens a fratre Valentiniano so>- cius imperii assumtuseodem an. 364.. imperavit ann. 14. menses 4. dies 9. XLVII. GRATIAnUs post obitum patris Valentiniani imperavit in Occidente, annis 7. mens 9. & dieb. 12. XLVIII. VALENTINIANUS I I. occiso Gratiano fratre imperavit an. 8. mens. tccidem & diebus 21. XLIX. THF.ODOSIUS Magnus, quem Gratianus collegam assumserat anno 379. concesso ipsi Orientis imperio ; post Valentiniani junioris seu secundi cædem, devictoque ac cæso Maximo qui Valentinianum occiderat ac imperium usurparat, imperavit annos 2. menses 5. L. HonoRIUS alter siliorum Theo- dosii post patris mortem, fratre Arcadio imperitante in Oriente, Romæ ac in Opcidente imperavit ann. 28. mens. 7. LI.ConsTanTIUs mcnseS ?. LI1. ValentInianUS III. 30. ann. & dies 17. LIII. PETRONIUS-MAXIMUS diebus tantum 77. aliis minus. Ll V. A vITUs Apollinaris Sidonii Arvernorum episcopi socer, an. 1. LV. MAJO RIANUS ann. 4. menses totidem, & dies 21. LVI. SeveRUS ann.3. mens. 8. dies7. Interregnum duorum annorum. LVII.FL. Anthemws ann.4.mens. undecim. LVIII. ANICIUs OLIBRIUS menses 7. LIX. FlAvIUs GLYCERIUs anno 1. & tribus mensibus, juxta quosdam. LX. JULIUs nepos an. 1. & tribus mensibus. LXI. AUGUSTULUS imperavit anno I.po- stea deponitur ab Odoacro Herulorum rege. In hoc imperatore ruit Romanum imperium Occidentis, & qui imperarunt in Oriente jus Romæ & in Italia sibi vindicarunt, non reluctantibus summis pontificibus. At restauratum est imperium Occidentale a Carolo Magno an. Soo.quo suit coronatus imperator a Leone III. papa. Itaque subjicicnda est series imperatorum Occidentis, quia Carolo Magno incœ- perunt. SERIES IMPERATORUM A CAROLO MAGNO, ex regio Francorum sanguine. I. CaROLJJs Magnus Pipini regis Franco- corum filius qui sub ditione sua non solum Franciam, quaqua nunc patet, habebat, sed Germaniam pene totam, Italiam &Hispaniam, coronatus fuit imperator a Leone papa III. Romæ d.c natalis Domini anni 800. Imperavit annos 13. mensem 1. dies 4. aut quinque, mortuus videlicet anno 814. die 28. Januarii. RES ROMANI. II. LUDOVICUS I. Pius dictuS, Caroli Magni filius natu major, Francorum rex, acclamatur imperator mortuo patre die 28. Januarii, imperavit annis 26. mensibus 4. diebus 24. III. LoTHARIUS I. post patris mortem die ». Junii, auspicatur imperium, imperatquesor lus ann. 15. mens. 3. dies 10. IV. LuDovICUS II. mortuo patre die 29. Septembris imperium capestit, tenetque ann. 19. mensib. 10. & dieb. 8. V. C a R o LU s 11. dictus Calvus, post mortem Ludovici cujus erat patruus, imperat a die 8. Augusti anni indicati ann. 2. & totidem menses. Ludovieus Balbus factus imperator 13 Septembris quanto tempore imperaverit ignoratur, unde a plerisuue omittitur. VI. CAROLUS III. Crassus imperat ann. 8. mens 7. Mabillonius ei tribuit tantum anno$ sere septem ; ejusque imperium inchoat ab anno 880. aut etiam 881. uti Phil. Labbeus. VII. ArnuLFus Carlomanni filius ab ex- auctorato patruo die 11. Novembris imperat annis 12. A nonnullis ipsi tribuitur æmulus Wido Spoletani ducis filius, post quem Sam- marthani recensent Lambertum ad an. 892. & Ludovicum Bosonis filium, ad an. 900. VIII. LUDO VICUS III. vel IV. qui ultimus censetur exCarolingorum seu Caroli Magni stirpe, a die 29.Novembris imperat ann. 12. juxta Labb. Mabill. &c. Alii quatuor duntaxat annos imperii dant Ludovico, & post ipsum Berengarium imperatorem admittunt. IX. BERENGARIUS qui ex genere Caroli Magni censeri potest, erat enim filius Gistæ filix Ludovici Pii imperatoriS, quæ nupserat Eberardo duci Foro-juliensi in Italia, rex Ita- liæ coronatus est imperator a Johanne IX. anno 904. & iterum a Johanne X.anno 915. occisus est an. 924. imperavitque ann. 19. IMPERATORES, SEV REGES GERMANIJE. X. CoNRADUS primus ex Germanis ann. 7. & mens. fex imperavit. XI. HEnRICUs I. Auceps dictuS & Saxo ann. 17. imperavit a die 1. Julii 515. XII. OTHo I. cognomento Magnus cepit imperium 2. Julii, imperavit ann. 36. mens. 10. dies 6. XIII. OTHo II.die 7. Maii cœpit. Imperavit ann. 10. mens. 7. XIV. OTHo III. die8. Decembris cœpit, imp. ann. 18. mens. 1. dies 21. Quidam ex hoc annorum numero unum detrahunt. XV. S. HenrICUS II. dictus Claudus mense Januario electus imp. ann. 22. aut 23. mens. 5. dies 21. XVI. ConRADUs II. dictus Salicus imp. ann. 14. (aut 13.) mensib. 10. dieb. 16. XVII. Henricvs III. cognominatus Niger assumtus die 4. Junii, imperat ann. 17. mens 4. dies 22. XVIII. HENRICUs IV. assumtus die 5. Octobr. imperat ann. 49. mens. 10. dies 3. XIX. Rodo LPHUs dux Sueviæ rex electus contra Henricum ann. 3. mens. 7. dies 2. XX. SERIES IMPERATO ! X X. H E R m A n N U s comes rex electus ad- versijs H en r i cum, annos 7. Ctonuse ; Henrici imperatoris jiUus electus rex Italia contra patrem, annis 8. Ita lego in chro* nologia imperatorum seu regum Germaniae, quam Mabillonius præmitrit parti secundæ secuti VI.Benedictim.Sed nullibi legoHenricum IV. habuisse silium Conradum > qui in eum arma sumserit, & imperium usurpaverit. XXI. HENRICUS V. Junior appellatus, die 7. Aug. eligitur ; rexitque annos 18. menses 2. dieS 17. XXII. LoTHARIUs II. die 13. Septembris assumtus, rexit annos 13. mens 2. dies 21. XXIII.Co n RADUS assumtus die 1.Aprilis ann. 12. mens 10. dies 15. XXIV. FREDERICUSI.Ænobarbus electus die 5. Martii, imperat ann. 37. menses 3. dies 7. XXV. HENRICUS VI. electus die 11. Junii, imperat ann. 8. mens. 3. dies 19. XXVI. PHIL1 pPUs electus die 8. Martii, imp. ann. 8. mens. 3. dies 16. XXVII. OTHO IV. electus die 23. Junii, imp. ann. 2. XXVIII.FREDERICUS II.imperat post obitum Othonis ann.32. aut 33. Eo vero vel de- positovel mortuo, X X1 X. H ENRICUS VII. Landgravius Hasiix & Thuringiæ eligitur, at coronatus non fuit ; quod dici potest de aliquot ex supra relatis imperatoribus. XXX.GvILLELMUS Hollandiæ comes designatur imperator. xXXI. RICHARDUS Cornubiæ comes Angliæ regis frater electus die 6. Januar. non coronatur. XXXII.ALFONSUS X. Castellærex de imperio contendit cum Richardo. XXXIII.RoDULFUS I.Haspurgensis comes, eligitur in imperatorem die 15. Octobris. Imperat annis 18 » aut 17. si addantur decem circiter dies. XXXIV. AdoLFUS Nassavius (de Nas- sau) electus die 7. Januarii, imperat ann. 6. & totidem menses. XXXIV— ALBERTUSI. Austriacus Adol- si æmulus, eo occsso in Wormatiensi prælio die 2. Julii, imperium siimit tenetque annos 9. menses 9. & dies 15. XXXV. HENRICUS VII » comes Lut- zemburgensis electus die 24. Novembris, imperat ann.4-& novem aut decem circiter mens. XXXVII.FREDERICUS lII.dictusPulcher, electus 18. Octobris, imperat annos 9. Eodem anno &die quo Fredericus assumtus est, scissum est imperium, electo contra Fredc- ricum Ludovico B a varo, qui imperavit ann. 32. IUM ROMANORUM. & decem aut undecim menses, dictus Ludovi- cus V. XXXVIII.CAROLUS IV.Lutzemburgi* cus, quem alii Bohemum appellant, electus die 11. Octobris, regnat ann. 32. & aliquot menses. Qui electionem ejus ad an. 1347. disserunt, ipsi tantum 31. annos tribuunt in imperii admiui- stratione. XXXIX, WENCESLAUS die xo. Au- gustipatri Carolo mortuo sufficitur, & cum re- gnaflet annos circiter 22. ob ignaviam deponitur. XL. FREDERIcVs IV. die 20. Augusti eligitur, sed æmulum habuit potentisiimum. XLI.R0BERTUS al.RUPERTUs Bavaro- rum dux electus die 10. Septembris, imperat ann. 9. mens. 8. dies 21, XLII. JoDocUs, josse, marchioMoraviæ electus 20. Septembris, imp.6.menses. X-1I1. oIGIsmUNDUS rex Hungariæ mense Martio electus, regnat ann. 26. mens. 8. IMPERATORES AVSTRIACÆ STIRPIS. XL1V. ALBERTUS II. die I.Januarii electus, imp. an. 1. mens 8. dies 26. XLV. FREDERICUS V. die I. Januarii assumtus, regnatann.53.mens.7. dies 19. & quidem magna cum pacemnde dictus est Pacisicus. XLV l.MxxIMILIANUS I. ab obitu patris 19. Augusti imperat ann. 25. & quinque circiter menses. XL VI I.C A R OLU S dictus Quintus, rex His* paniæ, sumit imperium die 28. Junii, deponit post annos 38. menses 9. dies aliquot. XLVIII FERDINANDUS I.Caroli V.fra- ter ipso abdicante astumitur die 18. Martii, imperat ann. S. menses totidem. XLIX. MAXIMILIANUS II. ij. Julii sumit imperium, regit ann. 12. mens. 2. dies 18. L. MaTthIas 24. Junii assumtus imp » rat ann. 6. menses 8. dies 26. LI. FERDINANDUS II. die 18. Augvsti sumto imperio regnat ann.I7.menses 5. dies 17. LII.FERDINANDUS 111.Ernestusdie 15. Februarii aulpicatur imperium, tenetque per annos 20. mensem 1. dies 15. LIII. LEOPOLDUS-IgNATIUs-Fka N* CISCUS-BALTHAZAR-J0SEPHU5-FELI- CIANUS sumit imperium die 2. Aprilis, præ » fuitque annos 48. menses 10. dies 27. LIV. JoS E PHUS-JACOBUS-IG NATIUS- JOHANNES — ANTONIUS —EUSTACHIUS cepit imperium die 5. Maii, tenuitque ann. 5. mens 11. dies r 2., L V. CARoLUS-FRANCISCUS JosE- THUS relictum a fratre mortuo ry. Aprilis 1711. imperium sumit, quod adhuC obtinet hoc anno 1715.