Pagina:Ad Alpes.djvu/110

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata et bis lecta est

tivas[1] facētiās[2] tuās alia in loca aufer.” Quō dictō, aedēs intrāvit, ubi Drūsilla et Cornēlia libentissimē īnspexērunt rēs mīrandās, quās īnstitor ē saccō suō prōmēbat.[3]

Vix erat ille dīmissus, cum Anna nūntiāvit Lūcium placidē quiēvisse, ac eī iam multō melius esse.[4] Quod cum cognitum esset, omnēs gaudēbant; ac Cornēlius Onēsimum statim mīsit, ut caupōnem vocāret.

Iste scīlicet haud libenter audīvit Lūciō melius factum esse. Sed ratiōnem cōnficere[5] coāctus est; ac paulō post, pecūniā solūtā, viātōrēs iterum in raedīs sedēbant, atque equī alacrēs viā strātā vehicula celeriter rapuērunt.

Via per rūra ferēns
Via per rūra ferēns
Photograph by Grant Showerman
via per rūra ferēns
  1. intempestīvus, -a, -um, adj., untimely.
  2. facētiae, -ārum, f., levity.
  3. prōmō, prōmere, prōmpsī, prōmptus, tr., bring forth.
  4. eī iam, etc.; i.e., he was feeling much better.
  5. ratiōnem cōnficere, make out his bill.