Pagina:Ad Alpes.djvu/161

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina emendata et bis lecta est

ōtiōsus circumspiciēns. Sed iam accessit quīdam senex luscus,[1] quī: “Salvē,” inquit. “Mihine mōnstrāre potes quō modō facillimē ad oppidum proximum pervenīre possim?”

“Tuīs ipsīus[2] pedibus, opīnor,” inquit Stasimus; “nisi spērās aliquem tibi equum commodātūrum, Cyclōps.”[3]

Tum ille īrātus: “Cavē malum,” inquit. “Ego sum mīles veterānus; ac, sī sapis, impudentiam tuam statim comprimēs.”

“Age, dīc, senex,” inquit Stasimus. “Quō modō oculum āmīsistī? Ēumne uxor effōdit, cum domum ēbrius tē retulissēs?”

“Linguae istī[4] temperāre tē docēbō,” inquit senex. Quae cum dīxisset, collō obtortō[5] Stasimum in viam trāxit et vehementer fūste verberāre coepit.

Ille autem clāmōrēs lāmentābilēs sustulit, ac: “Fidem[6] tuam obsecrō, Pūblī, mē servā,” vōciferātus est; “Cyclōps enim hic mē vorāre[7] parat.” Quō audītō, senex etiam vehementius verberābat, dōnec Stasimus, dolōre victus, rē vērā misericordiam implōrāvit.

Tum Pūblius rīdēns intercessit,[8] et senī: “Maximam tibi grātiam habēmus,” inquit, “quod istum scelestum prō illīus meritīs[9] tam strēnuē[10] tū accēpistī. Spērō eum posteā impudentiam suam magis inhibitūrum.”

Quae cum facta essent, senex ad oppidum versus abiit; ac Stasimus, tergum manibus fricāns,[11] intrō sē recēpit, ut fōmenta quaedam ibi quaereret.

 1. luscus, -a, -um, adj., one-eyed.
 2. īpsīus, own.
 3. Cyclōps: so called because he had but one eye.
 4. istī, that … of yours.
 5. obtorqueō, -torquēre, -torsī, -tortus, tr., lit., wring; collō obtortō, collared.
 6. Fidem, help.
 7. vorāre: cf. the story of Ulysses.
 8. intercēdō, -cēdere, -cessī, -cessum, intr., intervene.
 9. meritum, -ī, n., desert.
 10. strēnuē, adv., energetically.
 11. fricō, -āre, fricuī, frictus, tr., rub.